Karayolunda Tehlikeli Madde

Kombine ambalajlar

Kullanılacak dış ambalajlar için Bölüm 6.1.4'ün ilgili hükümleri geçerlidir.
NOT: Kullanılacak iç ve dış ambalajlar için Bölüm 4.1'deki ilgili ambalajlama talimatlarına bakınız.

İnce metal ambalajlar

0A1 sabit (çıkarılamaz) kapak
0A2 çember (çıkarılabilir) kapak

Gövde ve kenarlara yönelik sac levha, uygun bir çelik malzemeden mamul ve ambalajın kapasitesi ile
kullanım amacına uygun ölçülerde yapılmış olmalıdır.

Bağlantı yerleri, kaynaklı ve kenar şeritleri ile en az çift dikişli olmalı veya benzer derecede mukavemet ve
sızdırmazlık sağlayacak bir yöntemle üretilmelidir.

Çinko, kalay, laklı vernik vb. gibi malzemelerden mamul iç kaplamalar sert olmalı ve kapaklar dahil çeliğin
her noktasına yapışmalıdır.

Sabit (çıkarılamaz) kapaklı (0A1) ambalajların gövdelerindeki veya başlarındaki doldurma, boşaltma ve
havalandırma deliklerinin çapı 7 cm'yi geçmemelidir. Daha büyük deliklere sahip ambalajların çember
(çıkarılabilir) kapak tipinde (0A2) olduğu düşünülecektir.

Sabit (çıkarılamaz) kapaklı ambalajların (0A1) kapakları ya vidalı dişli tipte olmalı ya da vidalanabilir bir
mekanizma veya eşdeğer etkinliğe sahip bir mekanizmayla sabitlenebilir özellikte olmalıdır. Çember
(çıkarılabilir) kapaklı ambalajların (0A2) kapakları sıkı şekilde kapanacak şekilde tasarlanmalı ve
donatılmalı, normal taşıma koşullarında ambalajın sızdırmazlığını korumalıdır.

Ambalajların azami kapasitesi: 40 litre.

Azami net kütle: 50 kg.

Ambalajlar için test gereksinimleri

Test performansı ve sıklığı

Her ambalajın tasarım tipi, işaret tahsisine izin veren yetkili makamın belirlediği prosedürlere uygun olarak,
6.1.5'te ön görüldüğü şekilde test edilecek olup, bu yetkili makam tarafından onaylanacaktır.

Her ambalaj tasarım tipi, kullanımdan önce bu Bölüm'de öngörülen testleri başarıyla geçecektir. Ambalaj
tasarım tipi; tasarım, büyüklük, malzeme ve kalınlık, üretim ve ambalajlama şekline göre belirlenir; ancak
farklı yüzey işlemlerini içerebilir. Tasarım tipinden yalnızca daha düşük bir tasarım yüksekliği bakımından
farklı olan ambalajları da içermektedir.

Testler yetkili makam tarafından belirlenen aralıklarla ürün numunelerinde tekrarlanmalıdır. Kağıt veya
mukavva ambalajlar üzerinde yürütülecek bu tür testler için ortam koşullarında hazırlığın 6.1.5.2.3'teki
hükümlere eşdeğer olduğu düşünülmelidir.

Testler tasarım, malzeme veya ambalajın üretim şeklinde bir değişiklik yaratan her bir modifikasyon
durumunda tekrarlanmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018