Karayolunda Tehlikeli Madde

UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerlerinin (MEGC) kullanımına ilişkin genel hükümler

Bu bölümde, 6.7.5'te sözü edilen soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların taşınmasında çok elemanlı gaz
konteynerlerinin(MEGC) kullanılmasına ilişkin genel hükümler yer almaktadır.

MEGC'ler, 6.7.5'te ayrıntıları verilen tasarım, yapım, muayene ve test şartlarına uygunluk gösterecektir.
MEGC'lerin bileşenleri, 4.1.4.1'de yer alan P200 sayılı ambalajlama talimatında ve 6.2.1.6'da öngörülen
hükümlere uygun olarak periyodik bir şekilde muayene edilir.

Taşıma sırasında MEGC'ler, yanlamasına ve boylamasına darbeler ile devrilme sonucu bileşenlerde ve
servis donanımında meydana gelebilecek hasarlara karşı korunmalıdır. Eğer bileşenler ve servis donanımı
darbelere ya da devrilmeye karşı korunaklı olarak yapılmış ise, bu şekilde korunmasına ihtiyaç yoktur. Bu
tür koruma örnekleri 6.7.5.10.4'te yer almaktadır.

MEGC'lere ilişkin periyodik test ve muayene şartları 6.7.5.12'de sıralanmıştır. MEGC'ler ya da bileşenleri,
periyodik muayene zamanları geldikten sonra yüklenmeyecek ya da doldurulmayacaktır; ancak süre
limitinin bitmesinden sonra kendileri taşınabilir.

Doldurma

Dolumdan önce, MEGC'ler, taşınacak gaz için kullanımına izin verildiklerinin kanıtlanması ve ilgili ADR
hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla muayene edilir.

MEGC bileşenleri, her bir elemana doldurulacak olan belli gaz için 4.1.4.1, P200 sayılı ambalajlama
talimatında belirtilen çalışma basınçlarına, dolum oranlarına ve dolum hükümlerine uygun olarak
doldurulacaktır. Hiçbir durumda bir MEGC veya bileşenler grubu bir ünite olarak, herhangi bir elemanın en
düşük çalışma basıncının üstünde doldurulmaz.

MEGC'ler kabul edilebilir en yüksek brüt kütlelerinin üstünde doldurulmaz.

İzolasyon vanaları, dolumdan sonra kapatılacak ve taşıma sırasında kapalı kalacaktır. Zehirli gazlar (T, TF,
TC, TO, TFC ve TOC grubu gazlar), sadece her bir elemanın bir izolasyon vanasıyla donatılmış olduğu
MEGC'lerde taşınabilir.

Dolum ağzı veya ağızları, kapaklarla veya tıkaçlarla kapatılır. Dolum sonrasında, kapakların ve donanımın
sızdırmazlığı, dolduran tarafından kontrol edilir.

MEGC'lerin doldurulmasına aşağıdaki durumlarda izin verilmez:
(a) Basınçlı kapların ya da yapısal veya servis donanımının bütünlüğü etkilenecek ölçüde hasar
gördüğünde;
(b) Basınçlı kap veya yapısal ya da servis donanımı muayene edilip ve iyi çalışır durumda olduğu
belirlenmediyse;
(c) Gerekli sertifikalar, yeniden testler ve doldurma işaretleri okunaklı değilse.

Aşağıdaki hallerde dolu MEGC'ler taşımaya sunulamaz:
(a) Sızıntı yapıyorsa;
(b) Basınçlı kapların ya da yapısal veya servis donanımı bütünlüğü etkilenecek ölçüde hasar
gördüğünde;
(c) Basınçlı kap veya yapısal ya da servis donanımı muayene edilip ve iyi çalışır durumda olduğu
belirlenmediyse ve
(d) gerekli sertifikalar, yeniden testler ve doldurma işaretleri okunaklı değilse.

Temizlenmeyen ve yıkanmayan boş çok elemanlı gaz konteynerleri, daha önce içlerinde bulunan maddeyle
dolu çok elemanlı gaz konteynerleriyle aynı hükümlere tabi olacaktır.

Portatif tank talimatları ve özel hükümler

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018