Karayolunda Tehlikeli Madde

Ultraviyole radyasyona karşı koruma dışında farklı amaçlar için kullanılan katkı maddeleri kutu
malzemesinin kimyasal veya fiziksel özelliklerini olumsuz şekilde etkilememek kaydıyla plastik
malzemenin bileşimine eklenebilir. Bu durumlarda testin tekrarlanması gerekmeyebilir.

Katı plastik kutular istenmeden açılmasını önleyecek şekilde tasarlanmalı ve uygun malzemeden yeterince
dayanıklı yapılmış kapaklara sahip olmalıdır.

Yeni ambalajların üretilmesinde geri dönüşümlü plastik malzeme kullanıldığı durumlarda, yetkili makam
tarafından tanınmış bir kalite güvence programının bir parçası olarak geri dönüşümlü plastik malzemenin
belirli özellikleri garanti edilmeli ve belgelendirilmelidir. Kalite güvence programı, her bir geri dönüşümlü
plastik partisinin uygun eritme akış hızına, yoğunluğa ve akma sınırındaki gerilme direncine sahip
olduğunu ve bu tür geri dönüşümlü malzemelerden mamul tasarım tipine uygun olduğunu gösteren uygun
kayıtlara sahip olmalıdır. Bu kayıt, geri dönüşümlü plastiğin elde edildiği ambalaj malzemesi ile bu
ambalajların önceki içeriğinin söz konusu malzeme kullanılarak imal edilmiş yeni ambalajın kabiliyetini
azaltma ihtimali varsa önceki içerik hakkında bilgileri de içermelidir. Ayrıca, ambalaj üreticisinin 6.1.1.4
kapsamındaki kalite güvence programı, geri dönüşümlü plastik malzemenin her bir partisi üzerinde
6.1.5'teki mekanik tasarım tipi testinin performansını içermelidir. Bu testte, yığma performansı statik
yükleme testinden ziyade ilgili dinamik sıkıştırma testi ile doğrulanabilir.

Azami net kütle
4H1: 60 kg
4H2: 400 kg.

Çelik, alüminyum veya diğer metal kutular

4A çelik kutular
4B alüminyum kutular
4N metal, çelik veya alüminyum hariç, kutular

Metalin sağlamlığı ve kutunun yapım şekli, kutunun kapasitesine ve kullanım amacına uygun olmalıdır.

Kutular mukavva veya keçe salmastra parçaları ile hizaya getirilmeli ve gerektiğinde dahili bir astarla ya da
uygun bir malzeme ile kaplanmalıdır. Eğer çift dikişli metal astar kullanılmışsa özellikle patlayıcıların dikiş
aralarına girmesini engellemek amacıyla önlemler alınmalıdır.

Kapaklar uygun herhangi bir tipte olabilir; normal taşıma koşullarında sıkı olarak kapalı kalmalıdır.

Azami net kütle: 400 kg.

Kumaş torbalar

5L1 İç astarsız veya kaplamasız
5L2 toz geçirmez
5L3 su geçirmez

Kullanılan tekstil malzemeleri kaliteli olmalıdır. Kumaşın sağlamlığı ve torbanın yapım şekli, torbanın
kapasitesine ve kullanım amacına uygun olmalıdır.

Torbalar, toz geçirmez, 5L2: aşağıdaki malzemelerin kullanımı ile torbanın geçirmezliği sağlanmalıdır:
(a) bitüm gibi suya dayanıklı yapıştırıcı ile torbanın iç yüzeyine yapıştırılan kağıt veya
(b) torbanın iç yüzeyine yapıştırılan plastik tabaka veya
(c) kağıt veya plastik malzemeden yapılmış bir veya daha fazla astar.

Torbalar, su geçirmez, 5L3: torbaya nemin girmesini önlemek için aşağıdaki malzemeler kullanılarak
torbaların su geçirmez olması sağlanmalıdır:
(a) Suya dayanıklı ayrı iç astarlar (örneğin parafinli kraft kağıdı, ziftli kağıt veya plastik kaplı kraft
kağıdı) veya
(b) torbanın iç yüzeyine yapıştırılan plastik tabaka veya
(c) Plastik malzemeden yapılmış bir veya daha fazla astar.

Azami net kütle: 50 kg.

Örme plastik torbalar

5H1 İç astarsız veya kaplamasız
5H2 toz geçirmez
5H3 su geçirmez
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018