Karayolunda Tehlikeli Madde

UN sertifikalı basınçlı kaplara ilişkin zorunluluklar

6.2.1'deki genel zorunluluklara ilave olarak UN sertifikalı basınçlı kaplar ilgili standartlar da dahil olmak
üzere bu bölümdeki zorunluluklara uygunluk gösterecektir. 6.2.2.1 ve 6.2.2.3'deki herhangi belli bir
standart uyarınca yeni basınçlı kapların veya servis donanımının üretimine tablonun sağ sütununda
gösterilen tarihten sonra izin verilmez.
NOT 1: Üretim tarihinde geçerli olan standartlara göre üretilen UN basınçlı kapları ve servis donanımının
kullanımına ADR'nin periyodik muayene hükümlerine tabi olacak şekilde devam edilebilir.
NOT 2: Aşağıdaki ISO standartlarının EN ISO versiyonları mevcutsa, bunlar, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3 ve
6.2.2.4 zorunluluklarını karşılamak için kullanılabilir.

Tasarım, üretim ve ilk muayene ile test

UN sertifikalı silindirlerin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar
geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5'e uygun
şekilde yürütülecektir:
 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 9809-1:1999

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri - Tasarım, üretim ve test - Kısım 1: Çekme mukavemeti 1100 MPa'dan düşük su verilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

NOT: Bu standardın 7.3 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı silindirler için geçerli değildir.

31 Aralık 2018'e kadar

ISO 9809-1:2010

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 1: Çekme mukavemeti 1100 MPa'dan düşük su verilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

Yeni bildirime kadar

ISO 9809-2:2000

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 2: Çekme mukavemeti 1 100 MPa'ya eşit veya bundan yüksek su verilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

31 Aralık 2018'e kadar

ISO 9809-2:2010

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 2: Çekme mukavemeti 1 100 MPa'ya eşit veya bundan

yüksek su verilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

Yeni bildirime kadar

ISO 9809-3:2000

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri -Tasarım, üretim ve test - Kısım 3:

Normalleştirilmiş çelik silindirler

31 Aralık 2018'e kadar

ISO 9809-3:2010

Gaz silindirleri – Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım, yapım ve test – Kısım 3:

Normalleştirilmiş çelik silindirler

Yeni bildirime kadar

ISO 9809-4:2014

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 4: Rm değeri 1 100 MPa'dan az olan paslanmaz çelik

silindirler

Yeni bildirime kadar

ISO 7866:1999

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz alüminyum gaz silindirleri - Tasarım, yapım ve test NOT: Bu standardın 7.2 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı silindirler için geçerli değildir. Alüminyum alaşımı 6351A - T6 veya

eşdeğerine izin verilmez.

31 Aralık 2020'ye kadar

ISO 7866: 2012 + Cor

1:2014

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz alüminyum gaz silindirleri - Tasarım, yapım ve test NOT: Alüminyum alaşımı 6351A veya eş değerine

izin verilmez.

Yeni bildirime kadar

ISO 4706:2008

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler -Test basıncı 60 bar veya daha düşük olan

Yeni bildirime kadar

 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 18172-1:2007

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kaynaklı paslanmaz çelik silindirler - Kısım 1: Test basıncı 6

MPa ve altında olan

Yeni bildirime kadar

ISO 20703:2006

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir alüminyum alaşımlı silindirler - Tasarım, yapım ve test

Yeni bildirime kadar

ISO 11118:1999

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulamayan metalik gaz silindirleri -Teknik özellikler ve test yöntemleri

Yeni bildirime kadar

ISO 11119-1:2002

Kompozit üretimden mamul gaz silindirleri - Teknik özellikler ve test yöntemleri - Kısım 1: Çember sarımlı

kompozit gaz silindirleri

31 Aralık 2020'ye kadar

ISO 11119-1:2012

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kompozit gaz silindirleri ve tüpleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 1: 450 litreye kadar çember sarımlı, fiber takviyeli,

kompozit gaz silindirleri ve tüpleri

Yeni bildirime kadar

ISO 11119-2:2002

Kompozit üretimden mamul gaz silindirleri - Teknik özellikler ve test yöntemleri - Kısım 2: Tamamen

sarımlı, fiber takviyeli, yük paylaşımlı metal astarlara sahip kompozit gaz silindirleri

31 Aralık 2020'ye kadar

ISO 11119-2:2012 + Amd 1:2014

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kompozit gaz silindirleri ve tüpleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 2: 450 litreye kadar / yük paylaşımlı metal astarlara sahip fiber takviyeli, kompozit gaz silindirleri ve

tüpleri

Yeni bildirime kadar

ISO 11119-3:2002

Kompozit üretimden mamul gaz silindirleri - Teknik özellikler ve test yöntemleri - Kısım 3: Tamamen

sarımlı, fiber takviyeli, yük paylaşmayan metalik veya metal olmayan astarlara sahip kompozit gaz silindirleri

31 Aralık 2020'ye kadar

ISO 11119-3:2013

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kompozit gaz silindirleri ve tüpleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 3: 450 litreye kadar / yük paylaşımsız metalik veya

metalik olmayan astarlara sahip tamamen sarılı, fiber takviyeli, kompozit gaz silindirleri ve tüpleri

Yeni bildirime kadar

NOT 1: Yukarıda anılan standartlarda, kompozit silindirler, en az 15 yıl tasarım ömrüne sahip olacak şekilde tasarlanacaktır.

NOT 2: 15 yıldan uzun tasarım ömrüne sahip kompozit silindirler, tasarım, hizmet ömrü test programını başarıyla geçmediği sürece, üretim tarihinden 15 yıl sonra doldurulmayacaktır. Program, ilk tasarım tipi onayının bir parçası olacak ve üretilen silindirlerin, tasarım ömrü sonuna kadar güvenli kalacağını gösteren muayene ve testleri belirtecektir. Hizmet ömrü test programı ve sonuçları, silindir tasarımının ilk onayından sorumlu ülkenin yetkili makamınca onaylanacaktır. Bir kompozit silindirin hizmet ömrü, ilk onaylanan tasarım ömrünü geçmeyecektir.

UN sertifikalı tüplerin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5'e uygun şekilde yürütülecektir:

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 11120:1999

Gaz silindirleri - Sıkıştırılmış gaz taşımacılığına yönelik olan, su kapasitesi 150 litre ila 3000 arasındaki tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik tüpler - Tasarım, yapım ve test

NOT: Bu standardın 7.1 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı tüpler için geçerli değildir.

Yeni bildirime kadar

ISO 11119-1:2012

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kompozit gaz silindirleri ve tüpleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım

1: 450 litreye kadar çember sarımlı, fiber takviyeli, kompozit gaz silindirleri ve tüpleri

Yeni bildirime kadar

ISO 11119-2:2012 + Amd 1:2014

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kompozit gaz silindirleri ve tüpleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 2: 450 litreye kadar / yük paylaşımlı metal astarlara sahip fiber takviyeli, kompozit gaz silindirleri ve

tüpleri

Yeni bildirime kadar

 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 11119-3:2013

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kompozit gaz silindirleri ve tüpleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 3: 450 litreye kadar / yük paylaşımsız metalik veya

metalik olmayan astarlara sahip tamamen sarılı, fiber takviyeli, kompozit gaz silindirleri ve tüpleri

Yeni bildirime kadar

ISO 11515: 2013

Gaz silindirleri - 450 l ila 3000 l arasında su kapasitesine sahip tekrar doldurulabilir kompozit

takviyeli tüpler - Tasarım, yapım ve test

Yeni bildirime kadar

 

NOT 1: Yukarıda anılan standartlarda, kompozit tüpler, en az 15 yıl tasarım ömrüne sahip olacak şekilde tasarlanacaktır.

 

NOT 2: 15 yıldan uzun tasarım ömrüne sahip kompozit tüpler, tasarım, hizmet ömrü test programını başarıyla geçmediği sürece, üretim tarihinden 15 yıl sonra doldurulmayacaktır. Program, ilk tasarım tipi onayının bir parçası olacak ve üretilen tüplerin, tasarım ömrü sonuna kadar güvenli kalacağını gösteren muayene ve testleri belirtecektir. Hizmet ömrü test programı ve sonuçları, tüp tasarımının ilk onayından sorumlu ülkenin yetkili makamınca onaylanacaktır. Bir kompozit tüpün hizmet ömrü, ilk onaylanan tasarım ömrünü geçmeyecektir.

 

UN sertifikalı asetilen silindirlerin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5'e uygun şekilde yürütülecektir:

 

Silindir gövdesi için:

 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 9809-1:1999

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri - Tasarım, üretim ve test - Kısım 1: Çekme mukavemeti 1100 MPa'dan düşük su verilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

NOT: Bu standardın 7.3 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı silindirler için geçerli değildir.

31 Aralık 2018'e kadar

ISO 9809-1:2010

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri - Tasarım, üretim ve test - Kısım 1: Çekme mukavemeti 1100 MPa'dan düşük su verilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

Yeni bildirime kadar

ISO 9809-3:2000

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri -Tasarım, üretim ve test - Kısım 3: Normalleştirilmiş çelik silindirler

31 Aralık 2018'e kadar

ISO 9809-3:2010

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri -Tasarım, üretim ve test - Kısım 3: Normalleştirilmiş çelik silindirler

Yeni bildirime kadar

 

Silindirdeki gözenekli malzeme için:

 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 3807-1:2000

Asetilen silindirleri - Temel gereksinimler - Kısım 1: Ergiyebilir tapaya sahip olmayan silindirler

31 Aralık 2020'ye kadar

ISO 3807-2:2000

Asetilen silindirleri - Temel gereksinimler - Kısım 2: Ergiyebilir tapalı silindirler

31 Aralık 2020'ye kadar

ISO 3807:2013

Gaz silindirleri - Asetilen silindirleri - Temel gereksinimler ve tip testi

Yeni bildirime kadar

 

 

UN sertifikalı kriyojenik kapların tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5'e uygun şekilde yürütülecektir:

 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 21029-1:2004

Kriyojenik kaplar - Hacmi en fazla 1000 litre olan vakum yalıtımlı taşınabilir kaplar - Kısım 1: Tasarım, üretim, muayene ve testler

Yeni bildirime kadar

 

 

          1. UN sertifikalı metal hidrit depolama sistemlerinin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5'e uygun şekilde yürütülecektir:

 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 16111:2008

Taşınabilir gaz depolama cihazları - Geri dönüştürülebilir metal hidrite emdirilmiş hidrojen

Yeni bildirime kadar

 

Aşağıda gösterilen standart UN silindir demetlerinin tasarım, yapı ve ilk muayene ve testi için uygulanacaktır. UN silindir demetinin içindeki her bir silindir, UN silindiri olacaktır ve 6.2.2 gereksinimlerini karşılayacaktır. Uygunluk değerlendirme sistemi ile ilgili olan muayene gereksinimleri ve UN silindir demetleri onayı 6.2.2.5 ile uyumlu olacaktır.

 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 10961:2010

Gaz silindirleri - silindir demetleri - tasarım, imalat, test ve muayene

Yeni bildirime kadar

 

NOT: Mevcut UN silindir demeti içinde aynı tasarım türündeki bir ya da fazla silindiri değiştirmek, aynı test basıncına sahip olmak üzere, mevcut demetin yeniden belgelendirilmesini gerektirmez.

Aşağıdaki standartlar UN silindirlerin, adsorbe gazlar için, tasarı, yapı ve ilk muayenesi için, uygunluk değerlendirme sistemi ile ilgili muayene zorunlulukları haricinde uygulanacaktır ve de onay 6.2.2.5. ile uyumlu olacaktır.

 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 11513:2011

Gaz silindirleri - Alt atmosferik gaz ambalaj için malzeme içeren (asetilen hariç) doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler - Tasarım, yapım, test, kullanım ve periyodik muayene

Yeni bildirime kadar

ISO 9809-1:2010

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri - Tasarım, üretim ve test - Kısım 1:

Çekme mukavemeti 1100 MPa'dan düşük su verilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

Yeni bildirime kadar

 

 

Malzemeler

Basınçlı kapların tasarım ve üretim standartlarında belirtilen malzeme gereksinimlerine ve taşınacak gaz(lar)ın ilgili ambalajlama talimatında (örneğin, ambalaj talimatı P200 veya P205, 4.1.4.1) belirtilen kısıtlamalara ilave olarak, aşağıda belirtilen standartlar malzeme uyumluluğu için geçerlidir:

 

ISO 11114-1:2012

Gaz silindirleri - Silindirin ve valf malzemelerinin gaz içerikleriyle uyumluluğu - Kısım 1: Metalik malzemeler

ISO 11114-2:2013

Gaz silindirleri - Silindirin ve valf malzemelerinin gaz içerikleriyle uyumluluğu - Kısım 2: Metalik olmayan materyaller

 

 

Servis donanımı

Aşağıdaki standartlar kapaklar ve korunma mekanizmaları için geçerlidir:

 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 11117:1998

Gaz silindirleri - Valf koruma kapakları ve valf muhafazaları sınai ve tıbbi gaz silindirleri için - Tasarım, yapım ve testler

31 Aralık 2014'e kadar

ISO 11117:2008 +

Düzeltme 1:2009

Gaz silindirleri - Valf koruma kapakları ve valf muhafazaları -Tasarım, yapım ve testler

Yeni bildirime kadar

ISO 10297:1999

Gaz silindirleri- tekrar doldurulabilir gaz silindir vanaları - Özellikler ve tip testi

31 Aralık 2008'e kadar

ISO 10297:2006

Gaz silindirleri- tekrar doldurulabilir gaz silindir vanaları - Özellikler ve tip testi

31 Aralık 2020'ye kadar

ISO 10297:2014

Gaz silindirleri – Silindirler valfleri – Teknik özellikler ve tip testi

Yeni bildirime kadar

ISO 13340:2001

Taşınabilir gaz silindirleri - doldurulamayan silindirler için silindir vanaları - Özellikler ve prototip

testi

Yeni bildirime kadar

 

UN metal hidrit depolama sistemleri için, aşağıdaki standartta belirtilen zorunluluklar kapaklara ve koruma sistemlerine ilişkindir:

 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 16111:2008

Taşınabilir gaz depolama cihazları - Geri dönüştürülebilir metal hidrite emdirilmiş hidrojen

Yeni bildirime kadar

 

 

Periyodik muayene ve test

UN sertifikalı silindirler ile UN sertifikalı metal hidrit depolama sistemlerinin periyodik muayenesi ve test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir:

 

Referans

Başlık

Uygulama bilgisi

ISO 6406:2005

Dikişsiz çelik silindirlerin periyodik muayenesi ve test edilmesi

Yeni bildirime kadar

ISO 10460:2005

Gaz silindirleri - Kaynaklı karbon-çelik gaz silindirleri - Periyodik muayene ve test NOT: Bu standardın 12.1 bendinde belirtilen

kaynakların onarımına izin verilmeyecektir. 12.2 bendinde belirtilen onarımlar için, 6.2.2.6'ya göre periyodik muayeneleri ve test kurumunu onaylayan,

yetkili makamın onayına gerek vardır.

Yeni bildirime kadar

ISO 10461:2005 A1:2006

Dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz silindirleri - Periyodik muayene ve test

Yeni bildirime kadar

ISO 10462:2005

Gaz silindirleri - Çözünmüş asetilen için taşınabilir silindirler - Periyodik muayene ve bakım

31 Aralık 2018'e kadar

ISO 10462:2013

Gaz silindirleri - Asetilen silindirleri - Periyodik muayene ve bakım

Yeni bildirime kadar

ISO 11513:2011

Gaz silindirleri - Alt atmosferik gaz ambalaj için malzeme içeren (asetilen hariç) doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler - Tasarım, yapım, test,

kullanım ve periyodik muayene

Yeni bildirime kadar

ISO 11623:2002

Taşınabilir gaz silindirleri - Kompozit gaz silindirlerinde periyodik muayene ve test

Yeni bildirime kadar

ISO 16111:2008

Taşınabilir gaz depolama cihazları - Geri dönüştürülebilir metal hidrite emdirilmiş hidrojen

Yeni bildirime kadar

 

 

Uygunluk değerlendirme sistemi ve basınçlı kap üretiminin onaylanması

Tanımlar

Bu alt başlıkta:
Uygunluk değerlendirme sistemi, yetkili makamın, basınçlı kap tasarım tipi onayı, üreticinin kalite
sisteminin onayı ve muayene kurumlarının onayından oluşmak üzere, bir üreticiyi onaylaması için
kullandığı sistemi ifade eder;
Tasarım tipi, belirli bir basınçlı kap standardı tarafından öngörülen basınçlı kap tasarımını ifade eder;
Doğrulama, belirtilen zorunlulukların karşılandığının inceleme veya objektif bir kanıtın sunulması yoluyla
teyit edilmesini ifade eder.

Genel zorunluluklar

Yetkili makam

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018