Karayolunda Tehlikeli Madde

YENİ ambalajlar için işaret örnekleri

YENİLENMİŞ ambalajlar için işaret örnekleri

KURTARMA ambalajları için işaret örneği

NOT: 6.1.3.11, 6.1.3.12 ve 6.1.3.13'te örnekleri verilmiş olan işaretler tek bir satırda veya doğru sıranın
gözetilmesi kaydıyla birden fazla satırda yazılabilir.

Sertifikasyon

6.1.3.1'e uygun işaretlerin yapıştırılmasıyla, seri üretim ürünü ambalajların onaylanan tasarım türüne
karşılık geldiği ve onayda anılan zorunlulukların karşılandığı belgelendirir.

Genel zorunluluklar

Ambalajda bulunan maddenin herhangi bir şekilde nüfuzu, normal taşıma koşulları altında herhangi bir
tehlike teşkil etmeyecektir

Ambalaj zorunlulukları

Çelik variller

1A1 sabit (çıkarılamaz) kapak
1A2 çember (çıkarılabilir) kapak

Gövde ve başlıklar uygun tipteki çelik levhadan mamul ve varilin kapasitesi ile kullanım amacına göre
yeterli kalınlıkta olmalıdır.
NOT: Karbon çelik variller için, "uygun" çelikler ISO 3573:1999 Ticari ve çekme nitelikli sıcak haddeli
karbon çelik sac" ve ISO 3574:1999 "Ticari ve çekme nitelikli soğuk ezmeli çelik sac" dokümanlarında
belirtilmektedir. 100 litrenin altındaki karbon çelik variller için, yukarıdaki standartların yanı sıra "uygun"
çelikler ISO 11949:1995 "Soğuk ezmeli elektrolitik kalay kaplı çelik", ISO 11950:1995 "Soğuk ezmeli
elektrolitik krom/krom oksit kaplı çelik" ve ISO 11951:1995 " Kalay veya elektrolitik krom/krom oksit kaplı
çelik üretimi için sarmal şeklindeki soğuk ezmeli siyah sac" belgelerinde belirtilmektedir.

40 litreden fazla sıvı içermesi amaçlanan varillerin gövde ek yerleri kaynaklı olmalıdır. Gövdede bulunan
ek yerleri, katı ya da 40 litre veya daha az sıvı içermesi amaçlanan varillerde mekanik olarak birleştirilmeli
veya kaynaklanmalıdır.

İki uçtaki şevli kısımlar mekanik olarak birleştirilmeli veya kaynaklanmalıdır. Ayrı takviye halkaları
eklenebilir.

Kapasitesi 60 litreden fazla olan varillerin gövdesinde, genellikle, genişletilmiş en az iki adet yuvarlak
kasnak veya alternatif olarak en az iki ayrı yuvarlak kasnak olmalıdır. Ayrı yuvarlak kasnakların, varsa
gövdeye sıkıca oturması gerekir, böylece kaymayacak şekilde sabitlenirler. Yuvarlak kasnaklar nokta
kaynaklı olmamalıdır.

Gövde üzerindeki veya sabit (çıkarılamaz) kapağa sahip kabın başlıklarındaki (1A1) doldurma, boşaltma ve
havalandırma deliklerinin çapı 7 cm'yi geçmemelidir. Daha büyük deliklere sahip varillerin çember
(çıkarılabilir) kapak tipinde (1A2) olduğu düşünülecektir. Kabın gövde ve başlıkları üzerindeki deliklerin
kapakları normal taşıma koşulları altında sıkıca kapalı ve sızdırmayacak şekilde tasarlanmalı ve
uygulanmalıdır. Kapak flanşları mekanik olarak birleştirilmiş veya kaynaklanmış olabilir. Kapağın iç
taraftan sızdırmazlığı sağlanmadığında conta veya diğer sızdırmazlık elemanları kapaklarla birlikte
kullanılmalıdır.

Çember (çıkarılabilir) kapaklı varillerin (1A2) kapak mekanizmaları, normal taşıma koşullarında sıkı ve
sızdırmaz kalacak şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Tüm çember (çıkarılabilir) kapaklar için conta
veya diğer sızdırmazlık elemanları kullanılmalıdır.

Gövde, başlık, kapak ve teçhizatlar için kullanılan malzemeler taşınan maddelerle uyumlu değilse uygun
dahili koruyucu kaplamalar veya işlemler uygulanmalıdır. Bu kaplamalar veya işlemler normal taşıma
koşullarında koruyucu özelliklerini devam ettirmelidir.

Varilin azami kapasitesi: 450 litre.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018