Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel

Soğutma veya iklimlendirme amacıyla kullanılan (fumigasyon hariç) maddeleri içeren araçlar ve
konteynerler, bu kısmın hükümleri hariç ADR'nin diğer hiçbir hükmüne tabi değildir.

Soğutma veya iklimlendirme amacıyla kullanılan maddeler ihtiva eden araçlara veya konteynerlere tehlikeli
mallar yüklendiğinde, ADR'nin işbu tehlikeli maddeler ile ilgili olan herhangi bir hükmü, işbu bölümdeki
hükümlere ilaveten uygulanır.

(Rezerve Edilmiş)

Serinletme veya havalandırma için kullanılan maddeler ihtiva eden araç ve konteynerlerin elleçlenmesi
veya taşınması işleriyle sorumlu kişilere kendi sorumlulukları ile ilgili olarak eğitim verilecektir.

Soğutucu veya iklimlendirici içeren ambalajlar

Soğutma veya iklimlendirme gerekliliği olan, 4.1.4.1'deki P203, P620, P650, P800, P901 veya P904
ambalajlama talimatlarına atanmış ambalajlanmış tehlikeli mallar, söz konusu ambalajlama talimatlarının
ilgili gerekliliklerine uymalıdır.

Diğer ambalajlama talimatlarına atanan, soğutma veya iklimlendirme gerekliliği olan ambalajlanmış
tehlikeli mallar için, ambalajlar çok düşük sıcaklıklara dayanacak ve soğutucu veya iklimlendirici
tarafından etkilenmeyecek veya ciddi anlamda zarar görmeyecek nitelikte olmalıdır. Ambalajlar, ambalajı
delebilecek basınç birikimini engellemek için gazın boşaltılmasını sağlayacak biçimde tasarlanmalı ve imal
edilmelidir. Tehlikeli mallar, herhangi bir soğutucunun veya iklimlendiricinin dağılmasından sonra hareket
etmeyecek şekilde ambalajlanmalıdır.

Soğutucu veya iklimlendirici ihtiva eden ambalajlar iyi havalandırılmış araç ve konteynerlerde taşınacaktır.
Bu durumda, 5.5.3.6'ya uygun işarete gerek duyulmaz.
Aşağıdaki hallerde havalandırma gerekmez ve 5.5.3.6'ya göre işaretleme yapılır:
- yük bölmesi ve sürücü kabini arasında gaz değişimi önlenmiştir veya
- yük bölmesi, Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve bu gibi Taşımalarda
kullanılacak Özel Ekipman Anlaşması''nda (ATP) tanımlandığı üzere, sürücü mahallinden ayrı,
yalıtılmış, soğutmalı veya mekanik olarak soğutulmuş bir ekipmandır.
NOT: Bu bağlamda, "iyi havalandırılmış", karbon dioksit konsantrasyonunun hacmen %0,5'in altında
olduğu ve oksijen konsantrasyonunun hacmen %19,5'in üstünde olduğu bir ortamdır.

Soğutucu veya iklimlendirici içeren ambalajların işaretlenmesi

Soğutma veya iklimlendirme amaçlı tehlikeli mal taşıyan ambalajlar, Bölüm 3.2 Tablo A, Sütun (2) deki
ilgili tehlikeli malın ismiyle işaretlenmelidir. Bu işaretlenmeden sonra, "SOĞUTUCU OLARAK" veya
"İKLİMLENDİRİCİ OLARAK" menşe ülkenin dilinde ve menşe ülkenin dilinin İngilizce, Fransızca veya
Almanca olmaması halinde ve taşıma operasyonunu ile ilgili ülkeler arasında anlaşmalarda aksinin
belirtilmemesi halinde, İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak işaretlenmelidir.

İşaretler dayanıklı, okunaklı olmalıdır ve kolaylıkla görünebilmesi için ambalaja göre uygun boyutta ve
konumda yerleştirilmelidir.

Ambalajlanmamış kuru buz içeren araçlar ve konteynerler

Ambalajlanmamış kuru buzun kullanıldığı durumlarda, kuru buz, metalin çatlamaması için aracın veya
konteynerin metal yapısıyla temas etmemelidir. Asgari 30 mm aralık bırakılarak (örn. Tahta kalaslar,
paletler, vs. gibi düşük ısı geçirgenliği olan uygun malzemeler kullanarak), kuru buz ile araç veya
konteyner arasında yeterli izolasyonun sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Kuru buzun ambalajların etrafına yerleştirildiği durumlarda, kuru buzun dağılmasından sonra ambalajların
ilk konumlarında kalmalarını sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018