Karayolunda Tehlikeli Madde

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler

Sınıf 4,1'deki kimyasal olarak kararsız maddeler, taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli
bozunmalarını önlemek için gerekli önlemler alınmadıkça taşıma için kabul edilmez. Bu amaçla, tanklarda
ve kaplarda bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

UN No. 3097'ye atanan yükseltgen alevlenebilir katılar, Sınıf 1'deki zorunluluklara uygun değilse, taşıma
için kabul edilmez (ayrıca bkz. 2.1.3.7).

Aşağıdaki maddeler taşıma için kabul edilmez:
- A tipindeki kendiliğinden tepkimeye giren maddeler (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı Kısım II,
paragraf 20.4.2 (a));
- Sarı ve beyaz fosfor içeren fosforlu sülfitler;
- Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenenlerden dışında duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar;
- UN No. 2448 SÜLFÜR, ERİMİŞ'ten başka erimiş haldeki inorganik alevlenebilir maddeler.

Toplu kayıtların listesi

_____________________
a Kendiliğinden yanmaya yatkın olan, toz veya diğer alevlenebilir haldeki metaller ve metal alaşımları, Sınıf 4.2.
maddeleridir.
b Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan, toz veya diğer yanıcı haldeki metaller ve metal alaşımları
Sınıf 4.3 maddeleridir.
c Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan metal hidritler, Sınıf 4.3 maddeleridir. Alüminyum
borohidrit veya cihazlardaki alüminyum borohidrit, Sınıf 4.2, UN No. 2870 maddeleridir.

Mevcut durumda atanmış ambalajlardaki kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin listesi

"Ambalajlama Yöntemi" sütununda gösterilen "OP1" ila "OP8" kodları, 4.1.4.1, ambalajlama talimatı
P520'deki ambalajlama yöntemlerine (ayrıca bkz. 4.1.7.1) atıfta bulunur. Kendiliğinden tepkimeye giren
taşınacak maddeler, sınıflandırma, listelenen kontrol ve acil durum sıcaklıklarını (SADT'den elde edilen)
karşılar. IBC'lerde taşınmasında izin verilen maddeler için, bkz. 4.1.4.2, ambalajlama talimatı IBC520 ve
Bölüm 4.2 uyarınca tanklarda taşınmasına izin verilenler için, bkz. 4.2.5.2, portatif tank talimatı T23.
NOT: Bu tabloda verilen sınıflandırma, teknik olarak saf madde esaslarına dayanır (%100'den daha düşük
konsantrasyonların belirtildiği durumlar hariç). Diğer konsantrasyonlar için, madde Testler ve Kriterler
Elkitabı, Kısım II'de ve 2.2.41.1.17'de verilen prosedürlere göre farklı sınıflandırılabilir.
 

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN MADDE

Konsantrasyon (%)

Ambalajlama yöntemi

Kontrol sıcaklığı (°C)

Acil durum sıcaklığı (°C)

UN

genel kaydı

Dipnotlar

ASETON-PİRAGALOL KOPOLİMER 2-DİAZO-1

-NAFTOL-5 -SULFONAT

100

OP8

 

 

3228

 

AZODİKARBONAMİD FORMÜLASYONU TİP

B, SICAKLIK KONTROLLÜ

< 100

OP5

 

 

3232

(1)(2)

AZODİKARBONAMİD FORMÜLASYONU TİP

C

< 100

OP6

 

 

3224

(3)

AZODİKARBONAMİD FORMÜLASYONU TİP

C, SICAKLIK KONTROLLÜ

< 100

OP6

 

 

3234

(4)

AZODİKARBONAMİD FORMÜLASYONU TİP

D

< 100

OP7

 

 

3226

(5)

AZODİKARBONAMİD FORMÜLASYONU TİP

D, SICAKLIK KONTROLLÜ

< 100

OP7

 

 

3236

(6)

2,2'-AZODİ(2,4-DİMETİL-4-METOKSİ- VALERONİTRİL)

100

OP7

-5

+5

3236

 

2,2'-AZODİ (2,4-DİMETİL-VALERONİTRİL)

100

OP7

+10

+15

3236

 

2,2'-AZODİ (ETİL-2-METİL-PROPİONAT)

100

OP7

+20

+25

3235

 

1,1 -AZODİ(HEKZAHİDROBENZONİTRİL)

100

OP7

 

 

3226

 

2,2' -AZODİ(İZOBÜTİRONİTRİL)

100

OP6

+40

+45

3234

 

2,2' -AZODİ(İZOBÜTİRONİTRİL) su bazlı macun

halinde

< %50

OP6

 

 

3224

 

2,2'-AZODİ (2-METİLBÜTİRONİTRİL)

100

OP7

+35

+40

3236

 

BENZEN-1,3-DİSULFONİLHİDRAZİD, macun

halinde

52

OP7

 

 

3226

 

BENZEN SULFONİL HİDRAZİD

100

OP7

 

 

3226

 

4-(BENZİL(ETİL)AMİNO)-3-

ETOKSİBENZENDİAZONYUM ÇİNKO

100

OP7

 

 

3226

 

4-(BENZİL(METİL)AMİNO)-3-ETOKSİ-

BENZENDİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

100

OP7

+40

+45

3236

 

3-KLORO-4-DİETİLAMİNBENZEN-

DİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

100

OP7

 

 

3226

 

2-DİAZO-1 -NAFTOL-4-SUFHONİL KLORÜR

100

OP5

 

 

3222

(2)

2-DİAZO-1-NAFTOL-5-SULFONİL KLORÜR

100

OP5

 

 

3222

(2)

 

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN MADDE

Konsantrasyon (%)

Ambalajlama yöntemi

Kontrol sıcaklığı (°C)

Acil durum

sıcaklığı (°C)

UN

genel kaydı

Dipnotlar

2-DİAZO-1 -NAFTOL SÜLFONİK ASİT ESTER

KARIŞIMI, TİP D

< 100

OP7

 

 

3226

(9)

2,5-DİBÜTOKSİ-4-(4-MORFOLİNİL)-

BENZENDİAZONYUM, TETRAKLOROZİNKAT (2:1)

100

OP8

 

 

3228

 

2,5-DİETOKSİ-4-MORFOLİNO-

BENZENDİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

67-100

OP7

+35

+40

3236

 

2,5-DİETOKSİ-4-MORFOLİNO-

BENZENDİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

66

OP7

+40

+45

3236

 

2,5-DİETOKSİ-4-MORFOLİNO- BENZENDİAZONYUM TETRAFLOROBORAT

100

OP7

+30

+35

3236

 

2,5-DİETOKSİ-4-(4-MORFOLİNİL)-

BENZENDİAZONYUM SÜLFAT

100

OP7

 

 

3226

 

2,5-DİETOKSİ-4-(FENİLSULFONİL)-

BENZENDİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

67

OP7

+40

+45

3236

 

DİETİLENGLİKOL BİS (ALİL KARBONAT)

+Dİ-İZOPROPİL-PEROKSİDİKARBONAT

≥ 88+ ≤ 12

OP8

-10

0

3237

 

2,5-DİMETOKSİ-4-(4-METİL- FENİLSULFONİL)BENZEN-DİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

79

OP7

+40

+45

3236

 

4-(DİMETİLAMİNO)-BENZEN-DİAZONYUM TRİKLOROZİNKAT (-1)

100

OP8

 

 

3228

 

4-DİMETİLAMİNO-6-(2-Dİ-METİL-

AMİNOETOKSİ)-TOLUEN-2 -DİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

100

OP7

+40

+45

3236

 

N,N'-DİNİTROSO-N.N'-DİMETİL

TEREFTALAMİD, macun halinde

72

OP6

 

 

3224

 

N,N'-DİNİTROSOPENTAMETİYEN-TETRAMİN

82

OP6

 

 

3224

(7)

DİFENİLOKSİT-4,4'-DİSULFONİL HİDRAZİD

100

OP7

 

 

3226

 

4-DİPROPİLAMİNOBENZEN- DİAZONYUM

ÇİNKO KLORÜR

100

OP7

 

 

3226

 

2-(N,N-ETOKSİKARBONİL-FENİLAMİNO)-3- METOKSİ-4-(N-METİL-N- SİKLOHEKZİLAMİNO) BENZENDİAZONYUM

ÇİNKO KLORÜR

63-92

OP7

+ 40

+ 45

3236

 

2-(N,N-ETOKSİKARBONİL-FENİLAMİNO)-3- METOKSİ-4-(N-METİL-N- SİKLOHEKZİLAMİNO) BENZENDİAZONYUM

ÇİNKO KLORÜR

62

OP7

+ 35

+ 40

3236

 

N-FORMİL-2-(NİTROMETİLEN) -1,3-

PERHİDROTİAZİN

100

OP7

+45

+50

3236

 

2-(2-HİDROKSİETOKSİ)-1 - (PİROLİDİN-1-İL)-

BENZEN-4-DİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

100

OP7

+ 45

+ 50

3236

 

3-(2-HİDROKSİETOKSİ)-4-(PİROLİDİN-1-İL)- BENZEN DİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

100

OP7

+40

+45

3236

 

2-(N,N-METİLAMİNOETİL-KARBONİL)- 4-(3,4-

DİMETİL-FENİLSULFONİL) BENZEN- DİAZONYUM HİDROJEN SÜLFAT

96

OP7

+45

+50

3236

 

4-METİLBENZENSULFONİLHİDRAZİN

100

OP7

 

 

3226

 

3-METİL-4-(PİROLİDİN-1-İL)

BENZENDİAZONYUM TETRAFLOROBORAT

95

OP6

+45

+50

3234

 

4-NİTROSOFENOL

100

OP7

+35

+40

3236

 

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN MADDE

Konsantrasyon (%)

Ambalajlama yöntemi

Kontrol sıcaklığı (°C)

Acil durum sıcaklığı (°C)

UN

genel kaydı

Dipnotlar

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN SIVI, NUMUNE

 

OP2

 

 

3223

(8)

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN SIVI, NUMUNE, SICAKLIK

 

OP2

 

 

3233

(8)

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI, NUMUNE

 

OP2

 

 

3224

(8)

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI, NUMUNE, SICAKLIK KONTROLLÜ

 

OP2

 

 

3234

(8)

SODYUM 2-DİAZO-1 -NAFTOL - 4-SULFONAT

100

OP7

 

 

3226

 

SODYUM 2-DİAZO-1 -NAFTOL - 5-SULFONAT

100

OP7

 

 

3226

 

TETRAMİN PALLADYUM (II) NİTRAT

100

OP6

+30

+35

3234

 

 

Dipnotlar
(1) Testler ve Kriter Elkitabı, 20.4.2(b) paragrafı kriterlerini karşılayan azodikarbonamid
formülasyonları. Kontrol ve acil durum sıcaklıkları, 2.2.41.1.17'deki prosedür ile belirlenir.
(2) "PATLAYICI" ikincil risk etiketi gereklidir (Model No. 1, bkz. 5.2.2.2.2).
(3) Testler ve Kriter Elkitabı, 20.4.2(c) paragrafı kriterlerini karşılayan azodikarbonamid
formülasyonları.
(4) Testler ve Kriter Elkitabı, 20.4.2(c) paragrafı kriterlerini karşılayan azodikarbonamid
formülasyonları. Kontrol ve acil durum sıcaklıkları, 2.2.41.1.17'deki prosedür ile belirlenir.
(5) Testler ve Kriter Elkitabı, 20.4.2(d) paragrafı kriterlerini karşılayan azodikarbonamid
formülasyonları.
(6) Testler ve Kriter Elkitabı, 20.4.2(d) paragrafı kriterlerini karşılayan azodikarbonamid
formülasyonları. Kontrol ve acil durum sıcaklıkları, 2.2.41.1.17'deki prosedür ile belirlenir.
(7) Kaynama noktası 150 °C'den az olmayan uyumlu bir seyreltici ile.
(8) Bkz. 2.2.41.1.15.
(9) Bu kayıt Testler ve Kriterler Elkitabı, 20.4.2(d) paragrafının kriterlerini karşılayan, 2- diazo-1-
naftol-4-sülfonik asit ve 2-diazo-1-naftol-5-sülfonik asit ester karışımlarına uygulanır.

 

Sınıf 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler

Kriter

Sınıf 4.2 başlığı aşağıdakileri kapsar:
- Piroforik maddeler, karışımlar ve çözeltiler (sıvı veya katı) dahil olmak üzere, küçük
miktarlarda olsa bile hava ile temas ettiğinde beş dakika içinde tutuşan maddelerdir. Bunlar
Sınıf 4.2 içerisinde kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler olarak tanımlanır ve
- Kendiliğinden ısınan maddeler ve nesneler, karışımlar ve çözeltiler dahil olmak üzere, hava ile
temas ettiğinde hiçbir enerji kaynağı olmadan ısınmaya yatkın maddelerdir. Bu maddeler,
yalnızca büyük miktarlarda (kilogram olarak) ve uzun bir süre sonunda (saatler veya günler)
tutuşur.

Sınıf 4.2 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
S İkincil riski olmayan, kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler:
S1 Organik, sıvı;
S2 Organik, katı;
S3 İnorganik, sıvı;
S4 İnorganik, katı;
S5 Organometalik;
SW Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan;
SO Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, yükseltgen;
ST Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, zehirli:
ST1 Organik, zehirli, sıvı;
ST2 Organik, zehirli, katı;
ST3 İnorganik, zehirli, sıvı;
ST4 İnorganik, zehirli, katı;
SC Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, aşındırıcı:
SC1 Organik, aşındırıcı, sıvı;
SC2 Organik, aşındırıcı, katı;
SC3 İnorganik, aşındırıcı, sıvı;
SC4 İnorganik, aşındırıcı, katı;

Özellikler

Kendiliğinden yanmaya yatkın madde, maddenin oksijen (havadaki) ile yavaş yavaş reaksiyona girmesi ile
ısı ürettiği durumlardaki işlemdir. Üretilen ısının oranı, ısı kaybının oranını geçerse, maddenin sıcaklığı
artar; bu da indüksiyon süresinde sonra maddenin kendiliğinden tutuşmasına ve yanmasına neden olabilir.

Sınıflandırma

Sınıf 4.2 altında sınıflandırılan maddeler ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiştir. Bölüm 3.2 Tablo
A'da ismen belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin, Bölüm 2.1'in hükümleri uyarınca 2.2.42.3'teki ilgili
B.B.B. kaydına atanması, deneyimlere veya Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, Başlık 33.3’e uygun
olarak test sonuçlarına dayandırılabilir. Sınıf 4.2 genel B.B.B. kayıtlarına atama, Testler ve Kriterler
Elkitabı, Kısım III, başlık 33.3'e uygun olarak test prosedürlerinin sonuçlarına dayandırılır; daha kesin
temellere oturtulmuş bir sınıflandırmaya yol açacaksa, deneyim de göz önüne alınır.

Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, başlık 33.3'e uygun olarak test prosedürlerine dayandırılarak, ismen
belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin 2.2.42.3'te belirtilen kayıtlardan bir tanesine atanması durumunda
aşağıdaki kriterler uygulanacaktır:
(a) Kendiliğinden yanmaya yatkın katılar (piroforik), 1 m. yükseklikten düştüklerinde veya beş
dakika içerisinde tutuşuyorlarsa, Sınıf 4.2'ye atanır;
(b) Kendiliğinden yanmaya yatkın sıvılar (piroforik), aşağıdaki durumlarda Sınıf 4.2'ye atanır:
(i) Tesirsiz bir taşıyıcı maddeye döküldüklerinde beş dakika içinde tutuşuyorsa veya
(ii) (i) şıkkındaki test sonucunun olumsuz çıkması durumunda, kuru, çentiklenmiş filtre
kağıdına (Whatman 3 Nolu filtre) döküldüğünde beş dakika içinde tutuşuyor veya
filtre kağıdını kömürleştiriyorsa Sınıf 4.2'ye atanır;
(c) 10 cm.'lik numune küpünde, 140 °C test sıcaklığında, 24 saat içinde kendiliğinden yanma
görülen veya sıcaklığı 200 °C'nin üstüne çıkan maddeler Sınıf 4.2'ye atanır. Bu kriter, 27 m3'lük
numune odun kömürünün küpünde kendiliğinden yanma sıcaklığının 50 °C olmasını temel alır.
Kendiliğinden yanma sıcaklığı 27 m3'lük bir hacim için 50 °C'den fazla olan maddeler Sınıf
4.2'ye atanmaz.
NOT 1: 3 m3 'ten daha fazla olmayan hacimdeki ambalajlarda taşınan maddeler 120 °C de 10 cm numune
küpü test edildiğinde kendiliğinden tutuşmuyor veya 24 saat içinde ölçülen sıcaklık 180 °C üzerine
çıkmıyorsa Sınıf 4.2'den muaf tutulur.
NOT 2: 450 litreden daha fazla olmayan hacimdeki ambalajlarda taşınan maddeler 100 °C de 10 cm
numune küpü test edildiğinde kendiliğinden tutuşmuyor veya 24 saat içinde ölçülen sıcaklık 160 °C üzerine
çıkmıyorsa Sınıf 4.2'den muaf tutulur.
NOT 3: Organometalik maddeler, özelliklerine bağlı olarak ve ek ikincil risklerle birlikte Sınıf 4.2 veya
4.3'te sınıflandırılabileceğinden, bu maddeler için belirli bir sınıflandırma akış şeması 2.3.5'te verilmiştir.

 

Ek katkılar sonucu Sınıf 4.2 maddeleri, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait oldukları risk
kategorilerinden farklı kategorilere girdikleri takdirde, bu karışımlar ve çözeltiler, asıl tehlike derecelerine
göre ait oldukları kayıtlara atanır.
NOT: Çözeltilerin ve karışımların (müstahzarlar ve atıklar gibi) sınıflandırılması için, ayrıca, bkz. 2.1.3.

Ayrıca, 2.2.42.1.5'te belirtilen kriterler ve Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, başlık 33.3'deki test
yöntemlerine dayanarak, ismen belirtilen bir maddenin yapısı nedeniyle bu Sınıfın hükümlerine tabi olup
olmayacağı saptanabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018