Karayolunda Tehlikeli Madde

Uranyum hekzaflorürün sınıflandırılması

Uranyum hekzaflorür sadece şunlara atanacaktır:
(a) UN No. 2977, RADYOAKTİF MADDE, URANYUM HEKZAFLORÜR, BÖLÜNEBİLİR;
(b) UN No. 2978, RADYOAKTİF MADDE, URANYUM HEKZAFLORÜR, bölünebilir olmayan
ya da istisnai bölünebilir ya da
(c) UN No. 3507, URANYUM HEKZAFLORÜR, RADYOAKTİF MADDE, ADİ PAKET,
ambalaj başına 0,1 kg'dan daha az, bölünebilir olmayan ya da istisnai bölünebilir.

Uranyum hekzaflorür içeren bir ambalajın içerikleri aşağıdaki gerekliliklere uygun olacaktır:
(a) UN No. 2977 ve 2978 için uranyum hekzaflorür kütlesi, ambalaj tasarımı için izin verilenden
farklı olmayacak ve UN No. 3507 için uranyum hekzaflorür kütlesi 0,1 kg'dan az olacaktır;
(b) Uranyum hekzaflorür kütlesi, ambalajın kullanılacağı tesis sistemleri için belirlenen maksimum
ambalaj sıcaklığında %5'ten daha küçük bir fireye yol açacak bir değerden daha fazla
olmayacaktır ve
(c) Uranyum hekzaflorür katı halde olacak ve taşımaya verildiğinde iç basınç, atmosfer basıncının
üzerinde olmayacaktır.

Tip B(U), Tip B(M) veya Tip C Ambalajlar Olarak Sınıflandırma

2.2.7.2.4'te (2.2.7.2.4.1 ila 2.2.7.2.4.5) başka şekilde sınıflandırılmamış ambalajlar, tasarımın yapıldığı ülke
tarafından düzenlenmiş olan ambalaja yönelik yetkili kurum onay belgesine uygun şekilde
sınıflandırılacaktır.

Tip B(U), Tip B(M) ya da Tip C ambalaj içerikleri, onay belgesinde belirtildiği gibi olacaktır.

Özel düzenlemeler

Radyoaktif malzeme, 1.7.4 uyarınca taşındığında, özel düzenleme kapsamında taşınan madde olarak
sınıflandırılır.

Sınıf 8 Aşındırıcı maddeler

Kriterler

Sınıf 8 başlığı, temas halinde cildin veya mukoza zarlarının epitel dokularına kimyasal etki ile zarar veren
veya sızıntı olması halinde diğer maddelere veya taşıma araçlarında hasar veya imhaya yol açan maddeler
içeren maddeleri ve nesneleri kapsar. Ayrıcı bu sınıf yalnızca suyun varlığında aşındırıcı sıvı oluşturan veya
havanın doğal neminin varlığında aşındırıcı buhar veya sis üreten diğer maddeleri de kapsar.

Sınıf 8 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
C1-C11 Aşındırıcı maddeler, ikincil riski olmayan ve bu maddeleri içeren nesneler:
C1-C4 Asitli maddeler:
C1 İnorganik, sıvı;
C2 İnorganik, katı;
C3 Organik, sıvı;
C4 Organik, katı;
C5-C8 Bazik maddeler:
C5 İnorganik, sıvı;
C6 İnorganik, katı;
C7 Organik, sıvı;
C8 Organik, katı;
C9-C10 Diğer aşındırıcı maddeler:
C9 Sıvı;
C10 Katı;
C11 Nesneler;
CF Aşındırıcı maddeler, alevlenebilir:
CF1 Sıvı;
CF2 Katı;
CS Aşındırıcı maddeler, kendiliğinden ısınan:
CS1 Sıvı;
CS2 Katı;
CW Aşındırıcı maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan:
CW1 Sıvı;
CW2 Katı;
CO Aşındırıcı maddeler, yükseltgen:
CO1 Sıvı;
CO2 Katı;
CT Aşındırıcı maddeler, zehirli ve bu maddeleri içeren nesneler:
CT1 Sıvı;
CT2 Katı;
CT3 Nesneler;
CFT Aşındırıcı maddeler, alevlenebilir, sıvı, zehirli;
COT Aşındırıcı maddeler, yükseltgen, zehirli.

Sınıflandırma ve ambalajlama gruplarının atanması

Sınıf 8'deki maddeler taşıma için mevcut tehlike derecelerine göre aşağıdaki şekilde üç ambalajlama
grubunda sınıflandırılır:
Ambalajlama grubu I: Yüksek derecede aşındırıcı maddeler
Ambalajlama grubu II: Aşındırıcı maddeler
Ambalajlama grubu III: Az derecede aşındırıcı maddeler

Sınıf 8 altında sınıflandırılan maddeler ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiştir. Maddelerin
ambalajlama gruplarından I, II ve III gruplarına dağılımı, solunum riski (bkz. 2.2.8.1.5) ve su ile tepkimeye
girme özelliği gibi ek unsurları (tehlikeli bozunma ürünlerinin oluşması dahil) göz önünde bulundurularak
deneyime dayanarak yapılır.

Sınıf 8'in kriterlerine uyan, ambalajlama grubu I'e giren tozların ve sislerin solunma yoluyla zehirleme
özelliğine sahip (LC50), ancak yalnızca ambalajlama grubu III veya daha düşük gruba ayrılan yutma veya
deri yoluyla zehirleme özelliğine sahip bir madde veya müstahzar Sınıf 8'e atanır.

Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen maddeler, karışımlar da dahil alt başlık 2.2.8.3'teki ilgili kayda
ve aşağıdaki (a) ila (c) şıklarındaki kriterlere uygun olarak, insan derisinin tüm kalınlığını tahrip edecek
temas süresi uzunluğu temelinde, ilgili ambalajlama grubuna ayrılabilir.
İnsan derisinin tüm kalınlığını tahrip edemeyeceğine karar verilen sıvıların ve taşıma sırasında sıvı hale
gelen katıların, yine de belirli metal yüzeylerde aşınmaya neden olma potansiyeli olduğu düşünülür.
Ambalajlama gruplarına atanırken kaza eseri temas durumlarına dair deneyimler göz önüne alınır. İnsan
deneyimin bulunmadığı hallerde, gruplandırma OECD Test Kılavuzu 4045 veya 4356 uyarınca yapılan
testlerden elde edilen veriler esas alınarak yapılır. OECD Test Kılavuzu 4307 veya 4318 uyarınca aşındırıcı
olmadığı belirlenen bir maddenin, ADR amaçları uyarınca daha fazla teste gerek olmadan deriyi aşındırıcı
özelliği olmadığı düşünülebilir.
(a) Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının, 3 dakikalık veya daha az temas süresinin ardından 60
dakikaya kadar olan bir gözlem süresi içinde yok olmasına neden olan maddeler, ambalajlama
grubu I'e atanır.
(b) Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının, 3 dakikadan fazla fakat 60 dakikadan fazla olmayan
bir temas süresinin ardından 14 günlük bir gözlem süresi içinde yok olmasına neden olan
maddeler, ambalajlama grubu II'ye atanır;
(c) Aşağıdaki maddeler ambalajlama grubu III'e atanır:
- sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının, 60 dakikadan fazla fakat 4 saatten fazla
olmayan bir maruziyet süresinden itibaren 14 güne kadar olan bir gözlem süresi içinde
yok olmasına neden olan maddeler veya
- Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının yok olmasına neden olmadığına karar verilen
ancak çelik veya alüminyum yüzeylerde, her iki malzemede yapılan testler sonucunda
55 °C'lik test sıcaklığında yılda 6,25 mm'yi geçen bir aşınma hızı gösteren maddeler.
Çeliğin test edilmesi amacıyla, tip S235JR+CR (1.0037 resp. St 37-2), S275J2G3+CR
(1.0144 resp. St 44-3), ISO 3574, Birleştirilmiş Numaralandırma Sistemi (UNS)
G10200 veya SAE 1020 ve alüminyumun test edilmesi amacıyla, kaplanmamış, tip
7075- T6 veya AZ5GU-T6 kullanılır.
Kabul edilebilir bir test, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, Başlık 37'de
belirtilmiştir.
NOT: Çelik veya alüminyum üzerindeki ilk test, test edilen yüzeyin aşındırıcı
olduğunu gösterirse, diğer malzemelerle ilgili testlere gerek yoktur. 
 
Tablo 2.2.8.1.6: 2.2.8.1.6 içindeki kriterleri özetleyen tablo

 

Ambalajlama Grubu

Temas Süresi

Gözlem Periyodu

Etki

I

≤ 3 dak.

≤ 60 dak.

Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının yok olması

II

> 3 dak. ≤ 1

sa.

≤ 14 gün

Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının yok olması

III

> 1 sa. ≤ 4 sa.

≤ 14 gün

Sağlam deri dokusunun tüm kalınlığının yok olması

III

-

-

Çelik veya alüminyum yüzeylerde, her iki malzemede yapılan testler sonucunda 55 °C'lik test sıcaklığında yılda 6,25 mm'yi geçen bir aşınma hızı

_____________________
5 Kimyasalların test edilmesi için OECD Kılavuzu, No 404 "Akut Dermal Tahriş/Aşınma" (2002).
6 Kimyasalların test edilmesi için OECD Kılavuzu, No. 435 "Cilt Aşınması için İn Vitro Bariyer Membran Test
Yöntemi" 2006.
7 Kimyasalların test edilmesi için OECD Kılavuzu, No. 430 "In Vitro Deri Aşınması: Transkütanöz Elektrik Direnci
Testi (TER)" 2004.
8 Kimyasalların test edilmesi için OECD Kılavuzu, No. 431 "In Vitro Deri Aşınması: İnsan Derisi Modeli Testi"
2004.

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018