Karayolunda Tehlikeli Madde

Tankların kodlanması

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'de verilen kodların (tank kodlarının) dört kısmı aşağıdaki anlamları
taşımaktadır:
 
 

Kısım

Açıklama

Tank kodu

1

Tank tipleri

L = Sıvı haldeki maddeler için tanklar (eriyik halde taşımaya sunulan sıvılar veya katılar);

S = Katı haldeki maddeler için tanklar (toz veya tanecikli).

2

Hesaplama basıncı

G = 6.8.2.1.14'ün genel zorunlulukları uyarınca asgari hesaplama basıncı veya

1.5; 2.65; 4; 10; 15 ya da 21=

Bar olarak asgari hesaplama basıncı (bkz. 6.8.2.1.14).

3

Ağızlar (bkz. 6.8.2.2.2)

A = 2 kapaklı, alttan doldurmalı ve boşaltmalı ağızlara sahip tank

 

B = 3 kapaklı, alttan doldurmalı veya boşaltmalı ağızlara sahip tank

 

C = üstten doldurmalı ya da boşaltmalı, sıvı yüzeyinin altında sadece temizlik ağzı bulunan tank;

D = üstten doldurmalı ya da boşaltmalı ağızlara sahip, sıvı yüzeyinin altında ağız olmayan tank;

4

Emniyet valfleri/cihazları

V = 6.8.2.2.6 uyarınca havalandırma aygıtına sahip fakat alevin yayılmasına engel olacak aygıtı olmayan tank veya patlama basıncı- şoka dirençli olmayan tank;

 

F = 6.8.2.2.6 uyarınca havalandırma aygıtına sahip olan, alevin yayılmasına engel olacak aygıtı bulunan tank veya patlama basıncı- şoka dirençli tank;

N = 6.8.2.2.6 uyarınca havalandırma aygıtına sahip olmayan ve sızdırmaz olarak kapatılmamış tank;

 

H = sızdırmaz kapalı tank (bkz. 1.2.1)

 

ADR tank kodlarının madde gruplarına tahsis edilmesine yönelik mantıksal yaklaşım ve tankların

hiyerarşisi

 NOT: Bazı maddeler ve madde grupları mantıksal yaklaşıma dahil edilmemiştir; bkz. 4.3.4.1.3.

Mantıksal yaklaşım

Tank kodu

İzin verilen madde grubu

Sınıfı

Sınıflandırma kodu

Ambalajlama grubu

SIVILAR LGAV

3

F2

III

9

M9

III

LGBV

4.1

F2

II, III

5.1

O1

III

9

M6

III

M11

III

Ve tank kodu LGAV için izin verilen madde grupları

LGBF

3

F1

II

50 °C'de buhar basıncı ≤ 1,1 bar

F1

III

D

II

50 °C'de buhar basıncı ≤ 1,1 bar

D

III

ve tank kodu LGAV ve LGBV için izin verilen madde grupları

L1.5BN

3

F1

II

50 °C'de buhar basıncı > 1,1 bar

F1

III

parlama noktası < 23 °C, viskoz, 50 °C'de buhar basıncı > 1,1 bar; kaynama noktası > 35 °C

D

II

50 °C'de buhar basıncı > 1,1 bar

ve tank kodu LGAV, LGBV ve LGBF için izin verilen madde grupları

L4BN

3

F1

I.

III kaynama noktası ≤ 35 °C

FC

III

D

I

5.1

O1

I, II

OT1

I

8

C1

II, III

C3

II, III

C4

II, III

C5

II, III

C7

II, III

C8

II, III

C9

II, III

C10

II, III

CF1

II

CF2

II

CS1

II

CW1

II

CW2

II

CO1

II

CO2

II

CT1

II, III

CT2

II, III

CFT

II

9

M11

III

Ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF ve L1.5BN için izin verilen madde grupları

 

Mantıksal yaklaşım

Tank kodu

İzin verilen madde grubu

Sınıfı

Sınıflandırma kodu

Ambalajlama grubu

L4BH

3

FT1

II, III

FT2

II

FC

II

FTC

II

6.1

T1

II, III

T2

II, III

T3

II, III

T4

II, III

T5

II, III

T6

II, III

T7

II, III

TF1

II

TF2

II, III

TF3

II

TS

II

TW1

II

TW2

II

TO1

II

TO2

II

TC1

II

TC2

II

TC3

II

TC4

II

TFC

II

6.2

I3

II

I4

 

9

M2

II

ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF ve L1.5BN ile L4BN için izin verilen madde grupları

L4DH

4.2

S1

II, III

S3

II, III

ST1

II, III

ST3

II, III

SC1

II, III

SC3

II, III

4.3

W1

II, III

WF1

II, III

WT1

II, III

WC1

II, III

8

CT1

II, III

ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN ve L4BN ile L4BH için izin verilen madde grupları

L10BH

8

C1

I

C3

I

C4

I

C5

I

C7

I

C8

I

C9

I

C10

I

CF1

I

CF2

I

CS1

I

CW1

I

CW2

I

CO1

I

CO2

I

CT1

I

CT2

I

COT

I

ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN ve L4BN ile L4BH için izin verilen madde grupları

 

Mantıksal yaklaşım

Tank kodu

İzin verilen madde grubu

Sınıfı

Sınıflandırma kodu

Ambalajlama grubu

L10CH

3

FT1

I

FT2

I

FC

I

FTC

I

6.1*

T1

I

T2

I

T3

I

T4

I

T5

I

T6

I

T7

I

TF1

I

TF2

I

TF3

I

TS

I

TW1

I

TO1

I

TC1

I

TC2

I

TC3

I

TC4

I

TFC

I

TFW

I

ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH ve L10BH için izin verilen madde grupları

LC50 değeri 200 ml/m3'e eşit veya bundan düşük olan, doymuş buhar konsantrasyonu 500 LC50'ye eşit veya

bundan yüksek maddeler, tank kodu L15CH'ye tahsis edilebilir.

L10DH

4.3

W1

I

WF1

I

WT1

I

WC1

I

WFC

I

5.1

OTC

I

8

CT1

I

ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH ve L10CH için izin verilen

madde grupları

L15CH

3

FT1

I

6.1**

T1

I

T4

I

TF1

I

TW1

I

TO1

I

TC1

I

TC3

I

TFC

I

TFW

I

ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L10BH ve L10CH için izin verilen madde

grupları

** LC50 değeri 200 ml/m3'e eşit veya bundan düşük olan, doymuş buhar konsantrasyonu 500 LC50'ye eşit

veya bundan yüksek maddeler, bu tank koduna tahsis edilebilir.

L21DH

4.2

S1

I

S3

I

SW

I

ST3

I

ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH ve L15CH

için izin verilen madde grupları

Mantıksal yaklaşım

Tank kodu

İzin verilen madde grubu

Sınıfı

Sınıflandırma kodu

Ambalajlama grubu

KATILAR

SGAV

4.1

F1

III

F3

III

4.2

S2

II, III

 

 

S4

III

5.1

O2

II, III

8

C2

II, III

C4

III

C6

III

C8

III

C10

II, III

CT2

III

9

M7

III

M11

II, III

SGAN

4.1

F1

II

F3

II

FT1

II, III

FT2

II, III

FC1

II, III

FC2

II, III

4.2

S2

II

S4

II, III

ST2

II, III

ST4

II, III

SC2

II, III

SC4

II, III

4.3

W2

II, III

WF2

II

WS

II, III

WT2

II, III

WC2

II, III

5.1

O2

II, III

OT2

II, III

OC2

II, III

8

C2

II

C4

II

C6

II

C8

II

C10

II

CF2

II

CS2

II

CW2

II

CO2

II

CT2

II

9

M3

III

Ve tank kodu SGAV için izin verilen madde grupları

SGAH

6.1

T2

II, III

T3

II, III

T5

II, III

T7

II, III

T9

II

TF3

II

TS

II

TW2

II

TO2

II

TC2

II

TC4

II

9

M1

II, III

ve tank kodu SGAV ve SGAN için izin verilen madde grupları

Mantıksal yaklaşım

Tank kodu

İzin verilen madde grubu

Sınıfı

Sınıflandırma kodu

Ambalajlama grubu

S4AH

6.2

I3

II

9

M2

II

ve tank kodu SGAV, SGAN ve SGAH için izin verilen madde grupları

S10AN

8

C2

I

C4

I

 

 

C6

I

C8

I

C10

I

CF2

I

CS2

I

CW2

I

CO2

I

CT2

I

Ve tank kodu SGAV ve SGAN için izin verilen madde grupları

S10AH

6.1

T2

I

T3

I

T5

I

T7

I

TS

I

TW2

I

TO2

I

TC2

I

TC4

I

ve tank kodu SGAV, SGAN ve S10AN için izin verilen madde grupları

 

Tankların hiyerarşisi

Bu tabloda veya Bölüm 3.2, Tablo A'da gösterilenlerden farklı tank kodlarına sahip tanklar, bu tank kodlarının 1 ila 4. kısımlarının herhangi bir unsurunun (rakam veya harf) aşağıdaki artan sıraya göre Bölüm 3.2, Tablo A'da gösterilen tank kodunun karşılık gelen unsuruna en azından eşit bir seviyede güvenlik sağlaması kaydıyla kullanılabilir:

Kısım 1: Tank tipleri S → L

Kısım 2: Hesaplama basıncı

G → 1.5 → 2.65 → → 10 → 15 → 21 bar

Kısım 3: Ağızlar A → B → C → D

Kısım 4: Emniyet valfleri/cihazları V → F → N → H

 

Örneğin:

  • Örneğin tank kodu L10CN olan bir tank, L4BN tank kodunun tahsis edilmiş olduğu bir maddenin taşınmasında kullanılabilmektedir;

     

  • Örneğin tank kodu L4BN olan bir tank, SGAN tank kodunun tahsis edilmiş olduğu bir maddenin taşınmasında kullanılabilmektedir.

  •  

  •  NOT: Bu hiyerarşide, her bir kayıt için öngörülen özel hükümler dikkate alınmamıştır (bkz.4.3.5. ve 6.8.4).

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'deki tank kodundan sonra "(+)" gelen aşağıdaki maddeler ve madde
grupları, özel hükümlere tabidir. Bu durumda tankların diğer maddeler ve madde grupları için alternatif
olarak kullanılmasına, sadece tip onay sertifikasında bunun açıkça belirtilmiş olduğu hallerde izin verilebilir.
Ne var ki Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)'te gösterilen özel hükümlerin izlenmesi koşuluyla, 4.3.4.1.2'deki
tablonun sonunda yer alan hükümler uyarınca daha yüksek değere sahip tanklar kullanılabilir.
(a) Sınıf 1:
Alt Grup 1.5,UN No. 0331,patlayıcı, tahripli, tip B: kod S2.65AN;
(b) Sınıf 4.1:
UN No. 2448 sülfür , erimiş; kod LGB V
UN No. 3531 polimerleştirici madde, katı, stabilize b.b.b, UN No. 3533 polimerleştirici katı, stabilize,
sıcaklık kontrollü, b.b.b.: kod SGAN;
UN No. 3532 polimerleştirici madde, sıvı, stabilize b.b.b, UN No. 3534 polimerleştirici sıvı, stabilize,
sıcaklık kontrollü, b.b.b.: kod L4BN;
(c) Sınıf 4,2:
UN No. 1381 fosfor, beyaz veya sarı, kuru ya da su altında veya çözelti içinde ve UN No. 2447 fosfor,
beyaz erimiş halde: kod L10DH;
(d) Sınıf 4.3:
UN No. 1389 alkali metal amalgam, sıvı, UN No. 1391 alkali metal dağılım veya toprak alkali metal
dağılım, UN No. 1392 toprak alkali metal amalgam, sıvı, UN No. 1415 lityum, UN No. 1420 potasyum
metal alaşımları, sıvı, UN No. 1421 alkali metal alaşımı, sıvı, b.b.b., UN No. 1422 potasyum sodyum
alaşımları, sıvı, UN No. 1428 sodyum, UN No. 2257 potasyum, UN No. 3401 alkali metal amalgam, katı,
UN No. 3402 toprak alkali metal amalgam, katı, UN No. 3403 potasyum metal alaşımları, katı, UN No.
3404 potasyum sodyum alaşımları, katı ve UN No. 3482 alkali metal dağılım, alevlenebilir veya UN No.
3482 alevlenebilir, toprak alkali metal dağılım: kod L10BN;
UN No. 1407 sezyum ve UN No. 1423 rubidyum: kod L10CH;
UN No. 1402 kalsiyum karbid, ambalajlama grubu I:kod S2.65AN;
(e) Sınıf 5.1:
UN No. 1873 perklorik asit %50-72: kod L4DN:
UN No. 2015 hidrojen peroksit, sulu çözelti, %70'ten fazla hidrojen peroksit ile stabilize: kod L4DV:
UN No. 2014 hidrojen peroksit, %20-60 hidrojen peroksit içeren sulu çözelti, UN No.2015 hidrojen
peroksit, sulu çözelti, %60-70 hidrojen peroksit ile stabilize, UN No. 2426 amonyum nitrat, sıvı, %80'den
fazla fakat %93'ten az sıcak konsantrasyon çözeltisi ve UN No. 3149 hidrojen peroksit ve peroksiasetik asit
karışımı, stabilize: kod L4BV:
UN No. 3375 amonyum nitrat emülsiyonu, süspansiyon veya jel, sıvı: kod LGAV;
UN No. 3375 amonyum nitrat emülsiyonu, süspansiyon veya jel, katı: kod SGAV;
(f) Sınıf 5.2:
UN No. 3109 organik peroksit, tip F, sıvı ve UN No. 3119 organik peroksit tip F, sıvı, sıcaklık
kontrollü: kod L4BN:
UN No. 3110 organik peroksit, tip F, katı ve UN No. 3120 organik peroksit tip F, katı, sıcaklık
kontrollü: kod S4AN;
(g) Sınıf 6,1:
UN No. 1613 hidrojen siyanür, sulu çözelti ve UN No. 3294 hidrojen siyanür, alkolde çözelti:
kod L15DH;
(h) Sınıf 7:
Tüm maddeler: özel tanklar;
Sıvılar için asgari zorunluluklar: kod L2.65CN; katılar için: kod S2.65AN
Bu paragrafın genel zorunluluklarına bakılmaksızın, radyoaktif malzemelerin taşınmasında
kullanılan tanklar ayrıca 5.1.3.2 zorunluluklarına uyulması koşuluyla diğer maddelerin
taşınması için de kullanılabilir.
(i) Sınıf 8:
UN No. 1052 hidrojen florür, anhidrit, UN No. 1744 bromin veya bromin çözeltisi ve UN No.
1790 hidroflorik asit, çözelti, %85'ten fazla hidroflorik asit ile: kod L21DH;
UN No. 1791 hipoklorit çözelti ve UN No. 1908 klorit çözelti: kod L4BV.

Bölüm 6.10 şartlarına uygun olan sıvı atıkların taşınması amacıyla kullanılan ve 6.10.3.2 uyarınca iki
kapakla donatılmış olan tanklar, L4AH tank koduna tahsis edilmelidir. Söz konusu tankların sıvı ve katı
atıkların dönüşümlü olarak taşınması amacıyla donatılmış olması halinde bu tanklar L4AH+S4AH birleşik
kodlarına tahsis edilmelidir.

Genel hükümler

Sıcak maddelerin yüklendiği hallerde, tankın dış yüzeyinin ya da ısı yalıtımlı yüzeyin sıcaklığı taşıma
sırasında 70 °C'yi geçmez.

Bir taşıma ünitesinin bağımsız, ancak birbiriyle
bağlantılı tankları arasındaki bağlantı boruları
taşıma sırasında boş olmalıdır. Gövdelere sabit
bir şekilde bağlanmış olmayan esnek doldurma
ve boşaltma boruları, taşıma sırasında boş
olmalıdır.

(Rezerve Edilmiş)

Özel hükümler

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)'te bir kayıt altında gösterilmeleri halinde, aşağıdaki özel hükümler geçerli
olacaktır:
TU1 Tanklar, içindeki madde tamamen katılaştırılıp üzeri bir etkisiz (inert) bir gazla kaplanıncaya
kadar taşımaya sunulmayacaktır. Daha önce bu maddeleri barındırmış olan temizlenmemiş boş
tanklar bir inert gazla doldurulacaktır.
TU2 Madde, bir inert gazla kaplanacaktır. Daha önce bu maddeleri barındırmış olan temizlenmemiş
boş tanklar bir inert gazla doldurulacaktır.
TU3 Gövdenin içi ve madde ile temas edebilecek tüm parçalar temiz tutulacaktır. Pompalarda,
vanalarda veya diğer aksamlarda, madde ile tehlikeli bir şekilde birleşebilecek hiçbir yağlama
maddesi kullanılamaz.
TU4 Taşıma sırasında bu maddeler gösterge basıncı en az 50 kPa (0,5 bar) olan bir inert gaz tabakası
altında yer almalıdır.
Daha önce içinde bu maddeleri içermiş olan temizlenmemiş boş tanklar, taşımaya sunulmadan
önce, gösterge basıncı en az 50 kPa (0,5 bar) olan bir asal gazla doldurulmalıdır.
TU5 (Rezerve edildi)
TU6 200 ppm'den daha düşük bir LC50'ye sahip olmaları halinde tanklarda, tüplü gaz tankerlerinde ve
MEGC'lerde taşınmasına izin verilmez.
TU7 Bağlantı yerlerinde sızıntı geçirmezliği sağlama amacıyla ya da kapakların bakımı için kullanılan
malzemeler tank içindeki maddelerle uyumlu olmalıdır.
TU8 Tank, sadece bu tür bir taşıma için tahsis edilmediği ve asetaldehit asitsiz olmadığı sürece,
alüminyum alaşımlı bir tank taşıma için kullanılamaz.
TU9 6.8.2.1.14 (a) uyarınca tasarımı yapılan ve 6.8.2.2.6'ya uygun teçhizatla donatılmış olan tanklarda
50 °C'de 110 kPa'nın (1,1 bar) üstünde, ancak 150 kPa'nın (1,5 bar) altında buhar basıncına sahip
UN No. 1203 benzin taşınabilir.
TU10 (Rezerve edildi)
TU11 Dolum sırasında maddenin sıcaklığı 60 °C'yi geçmeyecektir. Alevsiz yanma noktalarının
önlenmesi ve aşağıdaki şartların yerine getirilmesi koşuluyla, azami 80 °C'lik bir dolum
sıcaklığına izin verilebilir. Dolumdan sonra tanklara, sızdırmazlık kontrolü için basınç verilecektir
(örneğin sıkıştırılmış havayla). Taşıma sırasında basınç kaybının olmaması sağlanır. Boşaltımdan
önce, tankların içindeki basıncın atmosferik basıncın hala üzerinde olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Aksi geçerliyse, boşaltımdan önce tanklara inert gaz verilir.
TU12 Kullanım değişikliği halinde, bu maddenin taşınmasından önce ve sonra, tank gövdesi ve tüm
donanım, her türlü kalıntıdan iyice temizlenmelidir.
TU13 Tanklar, dolum sırasında kirletici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Vanalar ve harici borular
gibi servis donanımı, doldurma veya boşaltma işlemlerinden sonra boşaltılır.
TU14 Taşıma sırasında ağızların koruyucu kapakları kilitlenir.
TU15 Tanklar gıda maddelerinin, tüketim maddelerinin ya da hayvan yemlerinin taşınması için
kullanılamaz.

TU16 Temizlenmemiş boş tanklar, taşıma için teslim edildiğinde aşağıdaki önlemlerden birini karşılayan koruyucu bir madde ile doldurulacaktır:

 

Koruyucu madde

Suyun doldurma derecesi

Düşük ortam sıcaklıklarında taşımaya ilişkin ek zorunluluklar

Azota

 

Su ve azota

 

Su

%96'dan fazla ama %98'den az amonyak ile

Su, donmasını önleyecek yeterli miktarda antifriz maddesi içerecektir. Antifriz maddesi, aşındırıcı etkiye sahip olmayacak ve madde ile reaksiyona yatkın olmayacaktır.

Tank soğutmadan sonra bile, basıncın hiçbir zaman atmosfer basıncının altına düşmemesini sağlayacak şekilde azotla doldurulur. Tank, hiçbir gaz sızıntısı olmayacak şekilde kapatılır.

TU17 Sadece tüplü gaz tankerlerinde veya elemanları haznelerden oluşan MEGC'lerde taşınacaktır.

TU18 Doldurma derecesi; muhteviyat, buhar basıncı emniyet valfinin açılma basıncına eşit olduğu sıcaklığa yükseldiğinde, hacmin bu sıcaklıkta tank kapasitesinin %95'ine ulaşacağı sınırın altında kalmalıdır. 4.3.2.3.4'te verilen hüküm geçerli değildir.

TU19 Tanklar, dolum sıcaklığında ve basıncında %98'e kadar doldurulabilir. 4.3.2.3.4'te verilen hüküm geçerli değildir.

TU20 (Rezerve edildi)

TU21 Madde, bir koruyucu madde ile aşağıdaki gibi korunacaktır:

 

Koruyucu madde

Tank içinde bir su tabakası

Maddenin doldurma derecesi 60° C sıcaklıkta (varsa su dahil) aşağıdaki oranları aşmayacaktır

Düşük ortam sıcaklıklarında taşımaya ilişkin ek zorunluluklar

Azota

%96

Su ve azota

%98

Su, donmasını önleyecek yeterli miktarda antifriz maddesi içerecektir. Antifriz maddesi, aşındırıcı etkiye sahip olmayacak ve madde ile reaksiyona yatkın olmayacaktır.

Su

en az 12 cm

%98

Tankın kalan boşluğu soğutmadan sonra bile, basıncın hiçbir zaman atmosfer basıncının altına düşmemesini sağlayacak şekilde azotla doldurulur. Tank, hiçbir gaz sızıntısı olmayacak şekilde kapatılır.

TU22 Tanklar kapasitelerinin %90'ından daha fazla doldurulmamalıdır; bununla birlikte, sıvı ortalama 50 °C sıcaklıkta iken sıvılar için en az %5'lik bir alan boş bırakılmalıdır.

TU23 Kütlece dolum halinde doldurma derecesi litre başına 0.93 kg'yi geçmeyecektir. Hacimce dolum halinde ise doldurma derecesi %85'i geçemez.

TU24 Kütlece dolum halinde doldurma derecesi litre başına 0,95 kg'yi geçmeyecektir. Hacimce dolum halinde ise doldurma derecesi %85'i geçemez.

TU25 Kütlece dolum halinde doldurma derecesi litre başına 1,14 kg'yi geçmeyecektir. Hacimce dolum halinde ise doldurma derecesi %85'i geçemez.

TU26 Doldurma derecesi %85'i geçemez.

TU27 Tanklar, kapasitelerinin %98'ini geçecek şekilde doldurulmamalıdır.

TU28 Tanklar 15 °C referans sıcaklığında kapasitelerinin en fazla %95'i kadar doldurulur.
TU29 Tanklar kapasitelerinin en fazla %97'si kadar doldurulacak olup dolum sonrasındaki azami
sıcaklık 140 °C'yi geçemez.
TU30 Tanklar, tankın tip onayı için düzenlenen test raporunda öngörüldüğü şekilde doldurulacaktır;
ancak kapasitelerinin en fazla %90'ı kadar doldurulacaktır.
TU31 Tanklar, litre başına en fazla 1 kg doldurulacaktır.
TU32 Tanklar, kapasitelerinin %88'ini geçecek şekilde doldurulmamalıdır.
TU33 Tanklar kapasitelerinin en az %88'i ve en fazla %92'i kadar ya da litre başına 2,86 kg kadar
doldurulur.
TU34 Tanklar, litre başına en fazla 0,84 kg doldurulacaktır.
TU35 İçlerinde daha önce bu maddeleri barındırmış olan ve temizlenmemiş boş sabit tanklar (tankerler),
boş sökülebilir tanklar ile boş tank konteynerleri, tehlikeleri bertaraf etmeye yönelik yeterli
önlemlerin alınmış olması halinde ADR şartlarına tabi değildir.
TU36 4.3.2.2 uyarınca 15 °C referans sıcaklığında doldurma derecesi, kapasitenin %93'ünü aşamaz.
TU37 Tanklarda taşıma, ciddi bir tehlike teşkil etmesi muhtemel olmayan ve maruziyet halinde ciddi
enfeksiyona neden olabilmelerine karşın etkili tedavi ve önleyici tedbirler olanaklarının
bulunduğu ve enfeksiyonun yayılma riskinin sınırlı olduğu (yani orta derece bireysel risk veya
düşük toplumsal risk) patojenler içeren maddelerle sınırlıdır.
TU38 (Rezerve edildi)
TU39 Maddenin tanklara taşımaya uygunluğu kanıtlanacaktır. Bu uygunluğu değerlendirme yöntemi
yetkili makam tarafından onaylanacaktır. Yöntemlerden biri, Test Serisi 8'deki test 8 (d)'dir (bkz.
Testler ve Kriterler El Kitabı, Kısım 1, Alt Bölüm 18.7).
Maddelerin, topaklanmayla sonuçlanabilecek bir süre boyunca tankta kalmalarına izin
verilmeyecektir. Maddelerin tank içindeki birikimini ve sıkışmasını önlemek için uygun önlemler
alınacaktır (örn. temizlik vs.).
TU40 Sadece kaynaksız kapları olan, tüplü gaz tankerlerinde veya çoklu gaz silindirleri taşıyan
araçlarda taşınabilir.
TU41 Tanklarda taşınacak maddenin uygunluğu, taşımanın yapılacağı her ülkenin yetkili makamı
tarafından yeterli bulunulmalıdır.
Bu yeterliliği değerlendirme yöntemi, ADR'ye Taraf Ülke olmayan bir ülkenin yetkili makamı tarafından,
ADR, RID, ADN veya IMDG Kod'a uygun prosedürlere göre verilen onayı da tanıyabilecek, herhangi bir
ADR Taraf Ülke'nin yetkili makamı tarafından onaylanacaktır.
Maddelerin, topaklanmayla sonuçlanabilecek bir süre boyunca tankta kalmalarına izin verilmeyecektir.
Maddelerin tank içindeki birikimini ve sıkışmasını önlemek için uygun önlemler alınacaktır (örn. temizlik
vs.).

4.4

FİBER TAKVİYELİ PLASTİK (FRP) TANKLAR, SABİT TANKLAR (TANKERLER), SÖKÜLEBİLİR TANKLAR, TANK-KONTEYNERLERİ VE TANK TAKAS GÖVDELERİNİN KULLANIMI

NOT: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 4.2; metalik
malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank- konteynerleri ve tank
takas gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile UN sertifikalı MEGC'ler haricindeki çok elemanlı gaz
konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 4.3; vakumlu atık konteynerleri için bkz. Bölüm 4.5.

Genel

Tehlikeli maddelerin fiber takviyeli plastik (FRP) tanklarda taşınmasına, sadece aşağıdaki şartların yerine
getirilmesi halinde izin verilir:
(a) Maddenin Sınıf 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 veya 9 kapsamında sınıflandırılması;
(b) Maddenin 50 °C'deki azami buhar basıncının (mutlak basıncı) 110 kPa'yı (1,1 bar) aşmaması;
(c) Maddenin metalik tanklarda taşınmasına 4.3.2.1.1 uyarınca izin verilmesi;
(d) Söz konusu madde için Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'de verilen tank kodu, kısım 2'de
öngörülen hesaplama basıncının, 4 barı geçmemesi (ayrıca bkz. 4.3.4.1.1) ve
(e) Tankın, söz konusu maddenin taşınmasıyla ilgili Bölüm 6.9 hükümlerine uygunluk göstermesi.

Çalıştırma

4.3.2.1.5 ila 4.3.2.2.4; 4.3.2.3.3 ila 4.3.2.3.6; 4.3.2.4.1, 4.3.2.4.2, 4.3.4.1 ve 4.3.4.2 hükümleri geçerlidir.

Taşınan maddenin sıcaklığı, dolum sırasında 6.9.6'da anılan tank plakasında gösterilen azami servis
sıcaklığını geçemez.

Metalik tanklarda taşımaya ilişkin olarak Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)'te belirtildiği üzere, 4.3.5'in özel
hükümleri (TU) de geçerlidir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018