Karayolunda Tehlikeli Madde

Tasarım ve yapım zorunlulukları

Esnek dökme yük konteynerleri toz geçirmez olacaktır.

Esnek dökme yük konteynerleri içeriğin dışarı çıkışını önlemek için tamamen kapalı olacaktır.

Esnek dökme yük konteynerleri su geçirmez olacaktır.

Esnek dökme yük konteynerlerinin, tehlikeli mallarla doğrudan temas eden kısımları:
(a) Tehlikeli mallardan etkilenmemeli veya bu nedenle önemli ölçüde zayıflamamalıdır;
(b) Bir tepkimeyi hızlandırma veya tehlikeli mallarla tepkimeye girme gibi tehlikeli etkilere neden
olmamalıdır ve
(c) Tehlikeli malların, normal taşıma koşulları altında tehlike teşkil edebilecek şekilde sızıntı
yapmasına izin vermemelidir.

Servis donanımı ve elleçleme cihazları

Doldurma ve boşaltma cihazları, elleçleme veya taşıma sırasında hasara karşı korunmayı sağlayacak şekilde
düzenlenecektir. Doldurma ve boşaltma cihazları, istenmeyen açılmalara karşı emniyete alınacaktır.

Esnek dökme yük konteynerlerinin, eğer takılmış ise askıları, normal elleçleme ve taşıma koşullarında
ortaya çıkabilecek basınca ve dinamik kuvvetlere dayanacaktır.

Elleçleme cihazları, mükerrer kullanıma dayanacak kadar güçlü olacaktır.

Muayene ve test

Her esnek dökme yük konteynerinin tasarım tipi, işaret tahsisine izin veren yetkili makamın belirlediği
prosedürlere uygun olarak, 6.11.5'te ön görüldüğü şekilde test edilecek olup, bu yetkili makam tarafından
onaylanacaktır.

Testler esnek dökme yük konteynerinin tasarım, malzeme veya üretim şeklinde bir değişiklik yaratan her
bir tasarım tipi değişikliği durumunda tekrarlanacaktır.

Testler, taşıma için hazırlanan esnek dökme yük konteynerleri üzerinde yürütülecektir. Esnek dökme yük
konteynerleri, kullanılabilecekleri azami kütleye kadar doldurulacaktır ve içerikleri eşit dağıtılacaktır.
Esnek dökme yük konteynerlerinde taşınacak maddelerin yerini, testin sonuçlarını geçersiz kılmamak
kaydıyla diğer maddeler alabilir. Diğer bir madde kullanıldığında taşınacak madde ile aynı fiziksel
özelliklere (kütle, tane büyüklüğü, vb.) sahip olmalıdır. Gerekli toplam esnek dökme yük konteyneri
kütlesini elde etmek için kurşun torbaları gibi katkı maddelerinin kullanımına, sonuçlar etkilenmeyecek
şekilde yerleştirilmeleri şartıyla izin verilir.

Üretilen her bir esnek dökme yük konteynerinin bu Bölümdeki hükümleri karşılamasını temin etmek
amacıyla esnek dökme yük konteynerleri yetkili makamı tatmin eden bir kalite güvence programına göre
üretilmeli ve test edilmelidir.

Düşürme testi

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018