Karayolunda Tehlikeli Madde

6.1

AMBALAJLAR İÇİN ÜRETİM VE TEST ZORUNLULUKLARI

Genel

İşbu bölümdeki zorunluluklar aşağıdakiler için geçerli değildir:
(a) Aksi belirtilmedikçe Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemeleri içeren ambalajlar (bkz.
4.1.9);
(b) Aksi belirtilmedikçe Sınıf 6.2 kapsamındaki bulaşıcı maddeleri içeren ambalajlar (bkz. Bölüm
6.3, Not ve 4.1.4.1'deki ambalajlama hükümleri P621);
(c) Sınıf 2 kapsamındaki gazları içeren basınçlı kaplar;
(d) Net kütlesi 400 kg'yi aşan ambalajlar;
(e) Kombine ambalajlar dışındaki, kapasitesi 450 litreyi aşan sıvı ambalajları.

6.1.4'teki ambalajlama hükümleri kullanılan mevcut ambalajlara dayanmaktadır. Bilim ve teknolojideki
gelişmelerin gözetilebilmesi için, aynı derecede etkili olmaları, yetkili makam tarafından kabul edilebilir
olmaları ve 6.1.1.3 ile 6.1.5'te açıklanan testleri başarılı şekilde geçmeleri kaydıyla 6.1.4'te belirtilenlerden
farklı özelliklere sahip ambalajların kullanımında sakınca yoktur. Bu Bölümde belirtilen yöntemlere
eşdeğer olmaları ve yetkili makam tarafından kabul edilmeleri kaydıyla bu Bölümde tanımlanan test
yöntemlerinden farklı yöntemler kabul edilebilir.

Sıvı içermesi planlanan her ambalaj, uygun bir sızdırmazlık testini başarılı şekilde geçmelidir. Bu test,
6.1.5.4.3'te gösterilen uygun test seviyesini karşılayabildiğini gösteren, 6.1.1.4'te öngörülen kalite güvence
programının bir parçasıdır:
(a) Taşıma için ilk kullanımdan önce;
(b) Taşıma için tekrar kullanılmadan önce, yenilendikten veya onarıldıktan sonra;
Bu test için, ambalajlarda kendilerin ait kapakların takılması gerekmemektedir.
Kompozit bir ambalajın iç kabı, test sonuçlarının etkilenmemesi kaydıyla dış ambalaj olmadan test
edilebilir.
Bu test aşağıda belirtilenler için gerekli değildir:
- Kombine ambalajların iç ambalajları;
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen kompozit ambalajların (cam,
porselen veya seramik) iç kapları;
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen ince metal ambalajlar.

Her bir ambalajın bu Bölümdeki hükümleri karşılamasını temin etmek amacıyla ambalajlar yetkili makamı
tatmin eden bir kalite güvence programına göre üretilmeli, yenilenmeli ve test edilmelidir.
NOT: İzlenebilecek prosedürler hakkında rehberlik için, ISO 16106:2006 "Ambalaj -Tehlikeli mallar için
taşıma ambalajları - Tehlikeli mal ambalajları, orta boy dökme yük konteynerleri (IBC'ler) ve büyük
ambalajlar - ISO 9001'in uygulanmasına yönelik kılavuz ilkelere başvurulabilir.

Ambalaj üreticileri ve dağıtıcıları, izlenecek prosedürlerin yanı sıra, taşımada kullanılacak ambalajların bu
Bölümdeki geçerli performans testlerini geçebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan kapakların ve diğer
aksamların (ilgili contalar da dahil olmak üzere) tipleri ve boyutları hakkında bilgi sunmalıdır.

Ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod

Bu kod şunları içermektedir:
(a) Ambalajın varil, bidon vb. gibi türünü gösteren bir rakam ve ardından;
(b) Latin harfleriyle çelik, ahşap vb. gibi malzemenin özelliğini gösteren büyük harf(ler) ve
gerektiğinde ardından;
(c) Ambalajlama grubunun ait olduğu tür içerisinde ambalaj kategorisini gösteren rakam.

Kompozit ambalaj durumunda, iki büyük Latin harfi, kodun ikinci sırasında kullanılır. Birincisi iç kabın
malzemesini; ikincisi ise dış ambalajın malzemesini göstermektedir.

Kombine ambalaj durumunda sadece dış ambalajın kod numarası kullanılır.

"T", "V" veya "W" harfleri ambalaj kodunu takip edebilir. "T" harfi, 6.1.5.1.11 hükümlerine uygun
kurtarma ambalajını belirtmektedir. "V" harfi, 6.1.5.1.7 hükümlerine uygun özel ambalajları belirtmektedir.
"W" harfi, kodun gösterdiği aynı tipte olsa dahi, ambalajın 6.1.4'teki özelliklerden farklı üretildiğini ve
6.1.1.2 hükümlerine göre eşdeğer kabul edildiğini belirtmektedir.

Ambalaj türleri için aşağıdaki rakamlar kullanılmalıdır:
1. Varil
2. (Rezerve edildi)
3. Bidon
4. Kutu
5. Torba
6. Kompozit ambalajlar
7. (Rezerve edildi)
0. İnce metal ambalajlar

Malzeme çeşitleri için aşağıdaki büyük harfler kullanılmalıdır:
A. Çelik (tüm tipleri ve yüzey işlemleri)
B. Alüminyum
C. Doğal ahşap
D. Kontrplak
F. Yeniden yapılandırılmış ahşap
G. Mukavva
H. Plastik malzeme L. Kumaş
M. Kâğıt, çok katmanlı
N. Metal (çelik veya alüminyum hariç metal)
P. Cam, porselen veya seramik
NOT: Plastik malzeme, kauçuk gibi diğer polimerik malzemeleri içerdiği şeklinde anlaşılır.

Aşağıdaki tablo, ambalaj türüne, üretiminde kullanılan malzemelere ve kategorilerine bağlı olarak ambalaj
türlerinin belirlenmesinde kullanılacak kodları göstermektedir; aynı zamanda ilgili hükümler için
başvurulacak alt bölümlere referans olmaktadır.

Tür

Malzeme

Kategori

Kod

Alt başlık

1. Variller

A. Çelik

sabit (çıkarılamaz) kapak

1A1

6.1.4.1

çember (çıkarılabilir) kapak

1A2

B. Alüminyum

sabit (çıkarılamaz) kapak

1B1

6.1.4.2

çember (çıkarılabilir) kapak

1B2

D. Kontrplak

 

1D

6.1.4.5

G. Fiber

 

1G

6.1.4.7

H. Plastik

sabit (çıkarılamaz) kapak

1H1

6.1.4.8

çember (çıkarılabilir) kapak

1H2

N. Metal, çelik veya alüminyum dışında

sabit (çıkarılamaz) kapak

1N1

6.1.4.3

çember (çıkarılabilir) kapak

1N2

2. (Rezerve edildi)

3. Bidonlar

A. Çelik

sabit (çıkarılamaz) kapak

3A1

6.1.4.4

çember (çıkarılabilir) kapak

3A2

B. Alüminyum

sabit (çıkarılamaz) kapak

3B1

 

6.1.4.4

çember (çıkarılabilir) kapak

3B2

H. Plastik

sabit (çıkarılamaz) kapak

3H1

6.1.4.8

çember (çıkarılabilir) kapak

3H2

4. Kutular

A. Çelik

 

4A

6.1.4.14

B. Alüminyum

 

4B

6.1.4.14

C. Doğal ahşap

normal

4C1

6.1.4.9

toz geçirmez duvarlı

4C2

D. Kontrplak

 

4D

6.1.4.10

F. Yeniden yapılandırılmış ahşap

 

4F

6.1.4.11

G. Mukavva

 

4G

6.1.4.12

H. Plastik

genleşmeli

4H1

6.1.4.13

katı

4H2

N. Metal, çelik veya alüminyum dışında

 

4N

6.1.4.14

5. Torbalar

H. Dokuma plastik

iç astarsız veya kaplamasız

5H1

 

6.1.4.16

toz geçirmez

5H2

su geçirmez

5H3

H. Plastik film

 

5H4

6.1.4.17

L. Kumaş

iç astarsız veya kaplamasız

5L1

 

6.1.4.15

toz geçirmez

5L2

su geçirmez

5L3

M. Kağıt

çok katmanlı

5M1

6.1.4.18

çok katmanlı, su geçirmez

5M2

 

 

Tür

Malzeme

Kategori

Kod

Alt başlık

6. Kompozit ambalajlar

H. Plastik kaplar

dışta çelik varille

6HA1

 

6.1.4.19

dışta çelik sandık veya kutuyla

6HA2

dışta alüminyum varille

6HB1

dışta alüminyum sandık veya

kutuyla

6HB2

dışta ahşap kutuyla

6HC

dışta kontrplak varille

6HD1

dışta kontrplak kutuyla

6HD2

dışta fiber varille

6HG1

dışta mukavva kutuyla

6HG2

dışta plastik varille

6HH1

dışta sert plastik kutuyla

6HH2

P. Cam, porselen veya seramik kap

dışta çelik varille

6PA1

 

6.1.4.20

dışta çelik sandık veya kutuyla

6PA2

dışta alüminyum varille

6PB1

dışta alüminyum sandık veya kutuyla

6PB2

dışta ahşap kutuyla

6PC

dışta kontrplak varille

6PD1

dışta örgü sepetli

6PD2

dışta fiber varille

6PG1

dışta mukavva kutuyla

6PG2

dışta genleşmeli plastik ambalajla

6PH1

dışta sert plastik ambalajla

6PH2

7. (Rezerve edildi)

0. İnce metal ambalajlar

A. Çelik

sabit (çıkarılamaz) kapak

0A1

6.1.4.22

çember (çıkarılabilir) kapak

0A2

 

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018