Karayolunda Tehlikeli Madde

İşaretleme

Dökme yük konteyneri olarak kullanılan konteynerler, CSC uyarınca Güvenlik Onay Plakası ile
işaretlenecektir.

CSC'ye uygunluk gösteren konteyner haricindeki BK1 veya BK2 dökme yük konteynerlerinin tasarımı, yapımı ve onayı için zorunluluklar

NOT: Bu başlığın hükümlerine uygunluk gösteren konteynerlerin, dökme halindeki katıların taşınması için
kullanılması halinde, aşağıdaki ifade taşıma belgesinde yer almalıdır:
"Bulk container BK(x) approved by the competent authority of..." ("... yetkili makamı tarafından onaylı
dökme yük konteyneri (BK(x))" (bkz 5.4.1.1.17)".

Bu başlık kapsamındaki dökme yük konteynerleri arasında yüklenti araçları, açık deniz dökme yük
konteynerleri, dökme yük bidonları, takas gövdeleri tekne şekilli konteynerler, silindirik konteynerler ve
araçların yük bölmeleri yer almaktadır.
NOT: Bu dökme yük konteynerleri arasında ayrıca 7.1.3'te bahsedilen 591, 592 ve 592-2 ila 592-4
numaralı UIC kitapçıklarına uygunluk gösteren ve CSC'ye uygunluk göstermeyen konteynerler de yer
almaktadır.

Bu dökme yük konteynerleri, duruma uygun olacak şekilde, taşımacılık modları arasında aktarmalar da
dahil olmak üzere, taşıma sırasında normal koşullarda karşılaşılan şoklara ve yüklemelere dayanabilecek
mukavemette olacak şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

(Rezerve Edilmiş)

Bu dökme yük konteynerleri, yetkili makam tarafından onaylanacak olup, onay 6.11.2.3 ile geçerli
muayene ve test zorunlulukları uyarınca dökme yük konteyneri tiplerini göstermeye yönelik koda yer
verecektir.

Tehlikeli malların muhafaza edilmesi için bir astarın kullanımı gerekliyse, bu astar 6.11.3.1.3 hükümlerini
karşılayacaktır.

BK3 esnek dökme yük konteynerlerinin tasarımı, yapımı, muayenesi ve testine ilişkin zorunluluklar

Tasarım ve yapım zorunlulukları

Esnek dökme yük konteynerleri toz geçirmez olacaktır.

Esnek dökme yük konteynerleri içeriğin dışarı çıkışını önlemek için tamamen kapalı olacaktır.

Esnek dökme yük konteynerleri su geçirmez olacaktır.

Esnek dökme yük konteynerlerinin, tehlikeli mallarla doğrudan temas eden kısımları:
(a) Tehlikeli mallardan etkilenmemeli veya bu nedenle önemli ölçüde zayıflamamalıdır;
(b) Bir tepkimeyi hızlandırma veya tehlikeli mallarla tepkimeye girme gibi tehlikeli etkilere neden
olmamalıdır ve
(c) Tehlikeli malların, normal taşıma koşulları altında tehlike teşkil edebilecek şekilde sızıntı
yapmasına izin vermemelidir.

Servis donanımı ve elleçleme cihazları

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018