Karayolunda Tehlikeli Madde

Tasarım ve yapı

6.2.2 zorunluluklarına uygun olarak tasarlanmamış, yapılmamış, muayene ve test edilmemiş ve
onaylanmamış olan basınçlı kaplar ile kapakları, bu başlığın zorunlulukları ile 6.2.4 veya 6.2.5'in
zorunlulukları tarafından tamamlanan veya değiştirilen 6.2.1 genel zorunlulukları uyarınca tasarlanacak,
yapılacak, muayene ve test edilecek ve onaylanacaktır.

Mümkün olan her durumda, duvar kalınlığı ihtiyaç duyulursa deneysel gerilme analizleri ile hesaplanarak
tespit edilir. Aksi takdirde duvar kalınlığı deneysel metotlarla belirlenebilir.
Basınç zarfı ve destek aksamlarının uygun tasarım hesaplamaları ilgili basınçlı kapların güvenliğini
sağlamada kullanılmalıdır.
Basınca dayanacak asgari duvar kalınlığı özellikle aşağıda belirtilenlere göre hesaplanır:
- Test basıncından az olmaması gereken hesaplama basınçları;
- Uygun güvenlik paylarına imkan tanıyan hesaplama sıcaklıkları;
- Azami gerilmeler ve gerektiğinde azami gerilme konsantrasyonları;
- Malzemenin doğal özelliği olan faktörler.

Kaynaklı basınçlı kaplar için sadece -20 °C ortam sıcaklığında yeterli darbe mukavemetini sağlayabilecek
kaynak yapılabilir kalitede metaller kullanılmalıdır.

Kapalı kriyojenik kaplar için, 6.2.1.1.8.1 kapsamında belirlenecek darbe mukavemeti 6.8.5.3'te
öngörüldüğü şekilde test edilecektir.

Asetilen silindirlerine ergiyen tapa takılmayacaktır.

(Rezerve Edilmiş)

Servis donanımı

Servis donanımı, 6.2.1.3'e uygunluk gösterecektir.

Ağızlar/Delikler

Basınçlı variller, doldurma ve boşaltma işlemleri için ağızlarla ve seviye göstergeleri, basınç göstergeleri
veya tahliye mekanizmalarına yönelik diğer ağızlarla donatılabilir. Deliklerin sayısı güvenli operasyonlarla
tutarlılık sağlamak amacıyla asgari düzeyde tutulmalıdır. Basınçlı variller, ayrıca etkin bir kapak ile
kapatılması gereken bir kontrol deliği ile donatılmalıdır.

Teçhizatlar

(a) Silindirler, dönmeyi önleyecek bir mekanizmayla donatılmışsa, bu mekanizma valf kapağının
ayrılmaz bir parçası olmamalıdır;
(b) Yuvarlanabilir basınçlı variller yuvarlak kasnaklarla donatılmalıdır veya yuvarlanma nedeniyle
hasar görmesine karşı başka bir şekilde korunmalıdır (örneğin, basınçlı kap yüzeyine
püskürtülen korozyona dayanıklı metal ile);
(c) Silindir demetleri, emniyetli bir şekilde elleçlenmelerini ve taşınmalarını sağlayan uygun
mekanizmalarla donatılacaktır.
(d) Seviye göstergeleri, basınç göstergeleri veya tahliye cihazları kuruluysa, bunlar 4.1.6.8'de
valfler için öngörüldüğü şekilde korunmalıdır.

İlk muayene ve test

Yeni basınçlı kaplar, 6.2.1.5'in zorunlulukları uyarınca, üretim öncesi ve sonrasında test ve muayeneye tabi
tutulacaktır.

Alüminyum alaşım basınçlı kaplar için geçerli özel hükümler

 
(a) 6.2.1.5.1 uyarınca gerekli olan ilk muayeneye ek olarak, bakır içeren alüminyum alaşımın
kullanıldığı veya magnezyum ve manganez içeren ve manganez içeriğinin %3,5'ten fazla veya
%0,5'ten az olduğu alüminyum alaşımların kullanıldığı durumlarda, basınçlı kapların iç
duvarlarının olası tane sınırı korozyonuna karşı test edilmesi gereklidir.
(b) Alüminyum/bakır alaşım kullanımı durumunda, test yeni alaşımın yetkili makam tarafından
onaylandığı sırada üretici tarafından gerçekleştirilmelidir; ardından üretim esnasında her bir
alaşım dökümünde tekrar edilmelidir;
(c) Alüminyum/magnezyum alaşımı kullanımı durumunda yeni alaşımın ve üretim sürecinin yetkili
makam tarafından onaylanması anında üretici tarafından test gerçekleştirilmelidir. Alaşımın
bileşiminde veya üretim sürecinde değişiklik yapılması durumunda test tekrar edilmelidir.

Periyodik muayene ve test

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018