Karayolunda Tehlikeli Madde

Kapalı kriyojenik kaplar için ilave zorunluluklar

Alevlenebilir, dondurulmuş sıvılaştırılmış gazların taşınmasında kullanılan kapalı kriyojenik bir kaptaki
doldurma ve boşaltma ağızları, seriler halinde en az iki adet birbirinden bağımsız kapatma cihazıyla
donatılacak, bunlardan biri stop valfi, diğeri ise bir kapakçık veya eşdeğer bir aksam olacaktır.

Her iki uçtan da kapanabilen ve sıvı ürünün hapsedilebildiği boru sistemi bölümlerinde, boru sisteminin
içinde aşırı basınç birikimini önlemek için bir otomatik basınç giderme yöntemi bulunmalıdır.

Kapalı kriyojenik bir kaptaki her bir bağlantı, işlevini belirtecek şekilde okunaklı olarak işaretlenmelidir
(örn. buhar veya sıvı fazı).

Basınç tahliye cihazları

Kapalı kriyojenik kaplar en az bir basınç giderme (tahliye) cihazıyla donatılacaktır. Basınç tahliye cihazları
taşma da dahil olmak üzere dinamik kuvvetlere dayanacak tipte olacaktır.

Kapalı kriyojenik kaplarda, 6.2.1.3.6.5'in zorunluluklarının karşılanması amacıyla yay yüklü
mekanizmalara paralel kırılabilir bir disk de bulunabilir.

Basınç tahliye cihazlarına yapılan bağlantılar, basınç tahliye cihazına kısıtlama olmadan gerekli boşaltımı
sağlayacak yeterli boyutta olacaklardır.

Tüm basınç tahliye cihazı girişleri, azami doldurma koşulları altında, kapalı kriyojenik kabın buhar
boşluğuna yerleştirilecek ve cihazlar çıkan buharın sınırlanmadan boşaltılmasını sağlayacak şekilde
düzenlenecektir.

Basınç tahliye cihazlarının kapasitesi ve ayarlanması

 
NOT: Kapalı kriyojenik kapların basınç tahliye cihazları için, maksimum izin verilen çalışma basıncı
(MAWP), doldurma ve boşaltma sırasındaki en yüksek efektif basınç da dahil olmak üzere çalışır
durumdaki yüklü bir kapalı kriyojenik kabın üst kısmında izin verilen azami efektif gösterge basıncı
anlamına gelir.

Basınç tahliye cihazları MAWP'den daha düşük olmayan bir basınçta otomatik olarak açılmalı ve
MAWP'nin %110'una eşit bir basınçta tamamen açık olmalıdır. Bu cihazlar, boşaltmadan sonra,
boşaltmanın başladığı basıncın %10'undan daha düşük olmayan bir basınçta kapanacak ve tüm daha düşük
basınçlarda kapalı kalacaktır.

Kırılabilir diskler, düşük olan geçerli olmak üzere test basıncına ya da MAWP'nin %150'sine eşit bir
nominal basınçta kırılmaya ayarlanacaktır.

Vakum yalıtımlı kapalı kriyojenik kaplarda vakum kaybı görülmesi halinde, kurulu tüm basınç tahliye
cihazlarının toplam kapasitesi, kapalı kriyojenik kabın içindeki basıncın (birikim de dahil) MAWP'nin
%120'sini geçmeyeceği yeterlilikte olacaktır.

Basınç tahliye cihazlarının istenen kapasitesi, yetkili makam tarafından kabul edilen yerleşik bir teknik
koda göre hesaplanacaktır 1.

Basınçlı kapların onaylanması

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018