Karayolunda Tehlikeli Madde

Adi paket sınıflandırması

Aşağıdaki koşullardan birini karşılaması halinde, bir ambalaj adi paket olarak sınıflandırılabilir:
(a) Radyoaktif malzeme içermiş olan boş bir ambalaj olması;
(b) Tablo 2.2.7.2.4.1.2'nin (2) ve (3) sütunlarında belirtilen aktivite sınırlarını aşmayan aletler ya da
nesneler içermesi;
(c) Doğal uranyum, fakirleştirilmiş uranyum ya da doğal toryumdan imal edilmiş nesneler
içermesi;
(d) Tablo 2.2.7.2.4.1.2'nin (4) sütununda belirtilen aktivite limitlerini aşmayan radyoaktif malzeme
içermesi ya da
(e) Tablo 2.2.7.2.4.1.2'nin (4) sütununda belirtilen aktivite limitlerini aşmayan, 0,1 kg'dan daha az
uranyum hekzaflorür içermesi.

Dış yüzeyinin herhangi bir yerinde radyasyon seviyesi 5 μSv/h'yi geçmiyorsa, radyoaktif malzeme içeren
bir ambalaj, adi paket olarak sınıflandırılabilir. 
 
Tablo 2.2.7.2.4.1.2: Adi paketler için aktivite limitleri

İçeriklerin fiziksel hali

Aletler

veya nesneler

Malzeme Ambalajı sınırları a

Kalem sınırları a

Ambalaj sınırları a

(1)

(2)

(3)

(4)

Katılar

 

 

 

özel biçimde

10-2 A1

A1

10-3 A1

diğer biçimlerde

10-2 A2

 

10-3 A2

Sıvılar

10-3 A2

10-1 A2

10-4 A2

Gazlar

 

 

 

trityum

2 x 10-2 A2

2 x 10-1 A2

2 x 10-2 A2

özel biçimde

10-3 A1

10-2 A1

10-3 A1

diğer biçimlerde

10-3 A2

10-2 A2

10-3 A2

Radyonüklid karışımları için, bkz 2.2.7.2.2.4 ila 2.2.7.2.2.6.

 

Bir cihazın veya imal edilmiş başka bir nesnenin bir bileşenini veya ekini oluşturan radyoaktif malzeme,
aşağıdaki koşulları yerine getirmek şartıyla, UN No. 2911 RADYOAKTİF MADDE, ADİ PAKET -
ALETLER veya NESNELER kaydı altında sınıflandırılabilir:
(a) Herhangi bir ambalajlanmamış alet veya nesnenin dış yüzeyindeki herhangi bir noktadan
itibaren 10 cm mesafedeki radyasyon seviyesi 0,1 mSv/h'den fazla olmamalıdır;
(b) Her alet veya nesne, aşağıda yer alanlar hariç olmak üzere dış yüzeyinde "RADYOAKTİF"
işaretini taşımalıdır
(i) radyolüminesan saat parçaları ya da cihazları;
(ii) söz konusu ürünlerin, radyoaktif malzeme varlığına ilişkin bir uyarı ambalaj ağzında
görülebilecek şekilde iç yüzeyinde "RADYOAKTİF" işaretini taşıyan bir ambalaj
içerisinde taşınması koşuluyla, 1.7.1.4 (e) uyarınca yasal onay alınmış ya da ayrı
olarak Tablo 2.2.7.2.2.1'de (sütun 5) yer alan muaf sevkiyata yönelik aktivite limitini
aşmayan tüketici ürünleri ve
(iii) söz konusu ürünlerin, radyoaktif malzeme varlığına ilişkin bir uyarı ambalaj ağzında
görülebilecek şekilde iç yüzeyinde "RADYOAKTİF" işaretini taşıyan bir ambalaj
içerisinde taşınması koşuluyla, "RADYOAKTİF" işaretini taşıyamayacak kadar küçük
olan diğer aletler ya da nesneler;
(c) Aktif madde, aktif olmayan bileşenlerle tamamıyla kapatılmış olmalıdır (tek işlevi radyoaktif
malzemeleri içermek olan cihazlar, alet veya imal edilmiş nesne olarak kabul edilmemelidir);
(d) Her bir ayrı parça ve ambalaj, sırasıyla Tablo 2.2.7.2.4.1.2 sütun 2'de ve 3'te belirtilen limitlere
uymalıdır.

Ambalajın aşağıdaki koşulları karşılaması şartıyla, 2.2.7.2.4.1.3'te belirtilenlerden farklı biçimlerdeki ve
Tablo 2.2.7.2.4.1.2 sütun 4'te belirtilen limitleri aşmayan bir aktiviteye sahip radyoaktif malzeme, UN No.
2910 RADYOAKTİF MALZEME, ADİ PAKET - SINIRLI MALZEME MİKTARI kaydı altında
sınıflandırılabilir:
(a) Ambalaj, rutin taşıma koşullarında radyoaktif içeriğini muhafaza etmelidir;
(b) Ambalaj, aşağıdaki kısımların birinde "RADYOAKTİF" işaretini taşır:
(i) Radyoaktif malzeme varlığına ilişkin bir uyarının ambalaj ağzında görülebileceği
şekilde bir iç yüzeyinde ya da
(ii) Bir iç yüzeyin işaretlenmesinin mümkün olmadığı durumda ambalajın dış tarafında.

Aşağıda yer alan koşullara bağlı olarak, Tablo 2.2.7.2.4.1.2'nin 4. Sütununda belirtilen sınırları aşmayan
uranyum hekzaflorür, UN 3507 URANYUM HEKZAFLORÜR, RADYOAKTİF MADDE, ADİ PAKET,
ambalaj başına 0,1 kg'dan daha az, bölünebilir olmayan ya da istisnai bölünebilir altında sınıflandırılabilir:
(a) Ambalaj içerisindeki uranyum hekzaflorür kütlesinin 0,1 kg'dan az olması;
(b) 2.2.7.2.4.5.2 ve 2.2.7.2.4.1.4 (a) ve (b) koşullarının karşılanması.

Uranyum veya toryumun dış yüzeyinin metal veya başka bir dayanıklı malzemeden yapılmış aktif olmayan
bir kılıf içinde kapatılmış olması koşuluyla, doğal uranyumdan, fakirleştirilmiş uranyumdan veya doğal
toryumdan üretilmiş nesneler ve tek radyoaktif malzemesi ışınlanmayan doğal uranyum, ışınlanmayan
fakirleştirilmiş uranyum veya ışınlanmayan doğal toryum olan nesneler UN No. 2909 RADYOAKTİF
MADDE, ADİ PAKET - DOĞAL URANYUM veya FAKİRLEŞTİRİLMİŞ URANYUM veya DOĞAL
TORYUM'DAN YAPILMIŞ NESNELER kaydı altında sınıflandırılabilir

Aşağıdaki koşulları karşılaması şartıyla, önceden radyoaktif malzeme içeren boş bir ambalaj, UN No. 2908
RADYOAKTİF MADDE, ADİ PAKET - BOŞ AMBALAJ kaydı altında sınıflandırılabilir:
(a) Bakımı iyi yapılmış ve emniyetli bir şekilde kapatılmış olmalıdır;
(b) Yapısında herhangi bir uranyum veya toryum bulunan dış yüzey, metal veya başka bir dayanıklı
malzemeden yapılmış aktif olmayan bir kılıfla çevrelenmiş olmalıdır;
(c) Ortalama 300 cm2 yüzey üzerinde sabit olmayan iç bulaşma seviyesi aşağıdaki seviyeleri
geçmemelidir:
(i) Beta ve gama yayıcıları ve düşük zehirliliğe sahip alfa yayıcıları için 400 Bq/cm2;
(ii) Diğer tüm alfa yayıcıları için 40 Bq/cm2;
(d) 5.2.2.1.11.1'e uygun olarak üzerinde gösterilen etiketlerin hiçbiri görünür durumda olmamalıdır.

Düşük özgül aktiviteli (LSA) malzeme olarak sınıflandırma

Radyoaktif malzeme, 2.2.7.1.3'daki LSA tanımına ve 2.2.7.2.3.1, 4.1.9.2 ve 7.5.11 CV33 (2) koşullarına
uyuyorsa, yalnızca LSA olarak da sınıflandırılabilir.

Yüzeyi bulaşmış cisim (SCO) olarak sınıflandırma

Radyoaktif malzeme, 2.2.7.1.3'teki SCO tanımına ve 2.2.7.2.3.2, 4.1.9.2 ve 7.5.11 CV33 (2) koşullarına
uyuyorsa, yalnızca SCO olarak da sınıflandırılabilir.

A Tipi ambalajı olarak sınıflandırma

Aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, radyoaktif malzeme içeren ambalajlar A tipi ambalajlar
olarak sınıflandırılabilir:
A tipi ambalajların aktivite değeri aşağıdakileri geçmez:
(a) Özel hazırlanmış radyoaktif malzeme için - A1
(b) Diğer tüm radyoaktif malzemeler için - A2.
Tanımlamaları ve kendi aktiviteleri bilinen radyonüklid karışımları için A tipi ambalajının radyoaktif
içeriklerine aşağıdaki koşul uygulanır:
bu denklemde: B(i) özel hazırlanmış radyoaktif malzeme olarak radyonüklid i'nin aktivitesidir;
A1(i) radyonüklid i için A1 değeridir;
C(j) özel hazırlanmış radyoaktif malzeme haricinde radyonüklid j'nin
aktivitesidir;
A2(j) radyonüklid j için A2 değeridir.

 

Uranyum hekzaflorürün sınıflandırılması

Uranyum hekzaflorür sadece şunlara atanacaktır:
(a) UN No. 2977, RADYOAKTİF MADDE, URANYUM HEKZAFLORÜR, BÖLÜNEBİLİR;
(b) UN No. 2978, RADYOAKTİF MADDE, URANYUM HEKZAFLORÜR, bölünebilir olmayan
ya da istisnai bölünebilir ya da
(c) UN No. 3507, URANYUM HEKZAFLORÜR, RADYOAKTİF MADDE, ADİ PAKET,
ambalaj başına 0,1 kg'dan daha az, bölünebilir olmayan ya da istisnai bölünebilir.

Uranyum hekzaflorür içeren bir ambalajın içerikleri aşağıdaki gerekliliklere uygun olacaktır:
(a) UN No. 2977 ve 2978 için uranyum hekzaflorür kütlesi, ambalaj tasarımı için izin verilenden
farklı olmayacak ve UN No. 3507 için uranyum hekzaflorür kütlesi 0,1 kg'dan az olacaktır;
(b) Uranyum hekzaflorür kütlesi, ambalajın kullanılacağı tesis sistemleri için belirlenen maksimum
ambalaj sıcaklığında %5'ten daha küçük bir fireye yol açacak bir değerden daha fazla
olmayacaktır ve
(c) Uranyum hekzaflorür katı halde olacak ve taşımaya verildiğinde iç basınç, atmosfer basıncının
üzerinde olmayacaktır.

Tip B(U), Tip B(M) veya Tip C Ambalajlar Olarak Sınıflandırma

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018