Karayolunda Tehlikeli Madde

Uygulama ve genel hükümler

Bu Kısım tehlikeli mal sevkiyatlarının işaretlenmesi, etiketlenmesi, belgelendirilmesi ve uygun olduğu
durumlarda sevkiyatların onaylanması ve önceden bildirilmesine ilişkin hükümleri ortaya koyar.

Üst ambalajların kullanımı

(a) 5.2.1.3 ila 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 ila 5.2.1.7.8 ve 5.2.1.10 haricinde Bölüm 5.2'de istenen, üst
ambalajdaki bütün tehlikeli malları temsilcisinin işaretlerinin ve etiketlerinin görünür olmaması halinde, üst
ambalaj:
(i) "OVERPACK" (ÜST AMBALAJ) kelimesiyle işaretlenecektir. "OVERPACK"
("ÜST AMBALAJ") işaretinin harfleri en az 12 mm yüksekliğinde olacaktır. İşaret,
menşe ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca
olmaması halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini
öngörmediği durumlarda, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde olacaktır ve
(ii) 5.2.1.3 ila 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 ila 5.2.1.7.8 ve 5.2.1.10 hariç Bölüm 5.2'de ambalajlar
için öngörülen ve üst ambalajda yer alan tehlikeli malların her biri için UN Numarası
ve diğer işaretlerle etiketlenecek ve işaretlenecektir. Her bir geçerli işaret veya etiketin
yalnız bir defa uygulanması gerekir.
Radyoaktif malzeme içeren üst ambalajların etiketlemesi, 5.2.2.1.11'e uygun yürütülecektir.
(b) İşaretlerin gözükmemesi durumunda, 5.2.1.10'da verilen yön okları, 5.2.1.10.1'e uygun olarak
işaretlenmesi gereken ambalajları içeren üst ambalajların karşılıklı iki yanında yer alacaktır.

Üst ambalajların içinde yer alan her bir tehlikeli madde ambalajı, ADR'nin ilgili hükümlerine uygunluk
gösterecektir. Ambalajların amaçlanan işlevine, üst ambalaj nedeniyle zarar verilmemelidir.

Ambalaj düzenlemesine ilişkin 5.2.1.10'daki işaretleri taşıyan ve üst ambalajın içine veya büyük bir
ambalajın içine yerleştirilmiş her bir ambalaj, bu işaretlere uygun şekilde düzenlenecektir.

Karışık yüklemelere ilişkin yasaklar bu üst ambalajlar için de geçerlidir.

Dökme yük taşımada kullanılan boş, temizlenmemiş ambalajlar (IBC'ler ve büyük ambalajlar dahil), tanklar, MEMU'lar, araçlar ve konteynerler

Sınıf 7 dışındaki sınıflarda yer alan tehlikeli malları içermiş olan dökme yük taşımasında kullanılan boş,
temizlenmemiş ambalajlar (IBC'ler ve büyük ambalajlar dahil), tanklar (tankerler, tüplü gaz tankerleri,
sökülebilir tanklar, portatif tanklar, tank-konteynerleri, MEGC'ler), MEMU'lar, araçlar ve konteynerler
doluymuş gibi işaretlenmeli ve etiketlenmelidir.
NOT: Belgeleme için bkz. Bölüm 5.4.

Radyoaktif malzemelerin taşınmasında kullanılan, konteynerler, tanklar, IBC’ler, ayrıca ambalajlar ve üst
ambalajlar, kirlilik seviyesi, beta ve gama yayıcıları ile düşük zehirliliğe sahip alfa yayıcıları için 0,4
Bq/cm2 seviyesinin altında ve diğer tüm alfa yayıcıları için 0,04 Bq/cm2'nin altında kalmadığı sürece, diğer
maddelerin depolanmasında veya taşınmasında kullanılmamalıdır.

Karışık ambalajlama

İki veya daha fazla tehlikeli mal, aynı dış ambalaj içine konulduğunda, ambalaj her bir madde veya nesne
için gereken şekilde işaretlenmeli veya etiketlenmelidir. Farklı mallar için aynı etiket gerekliyse, sadece bir
defa uygulanmasına ihtiyaç vardır.

Sınıf 7 için genel hükümler

Sevkiyat onayı ve bildirim

Genel

Bölüm 6.4'te belirtilen ambalaj tasarımlarının onaylarına ilave olarak bazı durumlarda (5.1.5.1.2 ve
5.1.5.1.3) çok taraflı sevkiyat onayı gereklidir. Bazı durumlarda yetkili makamların sevkiyat hakkında
bilgilendirilmesi (5.1.5.1.4) gereklidir.

Sevkiyat onayları

Çok taraflı onay aşağıdaki sevkiyatlarda gereklidir:
(a) 6.4.7.5 gereksinimlerine uygun olmayan veya kontrollü olarak aralıklı havalandırılacak şekilde
tasarlanan Tip B(M) ambalajların sevkiyatı;
(b) Düşük olanı dikkate alınacak şekilde 3000 A1 veya 3000 A2 veya bazı durumlarda 1000 TBq
değerinde aktiviteye sahip radyoaktif malzeme içeren Tip B(M) ambalajların sevkiyatı;
(c) Tek bir araç veya konteynerdeki ambalaj kritiklik güvenlik indeksi toplamının 50'yi aştığı
durumlarda, bölünebilir malzeme içeren ambalajların sevkiyatı;
Yalnız, yetkili makam, tasarım onayındaki özel bir hüküm ile (bkz. 5.1.5.2.1) sevkiyat onayı olmaksızın
ülkesine ya da ülkesinde taşımaya onay verebilir.

Özel düzenleme ile sevkiyat onayı

ADR'nin ilgili tüm hükümlerini karşılamayan bir sevkiyatın özel bir düzenleme (bkz. 1.7.4) kapsamında
taşınmasına yönelik hükümler yetkili makam tarafından onaylanabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018