Karayolunda Tehlikeli Madde

Havai fişeklerin alt gruplara atanması

Genellikle havai fişekler, Testler ve Kriterler Elkitabı Test Serisi 6'dan yola çıkılarak elde edilen test
verilerine göre alt grup 1.1, 1.2, 1.3 ve 1.4'e atanır.
Bununla beraber:
(a) Testler ve Kriterler Elkitabı, Ek 7'deki HSL Parlama Bileşimi testinde test edildiğinde pozitif
sonuç veren çağlayanlar, Test Serisi 6nın sonuçlarına bakılmaksızın 1.1G olarak
sınıflandırılacaktır;
(b) bu nesnelerin kapsamının geniş ve test olanaklarının az olması nedeniyle, 2.2.1.1.7.2'deki
prosedüre göre de alt gruplara atama yapılabilir.

Havai fişeklerin UN No. 0333, 0334, 0335 ve 0336 kayıtlarına ataması, 2.2.1.1.7.5'teki geçerli havai fişek
sınıflandırma tablosu uyarınca, Test Serisi 6 testlerine ihtiyaç duyulmadan, kıyasen yapılabilir. Böyle bir
atama, yetkili makam ile mutabakata varılarak yapılır. Tabloda belirtilmeyen maddeler, Test Serisi 6'dan
yola çıkılarak elde edilen test verilerine göre sınıflandırılır.
NOT 1: Diğer hava fişek tipleri, tablo 2.2.1.1.7.5 sütun 1 'e UN Tehlikeli malların Taşınması Konusunda
Uzmanlar Alt Komitesi'ne sunulan tam test verileri göz önünde bulundurularak eklenebilir.
NOT 2: Tablo 2.2.1.1.7.5 sütun 4'te belirtilen havai fişeklerin sütun 5'teki alt gruplara atanmasını
onaylayan veya engelleyen, yetkili kurumlar tarafından elde edilen test verileri, bilgi vermek amacıyla UN
Tehlikeli Malların Taşınmasına dair Uzmanlardan oluşan Alt Komite' ye sunulmalıdır.

Bir alt gruptan fazla yer alan havai fişekler aynı ambalaj içerisinde ambalajlandığında, Test Serisi 6'dan
yola çıkarak elde edilen test verileri aksini göstermedikçe, en tehlikeli alt gruba göre sınıflandırılır.

2.2.1.1.7.5'teki tabloda gösterilen sınıflandırma, yalnızca mukavva kutularda (4G) ambalajlanan maddeler
için geçerlidir.

Varsayılan havai fişek sınıflandırma tablosu1
NOT 1: Aksi belirtilmedikçe, tablodaki yüzdelere ilişkin referanslar, tüm piroteknik maddelerin (örn. roket
motorları, kaldırma yükü, paralama hakkı, etki yükü) kütlesine aittir).
NOT 2: Bu tabloda "parlama bileşimi" ibaresi, Testler ve Kriterler Elkitabı Ek 7 içerisinde HSL Parlama
Bileşimi Testinde basınç artışı için geçen zaman 0,5 g piroteknik madde için 6 ms'den fazla olarak
gösterilmediği takdirde, bir işitsel etki oluşturmak için kullanılan ya da paralama hakkı veya sevk yakıtı
olarak kullanılan toz haldeki ya da havai fişekte olduğu gibi piroteknik birimler şeklindeki piroteknik
maddelere atıfta bulunur.
NOT 3: mm olarak boyutlar şu anlamlara gelir:
- Dairesel ve fıstık şeklindeki roketler için, roket küresinin çapıdır;
- Silindir roketler için, silindirin uzunluğudur;
- Havan, Roma kandili, atım tüplü havai fişekler veya torpil için, havai fişek içeren tüpün iç
çapıdır;
- Çanta torpili veya silindir torpil için, torpil içeren havanın iç çapıdır.
_____________________
Bu tablo, Test Serisi 6 verileri (bkz. 2.2.1.1.7.2) bulunmadığında kullanılabilecek havai fişek sınıflandırmalarının

listesini içerir.

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Roket, küre veya silindir

Küresel gök bombası: Havai roket, renkli roket, boyalı roket, çok patlamalı roket, çok efektli roket, deniz roketi, paraşütlü roket, sis roketi, yıldız roketi, top sesi roketi: kestane, selamlama, ses roketi, gök gürültüsü, havai roket kiti

Sevk yakıtı olan veya olmayan, gecikmeli tapa ve paralama hakkı olan, piroteknik ünitesi (üniteleri) veya gevşek piroteknik maddesi olan ve havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

Tüm sesli roketler

1.1G

Renkli roket: ≥ 180 mm

1.1G

Renkli roket: > %25 parlama birleşimi ile

< 180 mm, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.1G

Renkli roket: < 180 mm ve ≤ %25 parlama birleşimine sahip, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.3G

Renkli roket: ≤ 50 mm veya ≤ 60 g piroteknik madde, ≤ %2 parlama birleşimi ile gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.4G

Peanut roketi

Ayrı harici gecikmeli tapası olan ancak aynı sevk yakıtı ile sevk edilen, bir araya sarılmış iki veya daha fazla küresel havai roketten oluşan düzenek

Sınıflandırma en tehlikeli küresel havai rokete göre yapılır.

Önceden yüklenmiş havan, havan içerisinde roket

Roketin fırlatılması için havan içerisinde küre veya silindir biçiminde roket bulunan düzenek

Tüm sesli roketler

1.1G

Renkli roket: ≥ 180 mm

1.1G

Renkli roket: > %25 parlama birleşimi, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.1G

Renkli roket: > 50 mm ve < 180 mm

1.2G

Renkli roket: ≤ 50 mm veya ≤ 60 g piroteknik madde, ≤ %25 parlama birleşim ile gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.3G

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Roket, küre veya silindir (devamı)

Gök bombası (küre)

 

(Gök bombası ile ilgili yüzde referansları, havai fişek nesnesinin brüt kütlesine aittir)

Sevk yakıtı olmayan, gecikmeli tapa ve paralama hakkı olan, sesli roketler ve inert madde içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

> 120 mm

1.1G

Sevk yakıtı olmayan, gecikmeli tapa ve paralama hakkı olan, sesli roketler içeren, top sesi ünitesi başına ≤ 25g parlama birleşimi, ≤ %33 parlama birleşimi ile > %60 inert madde içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

≤ 120 mm

1.3G

Sevk yakıtı olmayan, gecikmeli tapa ve paralama hakkı olan, renkli roketler ve/veya piroteknik üniteler içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

> 300 mm

1.1G

Sevk maddesi olmayan, gecikmeli tapa ve paralama hakkı olan, ≤ 70 mm renkli roketler ve/veya piroteknik üniteler ile ≤

%25 parlama birleşimi ile ≤ %60 piroteknik malzeme içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

>200mm ve ≤300mm

1.3G

Sevk yakıtı, gecikmeli tapa ve paralama hakkı, ≤ 70 mm renkli roketler ve/veya piroteknik üniteler, ≤ %25 parlama birleşimi ile ≤ %60 piroteknik malzeme içeren, havandan fırlatılmak üzere tasarlanmış düzenek

≤ 200 mm

1.3G

Batarya/ kombinasyon

Baraj, bombardıman, kek, final kutusu, çiçek yatağı, hibrit, çoklu tüp, roket kekleri, fırlatıcı bataryaları, hızlı fırlatıcı bataryaları

Bir veya iki tutuşma noktası ile, her biri bu tabloda listelenen havai fişek tiplerinden birine karşılık gelen çeşitli tiplerde veya aynı tipte çeşitli öğeler içeren düzenek

Sınıflandırma en tehlikeli havai fişek tipine göre yapılır

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Roma kandili

Gösteri kandili, kandil, bomba

Sıralı piroteknik madde, sevk yakıtı ve aktarım fünyesi içeren piroteknik ünitesi dizisi içeren tüp

≥ 50 mm iç çap, parlama birleşimi içeren veya > %25 parlama birleşimi ile < 50 mm

1.1G

≥ 50 mm iç çap, parlama birleşimi içermeyen

1.2G

< 50 mm iç çap ve ≤ %25 parlama birleşimi

1.3G

≤ 30 mm iç çap, her piroteknik ünite ≤ 25 g ve ≤ %5 parlama birleşimi

1.4G

Atım tüpü

Tek atımlık Roma kandili, küçük ön yüklemeli havan

Piroteknik madde, aktarım fünyeli veya fünyesiz sevk maddesinden oluşan piroteknik ünite içeren tüp

≤ 30 mm iç çap, piroteknik ünite > 25 g veya > %5 ve ≤ %25 parlama birleşimi

1.3G

≤ 30 mm iç çap, piroteknik ünite ≤ 25 g ve

≤ %5 parlama birleşimi

1.4G

Roket

Çığ roketi, işaret roketi, ıslık roketi, küçük işaret fişeği, havai fişek, füze tipinde roket, masa roketi

Piroteknik madde ve/veya piroteknik üniteler içeren, çubuk(lar) ile veya uçuş yüksekliğini ayarlayacak diğer araçlarla donatılmış ve havaya fırlatılmak üzere tasarlanan tüp

Yalnızca parlama birleşimi efektleri

1.1G

Piroteknik maddenin > %25 parlama birleşimi

1.1G

> 20 g piroteknik madde ve ≤ %25 parlama birleşimi

1.3G

≤ 20 g piroteknik madde, kara barut paralama hakkı ve patlama başına ≤ 0,13 g ve toplamda ≤ 1 g parlama birleşimi

1.4G

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Torpil

Pot-a-feu, yer mayını, çanta torpili, silindir torpil

Sevk yakıtı ve piroteknik üniteler içeren, zemine yerleştirilmek veya sabitlenmek için tasarlanmış tüp. Ana efekti, tüm piroteknik ünitelerin aynı anda fırlatılarak, havada dağılan görsel ve/veya işitsel efekttir.

 

Sevk yakıtı ve piroteknik üniteler içeren, havan içine yerleştirilmek ve torpil işlevi görmek için tasarlanmış bez veya kağıt bir torba veya bez veya kağıt silindir

> %25 parlama birleşimi, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.1G

≥ 180 mm ve ≤ %25 parlama birleşimi, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.1G

< 180 mm ve ≤ %25 parlama birleşimi, gevşek toz ve/veya ses efektleri olarak

1.3G

Gevşek toz ve/veya ses efektleri şeklinde

≤ %5 parlama birleşimi içeren ≤ 150 g piroteknik madde. Her bir piroteknik ünite

≤ 25 gr, her bir ses efekti < 2gr, varsa, her bir ıslık ≤ 3 gr

1.4G

Şelale

Volkanlar, gerb, püskürtmeler, Bengal alevi, kıvılcımlar, silindirik şelaleler, konik şelaleler, aydınlatma meşalesi

Kıvılcımlar ve alevler üreten basınçlı veya birleştirilmiş piroteknik madde içeren metal olmayan kılıf

 

NOT: Dikey çağlayan veya kıvılcım perdesi oluşturması amaçlanan şelaleler, çağlayan olarak düşünülecektir (aşağıdaki satıra bakınız).

≥ 1 kg piroteknik madde

1.3G

< 1 kg piroteknik madde

1.4G

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Çağlayan

Dalgalar, yağmurlar

Dikey dalga veya kıvılcım perdesi oluşturması amaçlanan piroteknik şelale

Test Serisi 6'nın sonuçlarına bakılmaksızın, Testler ve Kriterler Elkitabı, Ek 7'deki HSL Parlama Bileşimi testinde test edildiğinde pozitif sonuç veren piroteknik madde içerir (bkz.

2.2.1.1.7.1 (a))

1.1G

Testler ve Kriterler Elkitabı, Ek 7'deki HSL Parlama Bileşimi testinde test edildiğinde negatif sonuç veren piroteknik madde içerir

1.3G

Maytaplar

Elle tutulan maytaplar, elle tutulmayan maytaplar, tel maytaplar

Ateşleme fitili olan veya olmayan, yavaş yanan piroteknik madde ile kısmen (bir ucu) kaplı sert tel

Perklorat bazlı maytaplar: Adet başına > 5 g veya paket başına > 10 adet

1.3G

Perklorat bazlı maytaplar: Adet başına ≤ 5 g veya paket başına ≤ 10 adet

Nitrat bazlı maytaplar: adet başı ≤ 30 gr

1.4G

Bengal çubuğu

Daldırma çubuğu

Elde tutulmak için tasarlanmış ve yavaş yanan piroteknik madde ile kısmen (bir ucu) kaplı metal olmayan çubuk

Perklorat bazlılar: Adet başına > 5 g veya paket başına > 10 adet

1.3 G

Perklorat bazlılar: Adet başına ≤ 5 g ve paket başına ≤ 10 adet; nitrat bazlılar: Adet başına ≤ 30 gr

1.4G

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Düşük tehlikeli havai fişekler ve yenilikler:

Masa bombası, çatlayan top, patlayan tanecikler, dumanlar, sisler, yılanlar, ateş böceği, kıvrık havai fişekler, çatapatlar, konfetiler

Küçük miktarlarda piroteknik ve/veya patlayıcı birleşim içeren sınırlı bir görünür ve/veya duyulur efekt üretmek için tasarlanmış düzenek.

Çatlayan top ve çatapatlar, 1,6 mg'a kadar gümüş fulminat içerebilir; çıt çıtlar ve konfetiler 16 mg'a kadar potasyum klorat/kırmızı fosfor karışımı içerebilir; diğer nesneler parlama birleşimi olmadan 5 g'a kadar piroteknik madde içerebilir

1.4G

Topaç

Hava topacı, helikopter, kızkaçıran, yer topacı

Gaz veya kıvılcım üreten piroteknik madde içeren, ses üreten birleşimi olan veya olmayan, kanat eklenmiş veya eklenmemiş, metal olmayan tüp veya tüpler

Adet başına >20 g piroteknik madde, ses efektleri olarak ≤ %3 parlama birleşimi veya ≤ 5 g ıslık birleşimi içeren

1.3G

Adet başına ≤ 20 g piroteknik madde, sesi efektleri olarak ≤ %3 parlama birleşimi veya ≤ 5 g ıslık birleşimi içeren

1.4G

Fırıldaklar

Catherine fırıldağı, Sakson

Piroteknik madde içeren sevk düzeneğine sahip ve dönebilmesi için bir desteğe takılmış düzenek

≥ 1 kg toplam piroteknik madde, top sesi efekti içermez, ıslık başına (varsa) ≤ 25 g ve fırıldak başına ≤ 50 g ıslık birleşimi

1.3G

<1 kg toplam piroteknik madde, top sesi efekti içermez, ıslık başına (varsa) ≤ 5 g ve fırıldak başına ≤ 10 g ıslık birleşimi

1.4G

 

Tip

İçerik: / Eşanlamlı:

Tanım

Özellik

Sınıflandırma

Havai fırıldak

Uçan Sakson, UFO, yükselen taç

Sevk yakıtı ve kıvılcım, alev ve/veya ses üreten piroteknik maddeler, bir destek halkasına sabitlenmiş tüpler

> 200 g toplam piroteknik madde veya sevk düzeneği başına > 60 g piroteknik madde, ses efektleri olarak ≤ %3 parlama kompozisyonu, ıslık başına (varsa) ≤ 25 g ve fırıldak başına ≤ 50 g ıslık birleşimi

1.3G

≤ 200 g toplam piroteknik madde ve sevk düzeneği başına ≤ 60 g piroteknik madde, sesi efektleri olarak ≤ %3 parlama kompozisyonu, ıslık başına (varsa) ≤ 5 g ve fırıldak başına ≤ 10 g ıslık birleşimi

1.4G

Karışık paket

Karışık gösteri kutusu, karışık gösteri paketi, karışık bahçe kutusu, iç mekan karışık kutu; çeşitleri

Her biri bu tabloda listelenen havai fişek tiplerinden birine karşılık gelen bir havai fişek tipi içeren paket

Sınıflandırma en tehlikeli havai fişek tipine göre yapılır

Kestane fişeği

Kutlama fişeği, kutlama rulosu, tel fişek

Piroteknik fünye ile bağlanmış, her tübün ses efekti yaratması istenen, tüp (kağıt veya karton) düzeneği

Tüp başına ≤ 140 mg parlama birleşimi veya ≤ 1 g kara barut

1.4G

Hızlı fırlatıcı

Karşılama, hızlı fırlatıcı, kız kaçıran

Ses efekti yaratmak amacıyla top sesi birleşimi içeren metalik olmayan tüp

Adet başına > 2 g parlama birleşimi

1.1G

Adet başına ≤ 2 g parlama birleşimi ve iç ambalaj başına ≤ 10 g

1.3G

Adet başına ≤ 1 g parlama birleşimi ve iç ambalaj başına ≤ 10 g veya adet başına ≤ 10 gr

1.4G

 

Sınıf 1 'den Çıkarılma

Bir madde veya nesne herhangi bir ADR anlaşmasına taraf ülkenin yetkili makamının onayıyla test
sonuçları ve Sınıf 1 tanımı hükmünce Sınıf 1 'den çıkarılabilir. ADR anlaşmasına taraf ülke, verilen onayın
RID, ADR, ADN , IMDG Kodu veya ICAO Teknik Şartnamesi ile uyumlu prosedürlere uygun olması
şartıyla, ADR anlaşmasına taraf olmayan bir ülkenin onayını da tanıyabilir.

Ambalajlanmamış üç nesne, her biri tasarım modunda çalışmak üzere, kendi ateşleme imkanlarıyla veya dış
araçlarla aktive edilerek aşağıdaki test kriterlerini karşıladığı taktirde Bölüm 2.2.1.1.8.1 uyarınca yetkili
makam onayı ile Sınıf 1'den çıkarılabilir.
(a) Hiçbir dış yüzey 65 oC'den daha fazla bir sıcaklığa sahip olmamalıdır. Sıcaklıkta 200 oC'ye
kadar anlık bir sıçrama kabul edilebilir;
(b) Dış kaplamada hiçbir çatlak veya parçalanma olmamalı veya nesnenin veya ayrı parçalarının
herhangi bir yönde bir metreden daha uzağa hareket etmemelidir;
NOT: Nesnenin bütünselliği bir dış ateş ile etkilendiğinde, bu kriterler ISO 12097-3 'de
belirtildiği gibi bir yangın testi ile incelenmelidir.
(c) Bir metre uzaklıkta 135 dB(C)'yi aşan duyulabilir bir ses olmamalıdır;
(d) Nesne ile temas halinde olan 80±10 g/m2 kağıt gibi bir malzemeyi tutuşturabilen bir parlama
veya alev olmamalıdır;
(e) Karşılıklı duvarların orta noktasına yerleştirilmiş sabit ışık kaynağından bir metre uzağa
yerleştirilmiş kalibre edilmiş bir ışık (lux) ölçer veya radyometre ile yapılacak ölçüme göre,
uygun ebatta hava üfleme panelleri ile donatılmış bir metre küplük bir odada görünürlüğü %50
azaltacak kadar duman, sis veya toz çıkmamalıdır. ISO 5659-1'deki Optik Yoğunluk Testinin
genel kılavuzu ve ISO 5659-2'nin Bölüm 7.5'inde bahsedilen Fotometrik Sistemin genel
kılavuzu kullanılabilir veya aynı amaçlı benzer bir optik yoğunluk ölçüm metodu da
kullanılabilir. Saçılma veya sızdırma ile kaynaktan doğrudan ışık emilimini asgari seviyede
tutmak için, ışık ölçerin ön ve arka taraflarına uygun bir koruma başlığı kullanılmalıdır.
NOT 1: Eğer (a), (b), (c) ve (d) kriterlerinin testlerinde hiç duman gözlemlenmez veya çok az duman
gözlemlenirse, (e) 'de bahsedilen testten vazgeçilebilir.
NOT 2: Ambalaj halinde taşındığında nesnenin daha fazla risk taşıyabileceği anlaşıldıysa, 2.2.1.1.8.1'deki
yetkili makam ambalaj formunda test yapılmasını isteyebilir.

Sınıflandırma belgeleri

Sınıf 1'e uygun bir madde veya nesne tayin eden yetkili makam, başvuru sahibiyle sınıflandırmayı yazılı
olarak teyit edecektir.

Yetkili makam sınıflandırma belgesi, herhangi bir biçimde verilebilir ve sayfaların sırayla
numaralandırılması kaydıyla birden fazla sayfadan oluşabilir. Belgenin özgün bir referansı olacaktır.

Verilen bilgi, kolaylıkla tanınabilir, okunabilir ve dayanıklı olmalıdır.

Sınıflandırma belgelerinde verilebilecek bilgi örnekleri şu şekildedir:
(a) Yetkili makamın adı ve yetki aldığı ulusal mevzuat hükümleri;
(b) Sınıflandırma belgesine uygulanan, taşıma türüyle ilgili veya ulusal yönetmelikler;
(c) Sınıflandırmanın, UN Örnek Yönetmeliği veya taşıma türüyle ilgili yönetmeliklere uygun
olarak onaylandığı, yapıldığı veya kabul edildiğine dair teyit;
(d) Sınıflandırmanın tahsis edildiği hukuki kişinin adı ve adresi ile ulusal mevzuat uyarınca bir
şirketi veya diğer tüzel kişiyi tanımlayan şirket sicili;
(e) Patlayıcıların hangi isimle piyasaya sürüleceği veya taşımaya verileceğine dair bilgi;
(f) Uygun sevkiyat adı, UN numarası, sınıf, alt grup ve ilgili patlayıcı uyumluluk grubu;
(g) İlgili yerlerde, ambalaj veya nesnenin azami net patlayıcı kütlesi;
(h) Sınıflandırma belgesini düzenlemek üzere yetkili makamca yetki verilen kişinin adı, imzası,
mührü, damgası veya diğer kimliği açıkça görünecektir;
(i) Taşıma güvenliği veya alt grubun ambalajlamaya bağlı olarak değerlendirildiği yerde,
ambalajlama işareti veya izin verilen tanım:
- İç ambalajlar
- Ara ambalajlar
- Dış ambalajlar
(j) Sınıflandırma belgesi, parça numarası, stok numarası ve patlayıcıların piyasaya sunulacağı veya
taşımaya verileceği diğer tanımlayıcı referansı belirtir;
(k) Patlayıcıları üreten hukuki kişinin adı ve adresi ile ulusal mevzuat uyarınca bir şirketi veya
diğer tüzel kişiyi tanımlayan şirket sicili;
(l) Geçerli ambalajlama talimatına ilişkin ek bilgi ve varsa özel ambalajlama hükümleri;
(m) Sınıflandırmanın hangi esasa göre yapıldığı, yani, test sonuçlarına dayanması, havai fişekler
için geçerli olması, sınıflandırılan patlayıcı ile benzerlik, Bölüm 3.2 Tablo A'daki tanıma göre
vs.;
(n) Yetkili makamın, patlayıcıların taşıma güvenliği, tehlikenin ve uluslararası taşımanın
bildirilmesi ile ilgili olduğunu tanımladığı her türlü özel koşul veya sınırlama;
(o) Yetkili makamın, bunlardan birini uygun bulduğu hallerde, sınıflandırma belgesinin sona erme
tarihi verilir.

 

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler ve nesneler

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018