Karayolunda Tehlikeli Madde

Portatif tank talimatları ve özel hükümler

Genel

Bu bölümde, portatif tanklarda taşınma yetkisi verilen tehlikeli mallarla ilgili portatif tank talimatları ve
özel hükümleri yer almaktadır. Her bir portatif tank talimatı, alfa sayısal bir kodla tanımlanmıştır (örneğin
T1). Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10)'da, portatif bir tankta taşınmasına izin verilen her bir madde için
başvurulacak portatif tank talimatı gösterilmektedir. Belli bir tehlikeli mal girişi için Sütun (10)'da herhangi
bir portatif tank talimatının yer almaması halinde, 6.7.1.3'te ayrıntıları verildiği şekilde yetkili bir
makamdan onay alınmadığı sürece, söz konusu maddenin portatif tanklarla taşınmasına izin verilmez.
Portatif tank özel hükümleri, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (11)'de yer alan belirli tehlikeli mallara tahsis
edilmiştir. Her bir portatif tank talimatı, alfa sayısal bir kodla tanımlanmıştır (örneğin TP1). Portatif tank
özel hükümlerinin bir listesi 4.2.5.3'te verilmiştir.
NOT: MEGC'lerde taşınmalarına izin verilen gazlar Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10)'da "(M)" harfiyle
gösterilmiştir.

Portatif tank talimatları

Portatif tank talimatları, Sınıf 1 ila Sınıf 9'da yer alan tehlikeli mallar için geçerlidir. Portatif tank talimatları,
belli maddeler için geçerli olan portatif tank hükümleriyle ilgili özel bilgiler vermektedir. Bu hükümler, bu
Bölümdeki genel hükümler ile Bölüm 6.7'de yer alan genel zorunluluklara ek olarak yerine getirilecektir.

Sınıf 1 ve 3 ila 9'da yer alan mallar için portatif tank talimatları, geçerli asgari test basıncını, asgari gövde
kalınlığını (referans çelik üzerinden), alt kapak zorunlulukları ile basınç tahliye zorunluluklarını
göstermektedir. T23 sayılı portatif tank talimatında, portatif tanklarda taşınmasına izin verilen Sınıf 4.1
kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ile Sınıf 5.2 organik peroksitler, geçerli kontrol ve acil tahliye
sıcaklıklarıyla birlikte verilmiştir.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar, T50 sayılı portatif tank talimatına tabidir. T50 sayılı talimat, portatif
tanklarda taşınmasına izin verilen soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar için kabul edilebilir en yüksek
çalışma basınçlarını, sıvı seviyesinin altındaki ağız (delik) zorunluluklarını, basınç tahliye zorunluluklarını
ve en yüksek dolum yoğunluğu zorunluluklarını vermektedir.

Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar, T75 sayılı portatif tank talimatına tabidir.

İlgili portatif tank talimatlarının belirlenmesi

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10)'da belli bir tehlikeli mal girişi için özel bir portatif tank talimatının
öngörülmüş olduğu hallerde, daha yüksek azami test basınçlarına, daha büyük gövde kalınlıklarına, daha
katı alt kapak ve basınç tahliye tertibatı şartlarına sahip olan ilave portatif tanklar kullanılabilir. Aşağıdaki
kılavuz ilkeler, belli maddelerin taşınması amacıyla kullanılabilecek olan uygun portatif tankların
belirlenmesi için geçerlidir:
 

Belirtilen portatif tank talimatı

Ayrıca izin verilen portatif tank talimatları

T1

T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T2

T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T3

T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T4

T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T5

T10, T14, T19, T20, T22

T6

T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T7

T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T8

T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22

T9

T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22

T10

T14, T19, T20, T22

T11

T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T12

T14, T16, T18, T19, T20, T22

T13

T14, T19, T20, T21, T22

T14

T19, T20, T22

T15

T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T16

T18, T19, T20, T22

T17

T18, T19, T20, T21, T22

T18

T19, T20, T22

T19

T20, T22

T20

T22

T21

T22

T22

Yok

T23

Yok

 

Portatif tank talimatları

Portatif tank talimatları, belirli maddelerin taşınması için kullanıldıklarında portatif tank için geçerli olan
zorunlulukları ortaya koyar. T1 ila T22 portatif tank talimatları, ilgili asgari test basıncını, asgari gövde
kalınlığını (mm referans çelik üzerinden) ve basınç tahliye ile alt kapak zorunluluklarını ortaya koyar.
 

T1 - T22 PORTATİF TANK TALİMATLARI T1 - T22

Bu portatif tank talimatları Sınıf 1 ve Sınıf 3 ila Sınıf 9 sıvı ya da katı maddelerde uygulanabilir. Bölüm 4.2.1 genel hükümleri ve Bölüm 6.7.2 gereklilikleri karşılanacaktır

Portatif tank talimatı

Asgari test basıncı (bar)

Asgari gövde kalınlığı (mm üzerinden referans çelik) (bkz. 6.7.2.4)

Basınç tahliye zorunlulukları (bkz.

6.7.2.8)

Alt kapak zorunlulukları (bkz.

6.7.2.6)

T1

1,5

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.2

T2

1,5

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T3

2.65

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.2

T4

2.65

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T5

2.65

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez

T6

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.2

T7

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T8

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

İzin verilmez

T9

4

6mm

Normal

İzin verilmez

T10

4

6mm

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez

T11

6

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T12

6

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.8.3

Bkz. 6.7.2.6.3

T13

6

6mm

Normal

İzin verilmez

T14

6

6mm

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez

T15

10

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T16

10

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.8.3

Bkz. 6.7.2.6.3

T17

10

6mm

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T18

10

6mm

Bkz. 6.7.2.8.3

Bkz. 6.7.2.6.3

T19

10

6mm

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez

T20

10

8mm

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez

T21

10

10mm

Normal

İzin verilmez

T22

10

10mm

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez

-------------------------------

"Normal" ibaresinin yer aldığı hallerde, 6.7.2.8.3 dışındaki tüm 6.7.2.8 zorunlulukları geçerli olur.

Bu sütunda "İzin verilmez" ibaresi yer alıyorsa, taşınacak maddenin bir sıvı olması halinde alt kapakların kullanımına izin verilmez (bkz. 6.7.2.6.1). Taşınacak maddenin normal taşıma koşulları altında karşılaşılan tüm sıcaklıklarda

orunluluklarına uyan alt kapakların kullanımına izin verilmiştir.

 

T23 PORTATİF TANK TALİMATI T23

Bu portatif tank talimatı, Sınıf 4.1 kapsamındaki kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ile Sınıf 5.2 kapsamındaki organik peroksitler için geçerlidir. Bölüm 4.2.1 genel hükümleri ve Bölüm 6.7.2 gereklilikleri karşılanacaktır Sınıf 4.1 kapsamındaki kendiliğinden tepkimeye giren maddelerle 4.2.1.13'teki Sınıf 5.2 organik peroksitlere özel ek hükümler de

karşılanacaktır.

UN

No.

Madde

Asgari test basıncı (bar)

Asgari gövde kalınlığı (mm- referans

çelik)

Alt kapak zorunlulukları

Basınç tahliye zorunlulukları

Doldurma derecesi

Kontrol sıcaklığı

Acil durum sıcaklığı

3109

ORGANİK PEROKSİT,

4

Bkz.

Bkz. 6.7.2.6.3

Bkz. 6.7.2.8.2

Bkz.

 

 

 

TİP F, SIVI

 

6.7.2.4.2

 

4.2.1.13.6

4.2.1.13.13

 

tert-Butil hidroperoksita,

 

 

 

4.2.1.13.7

 

 

suyla birlikte en

 

 

 

4.2.1.13.8

 

 

fazla %72

 

 

 

 

 

 

Kümil hidroperoksit,

 

 

 

 

 

 

seyreltici tip A'da en

 

 

 

 

 

 

fazla %90

 

 

 

 

 

 

Di-tert-Butil peroksit,

 

 

 

 

 

 

seyreltici tip A'da en

 

 

 

 

 

 

fazla %32

 

 

 

 

 

 

İzopropil kümil

 

 

 

 

 

 

hidroperoksit, seyreltici

 

 

 

 

 

 

tip A'da en fazla %72

 

 

 

 

 

 

p-Mentil hidroperoksit,

 

 

 

 

 

 

seyreltici tip A'da en

 

 

 

 

 

 

fazla %72

 

 

 

 

 

 

Pinanil hidroperoksit,

 

 

 

 

 

 

seyreltici tip A'da en

 

 

 

 

 

 

fazla %56

 

 

 

 

 

3110

ORGANİK PEROKSİT,

4

Bkz.

Bkz. 6.7.2.6.3

Bkz. 6.7.2.8.2

Bkz.

 

 

 

TİP F, KATI

 

6.7.2.4.2

 

4.2.1.13.6

4.2.1.13.13

 

Dikümil peroksit b

 

 

 

4.2.1.13.7

 

 

 

 

 

 

4.2.1.13.8

 

3119

ORGANİK PEROKSİT,

4

Bkz.

Bkz. 6.7.2.6.3

Bkz. 6.7.2.8.2

Bkz.

c

c

 

TİP F, SIVI, SICAKLIK

 

6.7.2.4.2

 

4.2.1.13.6

4.2.1.13.13

 

 

 

KONTROLLÜ

 

 

 

4.2.1.13.7

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.13.8

 

 

 

 

tert-Amil peroksineodekanoat, seyreltici tip A'da en

fazla %47

 

 

 

 

 

-10 °C

-5 °C

 

tert-Butil peroksiasetat, seyreltici tip B'de en

fazla %32

 

 

 

 

 

+30 °C

+35 °C

 

tert-Butil peroksi-2- etilhekzanoat, seyreltici tip B'de en fazla %32

 

 

 

 

 

+15 °C

+20 °C

 

-------------------------------

a %65 tert-Butil hidroperoksit ve %35 suyun güvenlik eş değerinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmış olması şartıyla.

b Portatif tank başına azami miktar: 2.000 kg.

c Yetkili Makamın onayladığı şekilde.

 

T23 PORTATİF TANK TALİMATI (devamı) T23

Bu portatif tank talimatı, Sınıf 4.1 kapsamındaki kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ile Sınıf 5.2 kapsamındaki organik peroksitler için geçerlidir. Bölüm 4.2.1 genel hükümleri ve Bölüm 6.7.2 gereklilikleri karşılanacaktır Sınıf 4.1 kapsamındaki kendiliğinden tepkimeye giren maddelerle 4.2.1.13'teki Sınıf 5.2 organik peroksitlere özel ek hükümler de

karşılanacaktır.

UN No.

Madde

Asgari test basıncı (bar)

Asgari gövde kalınlığı (mm- referans

çelik)

Alt kapak zorunlulukları

Basınç tahliye zorunlulukları

Doldurma derecesi

Kontrol sıcaklığı

Acil durum sıcaklığı

3119

(devamı)

tert-Butil peroksipivalat, seyreltici tip B'de en fazla %27

 

 

 

 

 

+5 °C

+10 °C

tert-Butil peroksi-3,5,5- trimetil-hekzanoat, seyreltici tip B'de en fazla %32

 

 

 

 

 

+35 °C

+40 °C

Di-(3,5,5-

trimetilhekzanol) peroksit, seyreltici tip A'da en fazla %38

 

 

 

 

 

0 °C

+5 °C

Peroksiasetik asit, distile, tip F, stabilized

 

 

 

 

 

+30 °C

+35 °C

3120

ORGANİK PEROKSİT, TİP F, KATI, SICAKLIK KONTROLLÜ

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.6.3

Bkz. 6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

Bkz.

4.2.1.13.13

c

c

3229

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN SIVI TİP F

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.6.3

Bkz. 6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

Bkz.

4.2.1.13.13

 

 

3230

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI TİP F

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.6.3

Bkz. 6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

Bkz.

4.2.1.13.13

 

 

3239

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN SIVI TİP F, SICAKLIK KONTROLLÜ

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.6.3

Bkz. 6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

Bkz.

4.2.1.13.13

c

c

3240

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI TİP F, SICAKLIK KONTROLLÜ

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.6.3

Bkz. 6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

Bkz.

4.2.1.13.13

c

c

 

-------------------------------

c Yetkili Makamın onayladığı şekilde.

En fazla %41 su ihtiva eden konsantrasyon içinde peroksiasetik asitten peroksiasetik asit damıtmasıyla elde edilen formülasyon; toplam aktif oksijen (Peroksiasetik asit + H2O2≤ %9,5, Testler ve Kriterler Elkitabı, 20.4.3 (f) maddesinde öngörülen kriterlere uygun. AŞINDIRICI" risk levhası gerekli (Model No 8, bakınız 5.2.2.2.2)

 

T50 PORTATİF TANK TALİMATI T50

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2'nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3'ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN

No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Çıplak, Güneş Korumalı; Yalıtımlı;

sırasıylaa

Sıvı seviyesinin altındaki kapaklar

Basınç tahliye zorunluluklarıb(bkz. 6.7.3.7)

Azami dolum oranı

1005

Amonyak, susuz

29.0

25.7

22.0

19.7

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

0.53

1009

Bromotriflorometan (Soğutucu gaz R 13B1)

38.0

34.0

30.0

27.5

İzin verilir

Normal

1.13

1010

Butadienler, stabilize

7.5

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.55

1010

Butadienler ve hidrokarbon karışımı, stabilize

Bkz. 6.7.3.1, MAWP

tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

1011

Butan

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.51

1012

Butilen

8.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.53

1017

Klor

19.0

17.0

15.0

13.5

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.25

1018

Klorodiflorometan (Soğutucu gaz R 22)

26.0

24.0

21.0

19.0

İzin verilir

Normal

1.03

1020

Kloropentafloroetan (Soğutucu gaz R 115)

23.0

20.0

18.0

16.0

İzin verilir

Normal

1.06

1021

1-Kloro- 1, 2,2,2,- trifluoroetan (Soğutucu gaz R 124)

10.3

9.8

7.9

7.0

İzin verilir

Normal

1.20

1027

Siklopropan

18.0

16.0

14.5

13.0

İzin verilir

Normal

0.53

-------------------------------

"Küçük", 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; "Çıplak", 1 m'den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Güneş koruması", gövde çapı 1.5 m'den

fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Yalıtımlı", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, "Tasarım referans sıcaklığı").

b Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki " Normal" ibaresi, 6.7.3.7.3'te belirtilen kırılabilir diskin gerekli olmadığını ifade eder.

 

T50 PORTATİF TANK TALİMATI (devamı) T50

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2'nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3'ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN

No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Çıplak, Güneş Korumalı; Yalıtımlı;

sırasıylaa

Sıvı seviyesinin altındaki kapaklar

Basınç tahliye zorunluluklarıb(bkz. 6.7.3.7)

Azami dolum oranı

1028

Diklorodiflorometan (Soğutucu gaz R 12)

16.0

15.0

13.0

11.5

İzin verilir

Normal

1.15

1029

Diklorodiflorometan (Soğutucu gaz R 21)

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

1.23

1030

1,1-Difluoroetan (soğutucu gaz R 152a)

16.0

14.0

12.4

11.0

İzin verilir

Normal

0.79

1032

Dimetilamin, susuz

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.59

1033

Dimetil eter

15.5

13.8

12.0

10.6

İzin verilir

Normal

0.58

1036

Etilamin

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.61

1037

Etil klorür

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.80

1040

Etilen oksit, 50 °C'de toplam 1MPa (10 bar) basınca kadar azot ile beraber

10.0

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

0.78

1041

Etilen oksit ve karbondioksit karışımı, %9'dan fazla, %87'den az etilen oksit ile beraber

Bkz. 6.7.3.1, MAWP

tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

1055

İzobutilen

8.1

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.52

 

-------------------------------

"Küçük", 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; "Çıplak", 1 m'den fazla gövde çapına

sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Güneş koruması", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Yalıtımlı", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, "Tasarım referans sıcaklığı").

b Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki " Normal" ibaresi, 6.7.3.7.3'te belirtilen kırılabilir diskin gerekli olmadığını ifade eder.

 

T50 PORTATİF TANK TALİMATI (devamı) T50

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2'nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3'ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN

No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Çıplak, Güneş Korumalı; Yalıtımlı;

sırasıylaa

Sıvı seviyesinin altındaki kapaklar

Basınç tahliye zorunluluklarıb(bkz. 6.7.3.7)

Azami dolum oranı

1060

Metilasetilen ve propadien karışımı, stabilize

28.0

24.5

22.0

20.0

İzin verilir

Normal

0.43

1061

Metilamin, anhidrit

10.8

9.6

7.8

7.0

İzin verilir

Normal

0.58

1062

Metil bromür, %2'den daha az kloropikrin içerir

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.51

1063

Metilklorür (Soğutucu gaz R 40)

14.5

12.7

11.3

10.0

İzin verilir

Normal

0.81

1064

Metil merkaptan

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

0.78

1067

Diazot tetraoksit

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.30

1075

Petrol gazları, sıvılaştırılmış

Bkz. 6.7.3.1, MAWP

tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

1077

Propilen

28.0

24.5

22.0

20.0

İzin verilir

Normal

0.43

1078

Soğutucu gaz, b.b.b.

Bkz. 6.7.3.1, MAWP

tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz.4.2.2.7

1079

Sülfür dioksit

11.6

10.3

8.5

7.6

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.23

1082

Triflorokloroetilen, stabilize (Soğutucu gaz R 1113)

17.0

15.0

13.1

11.6

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.13

 

-------------------------------

"Küçük", 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; "Çıplak", 1 m'den fazla gövde çapına

sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Güneş koruması", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Yalıtımlı", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, "Tasarım referans sıcaklığı").

b Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki " Normal" ibaresi, 6.7.3.7.3'te belirtilen kırılabilir diskin gerekli olmadığını ifade eder.

 

T50 PORTATİF TANK TALİMATI (devamı) T50

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2'nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3'ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN

No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Çıplak, Güneş Korumalı; Yalıtımlı;

sırasıylaa

Sıvı seviyesinin altındaki kapaklar

Basınç tahliye zorunluluklarıb(bkz. 6.7.3.7)

Azami dolum oranı

1083

Trimetilamin, anhidrit

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.56

1085

Vinil bromür, stabilize

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

1.37

1086

Vinil klorür, stabilize

10.6

9.3

8.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.81

1087

Vinil metil eter, stabilize

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.67

1581

Kloropikrin ve metil bromür karışımı %2'den fazla kloropikrin içerir

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.51

1582

Kloropikrin ve metil klorür karışımı

19.2

16.9

15.1

13.1

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

0.81

1858

Hekzafloropropilen (Soğutucu gaz R 1216)

19.2

16.9

15.1

13.1

İzin verilir

Normal

1.11

1912

Metil klorür ve metilen klorür karışımı

15.2

13.0

11.6

10.1

İzin verilir

Normal

0.81

1958

1,2-dikloro-1,1,2,2-tetrafloroetan (soğutucu gaz R 114)

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

1.30

1965

Hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, b.b.b.

Bkz. 6.7.3.1, MAWP

tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

1969

İzobutan

8.5

7,5

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.49

-------------------------------

"Küçük", 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; "Çıplak", 1 m'den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Güneş koruması", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Yalıtımlı", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve

yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, "Tasarım referans sıcaklığı").

b Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki " Normal" ibaresi, 6.7.3.7.3'te belirtilen kırılabilir diskin gerekli olmadığını ifade eder.

 

T50 PORTATİF TANK TALİMATI (devamı) T50

 

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2'nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3'ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN

No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Çıplak, Güneş

Korumalı; Yalıtımlı; sırasıylaa

Sıvı seviyesinin altındaki kapaklar

Basınç tahliye zorunluluklarıb(bkz. 6.7.3.7)

Azami dolum oranı

1973

Klorodifloro metan ve

28.3

İzin verilir

Normal

1.05

 

kloropentafloroetan karışımı

25.3

 

 

 

 

sabitlenmiş kaynama noktası,

22.8

 

 

 

 

yaklaşık %49 klorodiflorometan

20.3

 

 

 

 

içerir (Soğutucu gaz R 502)

 

 

 

 

1974

Klorodiflorobromometan

7.4

İzin verilir

Normal

1.61

 

(Soğutucu gaz R 12B1)

7.0

 

 

 

 

 

7.0

 

 

 

 

 

7.0

 

 

 

1976

Oklaflorosiklobutan (soğutucu

8.8

İzin verilir

Normal

1.34

 

gaz RC 318)

7.8

 

 

 

 

 

7.0

 

 

 

 

 

7.0

 

 

 

1978

Propan

22.5

İzin verilir

Normal

0.42

 

 

20.4

 

 

 

 

 

18.0

 

 

 

 

 

16.5

 

 

 

1983

1-Kloro-2,2,2,- trifluoroetan

7.0

İzin verilir

Normal

1.18

 

(Soğutucu gaz R 133a)

7.0

 

 

 

 

 

7.0

 

 

 

 

 

7.0

 

 

 

2035

1,1,1 -trifluoroetan (soğutucu gaz

31.0

İzin verilir

Normal

0.76

 

R 143a)

27,5

 

 

 

 

 

24.2

 

 

 

 

 

21.8

 

 

 

2424

Oktafloropropan (soğutucu gaz R

23.1

İzin verilir

Normal

1.07

 

218)

20.8

 

 

 

 

 

18.6

 

 

 

 

 

16.6

 

 

 

2517

1-Kloro-1,1- difluoroetan

8.9

İzin verilir

Normal

0.99

 

(Soğutucu gaz R 142b)

7.8

 

 

 

 

 

7.0

 

 

 

 

 

7.0

 

 

 

2602

Diklorodiflorometan ve 1,1-

20.0

İzin verilir

Normal

1.01

 

difloroetan azeotropik karışımı

18.0

 

 

 

 

yaklaşık %74

16.0

 

 

 

 

diklorodiflorometan içerir

14.5

 

 

 

 

(soğutucu gaz R 500)

 

 

 

 

 

-------------------------------

"Küçük", 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; "Çıplak", 1 m'den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Güneş koruması", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Yalıtımlı", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, "Tasarım referans sıcaklığı").

b Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki " Normal" ibaresi, 6.7.3.7.3'te belirtilen kırılabilir diskin gerekli olmadığını ifade eder.

 

T50 PORTATİF TANK TALİMATI (devamı) T50

 

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2'nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3'ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN

No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Çıplak, Güneş Korumalı; Yalıtımlı;

sırasıylaa

Sıvı seviyesinin altındaki kapaklar

Basınç tahliye zorunluluklarıb(bkz. 6.7.3.7)

Azami dolum oranı

3057

Trifloroasetil klorür

14.6

12.9

11.3

9.9

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.17

3070

Etilen oksit ve diklorodiflorometan

karışımı, %12,5'ten az etilen oksit içerir

14.0

12.0

11.0

9.0

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

1.09

3153

Perfloro (metil vinil eter)

14.3

13.4

11.2

10.2

İzin verilir

Normal

1.14

3159

1,1,1,2-tetrafloroetan (Soğutucu gaz R 134a)

17.7

15.7

13.8

12.1

İzin verilir

Normal

1.04

3161

Sıvılaştırılmış gaz, alevlenebilir, b.b.b.

Bkz. 6.7.3.1, MAWP

tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

3163

Sıvılaştırılmış gaz, b.b.b.

Bkz. 6.7.3.1, MAWP

tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

3220

Pentafloroetan (Soğutucu gaz R 125)

34.4

30.8

27,5

24.5

İzin verilir

Normal

0.87

3252

Diflorometan (Soğutucu gaz R 32)

43.0

39.0

34.4

30.5

İzin verilir

Normal

0.78

3296

Heptafloropropan (Soğutucu gaz R 227)

16.0

14.0

12.5

11.0

İzin verilir

Normal

1.20

3297

Etilen oksit ve klorotetrafloroetan karışımı, en fazla %8,8 etilen oksit içerir

8.1

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

1.16

 

-------------------------------

"Küçük", 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; "Çıplak", 1 m'den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Güneş koruması", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Yalıtımlı", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve

yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, "Tasarım referans sıcaklığı").

b Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki " Normal" ibaresi, 6.7.3.7.3'te belirtilen kırılabilir diskin gerekli olmadığını ifade eder.

 

T50 PORTATİF TANK TALİMATI (devamı) T50

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2'nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3'ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN

No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Çıplak, Güneş Korumalı; Yalıtımlı;

sırasıylaa

Sıvı seviyesinin altındaki kapaklar

Basınç tahliye zorunluluklarıb(bkz. 6.7.3.7)

Azami dolum oranı

3298

Etilen oksit ve pentafloroetan karışımı, en fazla %7,9 etilen oksit içerir

25.9

23.4

20.9

18.6

İzin verilir

Normal

1.02

3299

Etilen oksit ve tetrafloroetan karışımı, en fazla %5,6 etilen oksit içerir

16.7

14.7

12.9

11.2

İzin verilir

Normal

1.03

3318

Amonyak çözelti, suda 15 °C'de bağıl yoğunluğu 0,880'den

az, %50'den fazla amonyak

Bkz. 6.7.3.1, MAWP

tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

Bkz. 4.2.2.7

3337

Soğutucu gaz R 404A

31.6

28.3

25.3

22.5

İzin verilir

Normal

0.84

3338

Soğutucu gaz R 407A

31.3

28.1

25.1

22.4

İzin verilir

Normal

0.95

3339

Soğutucu gaz R 407B

33.0

29.6

26.5

23.6

İzin verilir

Normal

0.95

3340

Soğutucu gaz R 407C

29.9

26.8

23.9

21.3

İzin verilir

Normal

0.95

3500

Basınç altındaki kimyasallar, b.b.b

Bkz. 6.7.3.1, MAWP

tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP43c

3501

Basınç altındaki kimyasallar, alevlenebilir, b.b.b

Bkz. 6.7.3.1, MAWP

tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP4c

3502

Basınç altındaki kimyasallar, zehirli, b.b.b

Bkz. 6.7.3.1, MAWP

tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP4c

3503

Basınç altındaki kimyasallar, aşındırıcı, b.b.b

Bkz. 6.7.3.1, MAWP

tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP4c

3504

Basınç altındaki kimyasallar, alevlenebilir, zehirli b.b.b

Bkz. 6.7.3.1, MAWP

tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP4c

3505

Basınç altındaki kimyasallar, alevlenebilir, aşındırıcı, b.b.b

Bkz. 6.7.3.1, MAWP

tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP4c

-------------------------------

"Küçük", 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; "Çıplak", 1 m'den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Güneş koruması", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); "Yalıtımlı", gövde çapı 1.5 m'den fazla olan ve

yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, "Tasarım referans sıcaklığı").

b Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki " Normal" ibaresi, 6.7.3.7.3'te belirtilen kırılabilir diskin gerekli olmadığını ifade eder.

UN No.3500,3501,3502,3503,3504 ve 3505 için, azami dolum oranı yerine doldurma açısı kullanılmalıdır.

 

T75

PORTATİF TANK TALİMATI

T75

 

Bu portatif tank talimatı, soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için geçerlidir. Bölüm 4.2.3'ün genel hükümleri ile Bölüm 6.7.4'ün zorunlulukları karşılanacaktır.
4.2.5.3
 

 

 

Portatif tank özel hükümleri

Portatif tank özel hükümleri
Bölüm 6.7'de yer alan portatif tank talimatları ya da zorunluluklarıyla öngörülenlere ilave olarak veya
bunların yerine uygulanan hükümleri vurgulamak amacıyla belli maddeler için portatif tank özel hükümleri
tahsis edilmiştir. Portatif tank özel hükümleri, "TP" (tank hükmü) harfleri ile başlayan alfa sayısal bir kodla
tanımlanmış olup Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (11)'de yer alan belirli maddelere tahsis edilmiştir. Aşağıda,
portatif tank özel hükümlerinin bir listesi verilmiştir:
TP1 4.2.1.9.2'de öngörülen doldurma derecesi aşılamaz.
TP4 Doldurma derecesi %90'ı ya da alternatif olarak, ilgili makam tarafından onaylanan başka bir
değeri geçemez (bkz. 4.2.1.16.2).
TP5 4.2.3.6'da öngörülen doldurma derecesi aşılamaz.
TP6 Yangın girdabı da dahil olmak üzere herhangi bir olayda tankın patlamasını önlemek için,
tankın kapasitesine ve taşınan maddenin yapısına uygun basınç tahliye tertibatları donatılacaktır.
Bu tertibat, taşınan maddeye de uygunluk gösterecektir.
TP7 Buhar alanındaki hava, nitrojen veya başka yollarla bertaraf edilecektir.
TP8 Taşınan maddenin parlama noktasının 0 °C'den yüksek olduğu hallerde test basıncı 1,5 bara
düşürülebilir.
TP9 Bu açıklama kapsamındaki bir madde, sadece ilgili makam tarafından verilecek bir onay üzerine
portatif tankla taşınabilir.
TP10 Yılda bir kez test edilecek olan en az 5 mm kalınlığında bir kurşun kaplama ya da yetkili kurum
tarafından onaylanan başka bir uygun kaplama malzemesi gerekmektedir.
TP12 (Silindi)
TP13 (Rezerve edildi)
TP16 Tank, normal taşıma şartlarında yetersiz basıncı ve aşırı basıncı önleyecek özel bir cihazla
donatılmalıdır. Bu cihaz yetkili kurum tarafından onaylanmalıdır.
Ürünün basınç tahliye vanasında kristalleşmesini önlemeye yönelik basınç tahliye şartları,
6.7.2.8.3'te öngörüldüğü gibidir.
TP17 Tankın sıcaklık yalıtımı için sadece inorganik, yanmaz malzemeler kullanılmalıdır.
TP18 Sıcaklık 18 °C ila 40 °C arasında tutulacaktır. Katılaştırılmış metakrilik asit ihtiva eden portatif
tanklar, taşıma sırasında tekrar ısıtılmayacaktır.
TP19 Hesaplanan gövde kalınlığı 3 mm kadar artırılacaktır. Gövde kalınlığı, periyodik hidrolik test
periyotları arasında orta aralıklarla ultrason yöntemiyle kontrol edilir.
TP20 Bu madde sadece bir nitrojen örtüsü (blanket) altında yalıtılmış tanklarda taşınabilir.
TP21 Gövde kalınlığı 8 mm'den az olmayacaktır. Tanklar, 2,5 yılı aşmayan aralıklarla hidrolik olarak
test edilecek ve iç muayeneden geçecektir.
TP22 Mafsallar ve diğer teçhizatlar için kullanılan yağlama maddeleri oksijen uyumlu olacaktır.
TP23 Silindi.
TP24 Taşınan maddenin yavaş yavaş kimyasal olarak çözülmesinden kaynaklanan aşırı basınç
birikimini önlemek amacıyla portatif tank, gövdenin buhar alanında azami dolum şartları altında
bir yerde bir tertibatla teçhiz edilebilir. Bu tertibat ayrıca devrilme ya da tanka yabancı madde
girişi durumunda kabul edilemez miktarda sıvı sızıntısını da önleyecektir. Bu cihaz yetkili
makam ya da yetkili kurum tarafından onaylanmalıdır.
TP25 32,5 °C'ye eşit veya üstünde bir sıcaklıkta tutulması koşuluyla, %99,95 saflıkta kükürt trioksit,
bir önleyici (negatif katalizör) olmaksızın tanklarla taşınabilir.
TP26 Isıtılmış şartlar altında taşındığı hallerde, ısıtma teçhizatı gövdenin dışına monte edilir. UN No.
3176 için, bu zorunluluk sadece maddenin suyla tehlikeli bir reaksiyona girdiği haller için
geçerlidir.
TP27 6.7.2.1'de tanımlanan test basıncı uyarınca 4 bar veya daha düşük bir test basıncının kabul
edilebilir olduğunun kanıtlanması halinde, asgari 4 bar test basıncına sahip portatif bir tank
kullanılabilir.
TP28 6.7.2.1’de tanımlanan test basıncı uyarınca 2,65 bar veya daha düşük bir test basıncının kabul
edilebilir olduğunun kanıtlanması halinde, asgari 2,65 bar test basıncına sahip portatif bir tank
kullanılabilir.
TP29 6.7.2.1'de tanımlanan test basıncı uyarınca 1,5 bar veya daha düşük bir test basıncının kabul
edilebilir olduğunun kanıtlanması halinde, asgari 1,5 bar test basıncına sahip portatif bir tank
kullanılabilir.
TP30 Bu madde, yalıtılmış tanklarda taşınacaktır.
TP31 Bu madde, yalnızca katı halde, tanklarda taşınacaktır.
TP32 UN No. 0331, 0332 ve 3375 için, portatif tanklar aşağıdaki koşullara tabi olarak kullanılabilir:
(a) Gereksiz kısıtlamayı önlemek amacıyla, metalden mamul her portatif tank yeniden
kapanan yaylı tipte bir basınç tahliye cihazı, kırılabilir disk veya eriyebilir bir
elemanla donatılacaktır. Boşaltmaya başlama veya duruma göre patlama basıncı, test
basınçları 4 bardan fazla olan portatif tanklar için 2.65 bardan fazla olmayacaktır.
(b) Sadece UN 3375 için tanklarda taşımaya uygunluk kanıtlanacaktır. Bu uygunluğu
değerlendirme yöntemlerinden biri, Test Serisi 8'deki test 8 (d)'dir (bkz. Testler ve
Kriterler Elkitabı, Kısım 1, Alt Bölüm 18.7).
(c) Maddelerin, topaklanmayla sonuçlanabilecek bir süre boyunca portatif tankta
kalmalarına izin verilmeyecektir. Maddelerin tank içindeki birikimini ve sıkışmasını
önlemek için uygun önlemler alınacaktır (örn. temizlik vs.).
TP33 Bu maddeye tahsis edilmiş olan portatif tank talimatı, granül ve toz şeklindeki katılar ile
soğutulmuş ve katı kütle olarak taşınan, erime noktalarının üzerindeki sıcaklıklarda doldurulan
ve taşınan katılar için geçerlidir. Erime noktaları üzerinde taşınan katılar için bkz. 4.2.1.19.
TP34 Portatif tank, 6.7.4.15.1'de belirtilen levha üzerinde "DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI İÇİN
DEĞİL" işaretini, dış ceketin iki tarafında da en az 10 cm yükseklikteki harflerle taşıyorsa,
portatif tankların 6.7.4.14.1'deki darbe testine tabi tutulmasına gerek yoktur.
TP35 Silindi
TP36 Buhar alanındaki eriyebilir elemanlar portatif tanklarda kullanılabilir.
TP37 Silindi
TP38 31 Aralık 2012 kadar uygulanabilir olan ADR'deki T9 portatif tank talimatı,31 Aralık 2018'ya
kadar uygulanmaya devam edebilir.
TP39 31 Aralık 2012 kadar uygulanabilir olan ADR'deki T4 portatif tank talimatı,31 Aralık 2018'ya
kadar uygulanmaya devam edebilir.
TP40 Portatif tanklar, püskürtme uygulaması teçhizatı ile donatılmış ise taşınamazlar.
TP41 Yetkili makam bir anlaşma ile 2,5 yıllık iç denetim iptal edilebilir ya da bu tank hükümlerinin
geçerli olduğu organometalik maddelerin taşınması için portatif tankların tahsis edilmesi
şartıyla, diğer test metotları ya da muayene yöntemleri ile gerçekleştirilebilir. Ancak bu
muayene, 6.7.2.19.7 koşulları karşılandığında gerekli olur.

4.3

SABİT TANKLARIN (TANKERLER), METALİK MALZEMEDEN MAMUL GÖVDELİ SÖKÜLEBİLİR TANKLAR, TANK KONTEYNERLER İLE TANK TAKAS GÖVDELERİ VE TÜPLÜ GAZ TANKERLERİ İLE ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (MEGC) KULLANIMI

NOT: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri için bkz. Bölüm 4.2; fiber takviyeli plastik
tanklar için bkz. Bölüm 4.4; vakumla çalışan atık tankları için bkz. Bölüm 4.5.

Kapsam

Sayfanın genişliğini kapsayacak şekilde yer alan hükümler, hem sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar
ve tüplü gaz tankerleri, hem de tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve çok elemanlı gaz konteynerleri
(MEGC) için geçerlidir. Tek bir sütunda bulunan hükümler ise sadece aşağıdakiler için geçerlidir:
- Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri (sol sütun);
- Tank konteynerler, tank takas gövdeleri ve MEGC'ler (sağ sütun).

Bu hükümler şunlar için geçerlidir:
Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve
tüplü gaz tankerleri
  tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve MEGC'ler
Gazlı, sıvı, toz halinde veya tanecikli maddelerin taşınması için kullanılan araçlar.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018