Karayolunda Tehlikeli Madde

5.3

KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU'LARA, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME

NOT: Deniz yolculuğunu içeren bir taşıma zincirinde taşınan konteynerlere, MEGC'lere, tank- konteynerlere ve
portatif tanklara levha takılması ve işaretleme için ayrıca bkz. 1.1.4.2.1. 1.1.4.2.1 (c) hükümleri geçerliyse,
bu bölümdeki yalnızca 5.3.1.3 ve 5.3.2.1.1 kısımları geçerli olacaktır.

Levha takma

Genel hükümler

Bu bölümde istenen levhalar konteynerlerin, MEGC'lerin, MEMU'ların, tank-konteynerlerin, portatif
tankların ve araçların dış yüzeyine takılmalıdır. Levhalar; konteyner, MEGC, MEMU, tank-konteyner,
portatif tank veya araçlarda bulunan tehlikeli mallar için Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (5) ve ilgili durumlarda
Sütun (6)'da öngörülen etiketlere karşılık gelmeli ve 5.3.1.7'deki şartlara uygunluk göstermelidir. Levhalar,
kontrast yaratan renkteki bir zeminde yer alacak ve ya noktalı ya da belirgin bir dış sınır çizgisine sahip
olacaktır.

Sınıf 1 için, araçların, konteynerlerin veya MEMU'ların özel bölmeleri iki veya daha fazla uyumluluk
grubuna ait madde veya nesne taşıyorsa uyumluluk grupları levhalarda belirtilmemelidir. Farklı alt gruplara
ait maddeleri veya nesneleri taşıyan araçlar, konteynerlerin veya MEMU'ların özel bölmeleri sadece şu
sıraya göre en tehlikeli alt grup modeline uygun levhayı taşımalıdır:
1.1 (en tehlikeli), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (en az tehlikeli).
1.5 D maddelerinin, Alt Grup 1.2 maddeleri veya nesneleri ile birlikte taşındığı durumlarda araca veya
konteynere Alt Grup 1.1'deki şekilde levha takılmalıdır.
Alt Grup 1.4, uyumluluk grubu S olan patlayıcıların taşınması halinde levha takılmasına gerek yoktur.

Sınıf 7 için, birincil risk levhası 5.3.1.7.2'de belirtildiği üzere model No. 7D'ye uygun olmalıdır. Bu levha
adi paketler ile küçük konteynerleri taşıyan araçlar veya konteynerler için gerekli değildir.
Sınıf 7 etiketleri ile levhalarının araçlara, konteynerlere, MEGC'lere, tank-konteynerlere veya portatif
tanklara takılması gerektiğinde, model No. 7A, 7B ya da 7C'nin zorunlu etiketine karşılık gelen büyütülmüş
etiket her iki amaca da hizmet edecek şekilde No. 7D levhası yerine kullanılabilir. Bu durumda, boyutlar
250mm'ye 250 mm'den az olmayacaktır.

Sınıf 9 için, levha, 5.2.2.2.2'deki gibi model No. 9 etiketine uygun olacaktır; model No. 9A etiketi, levha
takılması amacıyla kullanılmayacaktır.

Birden fazla sınıfa ait maddeleri içeren konteynerler, MEGC'ler, MEMU'lar, tank-konteynerler, portatif
tanklar veya araçların, birincil risk veya ikincil risk levhasında halihazırda o plakanın temsil ettiği tehlike
belirtilmişse, bunların ikincil risk levhası taşıması gerekmez.

Taşınan tehlikeli mal veya kalıntıları ile ilgisi olmayan levhalar sökülmeli ya da saklanmalıdır.

Levha, katlanabilir panellere iliştirilmişse, bunlar taşıma sırasında tutamak kısmında bükülmeyecek veya
gevşemeyecek (özellikle de darbeler veya istenmeyen hareketler nedeniyle) şekilde tasarlanacak ve
sabitlenecektir.

Konteynerlere, MEGC'lere, tank-konteynerlere ve portatif tanklara levha takılması

NOTE: Bu alt başlık, hem karayolunu hem de raylı sistemleri içeren zincirlerde taşınan tank takas
gövdeleri veya takas gövdeleri dışındaki takas gövdeleri için geçerli değildir.
Levhalar, konteynerlerin, MEGC'lerin, tank-konteynerlerin veya portatif tankların her iki yanına ve her bir
ucuna takılmalıdır.
Tank-konteynerlerin veya portatif tankların birden fazla bölmeye sahip olduğu ve iki veya daha fazla
tehlikeli mal taşıdığı durumlarda, uygun levhalar ilgili bölmelerin her iki tarafı boyunca yerleştirilmeli ve
her modele ilişkin bir levha iki uçta da iki tarafta yer almalıdır. Tüm bölmelerin aynı levhaları taşıması
gerektiği durumlarda, bu levhalar tank konteynerin veya portatif tankın her iki tarafı boyunca ve her iki
ucunda bir defaya mahsus olmak üzere yer almalıdır.

 

Konteyner, MEGC, tank-konteyner ve portatif tank taşıyan araçlara levha takılması

NOT: Bu alt-başlık, hem karayolunu hem de raylı sistemleri içeren zincirlerde taşınan tank takas gövdeleri
veya takas gövdeleri haricindeki takas gövdeleri taşıyan araçlara levha takılması için geçerli değildir. Bu
araçlar için bkz. 5.3.1.5.
Konteynerlere, MEGC'lere, tank-konteynerlere veya portatif tanklara takılan levhalar, bunları taşıyan
araçların dış tarafından görünmüyorsa, aynı levhalar aracın her iki tarafına ve arka tarafına da takılmalıdır.
Aksi takdirde, taşımayı yapan araca levha takılmasına gerek yoktur.

Dökme yük taşımaya yönelik araçlar, tankerler, tüplü gaz tankerleri ve MEMU'lar ve sökülebilir tanklara sahip araçlara levha takılması

Levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır.
Tanker veya araçta taşınan sökülebilir tankın birden fazla bölmeye sahip olduğu ve iki veya daha fazla
tehlikeli mal taşıdığı durumlarda, uygun levhalar ilgili bölmelerin her iki tarafı boyunca yerleştirilmeli ve
her modele ilişkin bir levha, aracın arkasında iki tarafta yer almalıdır. Tüm bölmelerin aynı levhayı taşıması
gerektiği durumlarda, bu levhalar her iki taraf boyunca ve aracın arkasında bir defaya mahsus olmak üzere
yer almalıdır.
Aynı bölme için birden fazla levha gerekli olduğunda bu levhalar birbirlerinin yanına takılmalıdır.
NOT: ADR sevkiyatı süresince veya ADR sevkiyatı sonunda yarı treyler gemiye veya karayolu taşıma
aracına yüklenmek üzere çekicisinden ayrıldığında, levhalar yarı treylerin ön kısmında da bulunmalıdır.

Tanklara veya dökme yük konteynerlerine sahip MEMU'lar, barındırdıkları maddelere ilişkin olarak
5.3.1.4.1'e uygun şekilde levhalanmalıdır. Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar için, levhaların yerine
5.2.2.2'ye uygun etiketler kullanılabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018