Karayolunda Tehlikeli Madde

Kriterler

Sınıf 6.2 başlığı bulaşıcı maddeleri kapsar. ADR amaçları uyarınca, bulaşıcı maddeler, patojen içerdiği
bilinen ve içermesi beklenen maddelerdir. Patojenler, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olabilecek
mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler, riketsiya, parazitler, mantar dahil) ve prionlar gibi diğer ajanlar
olarak tanımlanır.
NOT 1: "Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar, biyolojik ürünler, teşhis örnekleri ve
kasıtlı olarak hastalık bulaştırılmış canlı hayvanlar, bu Sınıfın koşullarını karşıladıkları takdirde bu Sınıfa
atanır.
Kasıtlı olarak hastalık bulaştırılmamış veya doğal yollardan hastalık bulaşmış hayvanların taşınması,
sadece ilgili menşe, geçiş veya varış ülkelerinin ilgili kural ve yönetmeliklerine tabidir.
NOT 2: Hiçbir bulaşıcı madde veya organizma içermeyen veya bunlar içerisinde bulunmayan bitkisel,
hayvansal veya bakteriyel kaynaklı toksinler Sınıf 6.1, UN No. 3172 ve 3462 maddeleridir.

Sınıf 6.2 maddeleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
I1 İnsanları etkileyen bulaşıcı maddeler;
I2 Yalnızca hayvanları etkileyen bulaşıcı maddeler;
I3 Klinik atık;
I4 Biyolojik maddeler.

Tanımlar

ADR'nin amaçları uyarınca:
"Biyolojik ürünler" canlı organizmalardan türetilmiş, imal edilmeleri ve dağıtılmaları ulusal ilgili ulusal
kurumların gerekliliklerine göre yapılan ve bu kurumlarca özel yetkilendirme gerektirebilen, önleyici sağlık
hizmetleri, tedavi amaçlı veya insan veya hayvanlardaki hastalıkların teşhisi için veya geliştirme, deney
veya araştırma amacıyla kullanılan ürünlerdir. Bunlar, aşılar gibi tamamlanmış veya tamamlanmamış
ürünleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir;
"Kültürler" patojenlerin kasıtlı olarak yayıldığı bir sürecin sonucunda meydana gelir. Bu tanım, işbu
paragrafta belirtilen insan veya hayvan hasta örneklerini içermez.
"Tıbbi veya klinik atıklar" hayvanların veya insanların tıbbi tedavileri veya biyo-araştırma sonucu ortaya
çıkan atıklardır;
"Hasta örnekleri" araştırma, tanı, inceleme, hastalık tedavisi ve hastalığın önlenmesi amacıyla taşınan
ifrazat, salgı, kan ve kan bileşenleri, doku ve doku sıvıları ile vücut kısımlarını içeren, ancak bunlarla sınırlı
olmayan, insanlardan veya hayvanlardan doğrudan alınan insana veya hayvana ait malzemedir.

Sınıflandırma

Bulaşıcı maddeler, Sınıf 6.2 altında sınıflandırılır ve uygun olduğu üzere UN No. 2814, 2900, 3291 veya
3373 kayıtlarına atanır.
 

Bulaşıcı maddeler, aşağıdaki kategorilere ayrılır:

Kategori A: Maruz kalma durumunda sağlıklı insanlarda veya hayvanlarda kalıcı sakatlığa, hayati tehlikeye
sahip veya ölümcül bir hastalığa neden olabileceği göz önünde bulundurularak taşınan bulaşıcı madde. Bu
kriterleri karşılayan maddeleri gösteren örnekler, işbu paragraftaki tabloda verilmiştir.
NOT: Koruyucu ambalajının dışına çıkarılan bulaşıcı bir madde ile insanların veya hayvanların fiziksel
teması sonucunda maruz kalma gerçekleşir.
(a) İnsanlarda veya hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden olabilecek, bu kriterleri
karşılayan bulaşıcı maddeler, UN No. 2814 kaydına atanır. Yalnızca hayvanlarda hastalığa
neden olabilecek bulaşıcı maddeler UN No. 2900 kaydına atanır;
(b) UN No. 2814 veya UN No. 2900'e atama, hastanın veya hayvanın bilinen tıbbi geçmişi,
semptomları, yerel endemik koşullar veya hastanın veya hayvanın bireysel durumları ile ilgili
mesleki muhakemeye dayanarak yapılır.
NOT 1: UN No. 2814 kaydının uygun sevkiyat adı, "BULAŞICI MADDE, İNSANLARI ETKİLEYEN"dir.
UN No. 2900 kaydının uygun sevkiyat adı, "BULAŞICI MADDE, yalnızca HAYVANLARI ETKİLEYEN"dir.
NOT 2: Aşağıdaki tablo sınırlı değildir. Tabloda bulunmayan, ancak aynı kriterlere uyan, yeni veya yeni
geliştirilen patojenleri içeren, bulaşıcı maddeler Kategori A'ya atanır. Ayrıca, şüphe duyulması
durumunda, bir madde Kategori A kriterlerine uysun veya uymasın, bu kategoriye atanır.
NOT 3: Aşağıdaki tabloda, italik olarak yazılmış mikroorganizmalar bakteri, mikoplazma, riketsiya veya
mantardır.
 

AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE HERHANGİ BİR BİÇİMDE KATEGORİ A'YA DAHİL EDİLEN BULAŞICI MADDELERİ GÖSTEREN ÖRNEKLER (2.2.62.1.4.1)

UN Numarası ve adı

Mikroorganizma

UN No. 2814

İnsanları etkileyen bulaşıcı maddeler

Bacillus anthracis (yalnızca kültürler) Brucella abortus (yalnızca kültürler) Brucella melitensis (yalnızca kültürler) Brucella suis (yalnızca kültürler)

Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei - Glandüller (yalnızca kültürler) Burkholderia pseudomallei Pseudomonas pseudomallei (yalnızca kültürler) Chlamydia psittaci - kuş gribi suşları (yalnızca kültürler)

Clostridium botulinum (yalnızca kültürler) Coccidioides immitis (yalnızca kültürler) Coxiella burnetii (yalnızca kültürler) Kırım Kongo kanamalı ateş virüsü Dengue virüsü (yalnızca kültürler)

Doğu at ensefaliti virüsü (yalnızca kültürler)

Escherichia coli (koli basili), verotoksijenik (yalnızca kültürler) a

Ebola virüsü Flexal virüsü

Francisella tularensis (yalnızca kültürler)

Guanarito virüsü Hantaan virüsü

Renal sendromla beraber kanamalı ateşe neden olan hanta virüsü Hendra virüsü

Hepatit B virüsü (yalnızca kültürler) Herpes (uçuk) B virüsü (yalnızca kültürler)

İnsan immün-yetmezlik virüsü (yalnızca kültürler) Yüksek patojeniteli kuş gribi virüsü (yalnızca kültürler) Japon Ensefaliti virüsü (yalnızca kültürler)

Junin virüsü

Kyasanur Ormanı hastalığı virüsü Lassa virüsü

Maçupo virüsü Marburg virüsü Maymun çiçeği virüsü

Mycobacterium tuberculosis (yalnızca kültürler) a

Nipah virüsü

Omsk kanamalı ateş virüsü

Çocuk felci virüsü (yalnızca kültürler) Kuduz virüsü (yalnızca kültürler) Rickettsia prowazekii (yalnızca kültürler) Rickettsia rickettsii (yalnızca kültürler) Rift Vadisi ateşi virüsü (yalnızca kültürler)

Rusya bahar-yaz enfalitisi virüsü (yalnızca kültürler) Sabia virüsü

Shigella dysenteriae tip 1 (yalnızca kültürler) a

Keneyle taşınan ensefalit virüsü (yalnızca kültürler) Variola virüsü

Venezüella at ensefaliti virüsü (yalnızca kültürler) Batı Nil virüsü (yalnızca kültürler)

Sarı humma virüsü (yalnızca kültürler)

Yersinia pestis (yalnızca kültürler)

 

 

AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE HERHANGİ BİR BİÇİMDE KATEGORİ A'YA DAHİL EDİLEN BULAŞICI MADDELERİ GÖSTEREN ÖRNEKLER (2.2.62.1.4.1)

UN Numarası ve adı

Mikroorganizma

UN No. 2900

Afrika domuz ateşi virüsü (yalnızca kültürler)

Yalnızca hayvanları

Avian paramiksovirüs Tip 1 - Velojenik Newcastle hastalığı virüsü (yalnızca kültürler)

etkileyen bulaşıcı maddeler

Klasik domuz ateşi virüsü (yalnızca kültürler)

Şap hastalığı virüsü (yalnızca kültürler)

 

Yumrulu deri hastalığı virüsü (yalnızca kültürler)

 

Mycoplasma mycoides - Bulaşıcı bovin plöropnömoni (yalnızca kültürler)

 

Peste des petits ruminants virüsü (yalnızca kültürler)

 

Rinderpest virüsü (yalnızca kültürler)

 

Koyun çiçek virüsü (yalnızca kültürler)

 

Keçi çiçek virüsü (yalnızca kültürler)

 

Domuz veziküler hastalığı virüsü (yalnızca kültürler)

 

Veziküler stomatit virüsü (yalnızca kültürler)

Ancak yine de, kültürler tanı veya klinik amaçlar içinse, Kategori B'ye ait bulaşıcı madde olarak sınıflandırılabilir.

Kategori B: Kategori A kriterlerine uymayan bulaşıcı bir madde. Kategori B'de yer alan bulaşıcı maddeler
UN No. 3373 kaydına atanır.
NOT: UN No. 3373 kaydının uygun sevkiyat adı, "BİYOLOJİK MADDE, KATEGORİ B"dir.

Muafiyetler

Bulaşıcı maddeler veya insanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olması olası olmayan maddeler
içermeyen maddeler, başka bir sınıfa dahil edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece, ADR
hükümlerine tabi değildir.

İnsanlar veya hayvanlar için patojenik olmayan mikroorganizmaları içeren maddeler, başka bir sınıfa dahil
edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece, ADR hükümlerine tabi değildir.

Bir sağlık riski oluşturmayacak şekilde nötralize edilmiş veya etkisiz hale getirilmiş, herhangi bir biçimde
patojen içeren maddeler, başka bir sınıfa dahil edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece, ADR
hükümlerine tabi değildir.
NOT: Serbest sıvısı çekilen tıbbi ekipman bu paragrafın zorunluluklarını karşılamış kabul edilir ve
ADR'nin hükümlerine tabi değildir.

Patojen konsantrasyonu, doğal olarak karşılaşılabilecek seviyede olan ve önemli bir hastalık riski
oluşturulmadığı düşünülen maddeler (yiyecek, içecek ve su numuneleri dahil), başka bir sınıfa dahil
edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece, ADR hükümlerine tabi değildir.

Emici bir malzemeye kan damlatılarak elde edilmiş, kurumuş kan lekeleri ADR'ye tabi değildir.

Dışkıda gizli kan tarama numuneleri ADR'ye tabi değildir.

Transfüzyon amacıyla ya da transfüzyon ya da transplantasyon için kullanılacak kan ürünleri hazırlama
amacıyla toplanmış olan kan ve kan bileşenleri ve transplantasyonda kullanılması amaçlanan her türlü doku
ve organ ile bu amaçlarla bağlantılı olarak alınan numuneler ADR'ye tabi değildir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018