Karayolunda Tehlikeli Madde

Karışık ambalajlar için özel hükümler

Bu bölümdeki hükümlere uygun olarak karışık ambalajlamaya izin verildiğinde, farklı tehlikeli mallar veya
tehlikeli mallar ve diğer her türlü mal 6.1.4.21'e uyan kombine ambalajlar içinde, birbirleriyle tehlikeli bir
şekilde tepkimeye girmemesi ve bu Bölümdeki diğer tüm ilgili hükümlerin karşılanması şartıyla birlikte
ambalajlanabilir.
NOT 1: Ayrıca bkz. 4.1.1.5 ve 4.1.1.6.
NOT 2: Radyoaktif malzemeler için bkz. 4.1.9.

Sadece Sınıf 1 maddelerini veya sadece Sınıf 7 maddelerini içeren ambalajlar hariç, dış ambalaj olarak
ahşap veya mukavva kutular kullanılıyorsa, farklı maddeleri birlikte ambalajlanmış olarak içeren bir
ambalaj 100 kg'dan daha ağır olamaz.

4.1.10.4 uyarınca ilgili bir özel hüküm tarafından aksi belirtilmedikçe, aynı sınıfta yer alan ve aynı
sınıflandırma koduna sahip olan tehlikeli mallar birlikte ambalajlanabilir.

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (9b)'de herhangi bir kayıt için belirtildiği takdirde, aşağıdaki özel hükümler bu
kayda tahsis edilmiş malların aynı ambalaj içinde diğer mallarla karışık ambalajlanması için geçerlidir.
MP 1 Sadece aynı uyumluluk grubu içindeki aynı tip mallar ile birlikte ambalajlanabilir.
MP 2 Diğer maddelerle birlikte ambalajlanmaz.
MP 3 UN No. 1873 ile UN No. 1802'nin karışık ambalajlanmasına izin verilmiştir.
MP 4 Başka sınıflarda yer alan maddeler ile birlikte veya ADR zorunluluklarına tabi olmayan
maddeler ile birlikte ambalajlanmaz. Bununla birlikte, bu organik peroksidin Sınıf 3 maddeleri
için bir katılaştırıcı veya bileşik sistemi olması durumunda, Sınıf 3'te yer alan bu maddeler ile
birlikte karışık ambalajlanmasına izin verilmiştir.
MP 5 UN No 2814 ve UN No. 2900, ambalajlama talimatı P620'ye uygun bir kombine ambalajda
birlikte yer alabilir. Bunlar başka maddelerle birlikte ambalajlanamaz; fakat bu hüküm,
ambalajlama talimatı P650 uyarınca ambalajlanmış UN No. 3373 Biyolojik atık, Kategori B
veya buz, kuru buz veya soğutulmuş sıvı nitrojen gibi soğutucular olarak eklenmiş maddeler
için geçerli değildir.
MP 6 Diğer maddelerle birlikte ambalajlanamaz. Bu, soğutucu olarak eklenen maddeler, örneğin buz,
kuru buz veya soğutulmuş sıvı nitrojen için geçerli değildir.
MP 7 Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri koşuluyla, iç ambalaj başına 5 litreyi aşmayan
miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer sınıflandırma
kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya
- ADR zorunluluklarına tabi olmayan mallarla,
MP 8 Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri koşuluyla, iç ambalaj başına 3 litreyi aşmayan
miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer sınıflandırma
kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya
- ADR zorunluluklarına tabi olmayan mallarla,
MP 9 Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri koşuluyla, 6.1.4.21'e uygun olan kombine
ambalajlar için bir dış ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Sınıf 2'de yer alan diğer maddeler ile;
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer sınıflarda yer alan
maddeler ile veya
- ADR zorunluluklarına tabi olmayan mallarla,
MP 10 Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri koşuluyla, iç ambalaj başına 5 kg'yi aşmayan
miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer sınıflandırma
kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya başka sınıflara ait maddeler ile veya
- ADR zorunluluklarına tabi olmayan mallarla,
MP 11 Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri koşuluyla, iç ambalaj başına 5 kg'yi aşmayan
miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer sınıflandırma
kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya başka sınıflara ait maddeler ile (Sınıf 5.1
kapsamındaki ambalajlama grubu I veya II'ye ait maddeler hariç) veya
- ADR zorunluluklarına tabi olmayan mallarla,
MP 12 Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri koşuluyla, iç ambalaj başına 5 kg'yi aşmayan
miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer sınıflandırma
kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya başka sınıflara ait maddeler ile (Sınıf 5.1
kapsamındaki ambalajlama grubu I veya II'ye ait maddeler hariç) veya
- ADR zorunluluklarına tabi olmayan mallarla,
Ambalajlar 45 kg'dan fazla olmayacaktır. Fakat dış ambalaj olarak mukavva kutular
kullanılıyorsa, bir paket 27 kg'dan ağır olmayacaktır.
MP 13 Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri koşuluyla, iç ambalaj ve ambalaj başına 3 kg'ı
aşmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer sınıflandırma
kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya başka sınıflara ait maddeler ile veya
- ADR zorunluluklarına tabi olmayan mallarla,
MP 14 Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri koşuluyla, iç ambalaj başına 6 kg'yi aşmayan
miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer sınıflandırma
kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya başka sınıflara ait maddeler ile veya
- ADR zorunluluklarına tabi olmayan mallarla,
MP 15 Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri koşuluyla, iç ambalaj başına 3 litreyi aşmayan
miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer sınıflandırma
kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya başka sınıflara ait maddeler ile veya
- ADR zorunluluklarına tabi olmayan mallarla,
MP 16 (Rezerve edildi)
MP 17 Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri koşuluyla, iç ambalaj başına 0,5 litreyi ve ambalaj
başına ise 1 litreyi aşmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde birlikte
ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, Sınıf 7 hariç diğer
sınıflarda yer alan maddeler ile veya
- ADR zorunluluklarına tabi olmayan mallarla,
MP 18 Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri koşuluyla, iç ambalaj ve ambalaj başına 0,5 kg'yi,
ambalaj başına ise 1 kg'yi aşmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde
birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, Sınıf 7 hariç diğer
sınıflarda yer alan maddeler ile veya
- ADR zorunluluklarına tabi olmayan mallarla,
MP 19 İç ambalaj başına 5 litreyi aşmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde
birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer sınıflandırma
kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya başka sınıflara ait maddeler ile veya
- Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, ADR zorunluluklarına tabi
olmayan maddeler ile.
MP 20 Aynı UN numarası altında yer alan maddeler ile birlikte ambalajlanabilir.
Özel hüküm MP 24'te öngörülen durumlar haricinde farklı UN numaralarına sahip Sınıf 1'e ait
maddeler birlikte ambalajlanamaz.
Başka sınıflarda yer alan maddeler ile birlikte veya ADR zorunluluklarına tabi olmayan
maddeler ile birlikte ambalajlanmaz.
MP 21 Aynı UN numarası altında yer alan nesneler ile birlikte ambalajlanabilir.
Aşağıdakiler hariç olmak üzere, farklı UN numaralarına sahip Sınıf 1 maddeleri ve malzemeleri
ile birlikte ambalajlanamaz:
(a) Kendiliğinden başlatma mekanizması, aşağıdakileri sağlıyorsa:
(i) Normal taşıma şartları altında, kendiliğinden başlatma mekanizması
çalışmayacak veya
(ii) Bu mekanizma, başlatma mekanizmasının istenmeden çalışması durumunda
bir maddenin patlamasını önleyecek en az iki adet etkili koruma özelliğine
sahip olacak veya
(iii) menşe ülkenin yetkili makamı2 görüşüne göre, bu yöntemler iki etkili
koruyucu özelliğe sahip değilse (yani uyumluluk grubu B'ye tahsis edilmiş
tahrik yöntemleri), tahrik mekanizmalarının kazara çalışması, normal taşıma
koşulları altında bir maddenin patlamasına neden olmayacaktır.
(b) uyumluluk grupları C, D ve E'de yer alan nesneler.
Başka sınıflarda yer alan maddeler ile birlikte veya ADR zorunluluklarına tabi olmayan
maddeler ile birlikte ambalajlanmaz.
Mallar bu özel hükümlere uygun olarak birlikte ambalajlandığında, 2.2.1.1'e uygun ambalaj
sınıflandırmasındaki muhtemel değişiklik hesaba katılmalıdır. Malların taşıma belgesindeki
açıklaması için, bkz. 5.4.1.2.1 (b).
MP 22 Aynı UN numarası altında yer alan nesneler ile birlikte ambalajlanabilir.
Şunlar haricinde değişik UN numaralarına sahip Sınıf 1 malları ile birlikte ambalajlanamaz:
(a) Normal taşıma şartları altında, ateşleme mekanizmasının çalışmaması kaydıyla, kendi
ateşleme mekanizmaları veya
(b) Uyumluluk grupları C, D ve E'de yer alan nesnelerle veya
(c) MP 24 özel hükmü tarafından ön görülmüşse.
Başka sınıflarda yer alan maddeler ile birlikte veya ADR zorunluluklarına tabi olmayan
maddeler ile birlikte ambalajlanmaz.
Mallar bu özel hükümlere uygun olarak birlikte ambalajlandığında, 2.2.1.1'e uygun ambalaj
sınıflandırmasındaki muhtemel değişiklik hesaba katılmalıdır. Malların taşıma belgesindeki
açıklaması için, bkz. 5.4.1.2.1 (b).
 
MP 23 Aynı UN numarası altında yer alan nesneler ile birlikte ambalajlanabilir.
Şunlar haricinde değişik UN numaralarına sahip Sınıf 1 malları ile birlikte ambalajlanamaz:
(a) Normal taşıma şartları altında, ateşleme mekanizmasının çalışmaması kaydıyla, kendi
ateşleme mekanizmaları veya
(b) MP 24 özel hükmü tarafından ön görülmüşse.
Başka sınıflarda yer alan maddeler ile birlikte veya ADR zorunluluklarına tabi olmayan
maddeler ile birlikte ambalajlanmaz.
Mallar bu özel hükümlere uygun olarak birlikte ambalajlandığında, 2.2.1.1'e uygun ambalaj
sınıflandırmasındaki muhtemel değişiklik hesaba katılmalıdır. Malların taşıma belgesindeki
açıklaması için, bkz. 5.4.1.2.1 (b).
MP 24 UN numaraları aşağıdaki tabloda gösterilen maddeler ile birlikte, aşağıdaki şartlar altında
ambalajlanabilir:
- Tabloda A harfi ile belirtilirse, bu UN numarasına sahip maddeler, aynı ambalaj
içinde herhangi bir özel kütle sınırlaması olmaksızın taşınabilir;
- Tabloda B harfi ile belirtilirse, bu UN numarasına sahip maddeler, aynı ambalaj içinde
toplam 50 kg patlayıcı maddeye kadar taşınabilir;
Mallar bu özel hükümlere uygun olarak birlikte ambalajlandığında, 2.2.1.1'e uygun ambalaj
sınıflandırmasındaki muhtemel değişiklik hesaba katılmalıdır. Malların taşıma belgesindeki
açıklaması için, bkz. 5.4.1.2.1 (b).
-------------------------
2 Menşe ülke ADR'ye taraf ülke değilse, onayın sevkiyatın ulaşacağı ilk ADR'ye taraf ülkenin yetkili makamı
tarafından doğrulanması gerekir.

UN

No.

0012

0014

0027

0028

0044

0054

0160

0161

0186

0191

0194

0195

0197

0238

0240

0312

0333

0334

0335

0336

0337

0373

0405

0428

0429

0430

0431

0432

0505

0506

0507

0012

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0014

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0027

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0028

 

 

B

 

B

 

B

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0044

 

 

B

B

 

 

B

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0054

 

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0160

 

 

B

B

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161

 

 

B

B

B

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0186

 

 

 

 

 

B

 

 

 

B

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0191

 

 

 

 

 

B

 

 

B

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0194

 

 

 

 

 

B

 

 

B

B

 

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0195

 

 

 

 

 

B

 

 

B

B

B

 

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0197

 

 

 

 

 

B

 

 

B

B

B

B

 

B

B

B

 

 

 

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0238

 

 

 

 

 

B

 

 

B

B

B

B

B

 

B

B

 

 

 

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0240

 

 

 

 

 

B

 

 

B

B

B

B

B

B

 

B

 

 

 

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0312

 

 

 

 

 

B

 

 

B

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

 

 

 

 

 

B

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0405

 

 

 

 

 

B

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

 

B

B

B

B

B

B

B

B

0428

 

 

 

 

 

B

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

B

 

B

B

B

B

B

B

B

0429

 

 

 

 

 

B

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

B

B

 

B

B

B

B

B

B

0430

 

 

 

 

 

B

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

B

B

B

 

B

B

B

B

B

0431

 

 

 

 

 

B

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

0432

 

 

 

 

 

B

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

B

B

B

B

B

 

B

B

B

0505

 

 

 

 

 

B

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

B

B

B

B

B

B

 

B

B

0506

 

 

 

 

 

B

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

 

B

0507

 

 

 

 

 

B

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

 

 

4.2

PORTATİF TANKLARIN VE UN ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (MEGC'ler) KULLANIMI

NOT 1: Metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank konteynerler ve
tank takas gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm
4.3; fiber takviyeli plastik tanklar için bkz. Bölüm 4.4; vakumla çalışan atık tankları için bkz. Bölüm 4.5.
NOT 2: Bölüm 6.7'nin ilgili hükümleri uyarınca işaretlenen, ancak ADR'ye taraf olmayan bir devlette onaylanan
portatif tanklar ve UN MEGC'ler de ADR kapsamında taşımacılık için kullanılabilir.

Sınıf 1 ve Sınıf 3 ila 9'a ait maddelerin taşınmasında portatif tankların kullanımına ilişkin genel hükümler

Bu bölüm Sınıf 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 ve 9'a ait maddelerin taşınması için portatif
tankların kullanılmasıyla ilişkili genel hükümlere yer vermektedir. Bu genel hükümlere ek olarak portatif
tanklar, 6.7.2'de ayrıntıları verilen tasarım, yapım, muayene ve test zorunluluklarına uygunluk göstermelidir.
Maddeler, Bölüm 3.2. Tablo A, Sütun (10)'da belirtilen, 4.2.5.2.6'da (T1 ila T23) tanımlanan ilgili portatif
tank talimatlarına ve her bir madde için Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (11)'de öngörülen ve madde 4.2.5.3'te
tanımlanan özel portatif tank hükümlerine uygun olarak taşınmalıdır.

Taşıma sırasında portatif tanklar, yanlamasına ve boylamasına darbeler ile devrilme sonucu tank
gövdesinde ve servis donanımında meydana gelebilecek hasarlara karşı gereğince korunmalıdır. Eğer tank
gövdesi ve servis donanımı darbelere ya da devrilmeye karşı korunaklı olarak yapılmış ise, bu şekilde
korunmasına ihtiyaç yoktur. Bu tür koruma örnekleri 6.7.2.17.5'te yer almaktadır.

Bazı maddeler kimyasal olarak kararsızdır. Bu tür maddelerin taşınmasına, yalnızca taşıma sırasında
tehlikeli bir şekilde bozunmalarını, dönüşmelerini ya da polimerizasyonu önlemeye yönelik gerekli
önlemler alınmış ise izin verilir. Bu amaçla, özellikle tank gövdelerinin, bu türden tepkimeleri
kolaylaştıracak veya tetikleyecek maddeler içermemesine azami dikkat gösterilir.

Ağızları ve kapakları hariç olmak üzere, tank gövdesinin dış yüzeyinin sıcaklığı ya da ısı yalıtımının
sıcaklığı taşıma sırasında 70 °C'yi geçemez. Gerekli olduğunda, gövde termal olarak yalıtılacaktır.

Temizlenmeyen ve gazsız olmayan boş portatif tanklar, daha önce içlerinde bulunan maddeyle dolu portatif
tanklarla aynı hükümlere tabidir.

Maddelerin, birbirleriyle tehlikeli bir şekilde tepkimeye girebileceği hallerde söz konusu maddeler aynı
veya bitişik gövde bölümlerinde taşınamaz (bkz. Bölüm 1.2.1, "tehlikeli reaksiyon" tanımı).

Her bir portatif tank için yetkili makamların ya da söz konusu makam tarafından yetkilendirilen kurumun
düzenlediği tasarım onay belgesi, test raporu ve ilk muayene ile test sonuçlarını gösteren sertifika; söz
konusu kurum, merci ve tank sahibi tarafından saklanır. Tank sahipleri, yetkili makamın talebi üzerine bu
belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.

Taşınmakta olan maddelerin adı (adları) 6.7.2.20.2'de tarif edildiği şekilde bir metal plaka üzerine yazılı
olmadığı sürece, 6.7.2.18.1'de öngörülen sertifikanın bir nüshası, yetkili makamın veya yetkilendirdiği
kurumun talebi üzerine ibraz edilecek ve her koşulda gönderen, alıcı veya temsilci tarafından sunulacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018