Karayolunda Tehlikeli Madde

5.5

ÖZEL HÜKÜMLER

(Silindi)

Fümige edilmiş yük taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (UN 3359)

Genel

Başka tehlikeli madde içermeyen fümige edilmiş yük taşıma üniteleri (UN 3359), bu başlık altında
belirtilenler dışında başka ADR hükümlerine tabi değildir.

Fümige edilmiş kargo taşıma ünitesi, fumigantlara ilave olarak tehlikeli mallarla yüklenmişse, bu maddeleri
ilgilendiren ADR hükümleri (levha takılması, işaretleme ve belgeleme de dahil olmak üzere), bu başlığın
hükümlerinin yanı sıra geçerli olacaktır.

Yalnızca gaz kaçağının asgariye indirgendiği şekilde kapatılabilen yük taşıma üniteleri, fümigasyon altında
yük taşıması için kullanılabilir.

Eğitim

Fümige edilmiş yük taşıma ünitelerinin elleçlenmesinde yer alan kişiler, sorumluluklarına uygun şekilde
eğitim alacaktır.

İşaretleme ve levha takma

Fümige edilmiş bir kargo taşıma ünitesi 5.5.2.3.2'de tarif edilen bir ikaz işaretiyle işaretlenecek olup, bu
işaret kargo taşıma ünitesini açan veya içine giren kişilerin kolayca görebileceği bir konumda, her bir erişim
noktasına iliştirilecektir. Bu işaret, aşağıdaki hükümler karşılanana kadar kargo taşıma ünitesinde yer
alacaktır:
(a) Fümige edilmiş kargo taşıma ünitesinin, fümige edici gazın zararlı konsantrasyonları çıkana
kadar havalandırılması ve
(b) Fümige edilmiş maddelerin veya malzemelerin boşaltılması.

Fümigasyon ikaz işareti Şekil 5.5.2.3.2'de gösterildiği şekilde olacaktır.
Şekil 5.5.2.3.2
Fumigasyon ikaz işareti
 
İşaret dikdörtgen şeklinde olacaktır. Minimum boyutlar 400 mm genişlik x 300 mm yükseklik şeklinde
olacaktır ve dış çizginin minimum genişliği 2 mm olacaktır. İşaret, harflerin 25 mm'den küçük olmaması
şartıyla beyaz bir arka plan üzerine siyah olacaktır. Boyutların belirtilmediği durumlarda, tüm özellikler
gösterilenlerle yaklaşık orantılı olacaktır.

 

Fumige edilmiş kargo taşıma ünitesi, ünitenin kapılarının açılması veya fumigasyon sonrası mekanik
havalandırma yoluyla tamamen havalandırıldıysa, havalandırma tarihi de fumigasyon ikaz işareti üzerine
eklenecektir.

Fumige edilmiş kargo taşıma ünitesi havalandırıldığında ve boşaltıldığında, fümigasyon işareti
kaldırılacaktır.

Model No. 9'a uygun levhalar (bkz. 5.2.2.2.2), içinde bulunan diğer Sınıf 9 maddeleri veya nesneleri için
istenenler hariç olmak üzere fümige edilmiş kargo taşıma ünitesine takılmayacaktır.

Belgeleme

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018