Karayolunda Tehlikeli Madde

İç basınç (hidrolik) testi

Test edilecek ambalajlar

İç basınç (hidrolik) testi, sıvı içermesi amaçlanan tüm metal, plastik ve kompozit ambalajların tasarım
tipleri için gerçekleştirilmelidir. Bu test aşağıda belirtilenler için gerekli değildir:
- Kombine ambalajların iç ambalajları;
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen kompozit ambalajların (cam,
porselen veya seramik) iç kapları;
- 23 °C'de 200 mm2/s'yi aşan viskoziteye sahip sıvıları taşıması amaçlanan ve 6.1.3.1 (a) (ii)
uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretli ince metal ambalajlar.

Test numunesi sayısı: Tasarım tipi ve üretici başına üç test numunesi.

Ambalajların test için özel olarak hazırlanması: Havalandırmalı kapaklar, benzer havalandırmasız
kapaklarla değiştirilecek veya hava menfezi kapatılacaktır.

Uygulanacak test metodu ve basıncı: Kapaklar dahil metal ambalajlar ve kompozit ambalajlar (cam,
porselen veya seramik) 5 dakika süre ile test basıncına tabi tutulmalıdır. Kapaklar dahil plastik ambalajlar
ve kompozit ambalajlar (plastik malzeme) 30 dakika süre ile test basıncına tabi tutulmalıdır. Bu basınç
6.1.3.1 (d)'de öngörülen işarette yer almalıdır. Ambalajların desteklenme şekli test sonuçlarını geçersiz
kılmamalıdır. Test basıncı sürekli ve her tarafta eşit olarak uygulanmalıdır; test süresi boyunca sabit
tutulmalıdır. Uygulanacak hidrolik basınç (gösterge), aşağıdaki yöntemlerden biri tarafından belirlenmek
üzere, şu şekilde olacaktır:
(a) en az doldurulan sıvının ambalajda ölçüden ve 1,5 güvenlik faktörü ile çarpılan 55 °C'deki
toplam gösterge basıncı (doldurulan sıvının buhar basıncı ve havanın veya diğer inert gazların
kısmi basıncı eksi 100 kPa); bu toplam gösterge basıncı, 4.1.1.4 kapsamındaki azami doldurma
derecesi ile 15 °C'de doldurma sıcaklığı baz alınarak belirlenecektir veya
(b) asgari taşınacak sıvının 50 °C'deki buhar basıncının 1,75 katı eksi 100 kPa ancak asgari 100 kPa
test basıncı ile veya
(c) asgari test basıncı 100 kPa olmak üzere, en az, taşınacak sıvının 55 °C'deki buhar basıncının 1,5
katı eksi 100 kPa.

Buna ilave olarak ambalajlama grubu I kapsamındaki sıvıları içermesi amaçlanan ambalajlar, ambalajın
yapıldığı malzemeye bağlı olarak 5 ila 30 dakikalık bir test süresi boyunca asgari 250 kPa (gösterge) test
basıncında test edilmelidir.

Testi geçme kriteri: Hiçbir ambalaj sızıntı yapmayacaktır.

İstifleme testi

Torbalar ve diğer istiflenemeyen kompozit ambalajlar (cam, porselen veya seramik) hariç olmak üzere,
6.1.3.1 (a) (ii)'ye göre "RID/ADR" sembolü ile işaretli olan tüm ambalaj tasarım tipleri istifleme testine tabi
tutulmalıdır.

Test numunesi sayısı: Tasarım tipi ve üretici başına üç test numunesi.

Test yöntemi: Test numunesi, taşıma sırasında üzerine istiflenebilecek aynı ambalajların toplam ağırlığına
eşdeğer olacak şekilde test numunesinin üst yüzeyine uygulanacak bir kuvvete tabi tutulmalıdır; burada test
numunesinin içerikleri, taşınacak olan sıvınınkinden farklı bir nispi yoğunluğa sahip sıvılardan oluşuyorsa,
kuvvet ikincisine göre hesaplanacaktır. Test numunesi dahil istifin asgari yüksekliği 3 metre olmalıdır.
Testin süresi 24 saat olmalıdır; buna en az 40 °C sıcaklıkta 28 günlük bir süre boyunca istifleme testine tabi
tutulması gereken sıvı taşımaya yönelik plastik variller, bidonlar ve kompozit ambalajlar 6HH1 ve 6HH2
dahil değildir.
6.1.5.2.5 kapsamındaki test için, asıl doldurma maddesi kullanılmalıdır. 6.1.5.2.6 kapsamındaki test için
istifleme testi standart sıvı ile gerçekleştirilmelidir.

 

Testi geçme kriterleri: Hiçbir test numunesi sızıntı yapmayacaktır. Kompozit ambalajlarda ve kombine
ambalajlarda, iç kap veya iç ambalajdan doldurulan maddenin sızmaması gerekir. Test numuneleri, taşıma
güvenliğini olumsuz etkileyebilecek veya ambalaj istiflerinin mukavemetini azaltabilecek veya kararsızlığa
yol açabilecek bozulmaya neden olmamalıdır. Plastik ambalajlar değerlendirmeden önce ortam sıcaklığına
kadar soğutulmalıdır.

6.1.4.8'deki plastik varil ve bidonlar için ve 6HA1 hariç olmak üzere parlama noktası ≤ 60 °C olan sıvıları taşıması amaçlanan 6.1.4.19 kapsamındaki kompozit ambalajlar için (plastik malzeme) tamamlayıcı geçirgenlik testi

Polietilen ambalajlar yalnızca benzen, tolüen, ksilen veya bu maddeleri içeren karışımlar ve müstahzarlar
için onaylanması gerekiyorsa bu teste tabi tutulmalıdır.

Test numunesi sayısı: Tasarım tipi ve üretici başına üç ambalaj.

Test edilecek test numunesi için özel hazırlık: Test numuneleri 6.1.5.2.5 kapsamındaki orijinal doldurma
maddesi ile veya polietilen ambalajlar için 6.1.5.2.6 kapsamındaki standart hidrokarbon sıvı karışımı (beyaz
ispirto) ile önceden saklanmalıdır.

Test yöntemi: Ambalajın onaylanması gereken maddelerle dolu test numuneleri, 23 °C sıcaklıkta ve %50
nispi atmosferik nemde 28 gün süreyle saklamanın öncesinde ve sonrasında tartılmalıdır. Test, polietilen
ambalajlar için benzen, tolüen veya ksilen yerine standart sıvı hidrokarbon (beyaz ispirto) karışımı ile
gerçekleştirilebilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018