Karayolunda Tehlikeli Madde

Servis donanımı

Doldurma ve boşaltma cihazları, elleçleme veya taşıma sırasında bükülme veya hasar görme risklerine karşı
korunmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Doldurma ve boşaltma cihazları, istenmeyen açılmalara
karşı emniyete alınabilecek özellikte olacaktır. Kapamanın yönü ile açık ve kapalı konumu, açıkça
gösterilecektir.

Ağız mühürleri, dökme yük konteynerinin çalıştırılması, doldurulması ve boşaltılmasından kaynaklanan her
türlü hasarın önlenmesine uygun şekilde düzenlenecektir.

Havalandırma gerekiyorsa, dökme yük konteynerleri ya ağızlar sayesinde doğal ısı yayımı yoluyla ya da fan
gibi aktif elemanlar yoluyla ısı değişimi mekanizmalarıyla donatılacaktır. Havalandırma, konteyner içindeki
negatif basınçları her zaman önleyecek şekilde tasarlanacaktır. Alevlenebilir maddelerin veya alevlenebilir
gaz veya buhar salan maddelerin taşınmasına yönelik dökme yük konteynerlerinin havalandırma
elemanları, herhangi bir tutuşma kaynağı teşkil etmeyecek şekilde tasarlanacaktır.

Muayene ve test

Bu başlık altındaki zorunluluklar kapsamında dökme yük konteynerleri olarak kullanılan, bakımı yapılan ve
kabul edilen konteynerler, CSC uyarınca test edilecek ve onaylanacaktır.

Dökme yük konteynerleri olarak kullanılan ve kabul edilen konteynerler, periyodik olarak CSC uyarınca
muayene edilecektir.

İşaretleme

Dökme yük konteyneri olarak kullanılan konteynerler, CSC uyarınca Güvenlik Onay Plakası ile
işaretlenecektir.

CSC'ye uygunluk gösteren konteyner haricindeki BK1 veya BK2 dökme yük konteynerlerinin tasarımı, yapımı ve onayı için zorunluluklar

NOT: Bu başlığın hükümlerine uygunluk gösteren konteynerlerin, dökme halindeki katıların taşınması için
kullanılması halinde, aşağıdaki ifade taşıma belgesinde yer almalıdır:
"Bulk container BK(x) approved by the competent authority of..." ("... yetkili makamı tarafından onaylı
dökme yük konteyneri (BK(x))" (bkz 5.4.1.1.17)".

Bu başlık kapsamındaki dökme yük konteynerleri arasında yüklenti araçları, açık deniz dökme yük
konteynerleri, dökme yük bidonları, takas gövdeleri tekne şekilli konteynerler, silindirik konteynerler ve
araçların yük bölmeleri yer almaktadır.
NOT: Bu dökme yük konteynerleri arasında ayrıca 7.1.3'te bahsedilen 591, 592 ve 592-2 ila 592-4
numaralı UIC kitapçıklarına uygunluk gösteren ve CSC'ye uygunluk göstermeyen konteynerler de yer
almaktadır.

Bu dökme yük konteynerleri, duruma uygun olacak şekilde, taşımacılık modları arasında aktarmalar da
dahil olmak üzere, taşıma sırasında normal koşullarda karşılaşılan şoklara ve yüklemelere dayanabilecek
mukavemette olacak şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

(Rezerve Edilmiş)

Bu dökme yük konteynerleri, yetkili makam tarafından onaylanacak olup, onay 6.11.2.3 ile geçerli
muayene ve test zorunlulukları uyarınca dökme yük konteyneri tiplerini göstermeye yönelik koda yer
verecektir.

Tehlikeli malların muhafaza edilmesi için bir astarın kullanımı gerekliyse, bu astar 6.11.3.1.3 hükümlerini
karşılayacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018