Karayolunda Tehlikeli Madde

Kapasitesi 1000 litre veya daha fazla olan tanklar

Bu tanklar, 6.8.2 başlığının gereksinimlerini yerine getirecektir.

UN No. 1942 ve UN No. 3375 için, tanklar havalandırma cihazlarıyla ilgili Bölüm 4.3 ve Bölüm 6.8'deki
hükümleri karşılamalıdır ve ayrıca tanklarda ülkenin yetkili makamı tarafından kullanımı onaylanmış uygun
acil basınç tahliye cihazları veya diğer patlama diskleri bulunacaktır.

6.8.2.1.4 uyarınca ve burada anılan standartlar ya da teknik kod yoluyla hesaplanamayan örneğin kutu
şeklindeki veya elips gövdeler gibi dairesel çapraz kesite sahip olmayan gövdeler için, izin verilen
gerilmeye dayanma özelliği, yetkili makamın öngördüğü bir basınç testi yoluyla gösterilebilir.
Bu tanklar, 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4 ve 6.8.2.1.13 ila 6.8.2.1.22 hariç olmak üzere 6.8.2.1 alt başlığının
zorunluluklarını yerine getirecektir.
Bu gövdelerin kalınlığı, aşağıdaki tabloda verilen değerlerden düşük olamaz:
 

Malzeme

Asgari kalınlık

Östenitik paslanmaz çelikler

2,5 mm

Diğer çelikler

3 mm

Alüminyum alaşımlar

4 mm

%99,80 saflıkta alüminyum

6 mm

 
Tankın, yanal darbe veya devrilme nedeniyle meydana gelen hasarlara karşı korunması sağlanacaktır. Bu
koruma, 6.8.2.1.20'ye uygun şekilde temin edilecek veya yetkili makam alternatif koruma tedbirleri
alacaktır.

6.8.2.5.2 gereksinimleri istisna olmak üzere, tankların duruma uygun olarak tank kodu ve özel hükümlerle
işaretlenmesine gerek yoktur.

Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar

Bu tanklar, 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.6, 6.8.2.1.10 ve 6.8.2.1.23 arasındaki hükümler ve 6.8.2.1.28 hariç
olmak üzere 6.8.2.1 alt başlığının gereksinimlerini yerine getirecektir.

Bu tankların donanımı, 6.8.2.2.1 gereksinimlerini karşılayacaktır. UN No. 1942 ve UN No. 3375 için,
tanklar havalandırma cihazlarıyla ilgili Bölüm 4.3 ve Bölüm 6.8'deki hükümleri karşılamalıdır ve ayrıca
tanklarda ülkenin yetkili makamı tarafından kullanımı onaylanmış uygun acil basınç tahliye cihazları veya
diğer patlama diskleri bulunacaktır.

Bu duvarların kalınlığı, aşağıdaki tabloda verilen değerlerden düşük olamaz:

Malzeme

Asgari kalınlık

Östenitik paslanmaz çelikler

2,5 mm

Diğer çelikler

3 mm

Alüminyum alaşımlar

4 mm

%99,80 saflıkta alüminyum

6 mm

 

Tankların, dışbükey yarıçapına sahip olmayan yapısal parçaları olabilir. Alternatif destekleyici tedbirler
olarak eğimli duvarlar, oluklu duvarlar veya çubuklar olabilir. En azından bir yönde, tankın her bir
yanındaki paralel destekler arasındaki mesafe, duvar kalınlığının 100 katından fazla olmayacaktır.

Kaynak işlemleri titizlikle yapılmalı ve tam güvenlik sağlanmalıdır. Kaynak işlemi usta kaynakçılar
tarafından, etkinliği (gerekli olabilecek ısıl işlemler de dahil olmak üzere) test ile doğrulanmış olan bir
kaynaklama yöntemi ile yapılacaktır.

6.8.2.4 zorunlulukları geçerli değildir. Bununla birlikte, bu tankların ilk ve periyodik muayeneleri, MEMU
kullanıcısının veya sahibinin sorumluluğu altında yürütülecektir. Gövdeler ve donanımları, dış ve iç
durumları için görsel bir inceleme ile en az üç yılda bir yetkili makamınca yeterli bulunacak bir
sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.

6.8.2.3 tip onayı ve 6.8.2.5 işaretleme zorunlulukları geçerli değildir.

Donanım parçaları

UN 1942 ve UN 3375'e yönelik alttan boşaltma deliğine sahip tankların en az iki kapağı olacaktır. Bu
kapaklardan biri, ürün karıştırma veya boşaltma pompası veya sondaj pompası olabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018