Karayolunda Tehlikeli Madde

Uranyum veya toryumun dış yüzeyinin metal veya başka bir dayanıklı malzemeden yapılmış aktif olmayan
bir kılıf içinde kapatılmış olması koşuluyla, doğal uranyumdan, fakirleştirilmiş uranyumdan veya doğal
toryumdan üretilmiş nesneler ve tek radyoaktif malzemesi ışınlanmayan doğal uranyum, ışınlanmayan
fakirleştirilmiş uranyum veya ışınlanmayan doğal toryum olan nesneler UN No. 2909 RADYOAKTİF
MADDE, ADİ PAKET - DOĞAL URANYUM veya FAKİRLEŞTİRİLMİŞ URANYUM veya DOĞAL
TORYUM'DAN YAPILMIŞ NESNELER kaydı altında sınıflandırılabilir

Aşağıdaki koşulları karşılaması şartıyla, önceden radyoaktif malzeme içeren boş bir ambalaj, UN No. 2908
RADYOAKTİF MADDE, ADİ PAKET - BOŞ AMBALAJ kaydı altında sınıflandırılabilir:
(a) Bakımı iyi yapılmış ve emniyetli bir şekilde kapatılmış olmalıdır;
(b) Yapısında herhangi bir uranyum veya toryum bulunan dış yüzey, metal veya başka bir dayanıklı
malzemeden yapılmış aktif olmayan bir kılıfla çevrelenmiş olmalıdır;
(c) Ortalama 300 cm2 yüzey üzerinde sabit olmayan iç bulaşma seviyesi aşağıdaki seviyeleri
geçmemelidir:
(i) Beta ve gama yayıcıları ve düşük zehirliliğe sahip alfa yayıcıları için 400 Bq/cm2;
(ii) Diğer tüm alfa yayıcıları için 40 Bq/cm2;
(d) 5.2.2.1.11.1'e uygun olarak üzerinde gösterilen etiketlerin hiçbiri görünür durumda olmamalıdır.

Düşük özgül aktiviteli (LSA) malzeme olarak sınıflandırma

Radyoaktif malzeme, 2.2.7.1.3'daki LSA tanımına ve 2.2.7.2.3.1, 4.1.9.2 ve 7.5.11 CV33 (2) koşullarına
uyuyorsa, yalnızca LSA olarak da sınıflandırılabilir.

Yüzeyi bulaşmış cisim (SCO) olarak sınıflandırma

Radyoaktif malzeme, 2.2.7.1.3'teki SCO tanımına ve 2.2.7.2.3.2, 4.1.9.2 ve 7.5.11 CV33 (2) koşullarına
uyuyorsa, yalnızca SCO olarak da sınıflandırılabilir.

A Tipi ambalajı olarak sınıflandırma

Aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, radyoaktif malzeme içeren ambalajlar A tipi ambalajlar
olarak sınıflandırılabilir:
A tipi ambalajların aktivite değeri aşağıdakileri geçmez:
(a) Özel hazırlanmış radyoaktif malzeme için - A1
(b) Diğer tüm radyoaktif malzemeler için - A2.
Tanımlamaları ve kendi aktiviteleri bilinen radyonüklid karışımları için A tipi ambalajının radyoaktif
içeriklerine aşağıdaki koşul uygulanır:
bu denklemde: B(i) özel hazırlanmış radyoaktif malzeme olarak radyonüklid i'nin aktivitesidir;
A1(i) radyonüklid i için A1 değeridir;
C(j) özel hazırlanmış radyoaktif malzeme haricinde radyonüklid j'nin
aktivitesidir;
A2(j) radyonüklid j için A2 değeridir.

 

Uranyum hekzaflorürün sınıflandırılması

Uranyum hekzaflorür sadece şunlara atanacaktır:
(a) UN No. 2977, RADYOAKTİF MADDE, URANYUM HEKZAFLORÜR, BÖLÜNEBİLİR;
(b) UN No. 2978, RADYOAKTİF MADDE, URANYUM HEKZAFLORÜR, bölünebilir olmayan
ya da istisnai bölünebilir ya da
(c) UN No. 3507, URANYUM HEKZAFLORÜR, RADYOAKTİF MADDE, ADİ PAKET,
ambalaj başına 0,1 kg'dan daha az, bölünebilir olmayan ya da istisnai bölünebilir.

Uranyum hekzaflorür içeren bir ambalajın içerikleri aşağıdaki gerekliliklere uygun olacaktır:
(a) UN No. 2977 ve 2978 için uranyum hekzaflorür kütlesi, ambalaj tasarımı için izin verilenden
farklı olmayacak ve UN No. 3507 için uranyum hekzaflorür kütlesi 0,1 kg'dan az olacaktır;
(b) Uranyum hekzaflorür kütlesi, ambalajın kullanılacağı tesis sistemleri için belirlenen maksimum
ambalaj sıcaklığında %5'ten daha küçük bir fireye yol açacak bir değerden daha fazla
olmayacaktır ve
(c) Uranyum hekzaflorür katı halde olacak ve taşımaya verildiğinde iç basınç, atmosfer basıncının
üzerinde olmayacaktır.

Tip B(U), Tip B(M) veya Tip C Ambalajlar Olarak Sınıflandırma

2.2.7.2.4'te (2.2.7.2.4.1 ila 2.2.7.2.4.5) başka şekilde sınıflandırılmamış ambalajlar, tasarımın yapıldığı ülke
tarafından düzenlenmiş olan ambalaja yönelik yetkili kurum onay belgesine uygun şekilde
sınıflandırılacaktır.

Tip B(U), Tip B(M) ya da Tip C ambalaj içerikleri, onay belgesinde belirtildiği gibi olacaktır.

Özel düzenlemeler

Radyoaktif malzeme, 1.7.4 uyarınca taşındığında, özel düzenleme kapsamında taşınan madde olarak
sınıflandırılır.

Sınıf 8 Aşındırıcı maddeler

Kriterler

Sınıf 8 başlığı, temas halinde cildin veya mukoza zarlarının epitel dokularına kimyasal etki ile zarar veren
veya sızıntı olması halinde diğer maddelere veya taşıma araçlarında hasar veya imhaya yol açan maddeler
içeren maddeleri ve nesneleri kapsar. Ayrıcı bu sınıf yalnızca suyun varlığında aşındırıcı sıvı oluşturan veya
havanın doğal neminin varlığında aşındırıcı buhar veya sis üreten diğer maddeleri de kapsar.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018