Karayolunda Tehlikeli Madde

Periyodik muayene ve test

Kriyojenik kaplar haricindeki tekrar doldurulabilir basınçlı kaplar, yetkili makamın yetkilendirdiği bir
merci tarafından aşağıdakiler de dahil olmak üzere periyodik muayenelere ve testlere tabi tutulacaktır:
(a) Basınçlı kabın dış koşullarının kontrol edilmesi ve donanımlar ile dış işaretlerin doğrulanması;
(b) Basınçlı kabın iç koşullarının kontrolü (örn. iç muayene, asgari cidar kalınlığının
doğrulanması);
(c) Aksamlar sökülmüşse veya korozyon bulguları varsa dişlerin kontrolü;
(d) Hidrolik basınç testi, gerekirse uygun testlerle malzeme özelliklerinin doğrulanması;
(e) Servis donanımının, diğer aksesuarların ve hizmete yeniden alınacaklarsa basınç tahliye
cihazlarının kontrolü.
NOT 1: Yetkili makamın onayı üzerine, hiçbir tehlike teşkil etmemek kaydıyla hidrolik basınç testinin yerini
gaz kullanılan bir test alabilir.
NOT 2: Yetkili makamın onayı üzerine, silindirler veya tüpler üzerindeki hidrolik basınç testlerin yerini
eşdeğer başka bir yöntem alabilir. Bu yöntemin, akustik emisyon testine veya akustik emisyon testi ile
ultrasonik incelemeye dayanması gerekir. Akustik emisyon testi prosedürleri için ISO 16148:2006'ya
rehber olarak başvurulabilir.
NOT 3: Hidrolik basınç testinin yerini, dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz silindirlerine ilişkin ISO
10461:2005+A1:2006 ile dikişsiz çelik gaz silindirlerine ilişkin ISO 6406:2005'e uygun şekilde yürütülen
ultrasonik bir inceleme alabilir.
NOT 4: Periyodik muayene ve test sıklıkları için bkz. ambalajlama talimatı P200, 4.1.4.1 veya basınç
altındaki kimyasallar için bkz. P206, 4.1.4.1.

 

UN No. 1001 çözünmüş asetilen ile UN No. 3374, çözücüsüz asetilenin taşınmasına yönelik basınçlı kaplar
yalnızca 6.2.1.6.1 (a), (c) ve (e)'de belirtilen şekilde incelenecektir. Gözenekli malzemenin durumu da (örn.
çatlaklar, üst boşluk, gevşeme, sıkışma) incelenecektir.

Kapalı kriyojenik kaplar için basınç tahliye vanaları periyodik muayenelere ve testlere tabidir.

Üreticilerin uyması gereken zorunluluklar

İmalatçı, teknik olarak gerekli yetkinliğe sahip olmalı ve basınçlı kapların gereken şekilde üretimi için
istenen diğer uygun kaynaklara sahip olmalıdır; bu özellikle de kalifiye personel için geçerlidir:
(a) Tüm üretim sürecinin denetlenmesi için;
(b) Malzemelerin birleştirilmesi için;
(c) İlgili testlerin yürütülmesi için.

Bir üretici yeterlilik testi, onay ülkesinin yetkili makamı tarafından onaylanan bir muayene kurumu
tarafından her koşul altında yürütülecektir.

Muayene kurumları için zorunluluklar

Muayene kurumları, üretim tesislerinden bağımsız olacak ve istenen testleri, muayeneleri ve onayları
yürütebilecek yetkinliğe sahip olacaktır.

UN sertifikalı basınçlı kaplara ilişkin zorunluluklar

6.2.1'deki genel zorunluluklara ilave olarak UN sertifikalı basınçlı kaplar ilgili standartlar da dahil olmak
üzere bu bölümdeki zorunluluklara uygunluk gösterecektir. 6.2.2.1 ve 6.2.2.3'deki herhangi belli bir
standart uyarınca yeni basınçlı kapların veya servis donanımının üretimine tablonun sağ sütununda
gösterilen tarihten sonra izin verilmez.
NOT 1: Üretim tarihinde geçerli olan standartlara göre üretilen UN basınçlı kapları ve servis donanımının
kullanımına ADR'nin periyodik muayene hükümlerine tabi olacak şekilde devam edilebilir.
NOT 2: Aşağıdaki ISO standartlarının EN ISO versiyonları mevcutsa, bunlar, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3 ve
6.2.2.4 zorunluluklarını karşılamak için kullanılabilir.

Tasarım, üretim ve ilk muayene ile test

UN sertifikalı silindirlerin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar
geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5'e uygun
şekilde yürütülecektir:
 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 9809-1:1999

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri - Tasarım, üretim ve test - Kısım 1: Çekme mukavemeti 1100 MPa'dan düşük su verilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

NOT: Bu standardın 7.3 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı silindirler için geçerli değildir.

31 Aralık 2018'e kadar

ISO 9809-1:2010

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 1: Çekme mukavemeti 1100 MPa'dan düşük su verilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

Yeni bildirime kadar

ISO 9809-2:2000

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 2: Çekme mukavemeti 1 100 MPa'ya eşit veya bundan yüksek su verilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

31 Aralık 2018'e kadar

ISO 9809-2:2010

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 2: Çekme mukavemeti 1 100 MPa'ya eşit veya bundan

yüksek su verilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

Yeni bildirime kadar

ISO 9809-3:2000

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri -Tasarım, üretim ve test - Kısım 3:

Normalleştirilmiş çelik silindirler

31 Aralık 2018'e kadar

ISO 9809-3:2010

Gaz silindirleri – Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım, yapım ve test – Kısım 3:

Normalleştirilmiş çelik silindirler

Yeni bildirime kadar

ISO 9809-4:2014

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 4: Rm değeri 1 100 MPa'dan az olan paslanmaz çelik

silindirler

Yeni bildirime kadar

ISO 7866:1999

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz alüminyum gaz silindirleri - Tasarım, yapım ve test NOT: Bu standardın 7.2 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı silindirler için geçerli değildir. Alüminyum alaşımı 6351A - T6 veya

eşdeğerine izin verilmez.

31 Aralık 2020'ye kadar

ISO 7866: 2012 + Cor

1:2014

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz alüminyum gaz silindirleri - Tasarım, yapım ve test NOT: Alüminyum alaşımı 6351A veya eş değerine

izin verilmez.

Yeni bildirime kadar

ISO 4706:2008

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler -Test basıncı 60 bar veya daha düşük olan

Yeni bildirime kadar

 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 18172-1:2007

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kaynaklı paslanmaz çelik silindirler - Kısım 1: Test basıncı 6

MPa ve altında olan

Yeni bildirime kadar

ISO 20703:2006

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir alüminyum alaşımlı silindirler - Tasarım, yapım ve test

Yeni bildirime kadar

ISO 11118:1999

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulamayan metalik gaz silindirleri -Teknik özellikler ve test yöntemleri

Yeni bildirime kadar

ISO 11119-1:2002

Kompozit üretimden mamul gaz silindirleri - Teknik özellikler ve test yöntemleri - Kısım 1: Çember sarımlı

kompozit gaz silindirleri

31 Aralık 2020'ye kadar

ISO 11119-1:2012

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kompozit gaz silindirleri ve tüpleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 1: 450 litreye kadar çember sarımlı, fiber takviyeli,

kompozit gaz silindirleri ve tüpleri

Yeni bildirime kadar

ISO 11119-2:2002

Kompozit üretimden mamul gaz silindirleri - Teknik özellikler ve test yöntemleri - Kısım 2: Tamamen

sarımlı, fiber takviyeli, yük paylaşımlı metal astarlara sahip kompozit gaz silindirleri

31 Aralık 2020'ye kadar

ISO 11119-2:2012 + Amd 1:2014

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kompozit gaz silindirleri ve tüpleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 2: 450 litreye kadar / yük paylaşımlı metal astarlara sahip fiber takviyeli, kompozit gaz silindirleri ve

tüpleri

Yeni bildirime kadar

ISO 11119-3:2002

Kompozit üretimden mamul gaz silindirleri - Teknik özellikler ve test yöntemleri - Kısım 3: Tamamen

sarımlı, fiber takviyeli, yük paylaşmayan metalik veya metal olmayan astarlara sahip kompozit gaz silindirleri

31 Aralık 2020'ye kadar

ISO 11119-3:2013

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kompozit gaz silindirleri ve tüpleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 3: 450 litreye kadar / yük paylaşımsız metalik veya

metalik olmayan astarlara sahip tamamen sarılı, fiber takviyeli, kompozit gaz silindirleri ve tüpleri

Yeni bildirime kadar

NOT 1: Yukarıda anılan standartlarda, kompozit silindirler, en az 15 yıl tasarım ömrüne sahip olacak şekilde tasarlanacaktır.

NOT 2: 15 yıldan uzun tasarım ömrüne sahip kompozit silindirler, tasarım, hizmet ömrü test programını başarıyla geçmediği sürece, üretim tarihinden 15 yıl sonra doldurulmayacaktır. Program, ilk tasarım tipi onayının bir parçası olacak ve üretilen silindirlerin, tasarım ömrü sonuna kadar güvenli kalacağını gösteren muayene ve testleri belirtecektir. Hizmet ömrü test programı ve sonuçları, silindir tasarımının ilk onayından sorumlu ülkenin yetkili makamınca onaylanacaktır. Bir kompozit silindirin hizmet ömrü, ilk onaylanan tasarım ömrünü geçmeyecektir.

UN sertifikalı tüplerin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5'e uygun şekilde yürütülecektir:

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 11120:1999

Gaz silindirleri - Sıkıştırılmış gaz taşımacılığına yönelik olan, su kapasitesi 150 litre ila 3000 arasındaki tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik tüpler - Tasarım, yapım ve test

NOT: Bu standardın 7.1 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı tüpler için geçerli değildir.

Yeni bildirime kadar

ISO 11119-1:2012

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kompozit gaz silindirleri ve tüpleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım

1: 450 litreye kadar çember sarımlı, fiber takviyeli, kompozit gaz silindirleri ve tüpleri

Yeni bildirime kadar

ISO 11119-2:2012 + Amd 1:2014

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kompozit gaz silindirleri ve tüpleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 2: 450 litreye kadar / yük paylaşımlı metal astarlara sahip fiber takviyeli, kompozit gaz silindirleri ve

tüpleri

Yeni bildirime kadar

 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 11119-3:2013

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kompozit gaz silindirleri ve tüpleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 3: 450 litreye kadar / yük paylaşımsız metalik veya

metalik olmayan astarlara sahip tamamen sarılı, fiber takviyeli, kompozit gaz silindirleri ve tüpleri

Yeni bildirime kadar

ISO 11515: 2013

Gaz silindirleri - 450 l ila 3000 l arasında su kapasitesine sahip tekrar doldurulabilir kompozit

takviyeli tüpler - Tasarım, yapım ve test

Yeni bildirime kadar

 

NOT 1: Yukarıda anılan standartlarda, kompozit tüpler, en az 15 yıl tasarım ömrüne sahip olacak şekilde tasarlanacaktır.

 

NOT 2: 15 yıldan uzun tasarım ömrüne sahip kompozit tüpler, tasarım, hizmet ömrü test programını başarıyla geçmediği sürece, üretim tarihinden 15 yıl sonra doldurulmayacaktır. Program, ilk tasarım tipi onayının bir parçası olacak ve üretilen tüplerin, tasarım ömrü sonuna kadar güvenli kalacağını gösteren muayene ve testleri belirtecektir. Hizmet ömrü test programı ve sonuçları, tüp tasarımının ilk onayından sorumlu ülkenin yetkili makamınca onaylanacaktır. Bir kompozit tüpün hizmet ömrü, ilk onaylanan tasarım ömrünü geçmeyecektir.

 

UN sertifikalı asetilen silindirlerin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5'e uygun şekilde yürütülecektir:

 

Silindir gövdesi için:

 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 9809-1:1999

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri - Tasarım, üretim ve test - Kısım 1: Çekme mukavemeti 1100 MPa'dan düşük su verilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

NOT: Bu standardın 7.3 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı silindirler için geçerli değildir.

31 Aralık 2018'e kadar

ISO 9809-1:2010

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri - Tasarım, üretim ve test - Kısım 1: Çekme mukavemeti 1100 MPa'dan düşük su verilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

Yeni bildirime kadar

ISO 9809-3:2000

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri -Tasarım, üretim ve test - Kısım 3: Normalleştirilmiş çelik silindirler

31 Aralık 2018'e kadar

ISO 9809-3:2010

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri -Tasarım, üretim ve test - Kısım 3: Normalleştirilmiş çelik silindirler

Yeni bildirime kadar

 

Silindirdeki gözenekli malzeme için:

 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 3807-1:2000

Asetilen silindirleri - Temel gereksinimler - Kısım 1: Ergiyebilir tapaya sahip olmayan silindirler

31 Aralık 2020'ye kadar

ISO 3807-2:2000

Asetilen silindirleri - Temel gereksinimler - Kısım 2: Ergiyebilir tapalı silindirler

31 Aralık 2020'ye kadar

ISO 3807:2013

Gaz silindirleri - Asetilen silindirleri - Temel gereksinimler ve tip testi

Yeni bildirime kadar

 

 

UN sertifikalı kriyojenik kapların tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5'e uygun şekilde yürütülecektir:

 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 21029-1:2004

Kriyojenik kaplar - Hacmi en fazla 1000 litre olan vakum yalıtımlı taşınabilir kaplar - Kısım 1: Tasarım, üretim, muayene ve testler

Yeni bildirime kadar

 

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018