Karayolunda Tehlikeli Madde

Düşürme testi

Uygulanabilirlik

Tüm esnek dökme yük konteyneri tipleri için tasarım tipi testi olarak.

Teste hazırlık

Esnek dökme yük konteyneri izin verilen azami brüt kütlesine kadar doldurulacaktır.

Test yöntemi

Esnek dökme yük konteyneri, elastik olmayan yatay bir hedef yüzey üzerine düşürülecektir.
Hedef yüzey şöyle olacaktır:
(a) Yerinden oynamamasına yetecek şekilde bütün halinde ve büyük;
(b) Test sonuçlarını etkileyebilecek bölgesel kusurlar taşımayan düz yüzey;
(c) Test koşulları altında deforme olmayacak kadar sağlam ve testler nedeniyle hasar görme eğilimi
göstermeyen ve
(d) Test edilecek esnek dökme yük konteynerinin tamamen yüzeye düşmesini sağlayacak yeterli
genişlikte.
Düşüşün ardından, esnek dökme yük konteyneri, gözlem için dik pozisyona getirilir.

Düşürme yüksekliği
Ambalajlama grubu III: 0,8 m

Testi geçme kriterleri
(a) İçerik kaybı olmayacaktır. Konteyner dik pozisyona getirildikten sonra başka sızıntı olmaması
kaydıyla, darbe sonucu kapaklardan veya dikiş deliklerinden ufak bir boşalmanın
gerçekleşmesi, esnek dökme yük konteynerinin başarısız olduğu şeklinde
değerlendirilmeyecektir;
(b) Hurda veya imha için taşınan esnek dökme yük konteynerini güvensiz kılacak herhangi bir
hasar olmayacaktır.

Yukarıdan kaldırma testi

Uygulanabilirlik

Tüm esnek dökme yük konteyneri tipleri için tasarım tipi testi olarak.

Teste hazırlık

Esnek dökme yük konteynerleri, yükün düzgün bir şekilde dağılımıyla, azami net kütlenin altı katına kadar
doldurulacaktır.

Test yöntemi

Esnek dökme yük konteyneri, tasarlandığı tarzda yerden yukarıya kaldırılacak ve o pozisyonda beş
dakikalık bir süreyle tutulacaktır.

Testi geçme kriterleri

Esnek dökme yük konteyneri veya onun kaldırma cihazlarında taşımayı veya elleçlemeyi güvensiz kılacak
hiçbir hasar ve içerik kaybı görülmeyecektir.

Devirme testi

Uygulanabilirlik

Tüm esnek dökme yük konteyneri tipleri için tasarım tipi testi olarak.

Teste hazırlık

Esnek dökme yük konteyneri izin verilen azami brüt kütlesine kadar doldurulacaktır.

Test yöntemi

Esnek dökme yük konteyneri, üst bölümünün herhangi bir kısmı üzerine, düşürme ucundan en uzak kenarı
kaldırarak, elastik olmayan yatay bir hedef yüzey üzerine devrilecektir. Hedef yüzey şöyle olacaktır:
(a) Yerinden oynamamasına yetecek şekilde bütün halinde ve büyük;
(b) Test sonuçlarını etkileyebilecek bölgesel kusurlar taşımayan düz yüzey;
(c) Test koşulları altında deforme olmayacak kadar sağlam ve testler nedeniyle hasar görme eğilimi
göstermeyen ve
(d) Test edilen esnek dökme yük konteynerinin tamamen yüzeye düşmesini sağlayacak yeterli
genişlikte.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018