Karayolunda Tehlikeli Madde

Testi geçme kriterleri

İç ve dış basınçlar arasında denge sağlandığında sıvı içeren her bir ambalaj sızdırmaz olmalıdır; bununla
birlikte kombine ambalajların iç ambalajları için ve 6.1.3.1 (a) (ii)'ye göre "RID/ADR" sembolü ile işaretli
kompozit ambalajların (cam, porselen veya seramik) iç kapları hariç olmak üzere basınçların
dengelenmesine gerek yoktur.

Katılara yönelik bir ambalajın düşürme testine tabi tutulması ve bu ambalajların üst yüzeyinin hedefe
çarpması durumunda, tüm içerikler iç ambalaj veya iç kap (örneğin plastik torba) tarafından tutuluyorsa
kapak muhafaza fonksiyonunu korumakla beraber artık toz geçirmezliğini kaybetmiş olsa dahi test
numunesi testi geçmiş kabul edilir.

Kompozit veya kombine bir ambalajın dış ambalajı veya ambalaj kısmı taşıma esnasında güvenliği
etkileyebilecek bir hasara neden olmamalıdır. İç kaplar, iç ambalajlar veya nesneler, tamamen dış ambalaj
içinde kalmalı ve doldurma maddesi iç kaplardan veya iç ambalajlardan sızıntı yapmamalıdır.

Bir torbanın dış katmanı veya bir dış ambalaj taşıma esnasında güvenliği etkileyecek bir hasara neden
olmamalıdır.

Darbe sonucu kapaktan ufak bir boşalmanın gerçekleşmesi, sızıntının devam etmemesi koşuluyla
başarısızlık olarak değerlendirilmeyecektir.

Sınıf 1 maddelerine yönelik ambalajlarda patlayıcı maddelerin veya nesnelerin dış ambalajdan dökülmesine
neden olabilecek bir delinme gerçekleşemez.

Sızdırmazlık testi

Sızdırmazlık testi sıvı taşıması amaçlanan tüm ambalaj tasarım tipleri için gerçekleştirilmelidir; bununla
birlikte bu test aşağıda belirtilenler için gerekli değildir:
- Kombine ambalajların iç ambalajları;
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen kompozit ambalajların (cam,
porselen veya seramik) iç kapları;
- 23 °C'de 200 mm2/s'yi aşan viskoziteye sahip sıvıları taşıması amaçlanan ve 6.1.3.1 (a) (ii)
uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretli ince metal ambalajlar.

Test numunesi sayısı: tasarım tipi ve üretici başına üç test numunesi.

Test için test numunelerinin özel hazırlığı: havalandırmalı kapaklar ya benzer havalandırmasız kapaklarla
değiştirilecek veya kapağın sızdırmazlığı sağlanacaktır.

Uygulanacak test metodu ve basıncı: Kapaklarıyla birlikte ambalajlar, iç hava basıncı uygulanırken 5
dakika süre ile su altında tutulur; sabitleme yöntemi, test sonuçlarını etkilememelidir.
Uygulanacak hava basıncı (gösterge) aşağıdaki değerlerde olmalıdır:
 

Ambalajlama grubu I

Ambalajlama grubu II

Ambalajlama grubu III

En az 30 kPa

(0,3 bar)

En az 20 kPa

(0,2 bar)

En az 20 kPa

(0,2 bar)

En azından etkinliği eşit olan diğer metotlara da başvurulabilir.

Testi geçme kriteri: Sızıntı olmayacaktır.

İç basınç (hidrolik) testi

Test edilecek ambalajlar

İç basınç (hidrolik) testi, sıvı içermesi amaçlanan tüm metal, plastik ve kompozit ambalajların tasarım
tipleri için gerçekleştirilmelidir. Bu test aşağıda belirtilenler için gerekli değildir:
- Kombine ambalajların iç ambalajları;
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen kompozit ambalajların (cam,
porselen veya seramik) iç kapları;
- 23 °C'de 200 mm2/s'yi aşan viskoziteye sahip sıvıları taşıması amaçlanan ve 6.1.3.1 (a) (ii)
uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretli ince metal ambalajlar.

Test numunesi sayısı: Tasarım tipi ve üretici başına üç test numunesi.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018