Karayolunda Tehlikeli Madde

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler ve nesneler

Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım I'deki kriterlere göre gereğinden fazla hassas olan ya da ani reaksiyona
girebilecek patlayıcı maddeler, ayrıca Bölüm 3.2 Tablo A'da isime veya B.B.B. kaydına tayin edilemeyen
patlayıcı maddeler ve nesneler taşıma için kabul edilmez.

Uyumluluk Grubu K'deki nesneler taşıma için kabul edilemez (1.2K, UN No. 0020 ve 1.3K, UN No.0021).

Toplu kayıtların listesi

Sınıflandırma kodu (bkz. 2.2.1.1.4)

UN

No.

maddenin veya nesnenin adı

1.1A

0473

MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.1B

0461

BİLEŞENLERİ, PATLAYICI ZİNCİRİ, B.B.B.

1.1C

0474

MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

 

0497

SEVK YAKITI, SIVI

 

0498

SEVK YAKITI, KATI

 

0462

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.1D

0475

MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

 

0463

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.1E

0464

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.1F

0465

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.1G

0476

MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.1L

0357

MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

 

0354

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1,2B

0382

BİLEŞENLERİ, PATLAYICI ZİNCİRİ, B.B.B.

1.2C

0466

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.2D

0467

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.2E

0468

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.2F

0469

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.2L

0358

MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

 

0248

TERTİBATLAR, SU İLE ETKİNLEŞEN paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk

 

 

maddesi olan

 

0355

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.3C

0132

AROMATİK NİTROTÜREVLERİN TEDRİCİ YANARAK İNFİLAK EDEN METAL

 

 

TUZLARI, B.B.B.

 

0477

MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

 

0495

SEVK YAKITI, SIVI

 

0499

SEVK YAKITI, KATI

 

0470

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.3G

0478

MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.3L

0359

MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

 

0249

TERTİBATLAR, SU İLE ETKİNLEŞEN paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk

 

 

maddesi olan

 

0356

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1,4B

0350

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

 

0383

BİLEŞENLERİ, PATLAYICI ZİNCİRİ, B.B.B.

1.4C

0479

MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

 

0501

SEVK YAKITI, KATI

 

0351

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.4D

0480

MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

 

0352

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.4E

0471

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.4F

0472

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

 

Sınıflandırma kodu (bkz.2.2.1.1.4)

UN

No.

Maddenin veya nesnenin adı

1.4G

0485

MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

 

0353

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

1.4S

0481

MADDELER, PATLAYICI, B.B.B.

 

0349

NESNELER, PATLAYICI, B.B.B.

 

0384

BİLEŞENLERİ, PATLAYICI ZİNCİRİ, B.B.B.

1.5D

0482

MADDELER, PATLAYICI, ÇOK DUYARSIZ (MADDELER, EVI), B.B.B.

1.6N

0486

NESNELER, PATLAYICI, AŞIRI DUYARSIZ (NESNELER, EEI)

 

0190

NUMUNELERİ, PATLAYICI, ateşleme patlayıcısı hariç

NOT: Alt Grup ve Uyumluluk Grubu, yetkili makamın yönlendirmesine ve 2.2.1.1.4 prensiplerine göre belirlenir.

 

 

İsimler sözlüğü

NOT 1: Sözlükteki tanımların test prosedürleri yerine kullanılması veya bir Sınıf 1 maddesinin veya
nesnesinin tehlike sınıflandırmasını saptaması amaçlanmamıştır. Doğru alt grupta sınıflandırma ve S
Uyumluluk Grubunun uygun olup olmadığına karar verme ürünün de sözü edilen Testler ve Kriterler
Elkitabı'na uygun olarak teste tabi tutulması veya daha önceden Testler ve Kriterler Elkitabı'nda verilen
yöntemlere göre denenmiş ve sınıflandırılmış benzeri bir ürünle benzerlik kurulması üzerine
temellendirilmelidir.
NOT 2: İsimlerden sonra verilen bilgiler, ilgili UN numaralarına (Bölüm 3.2 Tablo A Sütun 1) atıfta
bulunmaktadır. Sınıflandırma kodu için, bkz.2.2.1.1.4.
ATEŞLEYİCİLER: UN No. 0121, 0314, 0315, 0325, 0454
Bir patlayıcı zincirinde tedrici patlama oluşturmak üzere tasarlanmış bir veya daha fazla patlayıcı madde
içeren nesneler. Kimyasal, elektriksel veya mekaniksel olarak aktive edilir.
NOT: Aşağıdaki nesneler bu tanıma dahil değildir: FİTİL, ATEŞLEYİCİ; TAPA, ATEŞLEYİCİ; TAPA,
İNFİLAKSIZ; FÜNYELER, ATEŞLEMELİ; ÇAKMAKLAR, TAPA; KAPSÜLLER, BAŞLIK TİPİ;
KAPSÜLLER, BORU TİPİ. Bunlar ayrı olarak listelenmiştir.
BARUT KALIBI (BARUT MACUNU), ISLATILMIŞ kütlece %17'den az olmayan alkol ile; BARUT
KALIBI (BARUT MACUNU), ISLATILMIŞ kütlece %25'ten az olmayan su ile: UN No. 0433, 0159
%60'tan fazla olmayan nitrogliserin ile veya başka sıvı organik nitratlarla veya bunların bir karışımı ile
doyurulmuş nitroselüloz içeren madde.
BARUT, DUMANSIZ: UN No. 0160, 0161, 0509
Sevk yakıtı olarak kullanılan ve nitroselüloz esaslı madde. Bu terim, tek esaslı (yalnızca nitroselüloz (NC))
sevk yatıkları, çift bazlı (NC ve nitrogliserin/(NG) gibi) sevk yakıtları ve üç bazlı (NC/NG/nitroguanidin
gibi) sevk yakıtları içerir.
NOT: Dökümle yapılmış, sıkıştırılmış veya kese şeklindeki dumansız barut, SEVK MADDELERİ veya
SEVK MADDELERİ, TOP İÇİN altında sınıflandırılmıştır.
BİLEŞENLER, PATLAYICI ZİNCİRİ, B.B.B.: UN No. 0382, 0383, 0384, 0461
Patlayıcı zincirinde patlamayı veya tedrici yanmayı aktaracak şekilde tasarlanmış patlayıcı içeren nesneler.
BOMBALAR, ALEVLENEBİLİR SIVISI OLAN paralama hakkı olan: UN No. 0399, 0400
Uçaklardan atılan, alevlenebilir sıvı ve paralama hakkı ile doldurulmuş bir tank içeren nesneler.
BOMBALAR, FOTO-FLAŞ: UN No. 0038
Fotoğraf çekmek için kısa, yoğun aydınlatma sağlayan, uçaktan atılan patlayıcı nesneler. Tepkimeyi
başlatma düzenekleri olmayan veya tepkime başlatma düzeneği ile iki veya daha fazla etkin koruyucu
özelliği olan infilaklı patlayıcı içerirler.
BOMBALAR, FOTO-FLAŞ: UN No. 0037
Fotoğraf çekmek için kısa, yoğun aydınlatma sağlayan, uçaktan atılan patlayıcı nesneler. Tepkimeyi
başlatma düzenekleri olan fakat iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan infilaklı patlayıcı
içerirler.
BOMBALAR, FOTO-FLAŞ: UN No. 0039, 0299
Fotoğraf çekmek için kısa, yoğun aydınlatma sağlayan, uçaktan atılan patlayıcı nesneler. Foto-flaş bileşimi
içerirler.
BOMBALAR, paralama hakkı olan: UN No. 0034; 0035
Tepkime başlatma düzenekleri olmayan veya tepkime başlatma düzeneği ile iki veya daha fazla etkin
koruyucu özelliği olan, uçaktan atılan patlayıcı nesneler.
BOMBALAR, paralama hakkı olan: UN No. 0033, 0291
Tepkime başlatma düzenekleri olan fakat iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan, uçaktan
atılan patlayıcı nesneler.
BOMBASI, DERİNLİK: UN No. 0056
Bir varil veya mermi içerisinde bulunan, tepkime başlatma düzeneği olmayan veya iki veya daha fazla
koruyucu özelliğe sahip tepkime başlatma düzeneği olan, infilak hakkı içeren nesneler. Su altında infilak
etmek üzere tasarlanmışlardır.
BOŞALTMA ALETLERİ, PATLAYICI: UN No. 0173
Tepkime başlatma düzeneği olan küçük bir infilak hakkı ve çubuk veya bağlantılar içeren nesneler. Çubuk
veya bağlantıları ayırarak cihazı hızla boşaltırlar.
ÇAKMAKLAR, TAPA: UN No. 0131
Sürtünme, çarpma veya elektrikle aktive edilen ve emniyet tapasını ateşlemek için kullanılan çeşitli
tasarımdaki nesneler.
EL BOMBALARI, el veya tüfek, paralama hakkı olan: UN No. 0284, 0285
Elle veya tüfekle atılmak üzere tasarlanmış nesneler. Tepkime başlatma düzenekleri yoktur veya iki veya
daha fazla etkin koruyucu özelliği olan tepkime başlatma düzenekleri vardır.
EL BOMBALARI, el veya tüfek, paralama hakkı olan: UN No. 0292, 0293
Elle veya tüfekle atılmak üzere tasarlanmış nesneler. İki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan
tepkime başlatma düzenekleri vardır.
EL BOMBALARI, EĞİTİM, el veya tüfek ile: UN No. 0110, 0372, 0318, 0452
Elle veya tüfekle atılmak üzere tasarlanmış, esas paralama hakkı olmayan nesneler. Bir ateşleme düzeneği
içerir ve bir gözetleme infilak hakkı içerebilir.
FİŞEKLER, İŞARET: UN No. 0054, 0312, 0405
İşaret tabancalarından, vb. renkli işaret ışıkları veya diğer işaretleri ateşlemek üzere tasarlanmış nesneler.
FİTİL, İNFİLAKLI, esnek: UN No. 0065, 0289
Bükümlü kumaş içerisinde kapatılmış ve plastik veya başka bir kaplama ile örtülmüş infilaklı, patlayıcı bir
çekirdek içeren nesne. Bükümlü kumaş geçirgen değilse, kaplama gerekli değildir.
FİTİL (TAPA), İNFİLAKLI, metal zırhlı: UN No. 0102, 0290
Koruyucu örtüsü olan veya olmayan yumuşak bir metal tüp ile kaplanmış infilaklı patlayıcı içeren bir
çekirdekten oluşan nesne.
FİTİL (TAPA), İNFİLAKLI, HAFİF ETKİLİ, metal zırhlı: UN No. 0104
Koruyucu örtüsü olan veya olmayan yumuşak bir metal tüp ile kaplı infilaklı patlayıcı çekirdekten oluşan
nesne. Patlayıcı madde miktarı o denli azdır ki, fitil dışında yalnızca hafif bir etki gösterir.
FİTİL, ATEŞLEYİCİ: UN No. 0066
Kara barutla veya başka bir hızlı yanan piroteknik bileşimle kaplanmış ve esnek bir koruyucu örtü ile
kaplanmış tekstil iplikleri içeren veya esnek bir dokuma kumaş ile sarılı kara baruttan bir çekirdek içeren
nesne. Uzunluğu boyunca dış bir alevle ilerleyerek yanar ve ateşlemeyi bir aygıttan bir imla hakkına veya
kapsüle aktarmak için kullanılır.
"GÜVENLİK CİHAZLARI, PİROTEKNİK: UN No. 0503
Diğer sınıfların piroteknik maddeleri ya da tehlikeli mallarını içeren ve kişilerin güvenliğini artırmak için
araçlar, gemiler ya da hava araçlarında kullanılan malzemeler. Örnekler: hava yastığı şişiriciler, hava
yastığı modülleri, emniyet kemeri gerdiricileri ve piromekanik cihazlar. Bu piromekanik cihazlar, ayırma,
kilitleme ya da tekerli sandalye emniyet kemeri dahil olup bunlarla sınırlı olmayan görevler için bir araya
getirilmiş bileşenlerdir.
HAVAİ FİŞEKLER: UN No. 0333, 0334, 0335, 0336, 0337
Eğlence için tasarlanmış piroteknik maddeler.
HEKZOTONAL: UN No. 0393
Siklotrimetilen-trinitramin (RDX), trinitrotoluen (TNT) ve alüminyum karışımı içeren madde.
HEKZOLİT (HEKZOTOL), kütlece %15'ten az su ile ıslatılmış veya kuru: UN No. 0118
Siklotrimetilen-trinitramin (RDX), trinitrotoluen (TNT) karışımı içeren madde. Bu terim "Kompozisyon B"
içerir.
İMLA HAKLARI, PARALAMA, PLASTİK BAĞLI: UN No. 0457, 0458, 0459, 0460
Plastik bağlı, tepkime başlatıcı düzeneği olmayan ve mahfazası olmayan özel bir biçimde imal edilmiş
infilaklı patlayıcı içeren nesneler. Savaş başlıkları benzeri mühimmatın bileşenleri olarak tasarlanmışlardır.
İMLA HAKLARI, TAHRİPLİ: UN No. 0048
Mukavva, plastik, metal veya başka malzemeden oluşan bir mahfaza içinde infilak hakkı içeren nesneler.
Bu nesnelerin tepkime başlatma düzenekleri yoktur veya iki veya daha fazla koruyucu özellik içeren
tepkime başlatma düzenekleri vardır.
NOT: Aşağıdaki nesneler bu tanıma dahil değildir: BOMBALAR, MAYINLAR, MERMİLER bu tanıma
dahil değildir. Bunlar ayrı olarak listelenmiştir.
İMLA HAKLARI, İNFİLAKLI, TİCARİ kapsülsüz: UN No. 0442, 0443, 0444, 0445
Patlayıcı kaynak, birleştirme, biçimlendirme ve diğer metalürjik işlemler için kullanılan, tepkime başlatma
düzeneği olmayan infilaklı hakkı içeren nesneler.
İMLA HAKLARI, BOŞLUKLU, kapsülsüz UN No. 0059, 0439, 0440, 0441
Tepkime başlatma düzeneği olmayan, sert malzeme ile kaplı bir boşluğu olan, infilak hakkı içeren bir
mahfazadan oluşan nesneler. Güçlü, delici, jet etkisi yaratmak için tasarlanmışlardır.
İMHA HAKLARI, BOŞLUKLU, ESNEK, DOĞRUSAL: UN No. 0237, 0288
Esnek bir zırhla kaplanmış, V-şeklinde infilaklı patlayıcı çekirdek içeren nesneler.
İMLA HAKLARI, İLAVE, PATLAYICI: UN No. 0060
Bir merminin boşluğuna, fünye ve paralama hakkı arasına yerleştirilmiş, küçük, çıkartılabilir
tutuşturucudan oluşan nesneler.
İŞARET IŞIKLARI, HAVAİ: UN No. 0093, 0403, 0404, 0420, 0421;
Aydınlatma, belirleme, işaret verme veya uyarma amacıyla bir uçaktan atılmak üzere tasarlanmış,
piroteknik maddeler içeren nesneler.
İŞARET IŞIKLARI, YÜZEY: UN No. 0092, 0418, 0419
Aydınlatma, belirleme, işaret verme veya uyarma amacıyla yüzeyde kullanılmak üzere tasarlanmış,
piroteknik maddeler içeren nesneler.
İŞARET ALETLERİ, EL: UN No. 0191, 0373
Görünür işaret veya uyarı veren piroteknik madde içeren portatif nesneler. Bu terim karayolu veya
demiryolu işaretleri ve küçük yardım işaretleri gibi küçük yüzey işaret ışıklarını içerir.
İŞARETLER, YARDIM, gemi: UN No. 0194, 0195, 0505, 0506
Ses, alev veya duman veya bunların herhangi bir bileşimi ile işaret vermek üzere tasarlanmış ısıl teknik
maddeler içeren nesneler.
İŞARETLER, DEMİRYOLU, PATLAYICI: UN No. 0192, 0193, 0492, 0493
Parçalandığında yüksek bir sesle patlayan bir piroteknik maddeden oluşan nesneler. Bir ray üzerine
yerleştirilmek için tasarlanırlar.
İŞARETLER, DUMAN: UN No. 0196, 0197, 0313, 0487, 0507
Duman çıkartan piroteknik madde içeren nesneler. Ayrıca, sesli sinyal verecek düzenek içerebilirler.
JET DELİCİ SİLAHLAR, YÜKLÜ, petrol kuyusu, kapsülsüz: UN No. 0124, 0494
İçine infilaklı fitil ile birbirine bağlanmış boşluklu imla haklarının yerleştirilmiş olduğu çelik bir tüp veya
metalik bant içeren, tepkime başlatma düzeni olmayan nesneler.
KAPSÜL DÜZENEKLERİ, ELEKTRİKLİ OLMAYAN patlatma için: UN No.0360, 0361, 0500
Emniyet tapası, şok tüpü, parlama tüpü veya infilaklı fitil benzeri düzeneği olan ve bununla aktive edilen,
elektrikli olmayan kapsüller. Bunlar anında patlamak üzere tasarlanmış olabilir veya geciktirici elemanlar
içerebilir. İnfilaklı fitil içeren infilaklı röleler bu kapsamdadır.
KAPSÜLLER, ELEKTRİKLİ, patlatma için: UN No. 0030, 0255, 0456
Tahripli patlayıcıların başlatılması için özel olarak tasarlanmış nesneler. Bu kapsüller anında patlamak
üzere tasarlanmış olabilir veya geciktirici bir eleman içerebilir. Elektrikli kapsüller elektrik akımıyla aktive
edilir.
KAPSÜLLER, MÜHİMMAT İÇİN: UN No. 0073, 0364, 0365, 0366
Kurşun azid, PETN gibi patlayıcılar veya patlayıcı bileşimleri içeren küçük bir metal veya plastik tüp içeren
nesneler. Bir infilak zinciri başlatmak için kullanılır.
KAPSÜLLER, ELEKTRİKLİ OLMAYAN, patlatma için: UN No. 0029, 0267, 0455
Tahripli patlayıcıların başlatılması için özel olarak tasarlanmış nesneler. Bu kapsüller anında patlamak
üzere tasarlanmış olabilir veya geciktirici bir eleman içerebilir. Elektrikli olmayan kapsüller şok tüpü,
parlama tüpü, emniyet tapası, diğer tutuşturucu aygıt veya esnek infilaklı fitil ile aktive edilir. İnfilaklı fitil
içermeyen infilaklı röleler bu kapsamdadır.
KAPSÜLLER, BAŞLIK TİPİ: UN No. 0044, 0377, 0378
Darbe etkisiyle hemen ateşlenebilen küçük bir miktar birincil patlayıcı içeren metal veya plastik bir başlık
içeren nesneler. Küçük çaplı silahların fişeklerinde ateşleyici elemanlar olarak veya sevk maddeleri için
perküsyon kapsülleri olarak kullanılırlar.
KAPSÜLLER, BORU TİPİ: UN No. 0319, 0320, 0376
Ateşleme için bir kapsülden ve top, vb. kovanı içindeki sevk maddesinin ani yanmasını sağlamak için
kullanılan kara barut benzeri bir yardımcı infilaklı patlayıcıdan oluşan nesneler
KARA BARUT (BARUT TOZU), SIKIŞTIRILMIŞ veya KARA BARUT (BARUT TOZU), SAÇMA
HALİNDE: UN No. 0028
Topak haline getirilmiş biçimde kara barut içeren madde.
KARA BARUT (BARUT TOZU), granül veya toz halinde: UN No. 0027
Odun kömürü veya başka karbon ile ya potasyum nitrat ya da sodyum nitratın kükürtlü veya kükürtsüz
karışımını içeren madde.
KARTUŞLAR, FLAŞ: UN No. 0049, 0050
Hepsi tek bir parçada birleştirilmiş bir mahfaza, kapsül ve parlama tozundan oluşan, ateşlenmeye hazır
nesneler.
KARTUŞLAR, ALETLER İÇİN, KURUSIKI: UN No. 0014
Aletlerde kullanılan, dumansız veya kara barut imla hakkı içeren veya içermeyen, merkezi veya çember
ateşleme kapsülüne sahip kapalı bir fişek kovanından oluşan, ancak mermisi olmayan nesne.
KARTUŞLAR, SİLAHLAR İÇİN, KURUSIKI: UN No. 0326, 0413, 0327, 0338, 0014
Dumansız veya kara barut imla hakkı içeren, merkezi veya çember ateşleme kapsülüne sahip kapalı bir
fişek kovanından oluşan, ancak mermisi olmayan mühimmat. Yüksek bir ses çıkartır ve eğitim, selamlama,
sevk maddesi, müsabakalarda kullanılan atış tabancaları v.b. için kullanılırlar. Bu terim boş mühimmatı
içerir.
KARTUŞLAR, SİLAHLAR İÇİN, TESİRSİZ MERMİLİ: UN No. 0328, 0417, 0339, 0012
Paralama hakkı olmayan fakat sevk maddesi olan, kapsüllü veya kapsülsüz bir mermi içeren mühimmat. Bu
nesneler, asıl tehlikenin sevk maddesinden kaynaklanması koşuluyla bir izli mermi içerebilir.
KARTUŞLAR, SİLAHLAR İÇİN, paralama hakkı olan: UN No. 0006, 0321, 0412
Tepkime başlatma düzenekleri olmadan paralama hakkına sahip olan veya iki veya daha fazla etkin
koruyucu özelliğine sahip tepkime başlatma düzeneği olan ve kapsüllü veya kapsülsüz sevk maddesine
sahip mermi içeren mühimmat. Bu terim sabit (birleştirilmiş) mühimmat, yarı- sabit (kısmen birleştirilmiş)
mühimmat ve bileşenler birlikte ambalajlanmışsa, ayrı yüklenen mühimmatı da kapsar.
KARTUŞLAR, SİLAHLAR İÇİN, paralama hakkı olan: UN No. 0005, 0007, 0348
İki ya da daha fazla koruyucu özelliği olmayan tepkime başlatma düzeneğine sahip, paralama hakkı ve
kapsüllü veya kapsülsüz sevk maddesinden oluşan, mermi içeren mühimmat. Bu terim sabit (birleştirilmiş)
mühimmat, yarı- sabit (kısmen birleştirilmiş) mühimmat ve bileşenler birlikte ambalajlanmışsa, ayrı
yüklenen mühimmatı da kapsar.
KARTUŞLAR, PETROL KUYUSU: UN No.0277, 0278
Mukavva, metal veya başka malzemeden mahfaza içinde yalnızca sertleştirilmiş bir mermiyi petrol kuyusu
gövdesini delmek için yönlendiren yalnız sevk barutu içeren nesneler.
NOT: İMLA HAKLARI, BOŞLUKLU bu tanıma dahil değildir. Bunlar ayrı olarak listelenmiştir.
KARTUŞLAR, GÜÇ ALETİ: UN No. 0275, 0276, 0323, 0381
Mekanik hareketler yapmak üzere tasarımlanmış nesneler. Tedrici yanan patlayıcı ve ateşleme düzeneğine
sahip bir mahfaza içerirler. İnfilakın gaz halindeki ürünleri şişme, doğrusal veya döngüsel hareket oluşturur
veya diyafram, vana veya anahtarları aktive eder veya kilitleme tertibatı veya yangın söndürme maddelerini
yönlendirir.
KARTUŞLAR, HAFİF SİLAHLAR İÇİN: UN No. 0417, 0339, 0012
Merkez veya çember ateş kapsülü olan ve hem sevk maddesi hem de katı mermi içeren bir kovan içeren
mühimmat. Kalibresi 19,1 mm.'den fazla olmayan silahlardan ateşlenmek üzere tasarlanmışlardır. Her
kalibreden av tüfeği kartuşları bu tanım içerisindedir.
NOT: KARTUŞLAR, HAFİF SİLAHLAR İÇİN, KURUSIKI bu tanıma dahil değildir. Bunlar ayrı olarak
listelenmiştir. Bazı hafif silahlar için askeri kartuşlar bu tanıma dahil değildir. SİLAHLAR İÇİN
KARTUŞLAR, TESİRSİZ MERMİLİ altında listelenmiştir.
KARTUŞLAR, HAFİF SİLAHLAR İÇİN, KURUSIKI: UN No.0014, 0327, 0338
Kapalı bir kovan ile merkez veya çember ateş kapsülünden ve dumansız veya kara barut yükünü içeren
mühimmat. Kovanlarda mermi yoktur. Kovanlar, en fazla 19,1 mm kalibreli silahlardan ateşlenmek ve
yüksek bir ses üretmek üzere tasarlanmıştır ve eğitim, selamlama, sevk maddesi, start tabancaları, v.b. için
kullanılır.
KESİCİLER, KABLO, PATLAYICI: UN No. 0070
Az miktarda patlayıcı imla hakkı ile bir örs içine sevk edilen, ucunda bıçak olan nesneler.
KIRICI ALETLER, PATLAYICI kapsülsüz, petrol kuyuları için: UN No. 0099
Tepkime başlatma düzeneği olmayan, bir mahfaza içerisindeki infilaklı imla hakkı içeren nesneler. Ham
petrolün kayadan dışarı akmasına yardımcı olmak için sondaj şaftı etrafındaki kayada çatlak oluşturmak
için kullanılırlar.
KOVANLAR, KARTUŞ, BOŞ, KAPSÜLLÜ: UN No. 0379;0055
Metal, plastik veya başka bir yanıcı olmayan malzemeden yapılmış bir fişek kovanından oluşan ve tek
patlayıcı bileşen olarak kapsül içeren nesneler.
KOVANLAR, YANABİLİR, BOŞ, KAPSÜLSÜZ: UN No. 0447, 0446
Kısmen veya tamamen nitroselülozdan yapılmış bir fişek kovanı içeren nesneler.
MADDELER, PATLAYICI, ÇOK DUYARSIZ (Maddeler, EVI), B.B.B.: UN No.0482
Kitle patlama tehlikesi arz eden ancak normal taşıma koşullarında tepkime başlatma veya yanmadan
infilaka geçiş olasılığı çok az olduğundan çok duyarsız ve Test Serileri 5'i geçmiş olan maddeler.
MAYINLAR paralama hakkı olan: UN No.0137, 0138
Normal olarak, infilaklı bir patlayıcı ile doldurulmuş metal veya kompozisyon kaplardan oluşan, tepkime
başlatma düzeneği olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özellik içeren tepkime başlatma
düzeneği olan nesneler. Gemilerin, araçların veya personelin geçişi ile harekete geçecek şekilde
tasarlanırlar. Bu terim "Bangalor torpidolarını" içerir.
MAYINLAR paralama hakkı olan: UN No.0136, 0294
Normal olarak, infilaklı bir patlayıcı ile doldurulmuş metal veya kompozisyon kaplardan oluşan, iki veya
daha fazla etkin koruyucu özellik içermeyen başlatma düzeneği olan nesneler. Gemilerin, araçların veya
personelin geçişi ile harekete geçecek şekilde tasarlanırlar. Bu terim "Bangalor torpidolarını" içerir.
MERMİLER, tesirsiz, izli: UN No. 0345, 0424, 0425
Top veya benzeri bir silahtan, tüfek veya başka bir hafif silahtan atılan mermi veya kovan gibi nesneler.
MERMİLER paralama hakkı veya fırlatma yükü olan: UN No. 0346, 0347
Top veya benzeri bir silahtan atılan fişek veya kurşun gibi nesneler. Tepkime başlatma düzenekleri yoktur
veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olan tepkime başlatma düzenekleri vardır. Gözetleme
boyaları veya diğer tesirsiz malzemeyi dağıtmak için kullanılırlar.
MERMİLER paralama hakkı veya fırlatma yükü olan: UN No: 0426, 0427.
Top veya benzeri bir silahtan atılan fişek veya kurşun gibi nesneler. İki veya daha fazla etkin koruyucu
özelliği olmayan tepkime başlatma düzenekleri vardır. Gözetleme boyaları veya diğer tesirsiz malzemeyi
dağıtmak için kullanılırlar.
MERMİLER paralama hakkı veya fırlatma yükü olan: UN No.0434, 0435
Top veya benzeri bir silahtan, tüfek veya başka bir hafif silahtan atılan mermi veya kovan gibi nesneler.
Gözetleme boyaları veya diğer tesirsiz malzemeyi dağıtmak için kullanılırlar.
MERMİLER paralama hakkı olan: UN No. 0168, 0169, 0344
Top veya benzeri bir silahtan atılan fişek veya kurşun gibi nesneler. Tepkime başlatma düzenekleri yoktur
veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olan tepkime başlatma düzenekleri vardır.
MERMİLER paralama hakkı olan: UN No. 0167, 0324
Top veya benzeri bir silahtan atılan fişek veya kurşun gibi nesneler. İki veya daha fazla etkin koruyucu
özelliği olmayan tepkime başlatma düzenekleri vardır.
MÜHİMMAT, AYDINLATICI paralama hakkı, fırlatma yükü, sevk maddesi olan veya olmayan: UN No.
0171, 0254, 0297
Bir alanı aydınlatmak için, tek bir yoğun ışık kaynağı üretmek üzere tasarımlanmış mühimmat. Bu terim
aydınlatıcı kartuş, el bombaları ve mermileri, aydınlatıcı ve hedef tespit bombalarını içerir.
NOT: Aşağıdaki nesneler bu tanıma dahil değildir: FİŞEKLER, İŞARET; İŞARET ALETLERİ, EL;
İŞARETLERİ, YARDIM; İŞARET FİŞEKLERİ, HAVAİ; İŞARET FİŞEKLERİ, YÜZEY. Bunlar ayrı olarak
listelenmiştir.
MÜHİMMAT, YANGIN ÇIKARTICI, sıvı veya jel, paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk maddesi
olan: UN No. 0247
Sıvı veya jelatin halinde yangın çıkartıcı madde içeren mühimmat. Yangın çıkartıcı maddenin kendiliğinden
bir patlayıcı olması dışında, ayrıca, şunlardan birini veya daha fazlasını da içerir: Yemleme ve ateşleme
hakkı içeren sevk maddesi; paralama hakkı veya fırlatma yükü içeren fünye
MÜHİMMAT, YANGIN ÇIKARTICI, BEYAZ FOSFORLU paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk
maddesi olan: UN No. 0243, 0244
Yangın çıkartıcı madde olarak beyaz fosfor içeren mühimmat. Ayrıca, şunlardan bir veya daha fazlasını
içerir: Yemleme ve ateşleme hakkı içeren sevk maddesi; paralama hakkı veya fırlatma yükü içeren fünye.
MÜHİMMAT, YANGIN ÇIKARTICI paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk maddesi olan veya
olmayan: UN No. 0009, 0010, 0300
Yangın çıkartıcı bileşim içeren mühimmat. Bileşimin kendiliğinden bir patlayıcı olması dışında, ayrıca
şunlardan bir veya daha fazlasını içerir: Yemleme ve ateşleme hakkı içeren sevk maddesi; paralama hakkı
veya fırlatma yükü içeren fünye.
MÜHİMMATI, EĞİTİM: UN No. 0362, 0488
Paralama hakkı veya fırlatma yükü içeren, fakat esas paralama hakkı içermeyen mühimmat. Normalde,
ayrıca bir fünye ve sevk maddesi içerir.
NOT: EL BOMBALARI, EĞİTİM bu tanıma dahil değildir. Bunlar ayrı olarak listelenmiştir.
MÜHİMMATI, DENEME ATIŞI: UN No. 0363
Yeni mühimmat, silah bileşenleri veya düzeneklerinin performansını veya gücünü denemek için kullanılan,
piroteknik madde içeren mühimmat.
MÜHİMMAT, DUMANLI, BEYAZ FOSFORLU paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk maddesi olan:
UN No. 0245, 0246
Duman yapıcı madde olarak beyaz fosfor içeren mühimmat. Ayrıca, şunlardan bir veya daha fazlasını
içerir: Yemleme ve ateşleme hakkı içeren sevk maddesi; paralama hakkı veya fırlatma yükü içeren fünye.
Bu terim sis el bombalarını içerir.
MÜHİMMAT, DUMANLI paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk maddesi olan veya olmayan: UN No.
0015, 0016, 0303
Klorosülfonik asit karışımı veya titanyum tetraklorür benzeri duman yapıcı bir madde veya hekzakloroetan
veya kırmızı fosfor esaslı, duman yapıcı piroteknik bileşim içeren mühimmat. Maddenin kendiliğinden bir
patlayıcı olması dışında bu mühimmat ayrıca şunlardan bir veya daha fazlasını içerir: Yemleme ve ateşleme
hakkı içeren sevk maddesi; Paralama hakkı veya fırlatma yükü içeren fünye. Bu terim sis el bombalarını
içerir.
NOT: İŞARETİ, DUMAN bu tanıma dahil değildir. Bunlar ayrı olarak listelenmiştir.
MÜHİMMAT, GÖZ YAŞARTICI paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk maddesi olan veya olmayan:
UN No. 0018, 0019, 0301
Göz yaşartıcı madde içeren mühimmat. Ayrıca, şunlardan bir veya daha fazlasını içerir: Piroteknik bir
madde, yemleme ve ateşleme hakkı içeren sevk maddesi, paralama hakkı veya fırlatma yükü içeren fünye.
MÜHİMMAT İÇİN İZLİ MERMİLER: UN No. 0212, 0306
Bir merminin izlediği yolu göstermek için tasarlanmış, piroteknik madde içeren mühürlü nesneler.
NESNELER, PATLAYICI, AŞIRI DUYARSIZ (NESNELER, EEI): UN No. 0486
Yalnızca aşırı derecede duyarsız, normal taşıma koşullarında kaza ile tepkimeyi başlatma veya ilerletme
olasılığı ihmal edilebilir olan ve Test Serileri 7'yi geçmiş olan maddeler içeren nesneler.
NESNELER, PİROFORİK: UN No. 0380
Piroforik (hava ile temas ettiğinde kendiliğinden ateşlenebilen) bir madde ve patlayıcı bir madde veya
bileşen içeren nesneler. Bu terim beyaz fosfor içeren maddeleri kapsamaz.
NESNELER, PİROTEKNİK teknik amaçlar için: UN No. 0428, 0429, 0430, 0431, 0432
Piroteknik madde içeren sıvı üretimi, gaz üretimi, teatral efektler, v.s. gibi teknik amaçlar için kullanılan
nesneler.
NOT: Aşağıdaki nesneler bu tanıma dahil değildir: Tüm mühimmat, FİŞEKLERİ, İŞARET; KESİCİLER,
KABLO, PATLAYICI; HAVAİ FİŞEKLER; İŞARET FİŞEKLERİ, HAVAİ; İŞARET FİŞEKLERİ, YÜZEY;
BOŞALTMA CİHAZLARI, PATLAYICI; PERÇİNLER, PATLAYICI; İŞARET ALETLERİ, EL; İŞARETLERİ,
YARDIM; İŞARETLERİ, DEMİRYOLU, PATLAYICI; İŞARETLERİ, DUMANLI. Bunlar ayrı olarak
listelenmiştir.
NUMUNELER, PATLAYICI, tepkime başlatan patlayıcılar hariç UN No. 0190
Bölüm 3.2 Tablo A isimleri belirlenmemiş ve yetkili makamın talimatları doğrultusunda uygun şekilde
taşıma edilebilecek ve sınıflandırma, araştırma ve geliştirme veya kalite kontrol amaçları bakımından veya
ticari numuneler olarak genelde az miktarlarda yeni veya mevcut patlayıcı maddeler veya nesneler.
NOT: Bölüm 3.2 Tablo A'da başka bir isimle belirtilen patlayıcı maddeler ve nesneler bu tanıma dahil
değildir.
OKTOLİT (OKTOL), kütlece %15'ten az su ile ıslatılmış veya kuru: UN No. 0266
Siklotetrametilen-tetranitramin (HMX) ve trinitrotoluen (TNT) karışımı içeren madde.
OKTONAL: UN No. 0496
Siklotetrametilen-tetranitramin (HMX) ve trinitrotoluen (TNT) ve alüminyum karışımı içeren madde.
PARALAMA HAKLARI, patlayıcı: UN No. 0043
Mermileri ve diğer mühimmatı açarak içindekileri dağıtmak için kullanılan, az miktarda infilak hakkı içeren
nesneler.
PARLAMA TOZU: UN No. 0094, 0305
Tutuşturulduğunda yoğun bir ışık veren piroteknik madde.
PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP A: UN No. 0081
Nitrogliserin gibi sıvı organik nitratlardan veya aşağıdaki bileşenlerin bir veya bir kaçından oluşan
maddeler: Nitroselüloz, amonyum nitrat veya diğer inorganik nitratlar, aromatik nitro-türevleri veya odun
macunu ve alüminyum tozu gibi alevlenebilir malzeme. Bunlar, kizelgur benzeri etkisiz bileşenler ile
renklendiriciler ve stabilizörler gibi katkı maddeleri içerebilir. Bu gibi patlayıcılar toz, jelatin veya elastik
biçimde olacaktır. Bu terim jelatin, tahripli ve jelatinli dinamitleri içerir.
PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP B: UN No. 0082, 0331
Aşağıdakileri içeren maddeler:
(a) Odun unu ve alüminyum tozu gibi başka maddeler içeren veya içermeyen; amonyum nitrat veya
diğer inorganik nitratların, trinitrotoluen benzeri bir patlayıcı ile karışımı veya
(b) Amonyum nitrat veya diğer inorganik nitratların, patlayıcı olmayan başka alevlenebilir
bileşenlerle karışımı. Her iki durumda da, kizelgur benzeri etkisiz bileşenler ve renklendirici
veya sabitleyiciler gibi katkı maddeleri içerebilir. Bu gibi patlayıcılar nitrogliserin, benzeri sıvı
organik nitratlar veya kloratlar içermemelidir.
PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP C: UN No. 0083
Potasyum ya da sodyum klorat veya potasyum, sodyum veya amonyum perklorat ile organik nitro-türevleri
veya odun unu, alüminyum tozu veya bir hidrokarbon gibi alevlenebilir malzemenin karışımlarından oluşan
maddeler. Bunlar, kizelgur benzeri etkisiz bileşenler ve renklendiriciler ve sabitleyiciler benzeri katkı
maddeleri içerebilir. Bu gibi patlayıcılar nitrogliserin veya benzeri sıvı organik nitratlar içermemelidir.
PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP D: UN No. 0084
Organik nitratlanmış bileşikler ile hidrokarbonlar ve alüminyum tozu alevlenebilir malzemenin
karışımından oluşan maddeler. Bunlar, kizelgur benzeri etkisiz bileşenler ve renklendiriciler ve
sabitleyiciler benzeri katkı maddeleri içerebilir. Bu gibi patlayıcılar nitrogliserin, benzeri sıvı organik
nitratlar veya kloratlar ve amonyum nitrat içermemelidir. Bu terim genellikle plastik patlayıcıları içerir.
PATLAYICILAR, TAHRİPLİ, TİP E: UN No. 0241, 0332
Ana bileşen olarak su ve yüksek oranlarda amonyum nitrat veya (bazıları çözelti içinde olan) diğer
yükseltgenlerden oluşan maddeler. Diğer bileşenler trinitrotoluen benzeri nitro-türevleri, hidrokarbonlar
veya alüminyum tozu içerebilir. Bunlar, kizelgur benzeri etkisiz bileşenler ve renklendiriciler ve
sabitleyiciler benzeri katkı maddeleri içerebilir. Bu terim emülsiyon patlayıcıları, çamursu patlayıcıları ve
su jeli patlayıcıları içerir.
PENTOLİT, kütlece %15'ten az su ile ıslatılmış veya kuru: UN No. 0151
Pentaeritrit tetranitrat (PETN) ve trinitrotoluen (TNT) karışımı içeren madde.
PERÇİNLER, PATLAYICI: UN No. 0174
Metalik bir perçin içerisinde küçük bir patlayıcı içeren nesneler.
ROKET MOTORLARI: UN No. 0186, 0280, 0281, 0510
Bir veya daha fazla nozül içeren bir silindir içerisinde patlayıcı yükü (genellikle katı sevk yakıtı) içeren
nesneler. Roket veya güdümlü füze itmek üzere tasarlanırlar.
ROKET MOTORLARI, SIVI YAKITLI: UN No. 0395, 0396
Bir veya daha fazla meme içeren bir silindir içerisinde sıvı yakıt içeren nesneler. Roket veya güdümlü füze
itmek üzere tasarlanırlar.
SAVAŞ BAŞLIKLARI, ROKET paralama hakkı veya fırlatma yükü olan: UN No. 0370
Tepkime başlatma düzeneği olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olan başlatma
düzeneği olan, tesirsiz bir yük ve az miktarda infilaklı veya yanıcı patlayıcı imla hakkı içeren nesneler. Bir
roket motoruna takılarak tesirsiz malzeme dağıtmak için tasarlanırlar. Bu terim güdümlü füzeler için savaş
başlıklarını kapsamaktadır.
SAVAŞ BAŞLIKLARI, ROKET paralama hakkı veya fırlatma yükü olan: UN No. 0371
İki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan tepkime başlatma düzeneğine sahip, tesirsiz yük ve az
miktarda infilaklı veya tedricen yanıcı patlayıcı yükü içeren nesneler. Bir roket motoruna takılarak tesirsiz
malzeme dağıtmak için tasarlanırlar. Bu terim güdümlü füzeler için savaş başlıklarını kapsamaktadır.
SAVAŞ BAŞLIKLARI, ROKET, paralama hakkı olan: UN No. 0286, 0287
Tepkime başlatma düzeneği olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliğe sahip başlatma
düzeneği olan, infilaklı patlayıcı içeren nesneler. Bir roket üzerine yerleştirilmek için tasarlanırlar. Bu terim
güdümlü füzeler için savaş başlıklarını kapsamaktadır.
SAVAŞ BAŞLIKLARI, ROKET paralama hakkı olan: UN No. 0369
İki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan bir tepkime başlatma düzeneğine sahip, infilaklı
patlayıcı içeren nesneler. Bir roket üzerine yerleştirilmek için tasarlanırlar. Bu terim güdümlü füzeler için
savaş başlıklarını kapsamaktadır.
SAVAŞ BAŞLIKLARI, TORPİDO, paralama hakkı olan: UN No. 0221
Tepkime başlatma düzeneği olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliğe sahip başlatma
düzeneği olan, infilaklı patlayıcı içeren nesneler. Bir torpido üzerine yerleştirilmek için tasarlanırlar.
SEVK MADDELERİ, TOP İÇİN; UN No. 0242, 0279, 0414
Ayrı ayrı yüklenen top mühimmatı için herhangi bir fiziksel biçimde olan sevk maddeleri.
SEVK MADDELERİ: UN No. 0271, 0272, 0415, 0491
Roket motorlarının bir bileşeni olarak veya mermilerin sürükleme kuvvetini azaltmak için, bir mahfazası
olan veya olmayan sevk maddesi içeren nesneler.
SEVK YAKITI, SIVI: UN No. 0495, 0497
Tedrici yanarak patlayan bir sıvıdan oluşan, sevk için kullanılan madde.
SEVK YAKITI, KATI: UN No. 0498, 0499, 0501
Tedrici yanarak patlayan bir katıdan oluşan, sevk için kullanılan madde.
SONDAJ CİHAZLARI, PATLAYICI: UN No. 0374, 0375
Tepkime başlatma düzenekleri olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliğe sahip tepkime
başlatma düzenekleri olan infilak hakkı içeren nesneler. Gemilerden atılır ve önceden belirlenmiş bir
derinliğe veya deniz yatağına ulaştıklarında işlev görürler.
SONDAJ CİHAZLARI, PATLAYICI: UN No. 0204, 0296
İki ya da daha fazla etkin koruyucu özelliğe sahip olmayan tepkime başlatma düzeneği olan, infilak hakkı
içeren nesneler. Gemilerden atılır ve önceden belirlenmiş bir derinliğe veya deniz yatağına ulaştıklarında
işlev görürler.
TAPA, ATEŞLEYİCİ, boru tipi, metal zırhlı: UN No. 0103
Tedrici yanan bir patlayıcı çekirdeği olan metal bir tüp içeren nesne.
FÜNYELER, ATEŞLEMELİ: UN No. 0316, 0317, 0368
Mühimmatta tedrici yanmalı patlama oluşturmak üzere tasarlanmış birincil patlayıcı bileşenleri olan
nesneler. Tedrici yanma başlatmak için mekanik, elektriksel, kimyasal veya hidrostatik bileşenler içerirler.
Genellikle koruyucu özellikleri vardır.
TAPASI, EMNİYET: UN No. 0105
Bir veya daha fazla koruyucu örtüsü olan, esnek bir dokuma kumaş ile sarılı ince öğütülmüş kara baruttan
bir çekirdek içeren nesne. Ateşlendiğinde, önceden belirlenmiş bir hızla, herhangi bir dış patlama etkisi
olmaksızın yanarlar.
FÜNYELER, İNFİLAKLI: UN No. 0106, 0107, 0257, 0367
Mühimmatta infilak oluşturmak üzere tasarlanmış patlayıcı bileşenleri olan nesneler. İnfilak başlatmak için
mekanik, elektriksel, kimyasal veya hidrostatik bileşenler içerirler. Genellikle koruyucu özellikleri vardır.
FÜNYELER, İNFİLAKLI koruyucu özellikli: UN No. 0408, 0409, 0410
Mühimmatta infilak oluşturmak üzere tasarlanmış patlayıcı bileşenleri olan nesneler. İnfilak başlatmak için
mekanik, elektriksel, kimyasal veya hidrostatik bileşenler içerirler. Bu infilaklı tapa iki veya daha fazla
koruyucu özellik içermelidir.
TAPA, İNFİLAKSIZ: UN No. 0101
İnce kara barut emdirilmiş keten iplikleri içeren nesne. Dış alevle yanar ve havai fişek, vb. için ateşleme
zincirlerinde kullanılırlar.
TERTİBATLAR, SU İLE ETKİNLEŞEN paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk maddesi olan: UN No.
0248, 0249
İşlevleri, içeriklerinin su ile fiziksel-kimyasal tepkimesine bağlı olan nesneler.
TORPİDOLAR, SIVI YAKITLI tesirsiz başlıklı UN No. 0450
Torpidoyu suda sevk etmek için sıvı patlayıcı sistem ve tesirsiz başlık içeren nesneler.
TORPİDOLAR, SIVI YAKITLI paralama hakkı olan veya olmayan: UN No. 0449
Torpidoyu suda sevk etmek için savaş başlığı olan veya olmayan sıvı patlayıcı sistem veya torpidoyu suda
sevk etmek için savaş başlığı olan patlayıcı bir sıvı sistem içeren nesneler.
TORPİDOLAR paralama hakkı olan: UN No. 0451
Torpidoyu suda sevk etmek itmek için patlayıcı olmayan bir sistem ile tepkime başlatma düzeneği olmayan
veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliğe sahip tepkime başlatma düzeneği olan bir savaş başlığı
içeren nesneler.
TORPİDOLAR paralama hakkı olan: UN No. 0329
Torpidoyu suda sevk etmek için patlayıcı bir sistemi olan, tepkime başlatma düzeneği olmayan veya iki
veya daha fazla etkin koruyucu özelliğe sahip tepkime başlatma düzeneği olan bir savaş başlığı içeren
nesneler.
TORPİDOLAR paralama hakkı olan: UN No. 0330
Torpidoyu suda sevk etmek için patlayıcı olan veya olmayan bir sistem ile iki veya daha fazla etkin
koruyucu özelliğe sahip olmayan tepkime başlatma düzeneğine sahip savaş başlığı içeren nesneler.
TRİTONAL: UN No. 0390
Alüminyum ile karıştırılmış trinitrotoluen (TNT) içeren madde.
TUTUŞTURUCU, KAPSÜLLÜ UN No. 0225, 0268
Tepkime başlatma düzeneği olan infilaklı patlayıcı içeren nesneler. Kapsül veya infilaklı fitillerin tepkime
başlatma gücünü artırmak için kullanılırlar.
TUTUŞTURUCULAR, kapsülsüz: UN No. 0042, 0283
Tepkime başlatma düzenekleri olmayan infilaklı imla hakkı içeren nesneler. Kapsül veya infilaklı fitillerin
tepkime başlatma gücünü artırmak için kullanılırlar.
ROKET MOTORLARI, HİPERGOLİK SIVI İÇEREN, fırlatma yükü olan veya olmayan: UN No. 0322,
0250
Bir veya daha fazla nozül içeren bir silindir içerisinde hiperbolik sıvı içeren nesneler. Roket veya güdümlü
füze itmek üzere tasarlanırlar.
ROKETLER, HALAT FIRLATICI: UN No. 0238, 0240, 0453
Halat atmak için tasarlanmış bir roket motoru içeren nesneler.
ROKETLER, SIVI YAKITLI paralama hakkı olan: UN No. 0397, 0398
Bir veya daha fazla nozüle sahip bir tüp içerisindeki sıvı yakıttan oluşan ve savaş başlığı olan nesneler. Bu
terim güdümlü füzeleri kapsamaktadır.
ROKETLER paralama hakkı olan: UN No. 0181, 0182
Tepkime başlatma düzeneği olmayan veya iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliğe sahip tepkime
başlatma düzeneği olan bir roket motoru ve savaş başlığından oluşan nesneler. Bu terim güdümlü füzeleri
kapsamaktadır.
ROKETLER paralama hakkı olan: UN No. 0180, 0295
İki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan tepkime başlatma düzeneğine sahip bir roket motoru ve
savaş başlığından oluşan nesneler. Bu terim güdümlü füzeleri kapsamaktadır.
ROKETLER fırlatma yükü olan: UN No. 0436, 0437, 0438
Bir roket motoru ve roket başlığından içindeki yükü fırlatmak için imla hakkı içeren nesneler. Bu terim
güdümlü füzeleri kapsamaktadır.
ROKETLER tesirsiz başlıklı: UN No. 0183, 0502
Roket motoru ve tesirsiz başlık içeren nesneler. Bu terim güdümlü füzeleri kapsamaktadır.

 

Sınıf 2 Gazlar

Kriterler

Sınıf 2 başlığı, saf gazlar veya gaz karışımları ile bir veya birden fazla madde ve nesne içeren gaz ve gaz
karışımlarını kapsar.
Gaz:
(a) 50 °C'de buhar basıncı 300 kPa'dan (3 bar) büyük olan veya
(b) 101,3 kPa standart basıncında 20 °C'de tamamen gaz halde olan maddedir.
NOT 1: Bununla birlikte, UN No. 1052 HİDROJEN FLORÜR, SUSUZ Sınıf 8'de sınıflandırılır.
NOT 2: Saf bir gazda, üretim süreçlerinde oluşan veya ürünün dengesini koruma amacıyla katılan diğer
bileşenler bulunabilir, ancak bu bileşenlerin seviyesi gazın sınıflandırılmasını veya taşıma koşullarını
(örneğin, dolum oranı, dolum basıncı, test basıncı gibi) değiştirmemelidir.
NOT 3: 2.2.2.3 B.B.B. kayıtları karışımların yanı sıra saf gazları da kapsayabilir.

Sınıf 2 maddeler ve nesneler aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
1. Sıkıştırılmış gaz: Taşıma için basınç altında ambalajlandıklarında -50 °C'de tamamen gaz halde
olan maddelerdir; kritik sıcaklıkları -50 °C'ye eşit veya düşük olan tüm gazlar bu kategoriye
dahildir.
2. Sıvılaştırılmış gaz: Taşıma için basınç altında ambalajlandığında -50 °C'nin üzerindeki
sıcaklıklarda kısmen sıvı olan gazdır. Aşağıdakiler arasında ayrım yapılmıştır:
Yüksek basınçlı sıvılaştırılmış gaz: Kritik sıcaklığı -50 °C'nin üzerinde ve +65 °C 'ye
eşit veya +65 °C 'den küçük olan gazdır;
Düşük basınçlı sıvılaştırılmış gaz: Kritik sıcaklığı +65 °C'nin üzerinde olan gazdır.
3. Soğutularak sıvılaştırılmış gaz: Taşıma için ambalajlandığında, düşük sıcaklığından ötürü kısmen
sıvı hale getirilen gaz.
4. Çözülmüş gaz: Taşıma için basınç altında ambalajlandığında sıvı fazlı bir çözücüde çözündürülen
gazdır.
5. Küçük, gaz içeren, aerosol püskürtücüler ve kaplar (gaz kartuşları).
6. Basınç altında gaz içeren diğer nesneler.
7. Özel şartlara tabi basınçlandırılmamış gazlar (gaz numuneleri).
8. Basınç altındaki kimyasallar: sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz tanımına uyan bir sevk yakıtı ile
basınçlandırılmış olan sıvılar, macunlar veya tozlar ve bunların karışımları.
9. Adsorbe gaz: Taşıma için paketlendiğinde 20 °C'de 101.3 kPa'dan az ve 50 °C'de 300 kPa'dan az
bir iç kap basıncı verecek şekilde katı gözenekli bir malzeme üzerine adsorbe edilen gazdır.

Sınıf 2'deki maddeler ve nesneler (aerosoller ve basınç altındaki kimyasallar hariç), tehlike özelliklerine
göre aşağıdaki gruplardan birine atanır:
A Asfiksant (Boğucu);
O Yükseltgen;
F Alevlenebilir;
T Zehirli;
TF Zehirli, alevlenebilir;
TC Zehirli, aşındırıcı;
TO Zehirli, yükseltgen;
TFC Zehirli, alevlenebilir, aşındırıcı;
TOC Zehirli, yükseltgen, aşındırıcı.
Kriterlere göre birden çok tehlike grubu ile ilgili tehlike özellikleri gösteren gazlar ve gaz karışımları için, T
harfi ile gösterilen gruplar, tüm diğer grupların üstünde önceliğe sahiptir. F harfi ile gösterilen gruplar, A
veya O harfi ile gösterilen grupların üstünde bir önceliğe sahiptir.
NOT 1: UN Model Yönetmeliğinde, IMGD Kodunda ve ICAO Teknik Şartnamesinde, birincil tehlike
temeline dayalı olarak gazlar aşağıda belirtilen üç alt gruptan birine atanır:
Alt Grup 2.1: Alevlenebilir gazlar (büyük F harfi ile gösterilen gruplara karşılık gelir);
Alt Grup 2.2: Alevlenebilir olmayan, zehirli olmayan gazlar (Büyük A veya O harfleri ile gösterilen
gruplara karşılık gelir);
Alt Grup 2.3: Zehirli gazlar (büyük T harfi ile gösterilen gruplara karşılık gelir; TT, TF, TC, TO, TFC ve
TOC gibi).
NOT 2: Gaz içeren küçük kaplar (UN No. 2037) tehlikeli içeriklerine göre grup A ila TOC ye atanır.
Aerosoller için (UN No. 1950), bkz. 2.2.2.1.6. Basınç altındaki kimyasallar için (UN No. 3500 ila 3505),
bkz. 2.2.2.1.7.
NOT 3: Aşındırıcı gazlar zehirli olarak düşünülür ve bu nedenle grup TC, TFC veya TOC'ye atanır.

 

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen Sınıf 2'deki bir karışım, 2.2.2.1.2'de ve 2.2.2.1.5'te bahsedildiği
üzere farklı kriterleri karşılıyorsa, bu karışım kriterlere uygun bir şekilde sınıflandırılır ve uygun B.B.B.
kaydına atanır.

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen Sınıf 2'deki maddeler ve nesneler (aerosollar ve basınç altındaki
kimyasallar hariç), 2.2.2.1.2 ve 2.2.2.1.3 uyarınca, 2.2.2.3'te listelenen toplu bir kayıt altında sınıflandırılır.
Aşağıdaki kriterler uygulanır:
Asfiksant (Boğucu) gazlar
Yükseltgen olmayan, alevlenebilir olmayan ve zehirli olmayan ve atmosferde normal olarak var olan
oksijeni seyrelten veya oksijenin yerine geçen gazlar.
Alevlenebilir gazlar
Aşağıdaki özelliklere sahip 101,3 kPa standart basınçtaki ve 20 °C'deki gazlar:
(a) Hava ile hacim olarak %13'ü veya daha azı karışım halinde olduğu durumda tutuşabilen ya da
(b) Düşük alevlenebilirlik sınırı göz önüne alınmaksızın en az %12 oranındayken hava ile bir
alevlenme aralığı olan.
Alevlenebilirlik, testler veya hesaplarla belirlenir, bu hesaplamalar ISO'ya uygun yöntemler ile yapılır (bkz.
ISO 10156:2010).
Bu yöntemleri kullanmak için yeterli veri yok ise, menşe ülkenin yetkili makamının kabul ettiği benzer
testler kullanılabilir.
Menşe ülke ADR'ye Taraf Ülke değilse, bu yöntemler sevkiyatın ulaşacağı ilk ADR'ye Taraf Ülkenin
yetkili makamı tarafından onaylanır.
Yükseltgen gazlar
Genellikle oksijen sağlayarak, diğer materyallerin havaya kıyasla daha fazla yanmasına sebep olan veya
buna katkı sağlayan gazlar. Bu gazlar, ISO 10156:2010 standardında belirtilen bir yöntem ile saptandığı
üzere yükseltgen gücü %23,5'ten büyük olan saf gazlar veya gaz karışımlarıdır.
Zehirli gazlar
NOT: Aşındırıcı özelliklerinden ötürü zehirlilik kriterlerini kısmen veya tamamen karşılayan gazlar zehirli
olarak sınıflandırılır. Ayrıca, olası ikincil bir aşındırıcı risk için, bkz. "Aşındırıcı gazlar" başlığı altındaki
kriterler.
Bu gazlar:
(a) İnsanların sağlığı için tehlike arz edecek derecede zehirli veya aşındırıcı olduğu bilinen veya
(b) 2.2.61.1 uyarınca test edildiğinde, akut zehirlilik için LC50 değeri 5 000 ml/ m3 (ppm) veya daha
az olduğundan dolayı, insanlar için zehirli veya aşındırıcı olduğu varsayılan gazlardır.
Gaz karışımları için (diğer sınıflardan maddelerin buharları dahil) aşağıdaki formül kullanılabilir:
 
LC50 Zehirli (karışım)formülü
 
Bu denklemde: fi = Madde karışımındaki i. bileşenin mol fraksiyonu;
Ti = Madde karışımındaki i. bileşenin zehirlilik indeksi;
4.1.4.1 P200 ambalajlama talimatlarında belirtildiği üzere Ti, LC50
değerine eşittir.
4.1.4.1 P200 ambalajlama talimatlarında LC50 değeri
listelenmediği zaman, bilimsel literatürdeki LC50 değeri kullanılır.
LC50 değeri bilinmediği zaman, benzer fizyolojik ve kimyasal
etkileri gösteren maddelerin en düşük LC50 değerinin kullanılması
ile zehirlilik indeksi bulunur veya tek uygulanabilir olanak test
etmek ise test ile bulunur.
Aşındırıcı gazlar
Aşındırıcılıklarından dolayı zehirlilik kriterini tamamen sağlayan gaz ve gaz karışımları, ikincil derece
aşındırıcı riskli zehirli olarak sınıflandırılır.
Aşındırıcılığın ve zehirliliğin birleşik etkisi sonucu zehirli kabul edilen bir gaz karışımının, karışımdaki
aşındırıcı bileşenlerin LC50 değeri, aşağıdaki formül ile hesaplandığında, 5000 ml/m3 (ppm)'e eşit veya daha
düşük ise veya deneyimlere dayanarak insanların derilerine, gözlerine ve mukoza zarlarına zarar verdiği
biliniyorsa, ikincil aşındırıcı riski vardır:
 
LC50 Aşındırıcı (karışım) formülü
Bu denklemde: fci = Madde karışımındaki i. aşındırıcı bileşenin mol fraksiyonu;
Tci = Madde karışımındaki i. aşındırıcı bileşenin zehirlilik indeksi;
4.1.4.1 P200 ambalajlama talimatlarında belirtildiği üzere Tci,
LC50 değerine eşittir.
4.1.4.1 P200 ambalajlama talimatlarında LC50 değeri
listelenmediği zaman, bilimsel literatürdeki LC50 değeri kullanılır.
LC50 değeri bilinmediği zaman, benzer fizyolojik ve kimyasal
etkileri gösteren maddelerin en düşük LC50 değerinin kullanılması
ile zehirlilik indeksi bulunur veya tek uygulanabilir olanak test
etmek ise test ile bulunur.

Aerosoller

Aerosoller (UN no. 1950), tehlike özelliklerine göre aşağıdaki gruplardan birine atanır:
A Asfiksant (Boğucu);
O Yükseltgen;
F Alevlenebilir;
T Zehirli;
C Aşındırıcı;
CO Aşındırıcı, yükseltgen;
FC Alevlenebilir, aşındırıcı;
TF Zehirli, alevlenebilir;
TC Zehirli, aşındırıcı;
TO Zehirli, yükseltgen;
TFC Zehirli, alevlenebilir, aşındırıcı;
TOC Zehirli, yükseltgen, aşındırıcı.
Sınıflandırma, aerosol püskürtücü üzerindeki içeriklerin yapısına bağlıdır.
NOT: 2.2.2.1.5'e göre zehirli gazların veya 4.1.4.1 ambalajlama talimatı P200"deki Tablo 2'nin c notu ile
"Piroforik olarak kabul edilir" diye tanımlanan gazlar, aerosol püskürtücüde sevk yakıtı olarak
kullanılamaz. İçerikleri zehirlilik veya aşındırıcılık için ambalajlama grubu I'in kriterlerine uyan
aerosollar, taşıma için kabul edilmez (bkz.2.2.2.2.2).
Aşağıdaki kriterler uygulanır:
(a) Aşağıdaki (b) ve (f) alt paragraflarına göre, içerikler diğer herhangi bir grubun kriterlerine
uymadığında grup A'ya atama yapılır;
(b) 2.2.2.1.5'e göre aerosol, yükseltgen gaz içerdiğinde grup O'ya atama yapılır;
(c) İçerik, kütlece %85 veya daha fazla alevlenebilir bileşen içerdiğinde ve yanmanın kimyasal ısısı
30 kJ/g veya daha fazla olduğunda, grup F'ye atama yapılır.
İçerik, kütlece %1 veya daha az alevlenebilir bileşen içerdiğinde veya yanmanın kimyasal ısısı 20 kJ/g'dan
az olduğunda, grup F'ye atanmaz.
Aksi takdirde, aerosol alevlenebilirlikle ilgili olarak Testler ve Kriterler Elkitabı, Bölüm III başlık 31'de
tanımlanan testler uyarınca test edilir. Aşırı alevlenebilir ve alevlenebilir aerosoller grup F'ye atanır;
NOT: Alevlenebilir bileşenler, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 31.1.3, Notlar 1 ila 3' te
tanımlanan alevlenebilir sıvılar, alevlenebilir katılar veya alevlenebilir gazlar ve gaz karışımlarıdır. Bu
tanım, piroforik, kendiliğinden ısınan ve su ile tepkimeye giren maddeleri kapsamaz. Kimyasal yanma ısısı
ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 ila 86.3 veya NFPA 30B yöntemlerinden biri ile saptanır.
(d) Aerosol püskürtücülerinin sevk yakıtı dışındaki içerikler, Sınıf 6.1, ambalajlama grubu II veya
III olarak sınıflandırıldığında grup T'ye atama yapılır;
(e) Aerosol püskürtücülerinin atılacak sevk yakıtı dışındaki içerikleri, sınıf 8, ambalajlama grubu II
veya III kriterlerini karşıladığında grup C'ye atama yapılır;
(f) O,F,T,C grupları içindeki grup kriterlerinden birden fazlası karşılandığında, ilgili olduğu grup
CO, FC, TF, TO, TFC, TOC'ye atama yapılır.

 

Basınç altındaki kimyasallar

Basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500 ila 3505), tehlike özelliklerine göre aşağıdaki gruplardan birine
atanır:
A Asfiksant (Boğucu);
F Alevlenebilir;
T Zehirli;
C Aşındırıcı;
FC Alevlenebilir, aşındırıcı;
TF Zehirli, alevlenebilir;
Sınıflandırma, değişik fazlardaki bileşiklerin tehlike karakterlerine bağlıdır.
Sevk yakıtı;
Sıvı veya
Katı
NOT 1: 2.2.2.1.5'e göre zehirli gazların veya yükseltgen gazların veya 4.1.4.1 ambalajlama talimatı
P200"deki Tablo 2'nin c notu ile "Piroforik olarak kabul edilir" diye tanımlanan gazlar, basınç altındaki
kimyasallarda sevk yakıtı olarak kullanılamaz.
NOT 2: Zehirlilik veya aşındırıcılık için ambalajlama grubu I kriterlerini karşılayan içerikleri olan veya
zehirlilik için ambalajlama grubu II veya III ve aşındırıcılık için ambalajlama grubu II ve III kriterlerinin
ikisini de karşılayan içeriklere sahip olan basınç altındaki kimyasalların bu UN No.ları altında
taşınmalarına izin verilmez.
NOT 3: Sınıf 1'in, Sınıf 3'ün duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar, Sınıf 4.1'in kendiliğinden tepkimeye
giren ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar, Sınıf 4.2, Sınıf 4.3, Sınıf 5.1, Sınıf 5.2, Sınıf 6.2 veya Sınıf 7
özelliklerine sahip içerikleri olan basınç altındaki kimyasallar bu UN No.ları altında taşıma amaçlı
kullanılmazlar.
NOT 4: Bir aerosol püskürtücü içindeki bir basınç altındaki kimyasal UN No. 1950 altında taşınacaktır.
Aşağıdaki kriterler uygulanır:
(a) Aşağıdaki (b) ve (e) alt paragraflarına göre, içerikler diğer herhangi bir grubun kriterlerine
uymadığında grup A'ya atama yapılır;
(b) Grup F'ye atama, içeriklerden biri alevlenebilir olarak sınıflandırılması gereken bir saf madde
veya karışım olduğunda yapılır. Alevlenebilir bileşenler aşağıdaki kriterleri karşılayan
alevlenebilir sıvılar ve sıvı karışımları, alevlenebilir katılar ve katı karışımları veya alevlenebilir
gazlar veya gaz karışımlarıdır:
(i) Bir alevlenebilir sıvı parlama noktası 93 °C'den fazla olmayan bir sıvıdır.
(ii) Bir alevlenebilir katı 2.2.41.1 'deki kriterleri karşılayan bir katıdır.
(iii) Bir alevlenebilir gaz 2.2.2.1.5 'deki kriterleri karşılayan bir gazdır.
(c) Grup T'ye atama sevk yakıtı dışındaki içerikleri Sınıf 6.1'in, ambalajlama grubu II veya III olan
tehlikeli mallar olarak sınıflandırıldığında yapılır;
(d) Grup C'ye atama sevk yakıtı dışındaki içerikleri Sınıf 8'in, ambalajlama grubu II veya III olan
tehlikeli mallar olarak sınırlandırıldığında yapılır;
(e) F,T,C grupları içindeki grup kriterlerinden ikisi karşılandığında, ilgili olduğu grup FC veya TF
olarak atama yapılır.

 

Taşıma için kabul edilmeyen gazlar

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018