Karayolunda Tehlikeli Madde

Yön düzeni okları

5.2.1.10.2'de öngörülen haller dışında:
- Sıvı içeren iç ambalajlara sahip kombine ambalajlar;
- Hava menfezlerine sahip tekli ambalajlar ve
- Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına mahsus kriyojenik kaplar,
aşağıda gösterilene benzer veya ISO 780:1997 teknik özelliklerine uygun ambalajın yön düzeni okları ile
okunaklı şekilde işaretlenecektir. Yön düzeni okları, oklar doğru dik konumu gösterecek şekilde ambalajın
karşılıklı iki dik yüzeyinde yer alacaktır. Bunlar, dikdörtgen olacak ve ambalajın boyutuna uygun, açıkça
görülebilir ebatlara sahip olacaktır. Okların çevresinde dikdörtgen sınırların gösterimi tercihe bağlıdır.
 
 
Beyaz ya da uygun kontrast renkte arka plan üzerinde iki siyah ya da kırmızı ok
Dikdörtgen çerçeve isteğe bağlıdır.
Tüm özellikler burada gösterilene yakın oranlı olacaktır.

 

Yön oklarının aşağıda belirtilenlerde bulunmasına gerek yoktur:
(a) Kriyojenik kaplar haricindeki basınçlı kaplar içeren dış ambalajlar;
(b) Sıvı içeriklerin tamamen emilmesi amacıyla iç ve dış ambalajlar arasında yeterli derecede emici
materyal bulunan her biri en fazla 120 ml kapasiteye sahip iç ambalajlarda tehlikeli mal içeren
dış ambalajlar;
(c) Her biri en fazla 50 ml kapasiteye sahip ana kaplardaki Sınıf 6.2'ye ait bulaşıcı maddeler içeren
dış ambalajlar;
(d) Sınıf 7 radyoaktif malzemeler içeren Tip IP-2, Tip IP-3,Tip A, Tip B(U), Tip B(M) veya Tip C
ambalajlar;
(e) Tüm yön düzenlerinde sızdırmaz nesneler içeren dış ambalajlar (örn. termometrelerdeki alkol
veya cıva, aerosoller, vb.) veya
(f) Her biri en fazla 500 ml olan tehlikeli mal içeren hermetik olarak kapatılmış iç ambalajlar
bulunduran dış ambalajlar.

Uygun ambalaj yönünü göstermek haricindeki bir amaca hizmet eden oklar, bu alt-başlık kapsamında
işaretlenmiş bir ambalaj üzerinde yer almaz.

Ambalajların etiketlenmesi

Etiketleme hükümleri

Sütun (6)'da özel bir hüküm ile aksi belirtilmedikçe Bölüm 3.2, Tablo A'da sıralanan her bir madde veya
nesne için Sütun (5)'te gösterilen etiketler iliştirilmelidir.

Öngörülen modellere tam olarak karşılık gelen silinmez tehlike işaretleri etiketler yerine kullanılabilir.

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

5.2.2.2.1.2'de ön görülenler hariç olmak üzere her etiket:
(a) Ambalajın boyutları müsaade ediyorsa ambalajın aynı yüzeyine; Sınıf 1 ve 7'ye ait ambalajlar
içinse uygun sevkıyat adını gösteren işaretin yanına yapıştırılmalıdır;
(b) Ambalajın herhangi bir parçası veya kısmı ya da başka bir etiket veya işaretler tarafından
kapanmayacak veya görünümü engellenmeyecek şekilde ambalaja yerleştirilmelidir ve
(c) Birden fazla etiketin zorunlu olduğu durumlarda birbirlerinin yanında yer almalıdır.
Ambalajın, etiketin gerektiği şekilde yapıştırılamayacağı düzensiz bir şekle veya küçük bir boyuta sahip
olması durumunda, etiket ambalaj üzerinde bir künyeye yapıştırılarak ya da başka uygun bir yöntemle
iliştirilecektir.

450 litreden fazla kapasiteye sahip orta boy dökme yük konteynerlerinin ve büyük ambalajların karşılıklı iki
tarafı da etiketlenmelidir.

(Rezerve Edilmiş)

Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ile organik peroksitlerin etiketlenmesine ilişkin özel hükümler
(a) Model No. 4.1'e uygun etiket, aynı zamanda ürünün alev alabileceği ve bu nedenle model No.
3'e uygun bir etiketin gerekli olmadığı anlamına da gelmektedir. Buna ilave olarak,
kendiliğinden tepkimeye giren Tip B maddeleri için model No. 1'e uygun bir etiket uygulanır.
Ancak, yetkili makam, böyle bir ambalajdaki kendiliğinden tepkimeye giren maddenin patlayıcı
özellik göstermediğinin testlerle kanıtlanması durumunda bu etiketin belli bir ambalajda
kullanılmamasına izin verebilir.
(b) Model No. 5,2'e uygun etiket, aynı zamanda ürünün alev alabileceği ve bu nedenle model No.
3'e uygun bir etiketin gerekli olmadığı anlamına da gelmektedir. Ayrıca aşağıdaki etiketler de
uygulanacaktır:
(i) Organik peroksitler tip B için Model No. 1'e uygun bir etiket. Ancak, yetkili makam,
böyle bir ambalajdaki organik peroksitin patlayıcı özellik göstermediğinin testlerle
kanıtlanması durumunda bu etiketin belli bir ambalaj için kullanılmamasına izin
verebilir.
(ii) Ambalajlama grubu I veya II, Sınıf 8'in kriterleri karşılandığında model 8'e uygun
etiket gereklidir.
İsmen belirtilen kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ile organik peroksitler için, yapıştırılacak etiketler
sırasıyla 2.2.41.4 ve 2.2.52.4'te bulunan listede gösterilmektedir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018