Karayolunda Tehlikeli Madde

Alüminyum variller

1B1 sabit (çıkarılamaz) kapak
1B2 çember (çıkarılabilir) kapak

Gövde ve kapaklar en az %99 saflıkta alüminyumdan ya da alüminyum tabanlı alaşımdan yapılmalıdır.
Malzemeler uygun tipte ve varilin kapasitesi ile kullanım amacına göre yeterli kalınlıkta olmalıdır.

Tüm ek yerleri kaynaklı olmalıdır. Uç taraftaki kenarlar varsa ayrı takviye halkalarının eklenmesi ile
güçlendirilmelidir.

Kapasitesi 60 litreden fazla olan varillerin gövdesinde, genellikle, genişletilmiş en az iki adet yuvarlak
kasnak veya alternatif olarak en az iki ayrı yuvarlak kasnak olmalıdır. Ayrı yuvarlak kasnakların, varsa
gövdeye sıkıca oturması gerekir, böylece kaymayacak şekilde sabitlenirler. Yuvarlak kasnaklar nokta
kaynaklı olmamalıdır.

Gövde üzerindeki veya sabit (çıkarılamaz) kapağa sahip varillerin başlıklarındaki (1B1) doldurma,
boşaltma ve havalandırma deliklerinin çapı 7 cm'yi geçmemelidir. Daha büyük deliklere sahip varillerin
çember (çıkarılabilir) kapak tipinde (1B2) olduğu düşünülecektir. Kabın gövde ve başlıkları üzerindeki
deliklerin kapakları normal taşıma koşulları altında sıkıca kapalı ve sızdırmayacak şekilde tasarlanmalı ve
uygulanmalıdır. Kapak flanşları ek yerlerinin sızdırmazlığını sağlayacak şekilde kaynaklanmalıdır. Kapağın
iç taraftan sızdırmazlığı sağlanmadığında conta veya diğer sızdırmazlık elemanları kapaklarla birlikte
kullanılmalıdır.

Çember (çıkarılabilir) kapaklı varillerin (1B2) kapak mekanizmaları, normal taşıma koşullarında sıkı ve
sızdırmaz kalacak şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Tüm çember (çıkarılabilir) kapaklar için conta
veya diğer sızdırmazlık elemanları kullanılmalıdır.

Varilin azami kapasitesi: 450 litre.

Azami net kütle: 400 kg.

Alüminyum veya çelik dışındaki metal variller

1N1 sabit (çıkarılamaz) kapak
1N2 çember (çıkarılabilir) kapak

Gövde ve kapaklar metalden ya da çelik veya alüminyum dışındaki metal alaşımlardan yapılmalıdır.
Malzemeler uygun tipte ve varilin kapasitesi ile kullanım amacına göre yeterli kalınlıkta olmalıdır.

Uç taraftaki kenarlar varsa ayrı takviye halkalarının eklenmesi ile güçlendirilmelidir. Tüm ek yerleri, varsa,
kullanılan metal veya metal alaşımına göre en son teknolojiye uygun şekilde birleştirilmelidir
(kaynaklanarak, lehimlenerek, vb).

Kapasitesi 60 litreden fazla olan varillerin gövdesinde, genellikle, genişletilmiş en az iki adet yuvarlak
kasnak veya alternatif olarak en az iki ayrı yuvarlak kasnak olmalıdır. Ayrı yuvarlak kasnakların, varsa
gövdeye sıkıca oturması gerekir, böylece kaymayacak şekilde sabitlenirler. Yuvarlak kasnaklar nokta
kaynaklı olmamalıdır.

Gövde üzerindeki veya sabit (çıkarılamaz) kapağa sahip varillerin başlıklarındaki (1N1) doldurma,
boşaltma ve havalandırma deliklerinin çapı 7 cm'yi geçmemelidir. Daha büyük deliklere sahip varillerin
çember (çıkarılabilir) kapak tipinde (1N2) olduğu düşünülecektir. Kabın gövde ve başlıkları üzerindeki
deliklerin kapakları normal taşıma koşulları altında sıkıca kapalı ve sızdırmayacak şekilde tasarlanmalı ve
uygulanmalıdır. Kapak flanşları, kullanılan metal veya metal alaşımına göre en son teknolojiye göre
birleştirilmelidir (kaynaklanarak, lehimlenerek, vb.); böylece birleşme yerleri sızdırmaz olacaktır. Kapağın
iç taraftan sızdırmazlığı sağlanmadığında conta veya diğer sızdırmazlık elemanları kapaklarla birlikte
kullanılmalıdır.

Çember (çıkarılabilir) kapaklı varillerin (1N2) kapak mekanizmaları, normal taşıma koşullarında sıkı ve
sızdırmaz kalacak şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Tüm çember (çıkarılabilir) kapaklar için conta
veya diğer sızdırmazlık elemanları kullanılmalıdır.

Varilin azami kapasitesi: 450 litre.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018