Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 1'de yer alanlar dışındaki ambalajlanmamış nesneler

Büyük veya sağlam nesnelerin Bölüm 6.1 veya 6.6 zorunlulukları uyarınca ambalajlanmasının mümkün
olmadığı ve boş, temizlenmemiş veya ambalajlanmamış şekilde taşınmalarının gerektiği hallerde, menşe
ülkenin yetkili makamı2 bu tür bir taşıma yöntemini onaylayabilir. Bunu yaparken yetkili makam aşağıdaki
hususları göz önünde bulunduracaktır:
(a) Büyük ve sağlam nesneler, yük taşıma üniteleri arasında ve yük taşıma üniteleri ve depolar
arasında aktarma ile manüel veya mekanik elleçleme için bir paletten veya ambalajdan ayırma
da dahil olmak üzere taşıma sırasında normal olarak karşılaşılabilecek darbe ve yüklemelere
dayanabilecek güce sahip olacaktır.
(b) Tüm kapaklar ve ağızlar, taşıma sırasındaki normal koşullar ya da titreşim ve nem veya basınç
değişikliklerinin (örneğin rakımdan kaynaklanan) neden olabileceği içerik kaybını önleyecek
şekilde kapatılacaktır. Taşıma esnasında büyük ve sağlam nesnelerin dış kısımlarına herhangi
bir tehlikeli kalıntı yapışmayacaktır.
(c) Büyük ve sağlam nesnelerin tehlikeli mallarla doğrudan temas eden kısımları:
(i) Tehlikeli mallardan etkilenmemeli veya bu nedenle önemli ölçüde zayıflamamalıdır
ve
(ii) Bir tepkimeyi hızlandırma veya tehlikeli mallarla tepkimeye girme gibi tehlikeli
etkilere neden olmamalıdır;
d) Sıvı içeren büyük ve sağlam nesneler, taşıma esnasında herhangi bir sızdırmayı veya kalıcı bir
şekil bozukluğunu önleyecek şekilde istiflenmeli ve korunmalıdır.
(e) Normal taşıma koşullarında esnemeyecek şekilde kızaklara, sandıklara veya diğer taşıma
araçlarına ya da kargo taşıma ünitesine sabitlenmelidir.
-----------------------------
2 Menşe ülke ADR'ye Taraf Ülke değilse, sevkiyatın ulaşacağı ilk ADR'ye Taraf Ülkenin yetkili makamı.

4.1.3.8.1 hükümleri uyarınca yetkili makam tarafından onaylanan ambalajlanmamış malzemeler, Kısım
5'teki sevkiyat prosedürlerine tabi olacaktır. Ayrıca, bu nesneleri gönderen taraf, söz konusu onayın bir
kopyasının taşıma belgesine iliştirildiğinden emin olacaktır.
NOT: Büyük ve sağlam nesnelere, esnek yakıt muhafaza sistemleri, askeri teçhizatlar, 3.4.1 uyarınca sınırlı
miktarların üzerinde tehlikeli mal içeren makineler veya teçhizatlar örnek olarak verilebilir.

Ambalajlama talimatlarının listesi

NOT: Aşağıdaki ambalajlama talimatları, IMDG Kodu ve UN Model Kurallarında kullanılan numaralama
sistemini kullanmasına karşın, okuyucular bazı ayrıntıların ADR için farklı olabileceğini dikkate almalıdır.

Ambalaj kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları (IBC'ler ve büyük ambalajlar hariç)

P001

AMBALAJLAMA TALİMATI (SIVILAR)

P001

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

Kombine ambalajlar:

Azami kapasite/Net kütle (bkz. 4.1.3.3)

İç ambalajlar

Dış ambalajlar

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

 

Cam

 

10 l

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) plastik (1H1, 1H2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap (4C1, 4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

mukavva (4G) genleşmeli plastik (4H1) sert plastik (4H2)

Bidonlar

çelik (3A1, 3A2) alüminyum (3B1, 3B2) plastik (3H1, 3H2)

 

250 kg

 

400 kg

 

400 kg

Plastik

30 l

250 kg

400 kg

400 kg

Metal

40 l

250 kg

400 kg

400 kg

 

250 kg

400 kg

400 kg

 

150 kg

400 kg

400 kg

 

75 kg

400 kg

400 kg

 

250 kg

400 kg

400 kg

 

250 kg

400 kg

400 kg

 

250 kg

400 kg

400 kg

 

150 kg

400 kg

400 kg

 

150 kg

400 kg

400 kg

 

75 kg

400 kg

400 kg

 

75 kg

400 kg

400 kg

 

60 kg

60 kg

60 kg

 

150 kg

400 kg

400 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

Tekli ambalajlar:

Variller

 

 

 

çelik, sabit (çıkarılamaz) kapak (1A1)

250 l

450 l

450 l

çelik, çember (çıkarılabilir) kapak (1A2)

250 a

450 l

450 l

alüminyum, sabit (çıkarılamaz) kapak (1B1)

250 l

450 l

450 l

alüminyum, çember (çıkarılabilir) kapak (1B2)

250 a

450 l

450 l

çelik veya alüminyum hariç metal, sabit

250 l

450 l

450 l

(çıkarılamaz) kapak (1N1)

çelik veya alüminyum hariç metal, çember

250 a

 

450 l

 

450 l

kapak (1N2)

 

 

 

plastik, sabit (çıkarılamaz) kapak (1H1)

250 l

450 l

450 l

plastik, çember (çıkarılabilir) kapak (1H2)

250 a

450 l

450 l

Bidonlar

 

 

 

çelik, sabit (çıkarılamaz) kapak (3A1)

60 l

60 l

60 l

çelik, çember (çıkarılabilir) kapak (3A2)

60 a

60 l

60 l

alüminyum, sabit (çıkarılamaz) kapak (3B1)

60 l

60 l

60 l

alüminyum, çember (çıkarılabilir) kapak (3B2)

60 a

60 l

60 l

plastik, sabit (çıkarılamaz) kapak (3H1) plastik, çember (çıkarılabilir) kapak (3H2)

60 l

60 a

60 l

60 l

60 l

60 l

a

Yalnızca 2680 mm2/s'den daha fazla viskozitesi olan maddelere izin verilmiştir.

 

 

 

Ambalaj kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları (IBC'ler ve büyük ambalajlar hariç)

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P001 AMBALAJLAMA TALİMATI (SIVILAR) (devam)

P001

Tekli ambalajlar (devam)

Azami kapasite/Net kütle (bkz. 4.1.3.3)

Kompozit ambalajlar

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

dışta çelik veya alüminyum varile sahip plastik kap

250 l

250 l

250 l

(6HA1, 6HB1)

 

 

 

dışta mukavva, plastik veya kontrplak varile sahip

120 l

250 l

250 l

plastik kap (6HG1, 6HH1, 6HD1)

 

 

 

dışta çelik veya alüminyum sandıklı veya kutulu

60 l

60 l

60 l

plastik kap ya da dışta ahşap, kontrplak, mukavva

 

 

 

veya sert plastik kutulu plastik kap (6HA2, 6HB2,

 

 

 

6HC, 6HD2, 6HG2 veya 6HH2)

 

 

 

dışta çelik, alüminyum, mukavva, kontrplak, sert

60 l

60 l

60 l

plastik veya genleşmeli plastik varile sahip cam kap

 

 

 

(6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 veya 6PH2) ya da

 

 

 

dışta çelik veya alüminyum sandık ya da kutuya

 

 

 

veya dışta ahşap veya mukavva kutuya veya örgülü

 

 

 

sepete sahip cam kap (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2

 

 

 

veya 6PD2)

 

 

 

4.1.3.6 hükümlerinin karşılanması kaydıyla basınçlı kaplar.

Ek zorunluluk:

Sınıf 3, ambalajlama grubu III'te yer alan, az miktarda karbondioksit veya azot salan maddeler için, ambalajlar havalandırma özelliği taşımalıdır.

Özel ambalajlama hükümleri:

PP1 UN No. 1133, 1210, 1263 ve 1866 için ve yapışkanlar, matbaa mürekkepleri, matbaa mürekkebiyle ilgili malzemeler, boyalar, boya ile ilgili malzemeler ve UN No. 3082'ye tahsis edilmiş reçine çözeltileri, ambalajlama grubu II ve III kapsamındaki ve ambalaj başına 5 litre veya daha düşük miktarlardaki maddeler için metal veya plastik ambalajların, aşağıdaki şekillerde taşındıklarında Bölüm 6.1'deki performans testlerini karşılamalarına gerek yoktur:

 

 1. paletler üzerine konmuş yükler, paletli bir kutu veya birim yük cihazında; örneğin kayışlanarak, şrink veya streç filmle sarılarak veya diğer uygun yöntemlerle bir palet üzerine yerleştirilmiş, istiflenmiş ve sabitlenmiş tekli ambalajlar halinde veya

 2. azami 40 kg net kütleye sahip kombine ambalajların iç ambalajları olarak.

PP2 UN No. 3065 için, azami kapasitesi 250 litre olan ve Bölüm 6.1 hükümlerini karşılamayan ahşap fıçılar kullanılabilir.

 

PP4 UN Numaraları 1774 olan maddeler için, ambalajlar, ambalajlama grubu II için öngörülen performans seviyesini karşılamalıdır.

PP5 UN No. 1204 için, ambalajlar artan iç basınç nedeniyle patlamanın mümkün olmayacağı şekilde tasarlanacaktır. Bu maddeler için silindirler, tüpler ve basınçlı variller kullanılamaz.

PP6 (Silindi)

PP10 UN No. 1791, ambalajlama grubu II için, ambalaj havalandırılmalıdır.

PP31 UN No. 1131 için, ambalajlar hermetik olarak (hava geçirmeyecek şekilde) mühürlenecektir.

PP33 UN No. 1308, ambalajlama grubu I ve II için, sadece brüt kütlesi azami 75 kg olan kombine ambalajlara müsaade edilir.

PP81 %60'tan fazla fakat %85'ten az hidrojen florürlü UN No. 1790 ve %55'ten fazla nitrik asitli UN No. 2031 için, tekli ambalajlar olarak plastik variller ve bidonlara izin verilen kullanım süresi, üretim tarihlerinden itibaren iki yıldır.

PP93 UN No. 3532 ve 3534 için, ambalajlar, stabilizasyon kaybı durumunda, ambalajı delebilecek basıncın birikimini engellemek için gazın veya buharın boşaltılmasını sağlayacak biçimde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

RID ve ADR'ye mahsus özel ambalajlama hükümleri:

RR2 UN No 1261 için, çember (çıkarılabilir) kapaklı ambalajlara müsaade edilmez.

 

P002

AMBALAJLAMA TALİMATI (KATILAR)

P002

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

Kombine ambalajlar:

Azami net kütle (bkz. 4.1.3.3)

İç ambalajlar

Dış ambalajlar

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

 

Cam 10 kg

Plastik 50 kg

Metal 50 kg

Kağıt a,b,c 50 kg

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) plastik (1H1, 1H2)

kontrplak (1D) mukavva (1G)

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) diğer metal (4N) doğal ahşap (4C1)

toz geçirmez cidarlı doğal ahşap (4C2)

kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

mukavva (4G) genleşmeli plastik (4H1) sert plastik (4H2)

Bidonlar

çelik (3A1, 3A2) alüminyum (3B1, 3B2)

plastik (3H1, 3H2)

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

Mukavva a, 50 kg

b, c

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

250 kg

400 kg

400 kg

 

250 kg

400 kg

400 kg

 

250 kg

400 kg

400 kg

 

125 kg

400 kg

400 kg

 

125 kg

400 kg

400 kg

 

60 kg

60 kg

60 kg

 

250 kg

400 kg

400 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

Tekli ambalajlar:

Variller

 

 

 

çelik (1A1 veya 1A2 d)

400 kg

400 kg

400 kg

alüminyum (1B1 veya 1B2 d)

400 kg

400 kg

400 kg

çelik veya alüminyum hariç metal (1N1 veya 1N2 d)

400 kg

400 kg

400 kg

plastik (1H1 veya 1H2 d)

400 kg

400 kg

400 kg

mukavva (1G) e

400 kg

400 kg

400 kg

kontrplak (1D)e

400 kg

400 kg

400 kg

Bidonlar

 

 

 

çelik (3A1 veya 3A2 d)

120 kg

120 kg

120 kg

alüminyum (3B1 veya 3B2 d)

120 kg

120 kg

120 kg

plastik (3H1 veya 3H2 d)

120 kg

120 kg

120 kg

Bu iç ambalajlar, tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte olmalıdır.

Bu iç ambalajlar, taşıma esnasında sıvı haline gelebilecek maddelerin taşınmasında kullanılmamalıdır (bkz. 4.1.3.4)

Bu iç ambalajlar, ambalajlama grubu I'de yer alan maddeler için kullanılmamalıdır.

Bu ambalajlar taşıma esnasında sıvı hale gelebilen ambalajlama grubu I maddeleri için kullanılmamalıdır (bkz.

4.1.3.4).

Bu ambalajlar, taşıma esnasında sıvı haline gelebilecek maddelerin taşınmasında kullanılmamalıdır (bkz. 4.1.3.4)

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P002 AMBALAJLAMA TALİMATI (KATILAR) (devam)

P002

 

Azami net kütle (bkz. 4.1.3.3)

Tekli ambalajlar (devam):

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

Kutular

 

 

 

çelik (4A) e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

alüminyum (4B) e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

diğer metal (4n)e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

doğal ahşap (4C1)e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

kontrplak (4D) e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

toz geçirmez cidarlı doğal ahşap (4C2) e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

mukavva (4G) e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

sert plastik (4H2) e

İzin verilmez

400 kg

400 kg

Torbalar

 

 

 

torbalar (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) e

İzin verilmez

50 kg

50 kg

Kompozit ambalajlar

dışta çelik, alüminyum, kontrplak, mukavva veya plastik varile sahip plastik kaplar (6HA1, 6HB1, 6HG1 e, 6HD1 veya 6HH1)

dışta çelik veya alüminyum sandıklı veya kutu, ahşap kutu, kontrplak kutu, mukavva kutu veya sert plastik kutuya sahip plastik kap (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 e, 6HG2 veya 6HH2)

dışta çelik, alüminyum, kontrplak veya mukavva varil (6PA1, 6PB1, 6PD1 veya 6PG1 e) veya dışta çelik veya alüminyum sandık veya kutu veya dışta ahşap veya mukavva kutuya veya dışta örgülü sepet (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 veya 6PG2e) veya dışta sert plastik veya genleşmeli plastik ambalaja (6PH2 veya 6PH1 e) sahip cam kap

400 kg

 

75 kg

 

75 kg

400 kg

 

75 kg

 

75 kg

400 kg

 

75 kg

 

75 kg

4.1.3.6 hükümlerinin karşılanması kaydıyla basınçlı kaplar.

Bu ambalajlar, taşıma esnasında sıvı haline gelebilecek maddelerin taşınmasında kullanılmamalıdır (bkz. 4.1.3.4).

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P002 AMBALAJLAMA TALİMATI (KATILAR) (devam) P002

Özel ambalajlama hükümleri:

 

PP6 (Silindi)

PP7 UN No. 2000 selüloit, kapalı araçlar veya konteynerler içinde tam yük olarak, ince plastik tabakaya sarılıp çelik bantlar gibi uygun yöntemlerle sabitlenerek ambalajlanmamış şekilde paletler üzerinde taşınabilir. Palet başına 1.000 kg aşılmamalıdır.

PP8 UN No. 2002 için, ambalajlar artan iç basınç nedeniyle patlamanın mümkün olmayacağı şekilde tasarlanacaktır. Bu maddeler için silindirler, tüpler ve basınçlı variller kullanılamaz.

 

PP9 UN Numaraları 3175, 3243 ve 3244 olan maddeler için ambalajlar, ambalajlama grubu II'nin performans seviyesi için öngörülen bir sızdırmazlık testinden geçmiş bir tasarım tipine uygun olacaktır. UN No. 3175 için, sıvılar sızdırmaz torbalarda bulunan katı maddelere tamamen emdirilmişse sızdırmazlık testi gerekmez.

PP11 UN No. 1309, ambalajlama grubu III ile UN No. 1362 için 5H1, 5L1 ve 5M1 kodlu torbalar, eğer üst ambalaj olarak plastik torbalar içine konulmuş ve şrink veya streç film ile palet üzerine sarılmışsa, bu torbaların kullanımına izin verilir.

PP12 UN No. 1361, 2213 ve UN No. 3077 için 5H1, 5L1 ve 5M1 kodlu torbalar kapalı araçlarda veya konteynerlerde taşınıyorsa bu torbaların kullanımına izin verilir.

PP13 UN No. 2870 kapsamında sınıflandırılan maddeler için, sadece ambalajlama grubu I için öngörülen performans seviyesini karşılayan kombine ambalajların kullanımına izin verilir.

 

PP14 UN Numaraları 2211, 2698 ve 3314 için, ambalajların Bölüm 6.1'de belirtilen performans testlerini karşılaması zorunlu değildir.

PP15 UN Numaraları 1324 ve 2623 olan maddeler için, ambalajlar ambalajlama grubu III için öngörülen performans seviyesini karşılamalıdır.

PP20 UN No. 2217 için, herhangi bir toz geçirmez ve yırtılmaz kap kullanılabilir.

PP30 UN No. 2471 için, kağıt veya mukavva iç ambalajlara müsaade edilmez.

PP34 UN No. 2969 için (öğütülmemiş tanecikler olarak) 5H1, 5L1 ve 5M1 torbalarının kullanımı serbesttir.

PP37 UN No. 2590 ve 2212 için, 5M1 torbalarının kullanımına izin verilmiştir. Her tipten tüm torbalar, kapalı araçlar veya konteynerler içerisinde taşınacak veya kapalı sert üst ambalajlara yerleştirilecektir.

PP38 UN No. 1309, ambalajlama grubu II için, torbalar sadece kapalı araç veya konteynerler içerisinde kabul edilir.

PP84 UN No. 1057 olan maddeler için, sert dış ambalajlar, ambalajlama grubu II için öngörülen performans seviyesini karşılamalıdır. Ambalajlar, cihazların hareket etmesini, kazara tutuşmasını veya alevlenebilir gazların veya sıvıların kazara salımını önleyecek şekilde tasarlanacak, yapılacak ve düzenlenecektir.

NOT: Ayrı şekilde toplanan atık çakmaklar için bkz. Bölüm 3.3, özel hüküm 654.

 

PP92 UN No. 3531 ve 3533 için, ambalajlar, stabilizasyon kaybı durumunda, ambalajı delebilecek basıncın birikimini engellemek için gazın veya buharın boşaltılmasını sağlayacak biçimde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

RID ve ADR'ye mahsus özel ambalajlama hükmü:

RR5 PP84'teki özel ambalajlama hükmü göz önünde bulundurulmaksızın, ambalajın brüt kütlesi en fazla 10 kg ise, yalnızca 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.5 ila 4.1.1.7'nin genel hükümlerine uygunluk gösterilmesi gerekmektedir.

NOT: Ayrı şekilde toplanan atık çakmaklar için bkz. Bölüm 3.3, özel hüküm 654.

 

P003 AMBALAJLAMA TALİMATI P003

Tehlikeli mallar, uygun dış ambalajlara yerleştirilmelidir. Ambalajlar 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 ve 4.1.3'te belirtilen hükümleri karşılamalı ve 6.1.4'teki ambalaj yapım gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır. Yalnızca uygun malzemeden mamul ve ambalaj kapasitesi ile amaçlanan kullanım bakımından yeterli mukavemete ve tasarıma sahip dış ambalajlar kullanılacaktır. Bu ambalajlama talimatına, maddelerin ve kombine ambalajların iç ambalajlarının taşınması için başvurulduğunda, ambalajlar taşıma esnasında maddelerin istenmeden dökülmesini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve yapımı

buna göre yürütülmelidir.

Özel ambalajlama hükümleri:

PP16 UN No. 2800 için, bataryalar kısa devrelere karşı korunmalı ve sağlam dış ambalajlara yerleştirilerek güvenli biçimde ambalajlanmalıdır.

NOT 1: Mekanik veya elektronik bir teçhizatın çalışması için gerekli olan ve bu nedenle bu teçhizata entegre bir parça olarak kullanılan akmaz bataryalar, teçhizatın batarya kabında sağlam bir şekilde sabitlenmeli ve hasarların veya kısa devrelerin meydana gelmesini önleyecek şekilde korunmalıdır.

 

NOT 2: Kullanılmış bataryalar (UN No. 2800) için, bkz. P801a.

PP17 UN No. ve 2037 için, ambalajlar mukavva ambalajlar için 55 kg net kütleyi, diğer ambalajlar için 125 kg net kütleyi aşmamalıdır.

PP19 UN No. 1364 ve 1365 için, balya olarak taşımaya izin verilmektedir.

PP20 UN No. 1363, 1386, 1408 ve 2793 için, herhangi bir toz geçirmez ve yırtılmaz kap kullanılabilir. PP32 UN No. 2857 ve 3358, ambalajlanmadan sandıkların veya uygun üst ambalajlarda içinde taşınabilir. PP87 (Silindi)

PP88 (Silindi)

PP90 UN No. 3506 için, ambalajın konumuna veya yönlendirmesine bakmaksızın maddenin ambalaj dışına sızmasını önleyen, sızdırmaz iç astarlar veya güçlü sızdırmaz ve delinmez, cıvaya dayanıklı malzemeden yapılmış torbalar kullanılacaktır.

 

PP91 UN No. 1044 için, 4.1.3.8.1 (a) ila (e) şartlarının sağlanması, valflerin 4.1.6.8 (a) ila (d) dâhilinde verilen metotlardan birine göre korunması ve yangın söndürücü üzerinde bulunan diğer ekipmanların kazayla devreye girmesinin önlenmesi kaydıyla, büyük yangın söndürücüler ambalajsız olarak taşınabilir. Bu özel ambalajlama hükmü açısından, "büyük yangın söndürücü" Bölüm 3.3. özel hüküm 225 (c) ila (e) paragraflarında tanımlanan yangın söndürücüleri ifade eder.

RID ve ADR'ye mahsus özel ambalajlama hükümleri:

RR6 UN No. 2037 için, tam yükte taşıma durumunda, metal nesneler şu şekilde de ambalajlanabilir: Nesneler tablalar üzerinde birimler halinde gruplandırılmalı ve uygun bir plastik kapak ile sabitlenmelidir; bu birimler üst üste dizilmeli ve uygun şekilde paletler üzerinde sabitlenmelidir.

 

RR9 UN No. 3509 için ambalajların, 4.1.1.3 hükümlerini karşılaması gerekmez.

6.1.4 gerekliliklerini karşılayan, sızdırmazlığı sağlanan ya da delinmeye dirençli sızdırmaz astar veya torba içeren ambalajlar kullanılacaktır.

Geri kalan katı kalıntıların sadece taşıma sırasında karşılaşabilecek hava sıcaklıklarında sıvılaşmaya eğilimli olmayan katılar olması halinde, esnek ambalajlar kullanılabilir.

Sıvı kalıntılar mevcut olduğunda, sızdırmazlık sağlayan sert ambalajlar (örneğin, emici materyaller) kullanılacaktır.

 

Taşıma için doldurulma ve yüklemeden önce, her bir ambalaj aşınma, bulaşma (kontaminasyon) ya da diğer hasarları bulundurmadığından emin olmak adına kontrol edilecektir. Direnç kaybı belirtisi gösteren hiçbir ambalaj kullanılmayacaktır (ufak ezik ya da çizikler, ambalajın direncini düşüren etmenler olarak değerlendirilmeyecektir).

 

Taşımaya yönelik olarak Sınıf 5.1 türünden kalıntılarla kirlenmiş, kullanılmayan, boş, ambalajlar herhangi bir ağaç ya da diğer kolay yanıcı malzemelerle hiçbir etkileşime girmeyecek şekilde yapılandırılacak ya da düzenlenecektir.

 

P004 AMBALAJLAMA TALİMATI P004

Bu talimat, UN No. 3473, 3476, 3477, 3478 ve 3479 için geçerlidir.

Aşağıdaki ambalajlara izin verilmiştir:

 1. Yakıt pili kartuşları için, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.6 ve 4.1.3'ün sağlanması kaydıyla:

 2. Teçhizatla birlikte ambalajlanmış yakıt pili kartuşları için, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 ve 4.1.3 genel hükümlerini sağlayan dayanıklı dış ambalajlar.

 3. Teçhizat içeren yakıt pili kartuşları için: 4.1.1.14.1.1.24.1.1.6 ve 4.1.3 genel hükümlerini sağlayan sağlam dış ambalajlar.

 

Variller (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)

Kutular (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);

Bidonlar (3A2, 3B2, 3H2).

Ambalajlar, ambalajlama grubu II'nin performans seviyesine uyacaktır.

 

Yakıt pili kartuşları, teçhizatla birlikte ambalajlandığında, iç ambalajlar içerisinde ambalajlanacak veya tampon malzemesine veya ayırıcıya (ayırıcılara) sahip dış ambalaj içerisine yerleştirilecek, böylece yakıt pili kartuşlarının, dış ambalaj içerisinde içeriklerin hareket etmesinden veya yer değişmesinden kaynaklanabilecek hasarlara karşı korunması sağlanacaktır.

 

Teçhizat, dış ambalaj içinde harekete karşı sabitlenmelidir.

 

Bu ambalajlama talimatı kapsamında, "teçhizat", çalışması için, birlikte ambalajlandığı yakıt pili kartuşlarına gereksinim duyan aparat anlamına gelmektedir.

 

Yakıt pili kartuşları içeren büyük sağlam teçhizat, (bkz. 4.1.3.8) ambalajsız taşınabilir. Teçhizatlı yakıt pili kartuşları için, tüm sistem, kısa devre ve dikkatsizce yapılan işlemlere karşı korunacaktır.

 

P005 AMBALAJLAMA TALİMATI P005

Bu talimat, UN No. 3528, 3529 ve 3530 için geçerlidir.

Motor veya makine, tehlikeli malları içeren muhafaza araçları, yeterli koruma sağlayacak şekilde imal edilmiş ve tasarlanmışsa, dış ambalaj gerekmez.

 

Motor veya makine içindeki tehlikeli mallar, uygun malzemeden yapılmış, ambalaj kapasitesi ve kullanım amacı bakımından yeterli mukavemete ve tasarıma sahip, 4.1.1.1'in geçerli zorunluluklarını karşılayan dış ambalajlar içinde ambalajlanacak veya normal taşıma koşullarında esnemeyecek şekilde kızaklara, sandıklara veya diğer taşıma aygıtlarına sabitlenecektir.

 

Ayrıca, muhafaza araçlarının motor veya makine içinde bulunma biçimi, normal taşıma koşulları altında, tehlikeli mal ihtiva eden muhafaza aracında hasarı önleyecek şekilde tasarlanacak ve sıvı tehlikeli mal içeren muhafaza aracında hasar olması durumunda, motordan veya makineden tehlikeli mal sızıntısı meydana gelmeyecektir (bu zorunluluğu karşılamak için bir sızdırmaz astar kullanılabilir).

 

Tehlikeli mal içeren muhafaza biçimleri, kırılma veya sızıntıyı önleyecek ve normal taşıma koşullarında motor veya makine içinde hareketini kontrol altına alacak şekilde monte edilecek, sabitlenecek veya tamponla desteklenecektir. Tampon malzemesi, muhafaza aracının içeriğiyle tehlikeli tepkimeye girmeyecektir. İçerik sızıntısı, tampon malzemesinin koruyucu özelliklerini önemli ölçüde bozmayacaktır.

Ek zorunluluk:

 

Motor veya makinelerin işleyişleri veya güvenli çalışmaları için gerekli diğer tehlikeli mallar (bataryalar, yangın söndürme tüpleri, sıkıştırılmış gaz aküleri veya emniyet cihazları gibi) motor veya makine içine emniyetli bir biçimde monte edilecektir.

 

P010

AMBALAJLAMA TALİMATI

P010

Aşağıdaki ambalajlara 4.1.1 ve 4.1.3'deki genel hükümlere uyması koşuluyla izin verilir.

Kombine ambalajlama

İç ambalajlar

Dış ambalajlar

Azami net kütle (bkz. 4.1.3.3)

Cam 1 l

Variller

çelik (1A1, 1A2) plastik (1H1, 1H2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

Kutular

çelik (4A)

doğal ahşap (4C1, 4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

genleşmeli plastik (4H1)

sert plastik (4H2)

 

Çelik 40 l

400 kg

 

400 kg

 

400 kg

 

400 kg

 

400 kg

 

400 kg

 

400 kg

 

400 kg

 

400 kg

 

60 kg

 

400 kg

Tekli ambalajlar:

Azami kapasite (bkz. 4.1.3.3)

Variller

çelik, sabit (çıkarılamaz) kapak (1A1)

Bidonlar

çelik, sabit (çıkarılamaz) kapak (3A1)

Kompozit ambalajlar

çelik variller içinde plastik kaplar (6HA1)

 

450 l

 

60 l

 

250 l

4.1.3.6 hükümlerinin karşılanması kaydıyla basınçlı çelik kaplar.

 

P099 AMBALAJLAMA TALİMATI P099

Yalnızca bu maddeler için yetkili makam tarafından onaylanan ambalajlar kullanılabilir. Yetkili kurum onayının nüshası, her bir sevkiyatta bulundurulacaktır veya taşıma evrakı ambalajın yetkili makam tarafından onaylandığını gösterir bir ibare içerecektir

 

P101 AMBALAJLAMA TALİMATI P101

Yalnızca menşe ülkenin yetkili makamı tarafından onaylanan ambalajlar kullanılabilir. Menşe ülke ADR'ye Taraf Ülke değilse, ambalaj sevkiyatın ulaşacağı ilk ADR'ye Taraf Ülkenin yetkili makamı tarafından onaylanır. Yetkili makamın temsil ettiği ülkenin, uluslararası kara trafiğinde taşıtlarda kullanılan ayırt edecek işaret a, taşıma evrakı üzerinde şu şekilde işaretlenmelidir:

 

(.... yetkili makamı tarafından onaylanan ambalaj) (bkz. 5.4.1.2.1 (e))

a Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti, örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.

 

P110(a) AMBALAJLAMA TALİMATI P110(a)

(Rezerve edildi)

 

NOT: UN Model Düzenlemeleri'ndeki bu ambalajlama talimatı, ADR uyarınca taşımada kullanılmaz.

 

P110(b) AMBALAJLAMA TALİMATI P110(b)

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Kaplar

metal ahşap

lastik, iletken plastik, iletken

Torbalar

lastik, iletken plastik, iletken

Ara ambalajlar

Ayırıcı perdeler

metal ahşap plastik mukavva

Dış ambalajlar

Kutular

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

Özel ambalajlama hükmü:

PP42 UN No. 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 ve 0224 için, aşağıdaki şartlar karşılanmalıdır:

 1. İç ambalajlar 50 g'dan daha fazla patlayıcı madde (kuru maddeye karşılık gelen miktar) içermemelidir;

 2. Ayırıcı perdeler arasındaki bölmeler, sıkıca yerleştirilmiş bir iç ambalajdan daha fazlasını içermemelidir ve

 3. Dış ambalaj en fazla 25 bölme içerecek şekilde ayrılabilir.

 

 

 

P111

AMBALAJLAMA TALİMATI P111

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Dış ambalajlar Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1) doğal ahşap, toz geçirmez (4C2)

kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, genleşmeli (4H1) plastik, sert (4H2)

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Torbalar

Gerekli değil

kağıt, su geçirmez

 

plastik

 

kumaş, kauçuklu

 

Kaplar

 

ahşap

 

Levhalar

 

plastik

 

kumaş, kauçuklu

 

Özel ambalajlama hükmü:

PP43 UN No. 0159 için, dış ambalaj olarak metal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 veya 1N2) veya plastik (1H1 veya 1H2) variller kullanıldığında iç ambalajların kullanımı zorunlu değildir.

 

P112(a) AMBALAJLAMA TALİMATI P112(a)

(Katı ıslatılmış, 1.1D)

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla

aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar Torbalar

kağıt, çok katlı, su geçirmez

plastik

 

kumaş

kumaş, kauçuklu dokuma plastik

 

Kaplar

metal

plastik ahşap

Ara ambalajlar Torbalar

plastik

kumaş, plastik kaplamalı veya astarlı

 

Kaplar

metal

plastik ahşap

Dış ambalajlar Kutular

çelik (4A)

alüminyum (4B)

 

diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1) doğal ahşap, toz geçirmez (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

mukavva (4G)

plastik, genleşmeli (4H1) plastik, sert (4H2)

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Ek zorunluluk:

Dış ambalaj olarak sızdırmaz çember (çıkarılabilir) kapaklı variller kullanılırsa, ara ambalajların kullanımı zorunlu değildir.

Özel ambalajlama hükümleri:

PP26 UN No. 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 ve 0394 için, ambalajlar kurşunsuz olmalıdır.

PP45 UN No. 0072 ve 0226 için, ara ambalajlar gerekli değildir.

 

P112(b) AMBALAJLAMA TALİMATI P112(b)

(Katı kuru, toz dışında 1.1D)

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar Torbalar

kağıt, kraft

kağıt, çok katlı, su geçirmez

 

plastik kumaş

kumaş, kauçuklu dokuma plastik

Ara ambalajlar

Torbalar (yalnızca UN No. 0150 için)

plastik

kumaş, plastik kaplamalı veya astarlı

Dış ambalajlar Torbalar

dokuma plastik, toz geçirmez (5H2) dokuma plastik, su geçirmez (5H3)

 

plastik, ince tabaka (5H4) kumaş, toz geçirmez (5L2) kumaş, su geçirmez (5L3)

kağıt, çok katlı, su geçirmez (5M2)

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1) doğal ahşap, toz geçirmez (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, genleşmeli (4H1) plastik, sert (4H2)

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Özel ambalajlama hükümleri:

PP26 UN No. 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 ve 0386 için, ambalajlar kurşunsuz olmalıdır.

PP46 UN No. 0209 için, kuru tanecikli ve 30 kg azami net kütleli veya peletlenmiş TNT için toz geçirmez torbalar (5H2) tavsiye edilir.

PP47 UN No. 0222 için, dış ambalaj bir torba ise iç ambalajın kullanımı zorunlu değildir.

 

P112(c) AMBALAJLAMA TALİMATI P112(c)

(Katı kuru toz 1.1D)

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Torbalar

kağıt, çok katlı, su geçirmez plastik

dokuma plastik

 

Kaplar

mukavva metal plastik ahşap

Ara ambalajlar

Torbalar

kağıt, çok katlı, su geçirmez iç

astarlı plastik

 

Kaplar

metal plastik ahşap

Dış ambalajlar

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1) doğal ahşap, toz geçirmez (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Ek zorunluluklar:

 1. Eğer dış ambalaj olarak varil kullanılırsa, iç ambalajların kullanımı zorunlu değildir.

 2. Ambalaj, tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte olmalıdır.

Özel ambalajlama hükümleri:

PP26 UN No. 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 ve 0386 için, ambalajlar kurşunsuz olmalıdır.

PP46 UN No. 0209 için, kuru haldeki tanecikli veya peletlenmiş TNT için toz geçirmez (5H2) torbalar ile azami 30 kg net kütle tavsiye edilir.

PP48 UN No. 0504, metal ambalajlar kullanılamaz. Az miktarda diğer metal içeren, 6.1.4'te bahsi geçenler gibi metal kapak veya diğer metal aksamlar gibi ambalajlar, metal ambalaj sayılmazlar.

 

P113

AMBALAJLAMA TALİMATI P113

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Dış ambalajlar Kutular

çelik (4A)

alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Torbalar

Gerekli değil

kağıt

 

plastik

 

kumaş, kauçuklu

 

Kaplar

 

mukavva

 

metal

 

plastik

 

ahşap

 

Ek zorunluluk:

Ambalaj, tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte olmalıdır.

Özel ambalajlama hükümleri:

PP49 UN No. 0094 ve 0305 için, bir iç ambalaja maddenin en fazla 50 g'ı konacaktır.

PP50 UN No. 0027 için, dış ambalaj olarak variller kullanılıyorsa, iç ambalajların kullanımı gerekli değildir.

PP51 UN No. 0028 için, iç ambalaj olarak kraft kağıt veya parafinli kağıt yaprakları kullanılabilir.

 

P114(a) AMBALAJLAMA TALİMATI P114(a)

(Katı ıslatılmış)

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar Torbalar

plastik

kumaş

 

dokuma plastik

 

Kaplar

metal plastik ahşap

Ara ambalajlar Torbalar

plastik

kumaş, plastik kaplamalı veya astarlı

 

Kaplar

metal plastik

 

Ayırıcı perdeler

ahşap

Dış ambalajlar Kutular

çelik (4A)

çelik veya alüminyum olmayan metal (4N)

 

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) Kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Ek zorunluluk:

Dış ambalaj olarak sızdırmaz çember (çıkarılabilir) kapaklı variller kullanılıyorsa, ara ambalajların kullanımı zorunlu değildir.

Özel ambalajlama hükümleri:

PP26 UN No. 0077, 0132, 0234, 0235 ve 0236 için, ambalajlar kurşunsuz olmalıdır.

PP43 UN No. 0342 için, dış ambalaj olarak metal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 veya 1N2) veya plastik (1H1, 1H2) variller kullanılıyorsa iç ambalajların kullanımı zorunlu değildir.

 

P114(b)

AMBALAJLAMA TALİMATI P114(b)

(Katı kuru)

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla

aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Dış ambalajlar Kutular

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Torbalar

Gerekli değil

kağıt, kraft

 

plastik

 

kumaş, toz geçirmez

 

dokuma plastik, toz geçirmez

 

Kaplar

 

mukavva

 

metal

 

kağıt

 

plastik

 

dokuma plastik, toz geçirmez

 

ahşap

 

Özel ambalajlama hükümleri:

PP26 UN No. 0077, 0132, 0234, 0235 ve 0236 için, ambalajlar kurşunsuz olmalıdır.

PP48 UN No. 0508 ve 0509 için, metal ambalajlar kullanılamaz. Az miktarda diğer metal içeren, 6.1.4'te bahsi geçenler gibi metal kapak veya diğer metal aksamlar gibi ambalajlar, metal ambalaj sayılmazlar.

PP50 UN No. 0160 ve 0161 ve 0508 için, dış ambalaj olarak variller kullanılıyorsa, iç ambalajların kullanımı gerekli değildir.

PP52 UN No. 0160 ve 0161 için, dış ambalaj olarak metal variller (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 veya 1N2) kullanılıyorsa, metal ambalajlar iç veya dış etkenlerden kaynaklanan iç basınç artışı nedeniyle oluşabilecek patlama tehlikesini

önleyecek şekilde yapılmalıdır.

 

P115 AMBALAJLAMA TALİMATI P115

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Kaplar

plastik ahşap

Ara ambalajlar

Torbalar

metal içinde plastik kaplar

 

Variller

metal

 

Kaplar

ahşap

Dış ambalajlar

Kutular

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Özel ambalajlama hükümleri:

PP45 UN No. 0144 için, ara ambalajlar gerekli değildir.

PP53 UN No. 0075, 0143, 0495 ve 0497 için, dış ambalaj olarak kutular kullanılıyorsa iç ambalajlar yapıştırılmış vidalı kapak sistemine sahip olmalı ve her birinin kapasitesi 5 litreden daha fazla olmamalıdır. İç ambalajlar yanmaz emici tampon malzemeleri ile çevrilmelidir. Emici tampon malzemesi sıvı içerikleri emmek için yeterli miktarda olmalıdır. Metal kaplar, birbirlerinden dolgu malzemesiyle ayrılacaktır. Dış ambalajlar katı ise, sevk yakıtının net kütlesi her ambalaj için 30 kg'dır.

PP54 UN No. 0075, 0143, 0495 ve 0497 için, dış ambalaj olarak variller kullanıldığında ve ara ambalajlar da varil olduğunda, bunlar sıvı içeriği emmeye yetecek miktarda yanmaz tampon malzemesi ile çevrilmelidir. Metal bir varil içinde plastik bir kaptan oluşan kompozit bir ambalaj, iç ve ara ambalajların yerine kullanılabilir. Her bir ambalajdaki sevk yakıtının net hacmi 120 litreyi aşmamalıdır.

 

PP55 UN No. 0144 için, emici tampon malzemesi konmalıdır.

PP56 UN No. 0144 için, iç ambalajlar olarak metal kaplar kullanılmalıdır.

PP57 UN No. 0075, 0143, 0495 ve 0497 için, dış ambalaj olarak kutular kullanılıyorsa, ara ambalaj olarak torbalar kullanılmalıdır.

PP58 UN No. 0075, 0143, 0495 ve 0497 için, dış ambalaj olarak variller kullanılıyorsa, ara ambalaj olarak variller kullanılmalıdır.

PP59 UN No. 0144 için, dış ambalaj olarak mukavva kutular (4G) kullanılabilir.

PP60 UN No. 0144 için, alüminyum variller (1B1 ve 1B2) ve çelik veya alüminyum olmayan metal variller (1N1 ve 1N2) kullanılmayacaktır.

 

P116 AMBALAJLAMA TALİMATI P116

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar Torbalar

kağıt, su veya yağ

geçirmez plastik

kumaş, plastik kaplamalı veya astarlı

dokuma plastik, toz geçirmez

 

Kaplar

mukavva, su geçirmez metal

plastik

ahşap, toz geçirmez

 

Levhalar

kağıt, su geçirmez kağıt, parafinli plastik

Ara ambalajlar

Gerekli değil

Dış ambalajlar Torbalar

dokuma plastik (5H1, 5H2, 5H3)

kağıt, çok katlı, su geçirmez (5M2) plastik, ince tabaka (5H4)

kumaş, toz geçirmez (5L2)

kumaş, su geçirmez (5L3)

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2)

 

kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Bidonlar

çelik (3A1, 3A2) plastik (3H1, 3H2)

Özel ambalajlama hükümleri:

PP61 UN No. 0082, 0241, 0331 ve 0332 için, dış ambalaj olarak çember (çıkarılabilir) kapaklı sızdırmaz variller kullanılıyorsa, iç ambalajların kullanımına gerek yoktur.

PP62 UN No. 0082, 0241, 0331 ve 0332 için, sıvı geçirmez bir malzeme içinde patlayıcı madde bulunuyorsa iç ambalaj kullanımına gerek yoktur.

PP63 UN No. 0081 için, madde nitrik ester geçirmez sert plastik içine konmuşsa, iç ambalajlar gerekli değildir.

 

PP64 UN No. 0331 için, torbalar (5H2), (5H3) veya (5H4) dış ambalaj olarak kullanıldığında, iç ambalajların kullanımı gerekli değildir.

PP65 (Silindi)

PP66 UN No. 0081 için, torbalar dış ambalaj olarak kullanılmamalıdır.

 

P130 AMBALAJLAMA TALİMATI P130

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Gerekli değil

Ara ambalajlar

Gerekli değil

Dış ambalajlar

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, genleşmeli (4H1) plastik, sert (4H2)

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Özel ambalajlama hükmü:

PP67 UN No. 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169,

0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300,

0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436,

0437, 0438, 0451, 0488, 0502 ve 0510 aşağıdakiler için geçerlidir:

 

Normalde askeri kullanıma yönelik büyük ve güçlü patlayıcı maddeler, ateşleme mekanizması olmaksızın ya da etkili en az iki koruyucu özellik içerdiği takdirde ateşleme mekanizmalarıyla ambalajlanmadan taşınabilir. Bu maddeler sevk maddelerine sahipse veya kendiliğinden tahrik özelliğine sahipse, ateşleme sistemleri normal taşıma koşullarında karşılaşılacak tahrik etkilerine karşı korunmalıdır. Ambalajlanmamış bir nesne üzerinde yürütülen Test Serisi 4'te elde edilen negatif bir sonuç, parçanın ambalajsız taşıma için değerlendirilebileceğini gösterir. Bu tür ambalajsız nesneler, kızaklara sabitlenebilir veya sandık ya da uygun başka bir taşıma sistemine yerleştirilebilir.

 

P131

AMBALAJLAMA TALİMATI P131

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Dış ambalajlar Kutular

çelik (4A)

alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Torbalar

Gerekli değil

kağıt

 

plastik

 

Kaplar

 

mukavva

 

metal

 

plastik

 

ahşap

 

Makaralar

 

Özel ambalajlama hükmü:

PP68 UN No. 0029, 0267 ve 0455 için, torbalar ve makaralar iç ambalaj olarak kullanılmamalıdır.

 

P132(a) AMBALAJLAMA TALİMATI P132(a)

(İnfilaklı patlayıcı içeren kapalı metal, plastik veya mukavva kasalardan veya plastik bileşimli infilaklı patlayıcılardan oluşan nesneler)

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Gerekli değil

Ara ambalajlar

Gerekli değil

Dış ambalajlar

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

ahşap, doğal, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

 

P132(b) AMBALAJLAMA TALİMATI P132(b)

(Kapalı kasalara sahip olmayan nesneler)

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Dış ambalajlar Kutular

çelik (4A)

alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

Kaplar

Gerekli değil

mukavva

 

metal

 

plastik

 

ahşap

 

Levhalar

 

kağıt

 

plastik

 

 

P133 AMBALAJLAMA TALİMATI P133

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Kaplar

mukavva metal

plastik ahşap

Tablalar, ayırıcı perdeli

 

mukavva

plastik ahşap

Ara ambalajlar

Kaplar

mukavva metal

plastik ahşap

Dış ambalajlar

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B)

diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

Ek zorunluluk:

İç ambalajların tabla olarak kullanıldığı durumlarda, kaplara yalnızca ara ambalajlar olarak gerek duyulur.

Özel ambalajlama hükmü:

PP69 UN No. 0043, 0212, 0225, 0268 ve 0306 için tablalar iç ambalajlar olarak kullanılmamalıdır.

 

P134

AMBALAJLAMA TALİMATI P134

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Dış ambalajlar Kutular

çelik (4A)

alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, genleşmeli (4H1) plastik, sert (4H2)

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Torbalar

Gerekli değil

su geçirmez

 

Kaplar

 

mukavva

 

metal

 

plastik

 

ahşap

 

Levhalar

 

mukavva, oluklu

 

Tüpler

 

mukavva

 

 

P135

AMBALAJLAMA TALİMATI P135

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Dış ambalajlar Kutular

çelik (4A)

alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, genleşmeli (4H1) plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Torbalar

Gerekli değil

kağıt

 

plastik

 

Kaplar

 

mukavva

 

metal

 

plastik

 

ahşap

 

Levhalar

 

kağıt

 

plastik

 

 

P136

AMBALAJLAMA TALİMATI P136

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Dış ambalajlar Kutular

çelik (4A)

alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Torbalar

Gerekli değil

plastik

 

kumaş

 

Kutular

 

mukavva

 

plastik

 

ahşap

 

Dış ambalajda ayırıcı perdeler

 

 

P137

AMBALAJLAMA TALİMATI P137

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla

aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Dış ambalajlar Kutular

çelik (4A)

alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Torbalar

Gerekli değil

plastik

 

Kutular

 

Mukavva

 

ahşap

 

Tüpler

 

mukavva

 

metal

 

plastik

 

Dış ambalajda ayırıcı perdeler

 

Özel ambalajlama hükmü:

PP70 UN No. 0059, 0439, 0440 ve 0441 için, boşluklu imla hakları ayrı ayrı ambalajlandığında, konik boşluk aşağıya bakmalı ve ambalaj 5.2.1.10.1'e uygun olarak işaretlenmelidir. Boşluklu imla hakları çiftler halinde ambalajlandığında, konik boşluklar, kazara ateşleme halinde fırlama etkisini en aza indirmek için içeriye doğru

bakmalıdır.

 

P138 AMBALAJLAMA TALİMATI P138

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar Torbalar

plastik

Ara ambalajlar

Gerekli değil

Dış ambalajlar Kutular

çelik (4A)

alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Ek zorunluluk:

Nesnelerin uçları mühürlenmişse iç ambalaj kullanımı gerekli değildir.

 

P139

AMBALAJLAMA TALİMATI P139

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Dış ambalajlar Kutular

çelik (4A)

alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Torbalar

Gerekli değil

plastik

 

Kaplar

 

mukavva

 

metal

 

plastik

 

ahşap

 

Makaralar

 

Levhalar

 

kağıt

 

plastik

 

Özel ambalajlama hükümleri:

PP71 UN No. 0065, 0102, 0104, 0289 ve 0290 için infilaklı fitil uçları, örneğin patlayıcının çıkmamasını sağlayacak sıkıca sabitlenmiş bir tıpayla kapatılmalıdır. Esnek infilaklı fitil uçları güvenli şekilde bağlanmalıdır.

PP72 UN No. 0065 ve 0289 için sargı halinde ise, iç ambalaj kullanımı gerekli değildir.

 

P140

AMBALAJLAMA TALİMATI P140

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Dış ambalajlar Kutular

çelik (4A)

alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Torbalar

Gerekli değil

Plastik

 

Kaplar

 

ahşap

 

Makaralar

 

Levhalar

 

kağıt, kraft

 

plastik

 

Özel ambalajlama hükümleri:

PP73 UN No. 0105 için, eğer uçları kapatılırsa iç ambalajların kullanımı gerekli değildir.

PP74 UN No. 0101 için, fünyenin kağıt bir boru ile kapatıldığı ve borunun her iki ucuna sökülebilir kapaklar takıldığı durumlar haricinde, ambalaj toz geçirmez olacaktır.

PP75 UN No. 0101 için, çelik, alüminyum veya diğer metal kutular veya variller kullanılmamalıdır.

 

P141

AMBALAJLAMA TALİMATI P141

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Dış ambalajlar

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2)

kontrplak (1D) mukavva (1G) plastik (1H1, 1H2)

Kaplar

Gerekli değil

mukavva

 

metal

 

plastik

 

ahşap

 

Tablalar, ayırıcı perdeli

 

plastik

 

ahşap

 

Dış ambalajda ayırıcı perdeler

 

 

P142

AMBALAJLAMA TALİMATI P142

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Dış ambalajlar

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Torbalar

Gerekli değil

kağıt

 

plastik

 

Kaplar

 

mukavva

 

metal

 

plastik

 

ahşap

 

Levhalar

 

kağıt

 

Tablalar, ayırıcı perdeli

 

plastik

 

 

P143

AMBALAJLAMA TALİMATI P143

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Dış ambalajlar Kutular

çelik (4A)

alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez cidarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) mukavva (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Torbalar

Gerekli değil

kağıt, kraft

 

plastik

 

kumaş

 

kumaş, kauçuklu

 

Kaplar

 

mukavva

 

metal

 

Plastik

 

ahşap

 

Tablalar, ayırıcı perdeli

 

plastik

 

ahşap

 

Ek zorunluluk:

Yukarıdaki iç ve dış ambalajlar yerine, kompozit ambalajlar (6HH2) (dışı sert plastik kutulu plastik kap) kullanılabilir.

Özel ambalajlama hükmü:

PP76 UN No. 0271, 0272, 0415 ve 0491 için, metal ambalaj kullanıldığında, metal ambalajlar iç veya dış etkenlerden kaynaklanan iç basınç artışı nedeniyle oluşabilecek patlama riskini önleyecek şekilde yapılmalıdır.

 

P144

AMBALAJLAMA TALİMATI P144

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5'teki özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Dış ambalajlar Kutular

çelik (4A)

alüminyum (4B) diğer metal (4N)

doğal ahşap, normal, metal astarlı (4C1)

kontrplak (4D), metal astarlı

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F), metal astarlı plastik, genleşmeli (4H1)

 

plastik, sert (4H2)

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) plastik (1H1, 1H2)

Kaplar

Gerekli değil

mukavva

 

metal

 

Plastik

 

ahşap

 

Dış ambalajda ayırıcı perdeler

 

Özel ambalajlama hükmü:

PP77 UN No. 0248 ve 0249 için, ambalajlar su girmesine karşı korunmalıdır. Su ile aktif hale gelen tertibatlar ambalajsız şekilde taşınıyorsa, su girişini önleyecek en az iki bağımsız koruyucu özellik ile donatılmalıdır.

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI P200

Ambalaj tipleri: Silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir demetleri

Silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir demetleri, 4.1.6'daki özel ambalajlama hükümleri sağlanması, aşağıda (1) ila (9) dâhilinde verilen hükümlerin sağlanması ve Tablo 1, 2 ya da 3'te "Özel ambalajlama hükümleri" sütununda atıfta bulunulması, aşağıda (10) altında verilen özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla onaylanır.

 

Genel

 1. Basınçlı kaplar gaz kaçaklarını önleyecek şekilde kapalı ve sızdırmaz olacaktır;

 2. Tabloda belirtildiği üzere, 200 ml/m3'e (ppm) eşit veya daha düşük LC50'ye sahip zehirli maddeler içeren basınçlı kaplar, basınç tahliye cihazı ile donatılmayacaktır; UN No. 1013 karbon dioksit ve UN No. 1070 azot oksitlerin taşınmasında kullanılan UN basınçlı kaplarına basınç tahliye cihazı takılacaktır.

 3. Aşağıdaki üç tablo sıkıştırılmış gazları (Tablo 1), sıvılaştırılmış ve çözünmüş gazları (Tablo 2) ve Sınıf 2'de yer almayan maddeleri (Tablo 3) kapsar. Tablolar şu bilgileri vermektedir:

  1. maddenin UN numarası, adı, tanımı ve sınıflandırma kodu;

  2. zehirli maddeler için LC50;

  3. maddeler için onaylanan basınçlı kapların tipleri ("X" harfi ile gösterilir);

  4. basınçlı kapların periyodik muayenesi için azami test süresi;

  5. basınçlı kapların asgari test basıncı;

  6. sıkıştırılmış gazlar için basınçlı kapların azami çalışma basıncı (hiçbir değer verilmemişse, çalışma basıncı test basıncının üçte ikisini aşmayacaktır) veya sıvılaştırılmış ve çözünmüş gazlar için test basıncına (basınçlarına) dayanan azami dolum oranları;

  7. maddeye özgü ambalajlama hükümleri.

 4. İstenen asgari test basıncı 1 MPa'dır (10 bar);

 5. Basınçlı kaplar hiçbir koşulda aşağıdaki izin verilen sınırları aşacak miktarda doldurulmamalıdır;

  1. Sıkıştırılmış gazlar için, çalışma basıncı basınçlı kapların test basıncının üçte ikisinden daha fazla olmamalıdır. Çalışma basıncındaki bu üst limit sınırlaması, özel ambalaj hükmü "o" ile belirlenmiştir. 65 °C'deki iç basınç hiçbir koşulda test basıncını aşmamalıdır.

  2. Yüksek basınçlı sıvılaştırılmış gazlar için dolum oranı, 65 °C'deki dengelenmiş basınç, basınçlı kapların test basıncını aşmayacak seviyede olmalıdır.

   1. özel ambalajlama hükmü "r" kriterinin ilgili durumlarda karşılanması ya da

   2. yukarıdaki kriterin diğer tüm durumlarda karşılanması.

 

NOT: Kompozit malzemeler kullanılan basınçlı kaplar için azami test süresi 5 yıl olacaktır. Test süresi, yetkili makam veya bu makamca atanan ve tip onayını düzenleyen kurum tarafından onaylandığı takdirde, Tablo 1 ve 2'de belirtilen sürelere kadar uzatılabilir (10 yıla kadar).

 

Test basıncı, dolum oranları ve doldurma zorunlulukları

 

 

Özel ambalajlama hükmü "o"nun geçerli olduğu durumlar haricinde, tablodakilerin dışındaki test basınçları ve dolum oranlarının kullanımına şu koşullarla izin verilmiştir:

 

 

İlgili verilerin bulunmadığı yüksek basınçlı sıvılaştırılmış gazlar ve gaz karışımları için, azami doldurma oranı (FR) şu şekilde belirlenir:

FR = 8,5 x10-4 x dx Ph

bu denklemde FR = azami doldurma oranı

d= gaz yoğunluğu (15 °C'de, 1 bar)(kg/molarak) P= asgari test basıncı (bar olarak).

 

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Gazın yoğunluğu bilinmiyorsa, azami doldurma oranı şu şekilde belirlenir:

 

FR = Ph xMMx10-3

Rx338

bu denklemde FR = azami dolum oranı

Ph = asgari test basıncı (bar olarak) MM = moleküler kütle (g/mol olarak)

R = 8,31451 x 10-2 bar.lmol-1.K-1 (gaz sabiti).

Gaz karışımları için, çeşitli bileşenlerin hacim konsantrasyonları hesaba katılarak ortalama moleküler ağırlık alınır.

 1. Düşük basınçlı sıvılaştırılmış gazlar için, su kapasitesinin litresi başına içeriklerin azami kütlesi, 50 °C'deki sıvı faz yoğunluğunun 0,95 katına eşit olmalıdır. Ayrıca, maddenin sıvı fazı, 60 °C'ye kadarki herhangi bir sıcaklıkta basınçlı kabı doldurmamalıdır. Basınçlı kabın test basıncı, en az sıvının 65 °C'deki buhar basıncı (mutlak değer) eksi 100 kPa'ya (1 bar) eşit olmalıdır.

 2. UN No. 1001 çözünmüş asetilen ve UN No. 3374 çözücüsüz asetilen için bkz. (10), özel ambalajlama hükmü "p".

 3. Sıkıştırılmış gazlar içeren sıvılaştırılmış gazlarda, basınçlı kabın iç basıncının hesaplanmasında her iki bileşen - sıvılaştırılmış gaz ve sıkıştırılmış gaz - dikkate alınmalıdır.

  1. Sıvılaştırılmış gazın buhar basıncının ve sıkıştırılmış gazın 15 °C'deki (dolum sıcaklığı) kısmi basıncının hesaplaması;

  2. Sıvı fazın sıcaklığın 15 °C'den 65 °C'ye çıkmasına yol açan hacimsel genleşmesinin hesaplaması ile gaz fazının kalan hacminin hesaplaması;

  3. Sıvı fazın hacimsel genleşmesini dikkate alarak, sıkıştırılmış gazın 65 °C'deki kısmi basınç hesaplaması;

  4. 65 °C'de sıvılaştırılmış gazın buhar basıncının hesaplaması;

  5. Toplam basınç, sıvılaştırılmış gazın buhar basıncı ile sıkıştırılmış gazın 65 °C'deki kısmi basıncının toplamıdır;

  6. Sıvı faz içinde sıkıştırılmış gazın 65 °C'de çözünürlüğünün dikkate alınması;

İlgili verilerin bulunmadığı düşük basınçlı sıvılaştırılmış gazlar ve gaz karışımları için, azami dolum oranı şu şekilde belirlenir:

FR = (0,0032 BP - 0,24) d1

bu denklemde FR = azami dolum oranı

 

BP = kaynama noktası (Kelvin olarak)

d= sıvının kaynama noktasındaki yoğunluğu (kg/l olarak).

 

Su kapasitesinin litresi başına içeriklerin azami kütlesi, 50 °C'deki sıvı faz yoğunluğunun 0,95 katını aşmaz; ayrıca, maddenin sıvı fazı, 60 °C'ye kadarki herhangi bir sıcaklıkta basınçlı kabı doldurmamalıdır.

 

Doldurulduğunda, 65 °C'deki iç basınç basınçlı kapların test basıncını aşmayacaktır. Basınçlı kaplardaki tüm maddelerin buhar basınçları ve hacimsel genleşmeleri dikkate alınacaktır. Deneysel veriler mevcut değilse, aşağıdaki adımlar atılacaktır:

 

NOT: Sıkıştırılmış gazın 15 °C ve 65 °C'deki sıkıştırılabilme faktörü dikkate alınır.

Basınçlı kabın test basıncı, hesaplanan toplam basınç eksi 100 kPa'dan (1 bar) düşük olmayacaktır.

 

Sıvı faz içindeki sıkıştırılmış gazın çözünürlüğü bilinmiyorsa test basıncı, gaz çözünürlüğü (alt paragraf (vi)) dikkate alınmadan hesaplanabilir.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

 1. Diğer test basıncı ve doldurma oranları, yukarıda paragraf (4) ve (5)'te açıklanan genel hükümleri sağlamak şartıyla kullanılabilir;

 2. (a) Basınçlı kapların doldurulma işlemi, yalnızca özel donanımlı merkezlerde, uygun prosedürler uygulayan kalifiye personel tarafından yürütülebilir.

  • kaplar ve aksesuarlara ilişkin ADR'ye uygunluk kontrolü;

  • taşınacak ürünle uyumluluk kontrolü;

  • güvenliği etkileyebilecek hasar durumlarının var olup olmadığının kontrolü;

  • ilgili durumlarda dolum derecesi ve basınca uygunluğun kontrolü;

  • işaret ve tanımın kontrolü.

Prosedürler şu kontrolleri içermelidir:

(b) Tüplerde doldurulacak LPG, yüksek kaliteli olacaktır; doldurulacak LPG, ISO 9162:1989'da belirtilen aşınma limitine uygun ise, bu şartın yerine getirildiği kabul edilir.

Periyodik muayeneler

 1. Tekrar doldurulabilir basınçlı kaplar, 6.2.1.6 ve 6.2.3.5 gereksinimleri uyarınca periyodik muayenelere tabidir.

 2. Bazı maddeler için aşağıdaki tabloda özel hükümler belirtilmemişse, periyodik muayeneler şu şekilde yapılmalıdır:

  1. Sınıflandırma kodu 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F ve 4TC olan gazların taşınmasına yönelik basınçlı kaplar için her 5 yılda bir;

  2. Diğer sınıflardaki maddelerin taşınmasına yönelik basınçlı kaplar için her 5 yılda bir;

  3. Sınıflandırma kodu 1A, 1O, 1F, 2A, 2O ve 2F olan gazların taşınmasına yönelik basınçlı kaplar için her 10 yılda bir.

 3. Malzeme uyumluluğu

 

 

 

Kompozit malzemeler kullanılan basınçlı kaplar için azami test süresi 5 yıl olacaktır. Test süresi, yetkili makam veya bu makamca atanan ve tip onayını düzenleyen kurum tarafından onaylandığı takdirde, Tablo 1 ve 2'de belirtilen sürelere kadar uzatılabilir (10 yıla kadar).

Özel ambalajlama hükümleri

a: Alüminyum alaşımlı basınçlı kapların kullanımına izin verilmez. b: Bakır valfler kullanılmamalıdır.

c: İçeriklerle temas halindeki metal parçalar, %65'ten fazla bakır içermeyecektir.

d: Çelik basınçlı kaplar için, yalnızca 6.2.2.7.4 (p) ile uyumlu olan "H" işareti taşıyanlara izin verilecektir.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

200 ml/m3'e (ppm) eşit veya daha düşük bir LC50'ye sahip zehirli maddelere ilişkin zorunluluklar

k: Valf ağızları, basıncı tutan gaz geçirmez tapalar veya valf ağızlarına uygun dişli kapaklarla donatılacak ve basınçlı kabın içeriklerinden zarar görme eğilimi göstermeyen materyallerden mamul olacaktır.

 

Demet içindeki her bir silindire ayrı bir valf takılmalı ve bu valf taşıma esnasında kapatılmalıdır. Dolum işleminden sonra manifold tahliye edilmeli, temizlenmeli ve kapatılmalıdır.

 

UN No. 1045 sıkıştırılmış flüor içeren demetler, her bir silindirde izolasyon valfi yerine, 150 litreyi aşmayan toplam su kapasitesine sahip silindir demetleri üzerinde izolasyon valfleri ile donatılabilir.

 

Silindirler ve grup içindeki münferit silindirler, 200 bara eşit veya bundan yüksek bir test basıncına sahip olacak ve alüminyum alaşım için 3,5 mm, çelik için 2 mm asgari cidar kalınlığına sahip olacaktır. Bu zorunluluğa uygunluk göstermeyen münferit silindirler, silindiri ve donanımlarını yeterli bir şekilde koruyacak ve ambalajlama grubu I performans seviyesini karşılayacak sert bir dış ambalaj içerisinde taşınabilir. Basınçlı varillerin asgari cidar kalınlığı, yetkili makam tarafından belirlenecektir.

 

Basınçlı kaplara basınç tahliye cihazı takılmamalıdır.

 

Silindirlerin ve grup içindeki münferit silindirlerin azami su kapasitesi 85 litre ile sınırlı olmalıdır.

 

Her bir valfin, basınçlı kabın test basıncına dayanacak özellikte olması ve bir konik dişli ya da ISO 10692- 2:2001 zorunluluklarını karşılayan diğer yöntemlerle basınçlı kaba doğrudan bağlanması gerekir.

 

Her bir valf ya deliksiz diyaframlı salmastrasız tipte ya da salmastra içinde veya dışında sızıntıyı önleyecek bir tipte olacaktır.

 

Kapsüller içinde taşımaya müsaade edilmez.

 

Her bir basınçlı kap, doldurma işleminden sonra sızıntıya karşı test edilir.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Gazlara özel hükümler

l: UN No. 1040 etilen oksit, ambalajlama grubu I için öngörülen performans seviyesini sağlayan mukavva, ahşap veya metal kutuların içine uygun şekilde yerleştirilmiş, hava geçirmez şekilde sızdırmazlığı sağlanmış cam veya metal iç ambalajlar içinde de ambalajlanabilir. Herhangi bir cam iç ambalaj için izin verilen azami miktar 30 g'dır ve herhangi bir metal iç ambalaj için izin verilen azami miktar 200 g'dır. Doldurma işleminden sonra, her bir iç ambalajın sızdırmaz olduğu saptanacaktır. Bunun için, etilen oksidin 55 °C'de elde edilen buhar basıncına eşit bir iç basıncı sağlayacak kadar yeterli bir sıcaklık ve sürede iç ambalaj sıcak bir su banyosu içine konacaktır. Herhangi bir dış ambalajdaki azami net kütle 2,5 kg'yi geçmemelidir.

m: Basınçlı kaplar 5 barı geçmeyen bir çalışma basıncına kadar doldurulmalıdır.

 

n: Silindirler ve bir grup içindeki münferit silindirler, en fazla 5 kg gaz içerebilir. UN No. 1045 sıkıştırılmış flüorin içeren demetlerin, özel ambalajlama grubu "k" uyarınca silindir gruplarına ayrılmış olmaları halinde her grup en fazla 5 kg gaz içerir.

 

o: Tabloda belirtilen çalışma basıncı veya dolum oranı hiçbir koşulda aşılmamalıdır.

p: UN No. 1001 çözünmüş asetilen ve UN No. 3374 çözücüsüz asetilen için: silindirler homojen bir monolitik gözenekli malzeme ile doldurulur; çalışma basıncı ve asetilen miktarı onayda veya varsa ISO 3807-1:2000, ISO 3807-2:2000 veya ISO 3807:2013,'de belirtilen değerleri aşmamalıdır.

 

UN No. 1001 çözünmüş asetilen için: silindirler bir miktar aseton veya onayda belirtilen uygun bir çözücü içermelidir (varsa bkz. ISO 3807-1:2000, ISO 3807-2:2000 veya ISO 3807:2013); basınç tahliye cihazı ile donatılmış veya bağlantı borularıyla birbirlerine bağlanmış silindirler dikey olarak taşınmalıdır.

UN No. 1001 çözünmüş asetilen için alternatif olarak: UN basınçlı kapları niteliğinde olmayan silindirler, monolitik olmayan gözenekli bir malzeme ile doldurulabilir; çalışma basıncı, asetilen miktarı ve çözücü miktarı onayda belirtilen değerleri aşmamalıdır. Silindirlerin periyodik muayenesi için azami test süresi beş yılı geçmemelidir.

 

52 barlık test basıncı, yalnızca ergiyebilir tapa takılmış silindirlere uygulanabilir.

 

q: Piroforik gazlar veya %1'den daha fazla piroforik bileşikler içeren alevlenebilir gaz karışımlarına yönelik basınçlı kapların valf çıkışlarına, basınçlı kabın muhteviyatından etkilenmeyen gaz sızdırmaz tapalar veya kapaklar takılmalıdır. Bu basınçlı kaplar bir demet olarak manifoldlarla birbirlerine bağlandığında, basınçlı kapların her birine taşıma sırasında kapatılması gereken ayrı bir valf takılmalıdır ve manifold valf çıkışına gaz sızdırmaz bir tapa veya kapak takılmalıdır. Gaz geçirmez tapalar veya kapakların valf çıkışlarına uygun dişleri olmalıdır. Kapsüller içinde taşımaya müsaade edilmez.

r: Bu gazın doldurma oranı, tam ayrışma oluştuğu takdirde, basıncın basınçlı kaba ait test basıncının üçte ikisini aşmaması sağlayacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

ra: Bu gaz, aşağıdaki koşullar altında kapsüller içerisine de yerleştirilebilir:

 1. Gaz kütlesi kapsül başına 150 gramı aşmamalıdır;

 2. Kapsüllerde, mukavemeti zayıflatacak kusurlar bulunmamalıdır;

 3. Kapağın sızdırmazlığı, taşıma esnasında kapaktan her türlü sızıntıyı önleyebilecek kabiliyette ilave herhangi bir donanım ile sağlanmalıdır (başlık, taç, conta, kapak vb.);

 4. Kapsüller yeterli mukavemete sahip bir dış ambalaj içine yerleştirilmelidir. Bir ambalaj 75 kg'dan daha ağır olmamalıdır.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

s: Alüminyum alaşımlı basınçlı kaplar:

 • Sadece pirinç veya paslanmaz çelik valfler ile donatılmalı ve

 • Hidrokarbon kirliliğine karşı temizlenmeli ve yağ ile kontamine olmamalıdır. UN sertifikalı basınçlı kaplar, ISO 11621:1997'ye uygun olarak temizlenmelidir.

ta: UN No. 1965 maddelerini taşımaya yönelik kaynaklı çelik silindirlerin doldurulması için diğer kriterler:

 1. taşımanın gerçekleştiği ülkelerin yetkili makamlarının mutabakatı ile ve

 2. ulusal bir yasanın hükümlerine veya yetkili makamların kabul ettiği bir standarda uygun olarak kullanılabilir.

  1. bunun için, periyodik muayenenin ve taşımanın gerçekleştirildiği ülkenin (ülkelerin) yetkili makamının (makamlarının) mutabakatı ve

  2. teknik bir koda veya yetkili makamların kabul ettiği bir standarda uygunluk gerekir.

Doldurma işlemine ilişkin kriterler P200(5)'te belirtilenlerden farklıysa, taşıma belgesine "Carriage in accordance with packing instruction P200, special packing provision ta" ("Ambalajlama talimatı P200, özel ambalaj hükmü ta'ya uygun taşıma") ibaresi ile dolum oranının hesaplanması için kullanılan referans sıcaklık bilgisi eklenmelidir.

Periyodik muayene

u: Alüminyum alaşımlı basınçlı kaplar için periyodik testler arasındaki süre 10 yıla kadar uzatılabilir. Bu istisna, basınçlı kabın alaşımı ISO 7866:2012 + Cor 1: 2014'te belirtildiği şekilde gerilim korozyonu testine tabi tutulmuşsa yalnızca UN basınçlı kapları için geçerli olabilir.

ua: Periyodik testler arasındaki süre, alüminyum alaşımlı silindiler ve bu silindirlerden oluşan demetler için, bu ambalajlama talimatının paragraf (13)te verilen hükümlerinin uygulanması şartıyla 15 yıla kadar uzatılabilir. Bu durum alüminyum alaşım AA 6351'den yapılmış olan silindirler için geçerli değildir. Karışımlar için, bu "ua" hükmü, karışımdaki her bir gazın Tablo 1 ya da Tablo 2'deki "ua" ibaresine atanması halinde uygulanabilir.

v: (1) UN No. 1011, 1075, 1965, 1969 ya da 1978 için tekrar doldurulabilir çelik silindirler dışındaki çelik silindirler için muayene aralığı 15 yıla uzatılabilir:

 

 

(2) UN No. 1011, 1075, 1965, 1969 veya 1978 için tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler için, muayene aralığı bu ambalajlama talimatının paragraf (12) hükümlerinin uygulanması halinde 15 yıla uzatılabilir.

va: EN ISO15996:2005 + A1:2007 uyarınca tasarlanmış ve test edilmiş artık basınç valfi bulunan kaynaksız çelik silindirler için ve EN ISO15996:2005 + A1:2007 uyarınca test edilmiş artık basınç valfleri (RPV'ler) (aşağıdaki nota bakınız) ile donatılmış kaynaksız çelik silindir demetleri için, periyodik testler arasındaki süre, bu ambalajlama talimatının (13). paragrafının uygulanması halinde 15 yıla kadar uzatılabilir. Karışımlar için, bu "va" hükmü, karışımdaki tüm münferit gazların Tablo 1 ya da Tablo 2'de "va"ya tahsis edilmesi şartıyla uygulanabilir.

NOT: "Artık Basınç Valfi (RPV)", silindir içindeki basınç ve valf çıkışı arasında sürekli pozitif bir farkı koruyarak, kirletici maddelerin girişini engelleyen bir artık basınç cihazı içeren kapağı ifade ederBir yüksek basınç kaynağından silindir içine sıvıların geri akışını önlemek amacıyla, "Geri Dönüşsüz (Tek Yönlü) Valf" (NRV) fonksiyonu, artık basınç cihazına takılır veya silindir valfinde, regülatör gibi ayrı ek bir cihaz olarak

kullanılır.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

B.B.B. kayıtları ve diğer karışımlarla ilgili zorunluluklar

z: Basınçlı kapların ve aksesuarlarının yapım malzemesi muhteviyatla uyumlu olmalı ve bununla tepkimeye girerek zararlı veya tehlikeli bileşikler oluşturmamalıdır.

Test basıncı ve dolum oranı (5)'te belirtilen ilgili gerekliliklere uygun şekilde hesaplanmalıdır.

200 ml/m3'e (ppm) eşit veya daha az bir LC50'ye sahip zehirli maddeler tüplerde, basınçlı varillerde veya MEGC'lerde taşınmamalı ve özel ambalajlama hükmü "k"nin gereksinimlerini karşılamalıdır. Bununla birlikte UN 1975 Nitrik oksit ve diazot tetroksit karışımı basınçlı varillerde taşınabilir.

Piroforik (çabuk yanıcı) gazlar veya %1'den daha fazla piroforik bileşikleri içeren alevlenebilir gaz karışımları ihtiva eden basınçlı kaplar için, özel ambalaj hükmü "q"nun gereklilikleri karşılanmalıdır. Taşıma esnasında tehlikeli tepkimelerin (örneğin, polimerleşme veya ayrışma) oluşmasını önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır. Gereken durumlarda, stabilizasyon veya inhibitör eklenmesi gerekebilir. UN No. 1911 diboran içeren karışımlar, tam diboran ayrışmasının meydana geldiği hallerde, basınçlı kabın test basıncının üçte ikisini geçmeyen bir basınca kadar doldurulmalıdır.

Hidrojen veya nitrojen içinde en fazla %35 oranında german veya helyum veya argon içinde en fazla %28 german bulunan karışımlar hariç olmak üzere, UN 2192 german içeren karışımlar belirli bir basınca kadar doldurulacak; bu basınç, germanın tam ayrışması halinde, basınçlı kabın test basıncının üçte ikisini aşmayacaktır.

Sınıf 2'de yer almayan maddelere ilişkin zorunluluklar

ab: Basınçlı kaplar aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

 1. Basınç testi basınçlı kapların iç kısmının muayenesini ve aksesuarların kontrolünü içermelidir;

 2. Korozyona dayanıklılık uygun enstrümanlar (örneğin, ultrason) kullanılarak her iki yılda bir kontrol edilmeli ve aksesuarların durumu doğrulanmalıdır;

 3. Cidar kalınlığı 3 mm'den az olmamalıdır.

 

ac: Testler ve muayeneler yetkili makam tarafından onaylanmış bir uzman gözetiminde yapılacaktır.

 

ad: Basınçlı kaplar aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

 1. Basınçlı kaplar en az 2,1 MPa (21 bar) tasarım basıncına (gösterge basıncı) göre tasarlanacaktır;

 2. Tekrar doldurulabilir kaplara ilişkin işaretlere ek olarak, basınçlı kaplar açıkça okunabilmesi ve dayanıklı karakterlerle yazılmış olması kaydıyla aşağıdaki bilgileri taşımalıdır:

  • UN numarası ve maddenin 3.1.2 uyarınca uygun sevkiyat adı;

  • Dolu halde izin verilen azami kütle ile dolum sırasında takılan aksesuarlar da dahil olmak üzere basınçlı kabın darası veya brüt ağırlık.

 

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

 1. İlgili hallerde, aşağıdaki standartların uygulanması durumunda bu ambalajlama talimatının ilgili hükümlerine uyulduğu kabul edilir:

 2. Tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler üzerindeki periyodik muayene için 15 yıllık aralıklar, aşağıdaki hükümlerin uygulanması halinde, paragraf (10), özel ambalajlama talimatı v (2) uyarınca belirlenebilir.

  1. Genel hükümler

   1. Bu bölümün amaçları bakımından, yetkili kurum görevlerini ve sorumluluklarını Xb kurumlarına (tip B muayene kurumları) veya IS kurumlarına (kurum içi muayene hizmetleri) devredemez (Xb ve IS kurumlarının tanımı için, bkz. 6.2.3.6.1).

   2. Tüplerin sahibi, 15 yıllık aralığın verilmesi için yetkili makama başvuracak ve alt paragraflar 2, 3 ve 4'ün zorunluluklarının karşılandığını gösterecektir.

   3. 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren imal edilmiş olan silindirler, şu standartlara uygun şekilde imal edilmiş olmalıdır:

 

 • EN 1442 veya

 • Tablo 6.2.4'e uygun olarak 84/527/EECsayılı Konsey Direktifi, Ek I, kısım 1 ila 3.

- EN 13322-1 veya

1 Ocak 2009 tarihinden önce, yetkili bir ulusal makam tarafından kabul edilen bir teknik kod uyarınca ADR'ye uygunluk içerisinde imal edilmiş olan diğer silindirlerin 15 yıllık aralık koşulu için kabul edilmesi, başvuru sırasında ADR hükümlerininkine eş değer bir güvenliğe sahip olmalarına bağlıdır.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

-----------------------------

 

 

Geçerli zorunluluklar

Referans

Belgenin başlığı

(7)

EN 1919:2000

Taşınabilir gaz silindirleri. Gaz tüpleri (asetilen ve LPG hariç). Dolum sırasında muayene

(7)

EN 1920:2000

Taşınabilir gaz silindirleri. Sıkıştırılmış gazlar için silindirler (asetilen hariç). Dolum sırasında muayene

(7)

EN 13365:2002

+A1:2005

Taşınabilir gaz silindirleri - Kalıcı ve sıvılaştırılmış gazlar için silindir demetleri (asetilen hariç) - Dolum sırasında muayene

(7) (a)

ISO 10691:2004

Gaz silindirleri - Sıvılaştırılmış petrol gazı için (LPG) tekrar doldurulabilir

kaynaklı çelik silindirler - Dolum öncesindeki, sırasındaki ve sonrasındaki kontrol prosedürleri.

(7) (a)

ISO 11755:2005

Gaz silindirleri - Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gazlar için silindir demetleri (asetilen hariç) - Dolum sırasında muayene

(7) (a)

ISO 24431:2006

Gaz silindirleri - Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gazlar için silindirler (asetilen hariç) - Dolum sırasında muayene

(7) (a) ve (10) p

ISO 11372:2011

Gaz silindirleri - asetilen silindirleri - dolum koşulları ve dolum kontrolü

NOT: Bu ISO standardının EN versiyonu da gereksinimleri karşılar ve kullanılabilir.

(07) (a) ve (10) p

ISO 13088:2011

Gaz silindirleri -Asetilen silindir demetleri - Dolum şartları ve dolum kontrolü NOT: Bu ISO standardının EN versiyonu da gereksinimleri karşılar ve kullanılabilir.

(7) ve (10) ta (b)

EN 1439:2008 (3.5 ve

Ek G hariç)

LPG teçhizatı ve aksesuarları - LPG tüplerinin dolum öncesindeki, esnasındaki ve sonrasındaki kontrolüne ilişkin prosedürler

(7) ve (10) ta (b)

EN 14794:2005

LPG teçhizatı ve aksesuarlar - Sıvılaştırılmış petrol gazı için (LPG) taşınabilir tekrar doldurulabilir alüminyum silindirler - Dolum öncesindeki, sırasındaki ve sonrasındaki kontrol prosedürleri

(10) p

EN 12755:2000

Taşınabilir gaz silindirleri - asetilen demetleri için dolum şartları

 

Üye Devletlerin kaynaklı alaşımsız çelik gaz silindirlerine ilişkin kanunlarının yakınlaştırılmasına ilişkin, 19.11.1984 tarih ve L 300 sayılı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi'nde yayınlanan konsey direktifi.

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

  1. Tüp sahibi, yetkili makama silindirlerin alt paragraf 1.3'ün hükümlerine uygunluk gösterdiğini beyan edecek belge kanıtları ibraz edecektir. Yetkili makam bu koşulların karşılandığını onaylar.

  2. Yetkili makam, alt paragraf 2 ve 3 hükümlerinin karşılanıp karşılanmadığını ve doğru uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecektir. Tüm koşulların karşılanması halinde, söz konusu silindirler için 15 yıllık muayene aralığına izin verecektir. Bu izinde, silindirin tipi (tip onayında belirtildiği üzere) veya silindir grubu (bkz. Not) açıkça tanımlanacaktır. İzin, silindir sahibine gönderilecek ve yetkili kurum bunun bir nüshasını saklayacaktır. Tüp sahibi, silindirlerin 15 yıllık muayene aralığına tabi oldukları süre boyunca ilgili belgeleri saklayacaktır.

  3. Yetkili makam, ADR'nin hükümleriyle uygunluk ve verilen izin bakımından ilgili durumlarda, fakat en az üç yılda bir veya prosedürlerde değişiklikler yapıldığında silindir sahibini denetleyecektir.

 

 

NOT: Silindir grubu, ADR'nin ve yetkili makam tarafından kabul edilmiş teknik ilkelerin uygun hükümlerinin teknik içerik açısından değiştirilmediği süre boyunca özdeş silindirlerin üretim tarihleri itibari ile tanımlanır. Örneğin: Birbiri ile aynı tasarıma ve hacme sahip olan ve ADR'nin 1 Ocak 1985 ve 31 Aralık 1988 tarihleri arasındaki hükümleri ile aynı süre boyunca yetkili makamın kabul ettiği bir teknik koda göre imal edilmiş olan silindirler, bu paragrafın hükümleri bakımından tek bir grup oluşturmaktadır.

 

 

 1. Operasyonel hükümler

  1. Periyodik muayene aralıklarının 15 yıl olmasına izin verilen silindirler, belgelenmiş bir kalite sistemi kullanan dolum merkezlerinde doldurulacak; böylece bu ambalajlama talimatının paragraf (7) hükümleri ile EN 1439:2008'deki tüm zorunluluklar ve sorumlulukların karşılanması ve yerine getirilmesi temin edilecektir.

  2. Yetkili makam, bu zorunlulukların yerine getirildiğini onaylayacak ve bunu uygun zamanlarda, fakat en az her üç yılda bir veya prosedürlerde değişiklikler olduğunda kontrol edecektir.

  3. Tüp sahibi, yetkili makama dolum merkezinin alt paragraf 2.1'in hükümlerine uygunluk gösterdiğine dair belgesel kanıtlar ibraz edecektir.

  4. Bir dolum merkezinin, farklı bir ADR'ye Taraf Ülkede bulunması durumunda, silindir sahibi dolum merkezinin söz konusu ADR'ye Taraf Ülkenin yetkili makamınca usule uygun şekilde denetlendiğini gösteren ilave belgesel kanıtlar ibraz edecektir.

  5. İç korozyonun önlenmesi amacıyla, yalnızca çok düşük kontaminasyon potansiyeli barındıran yüksek kalitede gazlar silindirlere doldurulacaktır. Gazların, ISO 9162:1989'de belirtilen aşındırıcılık kısıtlaması seviyesine uyması durumunda, bu koşulun karşılandığı kabul edilir.

 2. Kalifikasyon ve periyodik muayene hükümleri

  1. Muayene aralığı 15 yıl olarak belirlenen ve 15 yıllık aralık uygulanan, halihazırda kullanımda bulunan bir tip veya gruba ait silindirler, 6.2.3.5 uyarınca bir periyodik muayeneye tabi tutulacaktır.

  2. 15 yıllık muayene aralığına tabi bir silindirin, örneğin patlama veya sızıntı yoluyla nedeniyle muayene sırasında hidrolik basınç testini geçememesi halinde, silindir sahibi araştırma başlatarak, arızanın nedenine ve diğer silindirlerin (örn. aynı tipteki ve gruptaki) etkilenip etkilenmediğine ilişkin bir rapor hazırlayacaktır. Bahsi geçen ikinci durumun meydana gelmesi halinde silindir sahibi yetkili makamı bilgilendirecektir. Yetkili makam daha sonra ilgili önlemlere üzerinde bir karara vararak, diğer ADR'ye Taraf Ülkelerin yetkili makamlarını konu hakkında bilgilendirecektir.

  3. Uygulanan standartta tanımlandığı şekilde iç korozyonun (bkz. alt paragraf 1.3) tespit edilmesi halinde, silindir kullanımdan çekilecek ve dolum ve taşıma için ilave bir süre verilmesi söz konusu olmayacaktır.

  4. 15 yıllık muayene aralığı verilmiş olan silindirler, yalnızca EN 13152:2001 + A1:2003, EN 13153:2001 + A1:2003, EN ISO 14245:2010 veya EN ISO 15995:2010 uyarınca asgari 15 yıllık bir kullanım süresi için imal edilmiş ve tasarlanmış valfler ile donatılacaktır. Periyodik muayeneden sonra, tüpe yeni bir valf takılacak olup, EN 14912:2005 uyarınca yenilenmiş ve muayene edilmiş lan manüel olarak çalıştırılan valfler, ilave bir 15 yıl süreyle daha kullanıma uygun olmaları halinde yeniden takılabilir. Yenileme veya muayene yalnızca valflerin imalatçısı tarafından veya bu imalatçının teknik talimatları ışığında söz konusu çalışma için

 

 

 

 

 

NOT: Tüp grupları için bkz. alt paragraf 1.5'teki Not.

 

 

 

yeterli vasıflara sahip olan ve belgelenmiş bir kalite sistemi kapsamında çalışan bir işletme tarafından yürütülecektir.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

4. İşaretleme

Bu paragraf uyarınca periyodik muayene aralığı 15 yıl olarak belirlenen silindirler, açık ve okunaklı biçimde "P15Y" ile işaretlenecektir. Bu işaret, silindirin 15 yıllık aralık izninin kaldırılmasından sonra sökülecektir.

 

NOT: Bu işaret 1.6.2.9, 1.6.2.10'daki geçici hükme veya bu ambalajlama talimatının paragraf (10) özel ambalajlama hükmü v(1)'in hükümlerine tabi silindirler için geçerli değildir.

 

 1. Aşağıdaki hükümlerin uygulanması halinde, kaynaksız çelik ve alüminyum alaşımlı silindirler ve bu silindir demetleri için periyodik muayeneler arasındaki 15 yıllık süre, paragraf (10) dahilindeki özel ambalajlama hükümleri ua ya da va uyarınca uygulanabilir.

  1. Genel hükümler

   1. Bu paragrafın uygulanması için, yetkili makam kendi görevlerini ve sorumluluklarını Xb kurullarına (B tipi inceleme kurulu) ya da IS kurullarına (kurum içi inceleme servisleri) devretmeyecektir (Xb ve IS kurumlarının tanımı için, bkz. 6.2.3.6.1).

   2. Tüplerin ya da silindir demetlerinin sahibi 15 yıllık aralık verilmesi için yetkili makama başvuracaktır ve 2, 3 ve 4 numaralı alt paragraflarda verilen gerekliliklerin karşılandığını gösterecektir.

   3. 1 Ocak 1999 yılından itibaren üretilen silindirler aşağıdaki standartlardan birine uygun olarak üretilmiş olacaktır:

 

 

 • EN 1964-1 ya da EN 1964-2 ya da

 • EN1975 ya da

 • EN ISO 9809-1 ya da EN ISO 9809-2 ya da

 • EN ISO 7866 ya da

 • Üretim zamanında geçerli olan Konsey Direktifi 84/525/EEC ve 84/526/EEC Ek I, Kısım 1 ila 3 (ayrıca bakınız 6.2.4.1'deki tablo).

 

1 Ocak 2009 tarihinden önce, yetkili bir ulusal makam tarafından kabul edilen bir teknik kod uyarınca ADR'ye uygun şekilde imal edilmiş olan diğer silindirler için 15 yıllık periyodik muayene aralığın kabul edilmesi, başvuru sırasında ADR hükümlerine eşdeğer bir güvenliğe sahip olmalarına bağlıdır.

 

NOT: Tüpün, 16 Haziran 2010 tarihli Direktif 2010/35/EU Ek III ya da 29 Nisan 1999 tarihli Direktif 1999/36/EC Ek IV, Bölüm II'de tanımlanan uygunluğun yeniden değerlendirmesine ilişkin prosedüre göre yeniden değerlendirilmesi halinde, bu hüküm yerine getirilmiş kabul edilir.

 

6.2.2.7.2 (a)'de belirtilmiş olan Birleşmiş Milletler ambalajlama sembolü ile işaretlenmiş olan silindirler ve silindir demetlerinin periyodik muayeneleri için 15 yıllık aralık verilmeyecektir.

 

  1. Tüp demetleri oluşturulurken, silindirlerin boylamsal ekseni boyunca silindirler arasında temasın harici aşınmaya neden olmaması sağlanacaktır. Destekler ve sabitleyici kayışlar silindirlerin aşınma riskini en aza indirecek türden olmalıdır. Desteklerde kullanılan darbe emici malzemelerin kullanımına, ancak su emilimini önleyecek şekilde işlem görmeleri halinde müsaade edilecektir. Uygun materyallerin örnekleri ise su geçirmez kayış ve lastiktir.

  2. Mal sahibi, silindirlerin 1.3 bendinde verilen hükümlere uygun olduğunu gösteren kanıtları yetkili makama sunacaktır. Yetkili makam bu koşulların karşılandığını onaylar.

 

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

-----------------------------

19.11.1984 tarihli ve L 300 Nolu Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi'nde yayınlanmış Kaynaksız çelik, gaz silindirlerine ilişkin Üye Ülkelerin mevzuatının yakınlaştırılmasına dair Konsey Direktifi.

19.11.1984 tarihli ve L 300 Nolu Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi'nde yayınlanmış Kaynaksız çelik, gaz

silindirlerine ilişkin Üye Ülkelerin mevzuatının yakınlaştırılmasına dair Konsey Direktifi.

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

  1. Yetkili makam 2 ve 3 numaralı bentlerde verilen hükümlerin karşılanıp karşılanmadığını ve doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecektir. Tüm hükümlerin yerine getirilmesi halinde, yetkili makam silindirler için ya da silindir demetleri için periyodik muayene aralığı olarak 15 yıllık süre belirleyecektir. Bu izinde, kapsama dahil olan silindir grubu (aşağıdaki NOT'a bakınız) açıkça tanımlanacaktır. İzin, silindir sahibine gönderilecek ve yetkili kurum bunun bir nüshasını saklayacaktır. Tüp sahibi, silindirlerin 15 yıllık muayene aralığına tabi oldukları süre boyunca ilgili belgeleri saklayacaktır.

  2. Tüp sahibi, ADR hükümlerine ve verilen izne uyulmasını sağlayacak ve ayrıca bu durumu, talep edilmesi halinde, ancak en az her üç yılda bir olmak üzere ya da ilkelerde önemli bir değişiklik olması halinde Yetkili Makama gösterecektir.

 

NOT: Silindir grubu, ADR'nin ve yetkili makam tarafından kabul edilmiş teknik ilkelerin uygun hükümlerinin teknik içerik açısından değiştirilmediği süre boyunca özdeş silindirlerin üretim tarihleri itibari ile tanımlanır. Örneğin: Birbiri ile aynı tasarıma ve hacme sahip olan ve ADR'nin 1 Ocak 1985 ve 31 Aralık 1988 tarihleri arasındaki hükümleri ile aynı süre boyunca yetkili makamın kabul ettiği bir teknik koda göre imal edilmiş olan silindirler, bu paragrafın hükümleri bakımından tek bir grup oluşturmaktadır.

 

 1. Operasyonel hükümler

  1. Periyodik muayene aralıkları 15 yıl olarak belirlenen silindirler veya silindir demetleri ancak bu ambalajlama talimatları paragraf (7) hükümlerinin ve EN 1919:2000, EN 1920:2000 ya da EN 13365:2002'de verilen gereklilikler ve sorumlulukların doğru bir şekilde yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak için belgeli ve onaylı bir kalite sistemi uygulayan dolum tesislerinde doldurulacaktır. ISO 9000 (serileri) ve muadillerine uygun kalite sistemi, yetkili makam tarafından tanınmış yetkili bir bağımsız kurum tarafından belgelendirilecektir. Bu durum, dolum öncesi ve dolum sonrası incelemelere ilişkin ilkeleri ve silindirler, silindir demetleri ve valflerin dolum süreçlerini içermektedir.

  2. Alüminyum alaşımlı silindirler ve artık basınç valfi bulunmayan ve periyodik muayene aralığı 15 sene olarak belirlenen silindir demetleri her dolumdan önce en azından aşağıdakilerden birini içeren belgelendirilmiş bir prosedüre göre kontrol edilecektir:

   • Artık basıncı kontrol etmek için silindir valfini ya da silindir demetinin ana valfini açınız;

   • Gaz boşaltılmış ise, silindir ya da silindir demeti doldurulabilir;

   • Gaz boşaltılmamış ise, silindirin ya da silindir demetinin iç durumu kirlilik yönünden kontrol edilecektir;

   • Herhangi bir kirlilik yok ise, silindir ya da silindir demeti doldurulabilir.

  3. Artık basınç valfi bulunan kaynaksız çelik silindirler ve periyodik muayene aralığı 15 yıl olarak belirlenen artık basınç cihazına sahip ana valf ile donatılmış kaynaksız çelik silindir demetleri her dolumdan önce en azından aşağıdakilerden birini içeren belgelendirilmiş prosedüre göre kontrol edilecektir:

   • Artık basıncı kontrol etmek için silindir valfini ya da silindir demetinin ana valfini açınız;

   • Gaz boşaltılmış ise, silindir ya da silindir demeti doldurulabilir;

   • Gaz boşaltılmamış ise, artık basınç cihazının çalışması kontrol edilecektir;

   • Kontrol sonucunda artık basınç cihazında basınç bulunması halinde, silindir ya da silindir demeti doldurulabilir;

   • Kontrol sonucunda artık basınç cihazının basınç bulundurmadığının görülmesi halinde, silindirlerin ya da silindir demetlerinin iç durumu kirlilik açısından kontrol edilecektir:

    • Herhangi bir kirlilik yok ise, silindir ya da silindir demeti, artık basınç cihazının onarılmasının ya da değiştirilmesinin ardından doldurulabilir;

    • Kirlilik var ise, düzeltici eylemler gerçekleştirilecektir.

 

 

 

Kirlilik var ise, düzeltici faaliyet yürütülür.

 

 

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

  1. İç aşınmayı engellemek için, sadece oldukça düşük potansiyel kirlilik bulunduran yüksek kaliteli gazlar silindirlerin ya da silindir demetlerinin içine doldurulacaktır. Gazların/ materyalin uygunluğunun EN ISO 11114-1:2012 ve EN 11114-2:2013 uyarınca kabul edilebilir olması halinde ve gaz kalitesinin EN ISO 14175:2008 dâhilinde verilen şartları karşılaması halinde ya da standartlara uygun olmayan gazlar için hacimce en az %99,5 ve azami 40 ml/m(ppm) nem içeriği olması halinde yerine getirilmiş sayılır. Azot oksit için, değerlerin hacimce %98 kadar asgari saflık ve 70 ml/m(ppm) azami nem içeriği olması gerekmektedir.

  2. Tüp sahibi, 2.1 ila 2.4'te verilen hükümlere uygunluğunu sağlayacak ve talep edilmesi halinde bunun belgeli kanıtını en az her üç yılda bir olmak üzere ya da prosedürlerde önemli bir değişiklik olması halinde yetkili makama gösterecektir.

  3. Dolum merkezinin farklı bir ADR Sözleşme Tarafında yer alması halinde, silindir sahibi talep edilmesi halinde dolum tesisinin bu Sözleşme Tarafının yetkili makam tarafından denetlendiğine ilişkin ek yazılı delilleri Yetkili Makama ulaştıracaktır. Ayrıca bakınız 1.2.

 

 

 

 1. Kalifikasyon ve periyodik muayene hükümleri

  1. Son periyodik muayeneden itibaren alt paragraf 2 koşulları, yetkili makamı tatmin edecek şekilde sağlanan halihazırda kullanımda olan silindirler ve silindir demetlerinin muayene süresi, son periyodik muayene tarihinden itibaren 15 yıla kadar uzatılabilir. Aksi takdirde, test süresinin on yıldan on beş yıla değiştirilmesi periyodik muayene zamanında gerçekleştirilecektir. Periyodik muayene raporunda, silindirlerin ya da silindir demetlerinin uygun biçimde artık basınç cihazı ile donatılması gerektiğini belirtilecektir. Diğer yazılı deliller de yetkili makam tarafından kabul edilebilir.

  2. 15 yıllık süreye sahip olan bir silindirin basınç testinde patlayarak ya da sızıntı yaparak başarısız olması halinde ya da periyodik muayene sırasında tahribatsız muayenede (NDT) ciddi bir hasarın tespit edilmesi halinde, diğer silindirlerin (örneğin aynı tip ya da gruptaki bir silindir) üzerinde bir etki meydana gelmişse silindir sahibi bu başarısızlığın nedenini araştıracak ve bir rapor hazırlayacaktır. Bahsi geçen ikinci durumun meydana gelmesi halinde silindir sahibi yetkili makamı bilgilendirecektir. Yetkili makam daha sonra ilgili önlemlere üzerinde bir karara vararak, diğer ADR'ye Taraf Ülkelerin yetkili makamlarını konu hakkında bilgilendirecektir.

  3. İç aşınmanın ve 6.2.4'te verilen periyodik muayene standartlarında belirtilen diğer hasarların tespit edilmesi halinde, silindir kullanımdan alınacaktır ve dolum ile taşıma için başka süre verilmeyecektir.

  4. Periyodik muayene için 15 yıllık süreye sahip silindirler ya da silindir demetleri ancak üretim sırasında EN 849 ya da EN ISO10297 uyarınca tasarlanmış ve test edilmiş valfler ile donatılacaktır (ayrıca bakınız 6.2.4.1'de verilen Tablo). Periyodik muayeneden sonra, yeni bir valf takılacaktır; ancak EN ISO22434:2011 uyarınca onarılan ya da incelenen valfler yeniden kullanılabilir.

 2. İşaretleme

 

 

 

Bu paragraf uyarınca periyodik muayene için 15 yıllık süreye sahip olan silindirler ve silindir demetleri, bölüm

5.2.1.6 (c) uyarınca bir sonraki periyodik muayenenin tarihini (yıl) gösterecektir ve ayrıca "P15Y" ile açık ve okunabilir şekilde işaretlenecektir. Bu işaret, silindirin ya da silindir demetlerinin periyodik muayene için artık 15 yıllık süreye sahip olmamaları halinde kaldırılacaktır.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Tablo 1: SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR

 

UN No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırmakodu

 

LC50 /ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlıvariller

Silindirdemetleri

Testperiyodu,yıl a

Testbasıncı,bar b

Azamiçalışmabasıncı,bar b

 

Özelambalajlamahükümleri

1002

HAVA, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

 

 

ua, va

1006

ARGON, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

 

 

ua, va

1016

KARBONMONOKSİT, SIKIŞTIRILMIŞ

1TF

3760

X

X

X

X

5

 

 

u

1023

KÖMÜR GAZI, SIKIŞTIRILMIŞ

1TF

 

X

X

X

X

5

 

 

 

1045

FLÜOR, SIKIŞTIRILMIŞ

1TOC

185

X

 

 

X

5

200

30

a, k, n,

o

1046

HELYUM, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

 

 

ua, va

1049

HİDROJEN, SIKIŞTIRILMIŞ

1F

 

X

X

X

X

10

 

 

d, ua,

va

1056

KRİPTON, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

 

 

ua, va

1065

NEON, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

 

 

ua, va

1066

NİTROJEN, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

 

 

ua, va

1071

PETROL GAZI, SIKIŞTIRILMIŞ

1TF

 

X

X

X

X

5

 

 

 

1072

OKSİJEN, SIKIŞTIRILMIŞ

1O

 

X

X

X

X

10

 

 

s, ua, va

1612

HEKZAETİL TETRAFOSFAT VE

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ KARIŞIMI

1T

 

X

X

X

X

5

 

 

z

1660

NİTRİK OKSİT, SIKIŞTIRILMIŞ

1TOC

115

X

 

 

X

5

225

33

k, o

1953

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENEBİLİR, B.B.B.

1TF

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

z

1954

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ,

ALEVLENEBİLİR, B.B.B.

1F

 

X

X

X

X

10

 

 

z, ua,

va

1955

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ,

B.B.B.

1T

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

z

1956

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, B.B.B.

1A

 

X

X

X

X

10

 

 

z, ua,

va

1957

DÖTERYUM, SIKIŞTIRILMIŞ

1F

 

X

X

X

X

10

 

 

d, ua, va

1964

HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI,

SIKIŞTIRILMIŞ, B.B.B.

1F

 

X

X

X

X

10

 

 

z, ua,

va

1971

METAN, SIKIŞTIRILMIŞ VEYA DOĞAL GAZ, SIKIŞTIRILMIŞ yüksek

seviyede metan içerir

1F

 

X

X

X

X

10

 

 

ua, va

2034

HİDROJEN VE METAN KARIŞIMI,

SIKIŞTIRILMIŞ

1F

 

X

X

X

X

10

 

 

d, ua,

va

2190

OKSİJEN DİFLORÜR, SIKIŞTIRILMIŞ

1TOC

2.6

X

 

 

X

5

200

30

a, k, n, o

3156

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, YÜKSELTGEN,

B.B.B.

1O

 

X

X

X

X

10

 

 

z, ua,

va

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Tablo 1: SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR

 

UN No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırmakodu

 

LC50 /ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlıvariller

Silindirdemetleri

Testperiyodu,yıl a

Testbasıncı,bar b

Azamiçalışmabasıncı,bar b

 

Özelambalajlamahükümleri

3303

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

1TO

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

z

3304

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ,

AŞINDIRICI, B.B.B.

1TC

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

z

3305

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENEBİLİR, AŞINDIRICI,

B.B.B.

1TFC

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

z

3306

SIKIŞTIRILMIŞ (GAZ, ZEHİRLİ,

YÜKSELTGEN, AŞINDIRICI, B.B.B.

1TOC

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

z

Kompozit malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için geçerli değildir.

Değerlerin boş bırakıldığı yerlerde, çalışma basıncı test basıncının üçte ikisini geçmemelidir.

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Tablo 2: SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR VE ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR:

 

UN No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırmakodu

LC50 /ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlıvariller

Silindirdemetleri

Testsüresi,yıllara

Testbasıncı,bar

 

Dolumoranı

 

Özelambalajlamahükümleri

1001

ASETİLEN, ÇÖZÜNMÜŞ

4F

 

X

 

 

X

10

60

 

c p

1005

AMONYAK, ANHİDRİT

2TC

4000

X

X

X

X

5

29

0.54

b, ra

1008

BORON TRİFLORÜR

2TC

387

X

X

X

X

5

225

300

0.715

0.86

a

1009

BROMOTİFLORO-METAN (SOĞUTUCU GAZ R 13B1)

2A

 

X

X

X

X

10

42

120

250

1.13

1.44

1.60

ra ra ra

1010

BÜTADİENLER, STABİLİZE

(1,2-bütadien) veya

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.59

ra

1010

BÜTADİENLER, STABİLİZE

(1,3-bütadien) veya

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.55

ra

1010

BÜTADİENLER VE HİDROKARBON KARŞIMI,

STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.50

ra, v, z

1011

BÜTAN

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.52

ra, v

1012

BÜTİLEN KARIŞIMLARI veya

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.50

ra, z

1012

1-BÜTİLEN veya

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.53

 

1012

CIS-2-BÜTİLEN veya

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.55

 

1012

TRANS-2 BÜTİLEN

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.54

 

1013

KARBONDİOKSİT

2A

 

X

X

X

X

10

190

250

0.68

0.76

ra, ua, va ra, ua, va

1017

KLOR

2TOC

293

X

X

X

X

5

22

1.25

a, ra

1018

KLORODİFLOROMETAN

(SOĞUTUCU GAZ R 22)

2A

 

X

X

X

X

10

27

1.03

ra

1020

KLOROPENTANFLORO-ETAN (SOĞUTUCU GAZ R 115)

2A

 

X

X

X

X

10

25

1.05

ra

1021

1-KLORO-1,2,2,2-

TETRAFLOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 124)

2A

 

X

X

X

X

10

11

1.20

ra

1022

KLOROTRİFLORO-METAN (SOĞUTUCU GAZ R 13)

2A

 

X

X

X

X

10

100

120

190

250

0.83

0.90

1.04

1.11

ra ra

ra ra

1026

SİYANOJEN

2TF

350

X

X

X

X

5

100

0.70

ra, u

1027

SİKLOPROPAN

2F

 

X

X

X

X

10

18

0.55

ra

1028

DİKLORODİFLOROMETAN

(SOĞUTUCU GAZ R 12)

2A

 

X

X

X

X

10

16

1.15

ra

1029

DİKLOROFLORO-METAN

(SOĞUTUCU GAZ R 21)

2A

 

X

X

X

X

10

10

1.23

ra

1030

1,1-DİFLOROETAN

(SOĞUTUCU GAZ R 152a)

2F

 

X

X

X

X

10

16

0.79

ra

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Tablo 2: SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR VE ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR:

UN No.

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırmakodu

LC50 /ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlıvariller

Silindirdemetleri

Testsüresi,yıllara

Testbasıncı,bar

 

Dolumoranı

 

Özelambalajlamahükümleri

1032

DİMETİLAMİN, ANHİDRİT

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.59

b, ra

1033

DİMETİL ETER

2F

 

X

X

X

X

10

18

0.58

ra

1035

ETAN

2F

 

X

X

X

X

10

95

120

300

0.25

0.30

0.40

ra ra

ra

1036

ETİLAMİN

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.61

b, ra

1037

ETİL KLORÜR

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.80

a, ra

1039

ETİL METİL ETER

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.64

ra

1040

ETİLEN OKSİT veya 50 °C'de

toplam 1 MPa (10 bar) basınca kadar AZOT İÇEREN ETİLEN

2TF

2900

X

X

X

X

5

15

0.78

l, ra

1041

ETİLEN OKSİT VE KARBONDİOKSİT KARIŞIMI,

%9'dan fazla, %87'den az etilen oksit

2F

 

X

X

X

X

10

190

250

0.66

0.75

ra ra

1043

GÜBRE, AMONYAKLAŞTIRICI

ÇÖZELTİ, serbest amonyak ile

4A

 

X

 

X

X

5

 

 

b, z

1048

HİDROJEN BROMÜR, ANHİDRİT

2TC

2860

X

X

X

X

5

60

1.51

a, d, ra

1050

HİDROJEN KLORÜR, ANHİDRİT

2TC

2810

X

X

X

X

5

100

120

150

200

0.30

0.56

0.67

0.74

a, d, ra

a, d, ra

a, d, ra

a, d, ra

1053

HİDROJEN SÜLFÜR

2TF

712

X

X

X

X

5

48

0.67

d, ra, u

1055

İZOBÜTİLEN

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.52

ra

1058

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR,

alevlenmez; azot, karbondioksit veya hava ile yüklenmiş

2A

 

X

X

X

X

10

 

ra

1060

METİLASETİLEN VE

PROPADİEN KARIŞIMI, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

 

 

c, ra, z

Propadien, %1 ila %4 metilasetilen

içeren

2F

 

X

X

X

X

10

22

0.52

c, ra

Karışım P1

2F

 

X

X

X

X

10

30

0.49

c, ra

Karışım P2

2F

 

X

X

X

X

10

24

0.47

c, ra

1061

METİLAMİN, ANHİDRİT

2F

 

X

X

X

X

10

13

0.58

b, ra

1062

METİL BROMÜR, %2'den daha az kloropikrin içerir

2T

850

X

X

X

X

5

10

1.51

a

1063

METİL KLORÜR (SOĞUTUCU

GAZ R 40)

2F

 

X

X

X

X

10

17

0.81

a, ra

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Tablo 2: SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR VE ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR:

 

UN No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırmakodu

LC50 /ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlıvariller

Silindirdemetleri

Testsüresi,yıllara

Testbasıncı,bar

 

Dolumoranı

 

Özelambalajlamahükümleri

1064

METİL MERKAPTAN

2TF

1350

X

X

X

X

5

10

0.78

d, ra, u

1067

DİAZOT TETROKSİT (AZOT DİOKSİT)

2TOC

115

X

 

X

X

5

10

1.30

k

1069

NİTROSİL KLORÜR

2TC

35

X

 

 

X

5

13

1.10

k, ra

1070

AZOTLU OKSİT

2O

 

X

X

X

X

10

180

225

250

0.68

0.74

0.75

ua, va ua, va

ua, va

1075

PETROL GAZLARI,

SIVILAŞTIRILMIŞ

2F

 

X

X

X

X

10

 

 

v, z

1076

FOSGEN

2TC

5

X

 

X

X

5

20

1.23

a, k, ra

1077

PROPİLEN

2F

 

X

X

X

X

10

27

0.43

ra

1078

SOĞUTUCU GAZ, B.B.B.

2A

 

X

X

X

X

10

 

 

ra, z

Karışım F1

2A

 

X

X

X

X

10

12

1.23

 

Karışım F2

2A

 

X

X

X

X

10

18

1.15

 

Karışım F3

2A

 

X

X

X

X

10

29

1.03

 

1079

KÜKÜRT DİOKSİT

2TC

2520

X

X

X

X

5

12

1.23

ra

1080

KÜKÜRT HEKZAFLORÜR

2A

 

X

X

X

X

10

70

140

160

1.06

1.34

1.38

ra, ua, va ra, ua, va

ra, ua, va

1081

TETRAFLOROETİLEN,

STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

200

 

m, o, ra

1082

TRİFLOROKLOROETİLEN, STABİLİZE (SOĞUTUCU GAZ

R1113)

2TF

2000

X

X

X

X

5

19

1.13

ra, u

1083

TRİMETİLAMİN, ANHİDRİT

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.56

b, ra

1085

VİNİL BROMÜR, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

10

1.37

a, ra

1086

VİNİL KLORÜR, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

12

0.81

a, ra

1087

VİNİL METİL ETER, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.67

ra

1581

KLOROPİKRİN VE METİN BROMÜR KARIŞIMI %2'den

fazla kloropikrin içerir

2T

850

X

X

X

X

5

10

1.51

a

1582

KLOROPİKRİN VE METİL KLORÜR KARIŞIMI

2T

d

X

X

X

X

5

17

0.81

a

1589

SİYANOJEN KLORÜR,

STABİLİZE

2TC

80