Karayolunda Tehlikeli Madde

IBC'lerin kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları

IBC01 AMBALAJLAMA TALİMATI IBC01

4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki IBC'lerin kullanımına izin verilmiştir: Metal

(31A, 31B ve 31N).

RID ve ADR'ye mahsus özel ambalajlama hükmü:

BB1 UN No. 3130 için, bu maddeyi taşıyacak kapların ağızları seri bağlı iki mekanizma yardımıyla sıkıca kapatılmalıdır; mekanizmalardan biri vidalanmalı veya eşdeğer bir yöntem ile sabitlenmelidir.

 

IBC02 AMBALAJLAMA TALİMATI IBC02

4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki IBC'lerin kullanımına izin verilmiştir:

 1. Metal (31A, 31B ve 31N).

 2. Sert plastik (31H1 ve 31H2);

 3. Kompozit (31HZ1).

 

 

Özel ambalajlama hükümleri:

B5 UN No. 1791, 2014, 2984 ve 3149 için, IBC'ler taşıma esnasında havalandırmayı sağlayan bir cihaza sahip olmalıdır. Taşıma esnasında azami doldurma koşulları altında havalandırma cihazının girişi IBC'nin buhar boşluğu içine yerleştirilmelidir.

 

B7 UN Numaraları 1222 ve 1865 için, 450 litre kapasiteden daha büyük IBC'lerin kullanımına maddenin yüksek hacimlerde taşındığında teşkil ettiği patlama tehlikesi nedeniyle izin verilmemiştir.

B8 50 °C'de 110 kPa'dan veya 55 °C'de 130 kPa'dan fazla buhar basıncına sahip olduğu bilindiğinden, bu maddenin saf hali IBC'ler içinde taşınmamalıdır.

 

B15 %55'ten fazla nitrik asit içeren UN No. 2031 için, sert plastik IBC'lerin ve sert plastik iç kaba sahip kompozit IBC'lerin izin verilen kullanımı, imalatlarından itibaren iki yıl olacaktır.

B16 UN No.3375 için 31A ve 31N tiplerindeki IBC'lere yetkili merci onayı olmadan izin verilemez.

RID ve ADR'ye mahsus özel ambalajlama hükümleri:

BB2 UN No. 1203 için, 534 özel hükmü (bkz. 3.3.1) göz önünde bulundurulmaksızın, IBC'ler yalnızca gerçek buhar basıncı 50 °C'de en fazla 110 kPa, 55 °C'de ise 130 kPa iken kullanılabilir.

 

BB4 2.2.3.1.4 doğrultusunda ambalajlama grubu III'e atanan UN No. 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286,

1287, 1306, 1866, 1993 ve 1999 için, kapasitesi 450 litreden daha fazla olan IBC'lere izin verilmez.

 

IBC03 AMBALAJLAMA TALİMATI IBC03

4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki IBC'lerin kullanımına izin verilmiştir:

 

 1. Metal (31A, 31B ve 31N).

 2. Sert plastik (31H1 ve 31H2);

 

 

(3) Kompozit (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 ve 31HH2).

Özel ambalajlama hükmü:

B8 50 °C'de 110 kPa'dan veya 55 °C'de 130 kPa'dan fazla buhar basıncına sahip olduğu bilindiğinden, bu maddenin saf hali IBC'ler içinde taşınmamalıdır.

B19 UN No. 3532 ve 3534 için, IBC'ler, stabilizasyon kaybı durumunda, IBC'leri delebilecek basıncın birikimini boşaltılmasını sağlayacak biçimde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

 

 

 

IBC04 AMBALAJLAMA TALİMATI IBC04

4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki IBC'lerin kullanımına izin verilmiştir: Metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ve 31N).

 

IBC05 AMBALAJLAMA TALİMATI IBC05

4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki IBC'lerin kullanımına izin verilmiştir: (1) Metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ve 31N);

(2) Sert plastik (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 ve 31H2);

 

(3) Kompozit (11HZ1, 21HZ1 ve 31HZ1).

 

IBC06 AMBALAJLAMA TALİMATI IBC06

4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki IBC'lerin kullanımına izin verilmiştir: (1) Metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ve 31N);

(2) Sert plastik (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 ve 31H2);

 

(3) Kompozit (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 ve 31HZ1).

Ek zorunluluk:

 

Katının taşıma sırasında sıvı olma ihtimalinin bulunduğu haller için bkz. 4.1.3.4.

Özel ambalajlama hükümleri:

 

B12 UN Numarası 2907 olan maddeler için, IBC'ler ambalajlama grubu II için öngörülen performans seviyesini karşılamalıdır. Ambalajlama grubu I için öngörülen test kriterlerini karşılayan IBC'ler kullanılmamalıdır.

 

IBC07 AMBALAJLAMA TALİMATI IBC07

4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki IBC'lerin kullanımına izin verilmiştir: (1) Metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ve 31N);

(2) Sert plastik (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 ve 31H2);

 

(3) Kompozit (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 ve 31HZ1);

 

(4) Ahşap (11C, 11D ve 11F).

Ek zorunluluklar:

 1. Katının taşıma sırasında sıvı olma ihtimalinin bulunduğu haller için bkz. 4.1.3.4.

 2. Ahşap IBC astarları dışarıya toz geçirmez olmalıdır.

 

Özel ambalajlama hükmü:

B18 UN No. 3531 ve 3533 için, IBC'ler, stabilizasyon kaybı durumunda, IBC'leri delebilecek basıncın birikimini engellemek için gazın veya buharın boşaltılmasını sağlayacak biçimde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

 

IBC08 AMBALAJLAMA TALİMATI IBC08

4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki IBC'lerin kullanımına izin verilmiştir: (1) Metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ve 31N);

(2) Sert plastik (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 ve 31H2);

 

(3) Kompozit (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 ve 31HZ1);

 

 1. Mukavva (11G);

 2. Ahşap (11C, 11D ve 11F);

 

 

(6) Esnek (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 ve 13M2).

Ek zorunluluk:

Katının taşıma sırasında sıvı olma ihtimalinin bulunduğu haller için bkz. 4.1.3.4.

Özel ambalajlama hükümleri:

B3 Esnek IBC'ler dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez olmalı veya dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez bir astar ile donatılmalıdır.

B4 Esnek, mukavva veya ahşap IBC'ler dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez olmalı veya dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez bir astar ile donatılmalıdır.

 

B6 UN No. 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 ve 3314 için, IBC'lerin Bölüm 6.5'te belirtilen IBC

test zorunluluklarını karşılaması gerekmez.

 

B13 Not: 1748, 2208, 2880, 3485, 3486 ve 3487 için, IBC'lerde deniz taşımacılığı IMDG Kodu uyarınca yasaktır.

RID ve ADR'ye mahsus özel ambalajlama hükmü

BB3 IBC'lerin UN 3509 için 4.1.1.3 gerekliliklerini karşılaması gerekmez.

 

6.5.5 gerekliliklerini karşılayan, sızıntı önleyici ya da uygun bir tıkaç ve delinmeye karşı dayanımı olan kapalı astar veya torba ile donatılmış IBC'ler kullanılacaktır.

 

Artık maddelerin taşınma sırasında karşılaşılabilecek sıcaklıklarda sıvı hale gelme ihtimali olmayan katı maddeler olması halinde, esnek IBC'ler kullanılabilir.

 

Sıvı artıkların olması halinde, sızdırmazlık sağlayan sert IBC'ler kullanılacaktır (örneğin emici malzemeler).

 

Taşıma için doldurulma ve yüklemeden önce, her bir IBC aşınma, bulaşma ya da diğer hasarları bulundurmadığından emin olmak adına kontrol edilecektir. Direnç kaybı belirtisi gösteren herhangi bir IBC, daha fazla kullanılmayacaktır. (ufak göçükler ve çiziklerin IBC'nin sağlamlığını düşürdüğü düşünülmez).

 

Ambalajların taşınması amaçlı ıskarta, boş ya da Sınıf 5.1 türünden atıkların temizlenmediği IBC'ler, ahşap ya da diğer yanabilir malzemelerle temas etmeyecek şekilde yapılacaktır.

 

IBC99 AMBALAJLAMA TALİMATI IBC99

Yalnızca bu maddeler için yetkili makam tarafından onaylanan IBC'ler kullanılabilir. Yetkili makam onayının nüshası, her bir sevkiyatta bulundurulacaktır veya taşıma belgesi ambalajın yetkili makam tarafından onaylandığını gösterir bir ibare içerecektir.

 

IBC100 AMBALAJLAMA TALİMATI IBC100

Bu talimat, UN No. 0082, 0222, 0241, 0331 ve 0332 için geçerlidir.

Aşağıdaki IBC'lerin kullanımına, 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3'teki genel hükümler ile 4.1.5'teki özel hükümlerin karşılanması şartıyla izin verilmiştir:

(1) Metal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ve 31N); (2) Esnek (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 ve 13M2); (3) Sert plastik (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 ve 31H2);

(4) Kompozit (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 ve 31HZ2).

Ek zorunluluklar:

 1. IBC'ler yalnızca serbest halde akan maddeler için kullanılmalıdır.

 2. Esnek IBC'ler sadece katılar için kullanılmalıdır.

Özel ambalajlama hükümleri:

 

B3 UN No. 0222 için, esnek IBC'ler suya dayanıklı olacaktır ya da suya dayanıklı astar içerecektir.

 

B9 UN No. 0082 için, bu ambalajlama talimatı, yalnızca, amonyum nitrat veya diğer inorganik nitratlar ile patlayıcı içeriği olmayan diğer yanıcı maddelerin karışımları olan maddeler için kullanılabilir. Bu tür patlayıcılar nitrogliserin, benzer sıvı organik nitratlar veya kloratlar içermemelidir. Metal IBC'lerin kullanımına izin verilmez.

 

B10 UN No. 0241 için, bu ambalajlama talimatına yalnızca ana içerik maddesi olarak su ve bir kısmı veya tamamı çözelti içindeki yüksek oranlarda amonyum nitrat veya diğer yükseltgenleri içeren maddeler için başvurulabilir. Diğer maddeler hidrokarbon veya alüminyum tozu içerebilir; fakat trinitrotoluen gibi azot türevlerini içermemelidir. Metal IBC'lerin kullanımına izin verilmez.

B17 UN No. 0222 için, metal IBC'lere izin verilmeyecektir.

 

IBC520

AMBALAJLAMA TALİMATI

 

 

IBC520

Bu talimat, F tipi organik peroksitler ile kendiliğinden tepkimeye giren maddeler için geçerlidir.

Aşağıda listelenen IBC'lerin, yine aşağıda listelenen formülasyonlar için kullanımına, 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3'teki genel hükümler ile 4.1.7.2'deki özel hükümlerin karşılanması şartıyla izin verilmiştir.

Aşağıda yer almayan formülasyonlar için, sadece yetkili kurum tarafından onaylanan IBC'ler kullanılabilir (bkz. 4.1.7.2.2).

UN No.

Organik peroksit

IBC tipi

Azami miktar (litre)

Kontrol sıcaklığı

Acil durum sıcaklığı

3109

ORGANİK PEROKSİT, TİP F, SIVI

 

 

 

 

tert-Bütil kümil peroksit

31HA1

1 000

 

 

tert-Bütil hidroperoksit, suyla birlikte en fazla %72

31A

1 250

 

 

tert-Bütil peroksiasetat, seyreltici tip A'da en fazla %32

31A

31HA1

1 250

1 000

 

 

tert-Bütil peroksibenzoat, seyreltici tip A'da en fazla %32

31A

1 250

 

 

tert-Bütil peroksi-3,5,5-trimetilhekzanoat, seyreltici tip A'da en fazla %37

31A

31HA1

1 250

1 000

 

 

Kümil hidroperoksit, seyreltici tip A'da en fazla %90

31HA1

1 250

 

 

Dibenzol peroksit, su içinde kararlı şekilde dağılmış olarak en fazla %42

31H1

1 000

 

 

Di-tert-bütil peroksit, inceltici tip A'da en fazla %52

31A

31HA1

1 250

1 000

 

 

1,1-Di-(tert-butilperoksi) siklohekzan, seyreltici tip A'da en fazla %42

31H1

1 000

 

 

1,1-Di-(tert-butilperoksi) siklohekzan, seyreltici tip A'da en fazla %37

31A

1 250

 

 

Dilauroil peroksit, en fazla %42, kararlı dağılım, suda

31HA1

1 000

 

 

İzopropil kümil hidroperoksit, seyreltici tip A'da en fazla

%72

31HA1

1 250

 

 

p-Mentil hidroperoksit, seyreltici tip A'da en fazla %72

31HA1

1 250

 

 

Peroksiasetik asit, stabilize, en fazla %17

31A

31H1

31H2

31HA1

1 500

1 500

1 500

1 500

 

 

3110

ORGANİK PEROKSİT, TİP F, KATI

 

 

 

 

Dikümil peroksit

31A

31H1

31HA1

2 000

 

 

3119

ORGANİK PEROKSİT, TİP F, SIVI, SICAKLIK KONTROLLÜ

 

 

 

 

tert-Amil peroksipivalat, seyreltici tip A'da en fazla %32

31A

1 250

+10 °C

+15 °C

tert-Bütil peroksi-2-etilhekzanoat, seyreltici tip B'de en fazla %32

31HA1

31A

1 000

1 250

+30 °C

+30 °C

+35 °C

+35 °C

tert-Bütil peroksineodekanoat, seyreltici tip A'da en fazla

%32

31A

1 250

0 °C

+10 °C

tert-Bütil peroksineodekanoat, en fazla %52, kararlı dağılım, suda

31A

1 250

-5 °C

+5 °C

tert-Bütil peroksipivalat, seyreltici tip B'de en fazla %27

31HA1

31A

1 000

1 250

+10 °C

+10 °C

+15 °C

+15 °C

Kümil peroksineodekanoat, en fazla %52, kararlı dağılım, suda

31A

1 250

-15 °C

- 5 °C

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

IBC520

AMBALAJLAMA TALİMATI (devam)

 

 

IBC520

UN No.

Organik peroksit

IBC tipi

Azami miktar (litre)

Kontrol sıcaklığı

Acil durum sıcaklığı

3119

(devamı)

tert-Bütil peroksineodekanoat, en fazla %42 kararlı dağılım, suda

31A

1 250

- 5 °C

+ 5 °C

Di-(4-tert-bütilsikloheksil) peroksidikarbonat, en fazla

%42, kararlı dağılım, suda

31HA1

1 000

+30 °C

+35 °C

Disetil peroksidikarbonat, en fazla %42, kararlı dağılım, suda

31HA1

1 000

+30 °C

+35 °C

Di-(2-neodekanoilperoksiizopropil)benzen, en fazla %42, kararlı dağılım, suda

31A

1 250

-15 °C

-5 °C

3-Hidroksi-1,1-dimetilbütil peroksineodekanoat, en fazla

%52, kararlı dağılım, suda

31A

1 250

-15 °C

-5 °C

Di-(2-etilheksil) peroksidikarbonat, en fazla %62, kararlı dağılım, suda

31A

1 250

-20 °C

-10 °C

31HA1

1000

-20 °C

-10 °C

Dimiristil peroksidikarbonat, en fazla %42, kararlı dağılım, suda

31HA1

1 000

+15 °C

+20 °C

Di-(3,5,5-trimetilhekzanol) peroksit, seyreltici tip A'da en fazla %52

31HA1

31A

1 000

1 250

+10 °C

+10 °C

+15 °C

+15 °C

Di-(3,5,5-trimetilheksanol) peroksit, en fazla %52, kararlı dağılım, suda

31A

1 250

+10 °C

+15 °C

1,1,3,3-Tetrametilbütil peroksineodekanoat, en fazla %52, kararlı dağılım, suda

31A

31HA1

1 250

1 000

- 5 °C

-5 °C

+ 5 °C

+5 °C

1,1,3,3-Tetrametilbütil peroksi-2-etilhekzonat, seyreltici tip A'da en fazla %67

31HA1

1000

+15 °C

+20 °C

Disiklohekzilperoksidikarbonat, su içinde kararlı şekilde dağılmış olarak en fazla %42

31A

1 250

+10 °C

+15 °C

 

Diizobütiril peroksit, en fazla %28, kararlı dağılım, suda

31HA1

31A

1 000

1 250

-20 °C

-20 °C

-10 °C

-10 °C

 

Diizobütiril peroksit, en fazla %42, kararlı dağılım, suda

31HA1

31A

1 000

1 250

-25 °C

-25 °C

-15 °C

-15 °C

3120

ORGANİK PEROKSİT, TİP F, KATI, SICAKLIK KONTROLLÜ

 

 

 

 

Formülasyon listelenmemiştir.

Ek zorunluluklar:

 1. IBC'ler taşıma esnasında havalandırmayı sağlayan bir cihazla donatılacaktır. Taşıma esnasında azami doldurma koşulları altında basınç tahliye cihazının girişi IBC'nin buhar boşluğu içine yerleştirilmelidir.

 2. Komple metal muhafazalı metal IBC'lerin veya kompozit IBC'lerin patlayarak kırılmasını önlemek amacıyla, acil durum tahliye cihazları, kendiliğinden hızlanan bozunma veya 4.2.1.13.8'de hesaplandığı üzere en az bir saatlik yangın girdabı sırasında ortaya çıkan tüm bozunma ürünlerini ve buharları tahliye edecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu ambalajlama talimatında belirtilen kontrol ve acil durum sıcaklıkları yalıtılmamış bir IBC'yi temel almaktadır. Bir IBC içerisinde, bu talimata uygun olarak bir organik peroksit taşınırken, aşağıdaki hususları temin etmek gönderen tarafın sorumluluğundadır:

  1. IBC'lere monte edilen basınç ve acil durum tahliye cihazları, organik peroksidin kendiliğinden hızlanan bozunma ve yangın girdabı dikkate alınarak tasarlanmıştır ve

  2. ilgili durumlarda, kullanılacak IBC'nin tasarımı gözetilerek (örneğin, yalıtım) belirtilen kontrol ve acil durum sıcaklıklarının uygunluğu sağlanmıştır.

 

IBC620 AMBALAJLAMA TALİMATI IBC620

Bu talimat, UN No. 3291 için geçerlidir.

4.1.1.15 hariç olmak üzere 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki IBC'lerin kullanımına izin verilmiştir: Ambalajlama grubu II için öngörülen performans seviyesine uygunluk gösteren sert,

Ek zorunluluklar:

 1. IBC içinde bulunan tüm sıvı içeriği emmeye yetecek miktarda emici madde bulunacaktır.

 2. IBC'ler sıvıları tutabilecek özellikte olacaktır.

 3. Kırık cam ve iğne gibi keskin maddeleri taşıması amaçlanan IBC'ler, delinmeye dirençli olacaktır.

 

Büyük ambalajların kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları

LP01

AMBALAJLAMA TALİMATI (SIVILAR)

LP01

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki büyük ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Büyük dış ambalajlar

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

Cam

10 litre

Çelik (50A)

 

 

 

Plastik

30 litre

Alüminyum (50B)

 

 

 

Metal

40 litre

Çelik veya alüminyum hariç

 

 

 

 

 

metal (50N)

 

 

 

 

 

Sert plastik (50H)

Doğal ahşap (50C)

İzin verilmez

İzin verilmez

Azami kapasite: 3 m3

 

 

Kontrplak (50D)

 

 

 

 

 

Yeniden yapılandırılmış ahşap (50F)

Mukavva (50G)

 

LP02

AMBALAJLAMA TALİMATI (KATILAR)

LP02

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki büyük ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Büyük dış ambalajlar

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

Cam 10 kg

Çelik (50A)

 

 

 

Plastik 50 kg

Alüminyum (50B)

 

 

 

Metal 50 kg

Çelik veya alüminyum hariç

 

 

 

Kağıt a, b 50 kg

metal (50N)

 

 

 

Mukavva a, b 50 kg

Sert plastik (50H)

Doğal ahşap (50C)

İzin verilmez

İzin verilmez

Azami kapasite: 3 m3

 

Kontrplak (50D)

 

 

 

 

Yeniden yapılandırılmış ahşap

 

 

 

 

(50F)

 

 

 

Mukavva (50G)

 

 

 

Esnek plastik (51H) c

 

 

Bu iç ambalajlar, taşıma esnasında sıvı haline gelebilecek maddelerin taşınmasında kullanılmamalıdır.

Bu iç ambalajlar, tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte olmalıdır.

Yalnızca esnek iç ambalajlarla kullanılacaktır.

Özel ambalajlama hükümleri: L2 Silindi.

 

L3 Not: UN No.2208 ve 3486 için, deniz yoluyla büyük ambalajlarda taşıma yasaktır.

 

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

LP02 AMBALAJLAMA TALİMATI (KATILAR) (devamı) LP02

RID ve ADR'ye mahsus özel ambalajlama hükmü:

LL1 UN no. 3509 için, büyük ambalajların 4.1.1.3 hükümlerini karşılaması gerekmez.

 

6.6.4 gerekliliklerini karşılayan, sızdırmazlığı sağlanan ya da delinmeye dirençli sızdırmaz astar veya torba içeren büyük ambalajlar kullanılacaktır.

 

Artık maddelerin taşınma sırasında karşılaşılabilecek sıcaklıklarda sıvı hale gelme ihtimali olmayan katı maddeler olması halinde, esnek büyük ambalajlar kullanılabilir.

 

Sıvı artıkların olması halinde, sızdırmazlık sağlayan sert büyük ambalajlar kullanılacaktır (örneğin; emici malzemeler)

 

Dolumdan ve taşıma aşamasına alınmadan önce, her bir büyük ambalaj herhangi bir aşınma, kir ya da diğer hasarların bulunmadığından emin olmak adına incelenecektir. Direnç kaybı belirtisi gösteren herhangi bir büyük ambalaj daha fazla kullanılmayacaktır (ufak göçükler ve çiziklerin büyük ambalajların sağlamlığını düşürdüğü düşünülmeyecektir).

 

Sınıf 5.1'e ait kalıntılar içeren ıskarta, boş, temizlenmemiş ambalajların taşınmasında kullanılan büyük ambalajlar, malların ahşap veya diğer yanıcı malzeme ile temas etmeyeceği şekilde inşa edilecek veya düzenlenecektir.

 

LP99 AMBALAJLAMA TALİMATI LP99

Yalnızca bu maddeler için yetkili makam tarafından onaylanan büyük ambalajlar kullanılabilir. Yetkili makam onayının nüshası, her bir sevkiyatta bulundurulacaktır veya taşıma belgesi ambalajın yetkili makam tarafından onaylandığını gösterir bir ibare içerecektir.

 

LP101 AMBALAJLAMA TALİMATI LP101

Aşağıdaki ambalajların kullanımına, 4.1.1 ve 4.1.3'teki genel hükümler ile 4.1.5'teki özel hükümlerin karşılanması şartıyla izin verilmiştir.

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Büyük ambalajlar

 

Gerekli değil

 

Gerekli değil

Çelik (50A)

Alüminyum (50B)

Çelik veya alüminyum hariç metal (50N)

Sert plastik (50H) Doğal ahşap (50C) Kontrplak (50D)

Yeniden yapılandırılmış ahşap (50F)

Mukavva (50G)

Özel ambalajlama hükmü:

 

L1 UN No. 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169,

0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300,

0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436,

0437, 0438, 0451, 0488, 0502 ve 0510 için:

Normalde askeri kullanıma yönelik büyük ve güçlü patlayıcı maddeler, ateşleme mekanizması olmaksızın ya da etkili en az iki koruyucu özellik içerdiği takdirde ateşleme mekanizmalarıyla ambalajlanmadan taşınabilir. Bu maddeler sevk maddelerine sahipse veya kendiliğinden tahrik özelliğine sahipse, ateşleme sistemleri normal taşıma koşullarında karşılaşılacak tahrik etkilerine karşı korunmalıdır. Ambalajlanmamış bir nesne üzerinde yürütülen Test Serisi 4'te elde edilen negatif bir sonuç, parçanın ambalajsız taşıma için değerlendirilebileceğini gösterir. Ambalajsız bu tür parçalar, kızaklara sabitlenebilir veya sandık ya da uygun başka bir taşıma sistemine yerleştirilebilir.

 

LP102

AMBALAJLAMA TALİMATI

LP102

Aşağıdaki ambalajların kullanımına, 4.1.1 ve 4.1.3'teki genel hükümler ile 4.1.5'teki özel hükümlerin karşılanması şartıyla izin verilmiştir.

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Dış ambalajlar

Torbalar

 

 

su geçirmez

 

Çelik (50A)

 

 

Alüminyum (50B)

Kaplar

 

Çelik veya alüminyum hariç metal

mukavva

 

(50N)

metal

Gerekli değil

Sert plastik (50H)

plastik

 

Doğal ahşap (50C)

ahşap

 

Kontrplak (50D)

 

 

Yeniden yapılandırılmış ahşap (50F)

Levhalar

 

Mukavva (50G)

mukavva, oluklu

 

 

Tüpler

 

 

mukavva

 

 

 

LP200 AMBALAJLAMA TALİMATI LP200

Bu talimat UN No. 1950 için geçerlidir.

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki büyük ambalajların aerosoller için kullanımına izin verilmiştir:

Ambalajlama grubu II performans düzeyine uygun, aşağıdaki malzemelerden yapılmış sert büyük ambalajlar:

çelik (50A); alüminyum (50B);

çelik ve alüminyum dışındaki metaller (50N); sert plastik (50H);

doğal ahşap (50C);

kontrplak (50D);

yeniden yapılandırılmış ahşap (50F); sert mukavva (50G).

Özel ambalajlama hükmü:

L2 Büyük ambalajlar normal taşıma koşulları sırasında aerosollerin tehlikeli hareketini ve yanlışlıkla boşaltılmasını engelleyecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. Özel hüküm 327'ye göre taşınan atık aerosoller için, ambalajlar, emici malzeme gibi bir yöntem kullanarak, taşıma sırasında serbest sıvının kaçmasını engellemelidir. Büyük ambalajlar, yanıcı ortam oluşmasını ve basıncın artmasını engelleyecek şekilde yeterince havalandırılmalıdır.

 

LP621 AMBALAJLAMA TALİMATI LP621

Bu talimat, UN No. 3291 için geçerlidir.

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki büyük ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

 1. İç ambalajlara yerleştirilen klinik atıklar için: Toplam mevcut sıvı miktarını emmeye yetecek miktarda emici madde ve sıvıları tutma özelliğine sahip bir ambalaj olması şartıyla ambalajlama grubu II için öngörülen performans seviyesinde, katı maddeler için Bölüm 6.6'daki hükümlere uyan sert, sızdırmaz büyük ambalajlar;

 2. Daha fazla miktarlarda sıvı içeren ambalajlar için: Sıvılar için ambalajlama grubu II performans seviyesinde, Bölüm 6.6'daki hükümlere uyan sert büyük ambalajlar.

Ek zorunluluk:

Kırık cam ve iğne gibi, keskin maddeleri taşımak için yapılmış büyük ambalajlar, Bölüm 6.6'daki performans testi koşullarında delinmeye dirençli ve sıvı tutabilme özelliğine sahip olmalıdır.

 

LP902 AMBALAJLAMA TALİMATI LP902

Bu talimat, UN No. 3268 için geçerlidir.

Ambalajlanmış nesneler:

4.1.1 ve 4.1.3'teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

 

Ambalajlama grubu III için öngörülen performans seviyesine uygunluk gösteren ambalajlar. Ambalajlar, normal taşıma koşullarında maddelerin istenmeyen şekilde hareket etmesini önlemek üzere tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

 

Ambalajlanmamış nesneler:

Nesneler, imal edildikleri yerden montaj tesisine taşınan elleçleme aletleri veya yük taşıma üniteleri vasıtasıyla ambalajsız şekilde taşınabilirler.

Ek zorunluluk:

 

Her basınçlı kap, basınçlı kaplar içine konan madde(ler) için yetkili makam tarafından belirlenen zorunluluklara uygunluk gösterecektir.

 

LP903 AMBALAJLAMA TALİMATI LP903

Bu talimat UN No. 3090, UN No. 3091, UN No. 3480 ve UN No. 3481 için geçerlidir.

Aşağıdaki büyük ambalajlara, 4.1.1 ve 4.1.3'ün genel hükümlerinin sağlanması şartıyla, ekipman içinde bulunan bir batarya da dâhil olmak üzere tek bir batarya için izin verilir.

Ambalajlama grubu II performans düzeyine uygun, aşağıdaki malzemelerden yapılmış sert büyük ambalajlar: çelik (50A);

alüminyum (50B);

çelik ve alüminyum dışındaki metaller (50N); sert plastik (50H);

doğal ahşap (50C); kontrplak (50D);

yeniden yapılandırılmış ahşap (50F);

sert mukavva (50G).

Batarya, büyük ambalaj içerisinde hareket ya da yer değişikliği nedeniyle meydana gelebilecek hasarlara karşı korunması amacıyla ambalajlanacaktır.

Ek zorunluluk:

Bataryalar, kısa devreye karşı korunacaktır.

LP904 AMBALAJLAMA TALİMATI LP904

Bu talimat, teçhizat içinde bulunanlar da dâhil olmak üzere UN No. 3090, UN No. 3091, UN No. 3480 ve UN No. 3481 hasarlı ya da kusurlu bataryalar için geçerlidir.

4.1.1 ve 4.1.3'ün Genel Hükümlerinin yerine getirilmesi şartıyla tek bir hasarlı ya da kusurlu batarya için ya da teçhizat içinde bulunan tek bir hasarlı ya da kusurlu batarya için aşağıdaki büyük ambalajlara izin verilmiştir.

Bataryalar ve batarya bulunduran ekipmanlar için büyük ambalajlar:

 

çelik (50A) alüminyum (50B)

kontrplak (50D)

Ambalajlar, ambalajlama grubu II'nin performans seviyesine uyacaktır.

 1. Hasarlı ya da kusurlu bataryaların her biri ya da bu türden batarya içeren teçhizat iç ambalaj içine tek tek konulacaktır ve daha sonra bir dış ambalaj içine yerleştirilecektir. İç ambalaj ya da dış ambalaj, muhtemel elektrolit salınımını engellemek için sızdırmaz olacaktır.

 2. Her bir iç ambalaj, tehlikeli sıcaklık oluşumuna karşı koruma sağlamak için, yeterli yanmaz ve yalıtkan termal izolasyon malzemeleri ile çevrelenecektir.

 3. Sızdırmaz ambalajların, uygun olması halinde hava tahliye vanası ile donatılması gerekmektedir.

 4. Titreşim ve sarsıntıların muhtemel etkilerini en aza indirmek, taşıma sırasında daha fazla hasar meydana gelmesini ve tehlikeli durumları önlemek için bataryanın ambalaj içinde hareketini önlemek adına uygun önlemler alınacaktır. Yanmaz ve iletken olmayan türden tampon malzemesi de bu ihtiyacın karşılanması için kullanılabilir.

 5. Yanmazlık, ambalajın tasarlandığı ya da üretildiği ülkede geçerli olan standarda göre değerlendirilecektir.

 

Sızdıran piller ve bataryalar için, yeterli etkisiz emici malzeme iç ambalaja ya da dış ambalaja eklenecek ve böylece herhangi bir elektrolit salınımı engellenecektir

Ek zorunluluk:

 

çelik veya alüminyum hariç metal (50N) sert plastik (50H)

Bataryalar, kısa devreye karşı korunacaktır.

 

(Silindi)

Sınıf 1'de yer alan maddeler için özel ambalajlama hükümleri

4.1.1'in genel hükümleri karşılanmalıdır.

Sınıf 1'de yer alan mallara yönelik tüm ambalajlar şu şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir:
(a) Sıcaklık, nem ve basınçtaki ön görülebilir değişiklikler de dahil olmak üzere normal taşıma
koşullarında patlayıcıları koruyacak, kaçmasını önleyecek ve istenmeyen tutuşma veya çalışma
risklerinde artışa neden olmayacaktır;
(b) Normal taşıma şartlarında komple ambalajın emniyetli olarak taşınabilecektir ve
(c) Ambalajlar patlayıcıların teşkil ettiği riskin artmayacağı şekilde, taşıma sırasında olası bir
istifleme işlemi nedeniyle üzerlerine yüklenen yüke karşı mukavemete sahip olacak;
ambalajların taşıma işlevi hasar görmeyecek ve ambalajların dayanıklılığını azaltacak veya bir
yığının dengesizliğine neden olacak şekilde şekil bozukluğuna maruz kalmayacaktır.

Taşımaya hazırlanan tüm patlayıcı maddeler ve mallar, 2.2.1'de detayları verilmiş olan prosedürlere uygun
şekilde sınıflandırılmış olacaktır.

Sınıf 1'de yer alan maddeler, 4.1.4'te detaylandırıldığı üzere, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (8)'de belirtilen
ilgili ambalajlama talimatına uygun olarak ambalajlanmalıdır.

ADR'de aksi belirtilmedikçe, IBC'ler ve büyük ambalajlar da dahil olmak üzere ambalajlar, uygun olduğu
hallerde 6.1, 6.5 veya 6.6'nın zorunluluklarına uygun olacak ve ambalajlama grubu II için test
zorunluluklarını karşılayacaktır.

Sıvı patlayıcılar içeren ambalajların kapatma tertibatı, sızıntıyı önlemek için çift korumaya sahip olmalıdır.

Metal varillerin kapatma tertibatı uygun bir conta içermelidir; kapatma tertibatı vidalı bir dişliye sahipse,
patlayıcı maddelerin vidalı dişliye girmesi engellenmelidir.

Suda çözünür maddelere yönelik ambalajlar su geçirmez olmalıdır. Duyarlılığı giderilmiş veya flegmatize
maddelere yönelik ambalajlar, taşıma esnasında konsantrasyon değişikliklerini önlemek amacıyla kapalı
şekilde kullanılmalıdır.

Ambalajların su ile doldurulmuş çift zarf içermesi durumunda, su taşıma esnasında donabileceği için,
donmayı önlemek amacıyla su içine yeterli miktarda antifriz ajan eklenmelidir. Alev alabilirlik özelliği
nedeniyle yangın tehlikesi oluşturabilecek antifrizler kullanılmamalıdır.

Koruyucu muhafazası olmayan metalden mamul çivi, tel ve diğer kapatma tertibatları, iç ambalajın
patlayıcı maddeleri metallerle temas etmeye karşı yeterli korumayı sağlaması durumu hariç dış ambalajın
içine girmemelidir.

İç ambalajlar, donanım ve tampon malzemeleri ile patlayıcı maddelerin veya nesnelerin ambalajlar içine
yerleştirilmesi normal taşıma şartları altında patlayıcı maddelerin veya nesnelerin dış ambalaj içinde
gevşemesini önleyecek bir yöntemle yapılır. Maddelerin metal bileşenlerinin metal ambalajlarla temas
etmesi önlenmelidir. Dış bir kasa içine konmamış patlayıcı maddeler içeren malzemeler, birbirlerine
sürtünmesini ve birbirine çarpmasını önlemek üzere birbirlerinden ayrılmalıdır. Tampon maddesi, tablalar,
iç ve dış ambalajlar içindeki ayıraçlar, kalıplar veya kaplar bu amaçla kullanılabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018