Karayolunda Tehlikeli Madde

Düşürme testi 3

Test numunelerinin sayısı (tasarım tipi ve üreticiye göre) ve düşürme ayarı

Düz düşürmeler haricinde, ağırlık merkezi darbe noktasına dikey olmalıdır.

Herhangi bir düşürme testi için birden fazla ayar mümkün olduğunda, ambalajın başarısız olma ihtimalinin
en yüksek olacağı ayar kullanılmalıdır.
Ambalajlama Test numunesi sayısı Düşürme ayarı
(a) Çelik variller
Alüminyum variller
Alüminyum veya çelik dışındaki metal
variller
Çelik bidonlar
Alüminyum bidonlar
Kontrplak variller
Fiber variller
Plastik variller ve bidonlar
Varil şeklinde kompozit ambalajlar
İnce metal ambalajlar
Altı
(her düşürme için üç adet)
İlk düşürme (üç numune kullanılarak): Ambalaj
hedefe uç taraftaki kenarlardan çarpmalı veya
ambalajda kenar yoksa, dairesel bir dikişten
veya köşeden çarpmalıdır.
İkinci düşürme (üç numune kullanılarak):
Ambalaj, ilk düşürmede test edilmeyen en zayıf
kısmından, örneğin bir kapaktan, hedefe
çarpacaktır veya bazı silindirik variller için,
varil gövdesinin kaynaklı boylamasına
dikişinden çarpacaktır.
(b) Doğal ahşap kutular
Kontrplak kutular
Yeniden yapılandırılmış ahşap kutular
Mukavva kutular
Plastik kutular
Çelik veya alüminyum kutular
Kutu şeklinde kompozit ambalajlar
Beş
(her düşürme için bir adet)
İlk düşürme: alt kısımdan düz İkinci düşürme:
üst kısımdan düz Üçüncü düşürme: uzun
kenardan düz Dördüncü düşürme: kısa
kenardan düz Beşinci düşürme: Bir köşeye
(c) Torbalar- yan dikişli tek katmanlı
Üç
(torba başına üç düşürme)
İlk düşürme: geniş yüzey üzerine düz İkinci
düşürme: Dar yüzey üzerine düz Üçüncü
düşürme: torbanın ucundan
(d) Torbalar- yan dikişsiz tek katmanlı veya
çok katmanlı
Üç
(torba başına iki düşürme)
İlk düşürme: geniş yüzey üzerine düz İkinci
düşürme: torbanın ucundan
(e) 6.1.3.1 (a) (ii) kapsamında "RID/ADR"
sembolü ile işaretlenmiş olan ve varil veya
kutu şeklindeki kompozit ambalajlar (cam,
seramik veya porselen)
Üç
(her düşürme için bir adet)
Orta uçtan çapraz şekilde veya uç kenar yoksa
dairesel bir dikiş veya alt köşe
-------------------------
3 Bkz. ISO Standardı 2248.

Düşürme testi için test numunelerinin özel hazırlığı

Test numunesinin ve içeriklerinin sıcaklığı aşağıda belirtilen ambalajlar için -18 °C veya aşağısına
düşürülmelidir:
(a) Plastik variller (bkz. 6.1.4.8);
(b) Plastik bidonlar (bkz. 6.1.4.8);
(c) Genleşmeli plastik kutular haricindeki plastik kutular (bkz. 6.1.4.13);
(d) Kompozit ambalajlar (plastik malzeme) (bkz. 6.1.4.19) ve
(e) Katıları veya nesneleri taşıması amaçlanan plastik torbalar dışındaki plastik iç ambalajlı
kombine ambalajlar.
Test numuneleri bu şekilde hazırlandığında, 6.1.5.2.3'teki hazırlığa gerek olmayabilir. Test sıvıları gerekirse
antifriz ilavesi ile sıvı halde tutulmalıdır.

Sıvılar için çember (çıkarılabilir) kapaklı ambalajlar, doldurma işlemi ile her türlü olası conta gevşemesine
izin verecek şekilde kapatıldıktan en az 24 saat sonraya kadar düşürme testine tabi tutulmamalıdır.

Hedef

Hedef, esnemez ve yatay bir yüzeye sahip olacak ve şu özellikleri taşıyacaktır:
- Yerinden oynamamasına yetecek şekilde bütün halinde ve büyük;
- Test sonuçlarını etkileyebilecek bölgesel kusurlar taşımayan düz yüzey;
- Test koşulları altında deforme olmayacak kadar sağlam ve testler nedeniyle hasar görme eğilimi
göstermeyen ve
- Test edilecek ambalajın tamamen yüzeye düşmesini sağlayacak yeterli genişlikte.

Düşürme yüksekliği

Katılar ve sıvılar için, test, taşınacak katı veya sıvılar ile veya temel olarak aynı fiziksel özelliklere sahip

diğer maddeler ile gerçekleştirilmişse:

 

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

 

Tekli ambalajlardaki sıvılar ile kombine ambalajların iç ambalajları için, test su ile yürütülüyorsa:

 

NOT: Su ifadesi, - 18 °C'de test işlemi için en az 0,95 özgül ağırlığa sahip su/antifriz çözeltilerini kapsar.

 

 1. Taşınacak maddeler 1,2'yi aşmayan nispi yoğunluğa sahipse:

   

  Ambalajlama grubu I

  Ambalajlama grubu II

  Ambalajlama grubu III

  1,8 m

  1,2 m

  0,8 m

   

 2. Taşınacak maddelerin 1,2'yi aşan nispi yoğunluğa sahip olması durumunda, düşürme yüksekliği taşınacak maddenin nispi yoğunluğu (d) temel alınarak, tek basamağa yuvarlanmak suretiyle aşağıdaki gibi hesaplanır:

   

  Ambalajlama grubu I

  Ambalajlama grubu II

  Ambalajlama grubu III

  d x 1,5 (m)

  d x 1,0 (m)

  d x 0,67 (m)

 3. 23 °C sıcaklıkta 200 mm2/s'den fazla viskoziteye sahip maddelerin taşınması için planlanan ve 6.1.3.1(a) (ii)'ye göre "RID/ADR" sembolü ile işaretli ince cidarlı metal ambalajlar için (ISO Standardı 2431:1993'e göre 6 mm çapında püskürtme deliğine sahip ISO akış kabıyla 30 saniyelik bir akış süresine karşılık gelmektedir):

 

 1. Nispi yoğunluk 1,2'yi aşmıyorsa:

   

  Ambalajlama grubu II

  Ambalajlama grubu III

  0,6 m

  0,4 m

   

 2. Taşınacak maddelerin 1,2'yi aşan nispi yoğunluğa (d) sahip olması durumunda, düşürme yüksekliği taşınacak maddenin nispi yoğunluğu (d) temel alınarak, tek basamağa yuvarlanmak suretiyle aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

d x 0,5 m

d x 0,33 m

 

 

Testi geçme kriterleri

İç ve dış basınçlar arasında denge sağlandığında sıvı içeren her bir ambalaj sızdırmaz olmalıdır; bununla
birlikte kombine ambalajların iç ambalajları için ve 6.1.3.1 (a) (ii)'ye göre "RID/ADR" sembolü ile işaretli
kompozit ambalajların (cam, porselen veya seramik) iç kapları hariç olmak üzere basınçların
dengelenmesine gerek yoktur.

Katılara yönelik bir ambalajın düşürme testine tabi tutulması ve bu ambalajların üst yüzeyinin hedefe
çarpması durumunda, tüm içerikler iç ambalaj veya iç kap (örneğin plastik torba) tarafından tutuluyorsa
kapak muhafaza fonksiyonunu korumakla beraber artık toz geçirmezliğini kaybetmiş olsa dahi test
numunesi testi geçmiş kabul edilir.

Kompozit veya kombine bir ambalajın dış ambalajı veya ambalaj kısmı taşıma esnasında güvenliği
etkileyebilecek bir hasara neden olmamalıdır. İç kaplar, iç ambalajlar veya nesneler, tamamen dış ambalaj
içinde kalmalı ve doldurma maddesi iç kaplardan veya iç ambalajlardan sızıntı yapmamalıdır.

Bir torbanın dış katmanı veya bir dış ambalaj taşıma esnasında güvenliği etkileyecek bir hasara neden
olmamalıdır.

Darbe sonucu kapaktan ufak bir boşalmanın gerçekleşmesi, sızıntının devam etmemesi koşuluyla
başarısızlık olarak değerlendirilmeyecektir.

Sınıf 1 maddelerine yönelik ambalajlarda patlayıcı maddelerin veya nesnelerin dış ambalajdan dökülmesine
neden olabilecek bir delinme gerçekleşemez.

Sızdırmazlık testi

Sızdırmazlık testi sıvı taşıması amaçlanan tüm ambalaj tasarım tipleri için gerçekleştirilmelidir; bununla
birlikte bu test aşağıda belirtilenler için gerekli değildir:
- Kombine ambalajların iç ambalajları;
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen kompozit ambalajların (cam,
porselen veya seramik) iç kapları;
- 23 °C'de 200 mm2/s'yi aşan viskoziteye sahip sıvıları taşıması amaçlanan ve 6.1.3.1 (a) (ii)
uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretli ince metal ambalajlar.

Test numunesi sayısı: tasarım tipi ve üretici başına üç test numunesi.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018