Karayolunda Tehlikeli Madde

İşaretleme ve levha takma

Fümige edilmiş bir kargo taşıma ünitesi 5.5.2.3.2'de tarif edilen bir ikaz işaretiyle işaretlenecek olup, bu
işaret kargo taşıma ünitesini açan veya içine giren kişilerin kolayca görebileceği bir konumda, her bir erişim
noktasına iliştirilecektir. Bu işaret, aşağıdaki hükümler karşılanana kadar kargo taşıma ünitesinde yer
alacaktır:
(a) Fümige edilmiş kargo taşıma ünitesinin, fümige edici gazın zararlı konsantrasyonları çıkana
kadar havalandırılması ve
(b) Fümige edilmiş maddelerin veya malzemelerin boşaltılması.

Fümigasyon ikaz işareti Şekil 5.5.2.3.2'de gösterildiği şekilde olacaktır.
Şekil 5.5.2.3.2
Fumigasyon ikaz işareti
 
İşaret dikdörtgen şeklinde olacaktır. Minimum boyutlar 400 mm genişlik x 300 mm yükseklik şeklinde
olacaktır ve dış çizginin minimum genişliği 2 mm olacaktır. İşaret, harflerin 25 mm'den küçük olmaması
şartıyla beyaz bir arka plan üzerine siyah olacaktır. Boyutların belirtilmediği durumlarda, tüm özellikler
gösterilenlerle yaklaşık orantılı olacaktır.

 

Fumige edilmiş kargo taşıma ünitesi, ünitenin kapılarının açılması veya fumigasyon sonrası mekanik
havalandırma yoluyla tamamen havalandırıldıysa, havalandırma tarihi de fumigasyon ikaz işareti üzerine
eklenecektir.

Fumige edilmiş kargo taşıma ünitesi havalandırıldığında ve boşaltıldığında, fümigasyon işareti
kaldırılacaktır.

Model No. 9'a uygun levhalar (bkz. 5.2.2.2.2), içinde bulunan diğer Sınıf 9 maddeleri veya nesneleri için
istenenler hariç olmak üzere fümige edilmiş kargo taşıma ünitesine takılmayacaktır.

Belgeleme

Fümige edilmiş ve taşıma işleminden önce tamamen havalandırılmamış yük taşıma ünitelerinin taşınmasına
ilişkin belgelerde şu bilgiler yer alacaktır:
- "UN 3359, fümige edilmiş kargo taşıma ünitesi, 9" veya "UN 3359, fümige edilmiş kargo
taşıma ünitesi, Sınıf 9";
- Fumigasyon tarihi ve saati ve
- Kullanılan fumigant gazın tipi ve miktarı.
Bu bilgiler, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca
olmaması halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini öngörmediği durumlarda,
İngilizce, Fransızca veya Almanca dilinde olacaktır.

Belgeler, 5.5.2.4.1'de istenen bilgileri içermeleri koşuluyla her türlü biçimde olabilir. Bu bilgi, kolaylıkla
tanınabilir, okunabilir ve dayanıklı olmalıdır.

Fumigasyon cihazları (kullanıldıysa) dahil olmak üzere fumigant kalıntılarının uzaklaştırılmasına ilişkin
talimatlar da yer almalıdır.

Fumige edilmiş kargo taşıma ünitesinin tamamen havalandırılmış olması ve havalandırma tarihinin ikaz
işaretinde belirtilmesi (bkz. 5.5.2.3.3 ve 5.5.2.3.4) halinde bir dokümana ihtiyaç yoktur.

Soğutma veya iklimlendirme (kuru buz (UN 1845) veya azot, soğutulmuş sıvı (UN 1977) veya argon, soğutulmuş sıvı (UN 1951) gibi) amacıyla kullanıldıklarında boğulma riski içeren madde içeren ambalajlar ve araçlar ve konteynerlere yönelik özel hükümler

Kapsam

Bu kısım, kuru buz (UN No. 1845) taşınması haricinde, tehlikeli mallar sevkiyatı olarak taşınan ve soğutma
veya iklimlendirme amacıyla kullanılabilecek olan nesnelere uygulanmaz. Sevkiyat olarak taşındıklarında,
bu maddeler ilgili taşıma koşullarına uygun olmak üzere, Bölüm 3.2 Tablo A'nın ilgili kaydına göre
taşınmalıdır.
UN No. 1845 için, bu kısımda belirtilen taşıma koşulları, 5.5.3.3.1 hariç olmak üzere, soğutucu,
iklimlendirici veya sevkiyat şeklindeki tüm taşıma türlerine uygulanır. UN No. 1845'in taşıması ile ilgili
olarak, ADR'nin diğer hükümleri geçerli değildir.

Bu kısım soğutma döngüsündeki gazlara uygulanamaz.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018