Karayolunda Tehlikeli Madde

A Tipi ambalajı olarak sınıflandırma

Aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, radyoaktif malzeme içeren ambalajlar A tipi ambalajlar
olarak sınıflandırılabilir:
A tipi ambalajların aktivite değeri aşağıdakileri geçmez:
(a) Özel hazırlanmış radyoaktif malzeme için - A1
(b) Diğer tüm radyoaktif malzemeler için - A2.
Tanımlamaları ve kendi aktiviteleri bilinen radyonüklid karışımları için A tipi ambalajının radyoaktif
içeriklerine aşağıdaki koşul uygulanır:
bu denklemde: B(i) özel hazırlanmış radyoaktif malzeme olarak radyonüklid i'nin aktivitesidir;
A1(i) radyonüklid i için A1 değeridir;
C(j) özel hazırlanmış radyoaktif malzeme haricinde radyonüklid j'nin
aktivitesidir;
A2(j) radyonüklid j için A2 değeridir.

 

Uranyum hekzaflorürün sınıflandırılması

Uranyum hekzaflorür sadece şunlara atanacaktır:
(a) UN No. 2977, RADYOAKTİF MADDE, URANYUM HEKZAFLORÜR, BÖLÜNEBİLİR;
(b) UN No. 2978, RADYOAKTİF MADDE, URANYUM HEKZAFLORÜR, bölünebilir olmayan
ya da istisnai bölünebilir ya da
(c) UN No. 3507, URANYUM HEKZAFLORÜR, RADYOAKTİF MADDE, ADİ PAKET,
ambalaj başına 0,1 kg'dan daha az, bölünebilir olmayan ya da istisnai bölünebilir.

Uranyum hekzaflorür içeren bir ambalajın içerikleri aşağıdaki gerekliliklere uygun olacaktır:
(a) UN No. 2977 ve 2978 için uranyum hekzaflorür kütlesi, ambalaj tasarımı için izin verilenden
farklı olmayacak ve UN No. 3507 için uranyum hekzaflorür kütlesi 0,1 kg'dan az olacaktır;
(b) Uranyum hekzaflorür kütlesi, ambalajın kullanılacağı tesis sistemleri için belirlenen maksimum
ambalaj sıcaklığında %5'ten daha küçük bir fireye yol açacak bir değerden daha fazla
olmayacaktır ve
(c) Uranyum hekzaflorür katı halde olacak ve taşımaya verildiğinde iç basınç, atmosfer basıncının
üzerinde olmayacaktır.

Tip B(U), Tip B(M) veya Tip C Ambalajlar Olarak Sınıflandırma

2.2.7.2.4'te (2.2.7.2.4.1 ila 2.2.7.2.4.5) başka şekilde sınıflandırılmamış ambalajlar, tasarımın yapıldığı ülke
tarafından düzenlenmiş olan ambalaja yönelik yetkili kurum onay belgesine uygun şekilde
sınıflandırılacaktır.

Tip B(U), Tip B(M) ya da Tip C ambalaj içerikleri, onay belgesinde belirtildiği gibi olacaktır.

Özel düzenlemeler

Radyoaktif malzeme, 1.7.4 uyarınca taşındığında, özel düzenleme kapsamında taşınan madde olarak
sınıflandırılır.

Sınıf 8 Aşındırıcı maddeler

Kriterler

Sınıf 8 başlığı, temas halinde cildin veya mukoza zarlarının epitel dokularına kimyasal etki ile zarar veren
veya sızıntı olması halinde diğer maddelere veya taşıma araçlarında hasar veya imhaya yol açan maddeler
içeren maddeleri ve nesneleri kapsar. Ayrıcı bu sınıf yalnızca suyun varlığında aşındırıcı sıvı oluşturan veya
havanın doğal neminin varlığında aşındırıcı buhar veya sis üreten diğer maddeleri de kapsar.

Sınıf 8 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
C1-C11 Aşındırıcı maddeler, ikincil riski olmayan ve bu maddeleri içeren nesneler:
C1-C4 Asitli maddeler:
C1 İnorganik, sıvı;
C2 İnorganik, katı;
C3 Organik, sıvı;
C4 Organik, katı;
C5-C8 Bazik maddeler:
C5 İnorganik, sıvı;
C6 İnorganik, katı;
C7 Organik, sıvı;
C8 Organik, katı;
C9-C10 Diğer aşındırıcı maddeler:
C9 Sıvı;
C10 Katı;
C11 Nesneler;
CF Aşındırıcı maddeler, alevlenebilir:
CF1 Sıvı;
CF2 Katı;
CS Aşındırıcı maddeler, kendiliğinden ısınan:
CS1 Sıvı;
CS2 Katı;
CW Aşındırıcı maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan:
CW1 Sıvı;
CW2 Katı;
CO Aşındırıcı maddeler, yükseltgen:
CO1 Sıvı;
CO2 Katı;
CT Aşındırıcı maddeler, zehirli ve bu maddeleri içeren nesneler:
CT1 Sıvı;
CT2 Katı;
CT3 Nesneler;
CFT Aşındırıcı maddeler, alevlenebilir, sıvı, zehirli;
COT Aşındırıcı maddeler, yükseltgen, zehirli.

Sınıflandırma ve ambalajlama gruplarının atanması

Sınıf 8'deki maddeler taşıma için mevcut tehlike derecelerine göre aşağıdaki şekilde üç ambalajlama
grubunda sınıflandırılır:
Ambalajlama grubu I: Yüksek derecede aşındırıcı maddeler
Ambalajlama grubu II: Aşındırıcı maddeler
Ambalajlama grubu III: Az derecede aşındırıcı maddeler

Sınıf 8 altında sınıflandırılan maddeler ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiştir. Maddelerin
ambalajlama gruplarından I, II ve III gruplarına dağılımı, solunum riski (bkz. 2.2.8.1.5) ve su ile tepkimeye
girme özelliği gibi ek unsurları (tehlikeli bozunma ürünlerinin oluşması dahil) göz önünde bulundurularak
deneyime dayanarak yapılır.

Sınıf 8'in kriterlerine uyan, ambalajlama grubu I'e giren tozların ve sislerin solunma yoluyla zehirleme
özelliğine sahip (LC50), ancak yalnızca ambalajlama grubu III veya daha düşük gruba ayrılan yutma veya
deri yoluyla zehirleme özelliğine sahip bir madde veya müstahzar Sınıf 8'e atanır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018