Karayolunda Tehlikeli Madde

Uygunluk değerlendirmesi ile periyodik muayene ve test için eşdeğer prosedürler

Aşağıdaki prosedürlerin uygulanması halinde UN sertifikalı basınçlı kaplar için, 6.2.2.5 ve 6.2.2.6
zorunluluklarının karşılandığı düşünülür.
 

Prosedür

İlgili kurum

Tip onayı (1.8.7.2)

Xa

İmalat gözetimi (1.8.7.3)

Xa veya IS

İlk muayene ve testler (1.8.7.4)

Xa veya IS

Periyodik muayene (1.8.7.5)

Xa veya Xb veya IS

 
Xa, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8'e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü
hariç) tip A kapsamında akredite olan yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu anlamına gelir.
Xb, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8'e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü
hariç) tip B kapsamında akredite edilen muayene kurumu anlamına gelir.
IS, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8'e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü
hariç) tip A kapsamında akredite edilen bir muayene kurumunun denetimi altında, başvuru sahibinin
kurum içi muayene hizmeti anlamına gelir. Kurum içi muayene hizmeti, tasarım sürecinden, üretim
operasyonlarından ve bakım ve onarım faaliyetlerinden bağımsız olacaktır.

UN sertifikalı olmayan basınçlı kaplar için genel zorunluluklar

Tasarım ve yapı

6.2.2 zorunluluklarına uygun olarak tasarlanmamış, yapılmamış, muayene ve test edilmemiş ve
onaylanmamış olan basınçlı kaplar ile kapakları, bu başlığın zorunlulukları ile 6.2.4 veya 6.2.5'in
zorunlulukları tarafından tamamlanan veya değiştirilen 6.2.1 genel zorunlulukları uyarınca tasarlanacak,
yapılacak, muayene ve test edilecek ve onaylanacaktır.

Mümkün olan her durumda, duvar kalınlığı ihtiyaç duyulursa deneysel gerilme analizleri ile hesaplanarak
tespit edilir. Aksi takdirde duvar kalınlığı deneysel metotlarla belirlenebilir.
Basınç zarfı ve destek aksamlarının uygun tasarım hesaplamaları ilgili basınçlı kapların güvenliğini
sağlamada kullanılmalıdır.
Basınca dayanacak asgari duvar kalınlığı özellikle aşağıda belirtilenlere göre hesaplanır:
- Test basıncından az olmaması gereken hesaplama basınçları;
- Uygun güvenlik paylarına imkan tanıyan hesaplama sıcaklıkları;
- Azami gerilmeler ve gerektiğinde azami gerilme konsantrasyonları;
- Malzemenin doğal özelliği olan faktörler.

Kaynaklı basınçlı kaplar için sadece -20 °C ortam sıcaklığında yeterli darbe mukavemetini sağlayabilecek
kaynak yapılabilir kalitede metaller kullanılmalıdır.

Kapalı kriyojenik kaplar için, 6.2.1.1.8.1 kapsamında belirlenecek darbe mukavemeti 6.8.5.3'te
öngörüldüğü şekilde test edilecektir.

Asetilen silindirlerine ergiyen tapa takılmayacaktır.

(Rezerve Edilmiş)

Servis donanımı

Servis donanımı, 6.2.1.3'e uygunluk gösterecektir.

Ağızlar/Delikler

Basınçlı variller, doldurma ve boşaltma işlemleri için ağızlarla ve seviye göstergeleri, basınç göstergeleri
veya tahliye mekanizmalarına yönelik diğer ağızlarla donatılabilir. Deliklerin sayısı güvenli operasyonlarla
tutarlılık sağlamak amacıyla asgari düzeyde tutulmalıdır. Basınçlı variller, ayrıca etkin bir kapak ile
kapatılması gereken bir kontrol deliği ile donatılmalıdır.

Teçhizatlar

(a) Silindirler, dönmeyi önleyecek bir mekanizmayla donatılmışsa, bu mekanizma valf kapağının
ayrılmaz bir parçası olmamalıdır;
(b) Yuvarlanabilir basınçlı variller yuvarlak kasnaklarla donatılmalıdır veya yuvarlanma nedeniyle
hasar görmesine karşı başka bir şekilde korunmalıdır (örneğin, basınçlı kap yüzeyine
püskürtülen korozyona dayanıklı metal ile);
(c) Silindir demetleri, emniyetli bir şekilde elleçlenmelerini ve taşınmalarını sağlayan uygun
mekanizmalarla donatılacaktır.
(d) Seviye göstergeleri, basınç göstergeleri veya tahliye cihazları kuruluysa, bunlar 4.1.6.8'de
valfler için öngörüldüğü şekilde korunmalıdır.

İlk muayene ve test

Yeni basınçlı kaplar, 6.2.1.5'in zorunlulukları uyarınca, üretim öncesi ve sonrasında test ve muayeneye tabi
tutulacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018