Karayolunda Tehlikeli Madde

Basınçlı kurtarma kapları

Basınçlı kurtarma kapları içinde taşınan basınçlı kapların güvenli elleçlenmesi ve imha edilmesine izin
verilmesi için, tasarım, yassı kapaklar, hızlı açılım aygıtları veya silindir kısmındaki açıklıklar gibi
silindirlerde veya basınçlı varillerde kullanılmayan teçhizatları içerebilir.

Basınçlı kurtarma kaplarının güvenli elleçlenmesi ve kullanılması konusundaki talimatlar, onay veren
ülkenin yetkili makamına yapılan başvuru belgelerinde açıkça belirtilmelidir ve bu talimatlar onay
sertifikasının bir parçasını oluşturacaktır. Basınçlı kurtarma kaplarında taşınması onaylanan basınçlı kaplar
onay belgesinde belirtilecektir. Tehlikeli mallarla temas etmesi olası imalatta kullanılan her malzemenin
listesi de eklenecektir.

Onay sertifikasının bir nüshası, basınçlı kurtarma kabının sahibine iletilecektir.

6.2.3'e göre basınçlı kurtarma kabının işaretlenmesi, 6.2.3.9'daki uygun olan hükümleri dikkate alarak, onay
veren ülkenin yetkili makamı tarafından belirlenecektir. İşaretler, basınçlı kurtarma kabının su kapasitesini
ve test basıncını içerecektir.
__________________________
2 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.

Anılan standartlara göre tasarlanan, yapılan ve test edilen UN sertifikasız basınçlı kaplara ilişkin zorunluluklar

NOT: Standartlarda, ADR kapsamındaki sorumluluklara sahip olduğu belirtilen kişiler veya kurumlar ADR
zorunluluklarını yerine getireceklerdir.

Tasarım, yapım ve ilk muayene ile test

1.8.7 uyarınca tip onay belgeleri düzenlenecektir. Aşağıdaki tabloda anılan referanslar, sütun (3)'te anılan
Bölüm 6.2 zorunluluklarının karşılanması amacıyla sütun (4)'te belirtilen tip onaylarının düzenlenmesiyle
ilgilidir. Standartlar 1.1.5'e uygun olarak uygulanacaktır. Sütun (5), mevcut tip onaylarının 1.8.7.2.4
uyarınca geri çekileceği son tarihi vermektedir; hiçbir tarih gösterilmiyorsa, tip onayı son geçerlilik tarihine
kadar devam edecektir.
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, referans standartlara başvurulması zorunlu olmuştur. İstisnalara 6.2.5'te
yer verilmiştir.
Aynı zorunlulukların uygulanmasına ilişkin olarak birden fazla standarda atıfta bulunulduysa, yalnızca bir
tanesi uygulanacak olup, tabloda aksi belirtilmedikçe tamamen uygulanacaktır.
Her bir standardın başvurusunun kapsamı, aksi aşağıdaki tabloda tanımlanmadıkça, standardın kapsam
hükmüne göre tanımlanacaktır.
 

Referans

Belgenin başlığı

İlgili alt başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları veya yenilemeler

için geçerli

Mevcut tip onaylarının geri çekilmesi için son

tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

tasarım ve üretim için

Ek I, Kısım 1 ila 3 84/525/EEC (AET) (AET),

Üye Devletlerin dikişsiz çelik gaz silindirlerine ilişkin kanunlarının yakınlaştırılmasına ilişkin, 19.11.1984 tarih ve L 300 sayılı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi'nde yayınlanan konsey

direktifi.

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

Yeni bildirime kadar

 

84/526/EEC (AET) (AET),

Ek I, Kısım 1 ila 3

Üye Devletlerin dikişsiz, alaşımsız alüminyum ve alüminyum alaşımlı gaz silindirlerine ilişkin kanunlarının yakınlaştırılmasına ilişkin, 19.11.1984 tarih ve L 300 sayılı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi'nde yayınlanan konsey

direktifi.

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

Yeni bildirime kadar

 

84/527/EEC (AET) (AET),

Ek I, Kısım 1 ila 3

Üye Devletlerin kaynaklı, alaşımsız çelik gaz silindirlerine ilişkin kanunlarının yakınlaştırılmasına ilişkin, 19.11.1984 tarih ve L 300 sayılı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi'nde yayınlanan konsey

direktifi

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

Yeni bildirime kadar

 

EN 1442:1998 + AC:1999

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için taşınabilir tekrar doldurulabilir kaynaklı

çelik silindirler - Tasarım ve yapım

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

1 Temmuz 2001 ve

30 Haziran 2007 arası

31 Aralık 2012

EN 1442:1998 + A2:2005

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için taşınabilir tekrar doldurulabilir kaynaklı

çelik silindirler - Tasarım ve yapım

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

1 Ocak 2007 ve 31

Aralık 2010 arası

 

EN 1442:2006 + A1:2008

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için

taşınabilir tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler - Tasarım ve yapım

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 1800:1998 + AC:1999

Taşınabilir gaz silindirleri - Asetilen silindirler - Temel gereksinimler ve

tanımlar

6.2.1.1.9

1 Temmuz 2001 ve

31 Aralık 2010 arası

 

EN 1800:2006

Taşınabilir gaz silindirleri - Asetilen silindirler - Temel gereksinimler, tanımlar

ve tip testi

6.2.1.1.9

1 Ocak 2009 ve 31

Aralık 2016 arası

 

 

Referans

Belgenin başlığı

İlgili alt başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları

veya yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının

geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN ISO 3807:2013

Gaz silindirleri - Asetilen silindirleri -

Temel gereksinimler ve test tipi NOT: Ergiyebilir tapa takılmayacaktır.

6.2.1.1.9

Yeni bildirime kadar

 

EN 1964-1:1999

Taşınabilir gaz silindirleri - Kapasitesi 0,5 litre ila 150 litre arasında olan tekrar doldurulabilir, taşınabilir, dikişsiz çelik gaz silindirlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin teknik özellikler- Kısım 1: Rm değeri 1

100 MPa'dan az olan dikişsiz çelikten yapılmış silindirler

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

31 Aralık 2014'e kadar

 

EN 1975:1999 (G Eki hariç)

Taşınabilir gaz silindirleri - Kapasitesi 0,5 litre ila 150 litre arasında olan tekrar doldurulabilir, taşınabilir, dikişsiz alüminyum ve alüminyum alaşımlı gaz

silindirlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin teknik özellikler

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

30 Haziran 2005'e kadar

 

EN 1975:1999 + A1:2003

Taşınabilir gaz silindirleri - Kapasitesi 0,5 litre ila 150 litre arasında olan tekrar doldurulabilir, taşınabilir, dikişsiz alüminyum ve alüminyum alaşımlı gaz silindirlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin

teknik özellikler

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

1 Ocak 2009 ve 31

Aralık 2016 arası

 

EN ISO 7866:2012 + AC:2014

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz silindirleri

- Tasarım, yapım ve test (ISO 7866:2012)

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN ISO 11120:1999

Gaz silindirleri - Sıkıştırılmış gaz taşımacılığına yönelik olan, su kapasitesi 150 litre ila 3000 litre arasındaki tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik tüpler -

Tasarım, yapım ve test

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

1 Temmuz 2001 ve

30 Haziran 2015 arası

6.2.2.7.4 (p) uyarınca "H" harfi ile

işaretlenen tüpler için 31 Aralık 2015

EN ISO 11120:1999 + A1:2013

Gaz silindirleri - Sıkıştırılmış gaz taşımacılığına yönelik olan, su kapasitesi 150 litre ila 3000 litre arasındaki tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik tüpler -

Tasarım, yapım ve test

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 1964-3:2000

Taşınabilir gaz silindirleri - Kapasitesi 0,5 litre ila 150 litre arasında olan tekrar doldurulabilir, taşınabilir, dikişsiz çelik gaz silindirlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin teknik özellikler - Kısım 3: Rm değeri

1100 MPa'dan az olan dikişsiz paslanmaz çelikten mamul silindirler

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 12862:2000

Taşınabilir gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir, taşınabilir, kaynaklı alüminyum alaşımlı gaz silindirlerinin tasarımına ve üretimine ilişkin teknik

özellikler

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 1251-2:2000

Kriyojenik kaplar - Hacmi en fazla 1000 litre olan vakum yalıtımlı taşınabilir kaplar

- Kısım 2: Tasarım, üretim, muayene ve testler

NOT: Bu standartta anılan EN 1252- 1:1998 Standardı, UN No. 1972 (METAN, SOĞUTULMUŞ SIVI veya DOĞAL GAZ,

SOĞUTULMUŞ SIVI taşımasına yönelik kapalı kriyojenik kaplar için de geçerlidir).

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

 

Referans

Belgenin başlığı

İlgili alt başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları veya yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN 12257:2002

Taşınabilir gaz silindirleri - Dikişsiz, çember sarımlı kompozit silindirler

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 12807:2001 (Ek A

hariç)

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için taşınabilir tekrar doldurulabilir sert lehimli çelik silindirler - Tasarım ve yapım

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

1 Ocak 2005 ve 31

Aralık 2010 arası

31 Aralık 2012

EN 12807:2008

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için taşınabilir tekrar doldurulabilir sert lehimli çelik silindirler - Tasarım ve yapım

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 1964-2:2001

Taşınabilir gaz silindirleri - Su kapasitesi 0,5 litre ila 150 litre arasında olan tekrar doldurulabilir, taşınabilir, dikişsiz çelik gaz silindirlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin teknik özellikler-Kısım 2: Rm değeri 1 100

MPa veya bundan yüksek olan dikişsiz çelikten mamul silindirler

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

31 Aralık 2014'e kadar

 

EN ISO 9809-1:2010

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir, dikişsiz, gaz silindirleri - Tasarım, yapım ve test- Kısım 1: 1100 MPa'dan az (ISO 9809-1:2010) çekme mukavemeti olan, su verilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN ISO 9809-2:2010

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir, dikişsiz, gaz silindirleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 2: 1100 MPa veya daha fazla (ISO 9809-2:2010) çekme mukavemeti olan, su verilmiş ve

temperlenmiş çelik silindirler

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN ISO 9809-3:2010

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir, dikişsiz, gaz silindirleri - Tasarım, yapım ve test - Kısım 3: Normalleştirilmiş çelik silindirler (ISO 9809-3:2010)

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 13293:2002

Taşınabilir gaz silindirleri - Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve çözünmüş gazlar için su kapasitesi 0,5 litreye kadar olan ve karbon dioksit için 1 litreye kadar olan, tekrar doldurulabilir ve taşınabilir dikişsiz, normalleştirilmiş, karbon manganez çelik gaz silindirlerinin tasarım ve yapımına

ilişkin teknik özellikler

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 13322-1:2003

Taşınabilir gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik gaz silindirleri - Tasarım ve yapım - Kısım 1:

Kaynaklı çelik

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

30 Haziran 2007'ye kadar

 

EN 13322-1:2003 + A1:2006

Taşınabilir gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik gaz silindirleri - Tasarım ve yapım - Kısım 1:

Kaynaklı çelik

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 13322-2:2003

Taşınabilir gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kaynaklı paslanmaz çelik

gaz silindirleri - Tasarım ve yapım -Kısım 2: Kaynaklı paslanmaz çelik

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

30 Haziran 2007'ye kadar

 

EN 13322-2:2003 + A1:2006

Taşınabilir gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir kaynaklı paslanmaz çelik

gaz silindirleri - Tasarım ve yapım -Kısım 2: Kaynaklı paslanmaz çelik

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 12245:2002

Taşınabilir gaz silindirleri - Tamamen

sarılı kompozit silindirler

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

31 Aralık 2014'e

kadar

 

EN 12245:2009+ A1:2011

Taşınabilir gaz silindirleri - Tamamen

sarılı kompozit silindirler

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime

kadar

 

 

Referans

Belgenin başlığı

İlgili alt başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları veya yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN 12205:2001

Taşınabilir gaz silindirleri - Tekrar doldurulamayan metalik gaz silindirleri

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

1 Ocak 2005 ve 31

Aralık 2017 arası

31 Aralık 2018

EN ISO 11118:2015

Gaz silindirleri - Tekrar doldurulamayan metalik gaz silindirleri - Teknik özellikler ve test yöntemleri

6.2.3.1, 6.2.3.3 ve

6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 13110:2002

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için taşınabilir tekrar doldurulabilir kaynaklı alüminyum silindirler - Tasarım ve yapım

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

31 Aralık 2014'e kadar

 

EN 13110:2012

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için taşınabilir tekrar doldurulabilir kaynaklı alüminyum silindirler - Tasarım ve yapım

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 14427:2004

Sıvılaştırılmış petrol gazları için tamamen sarılı taşınabilir, tekrar doldurulabilir kompozit silindirler - Tasarım ve yapım NOT: Bu standart, yalnızca basınç tahliye valfiyle donatılmış silindirler için geçerlidir.

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

1 Ocak 2005 ve 30

Haziran 2007 arası

 

EN 14427:2004 + A1:2005

Sıvılaştırılmış petrol gazları için tamamen sarılı taşınabilir, tekrar doldurulabilir kompozit silindirler - Tasarım ve yapım NOT 1: Bu standart, yalnızca basınç tahliye valfiyle donatılmış silindirler için geçerlidir.

NOT 2: 5.2.9.2.1 ve 5.2.9.3.1'de, iki

silindirde, reddedilme kriterlerine eşit veya daha kötü hasarlar göstermeleri halinde patlama testine tabi tutulacaktır.

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

1 Ocak 2007 ve 31

Aralık 2016 arası

 

EN 14427:2014

LPG Donanım ve aksesuarları - LPG için doldurulabilir tamamen sarılmış kompozit silindirler - Tasarım ve yapım

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 14208:2004

Taşınabilir gaz silindirleri - Gazların taşınması için kapasitesi en fazla 1000 litre olan kaynaklı basınçlı variller için teknik özellikler - Tasarım ve yapım

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 14140:2003

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için taşınabilir, tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler - Alternatif tasarım ve yapım

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

1 Ocak 2005 ve 31

Aralık 2010 arası

 

EN 14140:2003 + A1:2006

LPG donanımı ve aksesuarları - LPG için taşınabilir, tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler - Alternatif tasarım ve

yapım

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

1 Ocak 2009 ve 31

Aralık 2018 arası

 

EN 14140:2014 +AC:2015

(üst kalıplı silindirler haricinde)

LPG Donanımı ve aksesuarları – LPG için taşınabilir, tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler – Alternatif tasarım ve

yapım

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 13769:2003

Taşınabilir gaz silindirleri - Silindir

demetleri - Tasarım, üretim, tanımlama ve test

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

30 Haziran 2007'ye kadar

 

EN 13769:2003+ A1:2005

Taşınabilir gaz silindirleri - Silindir

demetleri - Tasarım, üretim, tanımlama ve test

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

31 Aralık 2014'e kadar

 

Referans

Belgenin başlığı

İlgili alt başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları veya yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının geri

çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN ISO 10961:2012

Gaz silindirleri - Silindir demetleri -

Tasarım, üretim, test ve denetim

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 14638-1:2006

Taşınabilir gaz silindirleri - Kapasitesi en fazla 150 litre olan tekrar doldurulabilir kaynaklı kaplar - Kısım 1 Deneysel yöntemlerle kendini kanıtlamış olan bir tasarıma sahip olan, kaynaklı östenitik

paslanmaz çelik silindirler

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 14893:2006 + AC:2007

LPG donanım ve aksesuarları - Kapasitesi

150 ila 1000 litre olan taşınabilir LPG kaynaklı çelik basınçlı variller

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

1 Ocak 2009 ve 31

Aralık 2016 arası

 

EN 14893:2014

LPG donanım ve aksesuarları - Kapasitesi

150 ila 1000 litre olan taşınabilir LPG kaynaklı çelik basınçlı variller

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 14638-3:2010 + AC:2012

Taşınabilir gaz silindirleri - Kapasitesi en fazla 150 litre olan tekrar doldurulabilir kaynaklı kaplar - Kısım 3: Deneysel yöntemlerle kendini kanıtlamış olan bir

tasarıma sahip olan, kaynaklı karbon çelik silindirler

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

kapaklar için

EN 849:1996 (Ek A hariç)

Taşınabilir gaz silindirleri - Silindir valfleri

- Teknik özellikler ve tip testi

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

30 Haziran 2003'e kadar

31 Aralık 2014

EN 849:1996 + A2:2001

Taşınabilir gaz silindirleri - Silindir valfleri

- Teknik özellikler ve tip testi

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

30 Haziran 2003'e

kadar

31 Aralık 2016

EN ISO 10297:2006

Taşınabilir gaz silindirleri - Silindir valfleri

- Teknik özellikler ve tip testi

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

1 Ocak 2009 ve 31

Aralık 2018 arası

 

EN ISO 10297:2014

Gaz silindirleri - Silindir valfleri - Teknik özellikler ve tip testi (ISO/DIS

10297:2012)

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

Yeni bildirime kadar

 

EN ISO14245:2010

Gaz silindirleri - LPG silindir vanalarının

özellikleri ve testleri - Kendiliğinden kapanan (ISO 14245:2006)

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

Yeni bildirime kadar

 

EN 13152:2001

LPG'nin teknik özellikleri ve test edilmesi - Silindir valfleri - Kendiliğinden kapanan

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

1 Ocak 2005 ve 31

Aralık 2010 arası

 

EN 13152:2001 + A1:2003

LPG'nin teknik özellikleri ve test edilmesi -

Silindir valfleri - Kendiliğinden kapanan

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

1 Ocak 2009 ve 31

Aralık 2014 arası

 

EN ISO 15995:2010

Gaz silindirleri - LPG silindir vanalarının özellikleri ve testleri - Manüel çalıştırılan

(ISO 15995:2006)

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

Yeni bildirime kadar

 

EN 13153:2001

LPG'nin teknik özellikleri ve test edilmesi -

Silindir valfleri - Manüel çalıştırılan

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

1 Ocak 2005 ve 31

Aralık 2010 arası

 

EN 13153:2001 + A1:2003

LPG'nin teknik özellikleri ve test edilmesi - Silindir valfleri - Manüel çalıştırılan

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

1 Ocak 2009 ve 31

Aralık 2014 arası

 

EN ISO 13340:2001

Taşınabilir gaz silindirleri - Tekrar doldurulamayan silindirler için vanalar -

Özellik ve prototip deneyi

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

1 Ocak 2011 ve 31

Aralık 2017 arası

31 Aralık 2018

 

Referans

Belgenin başlığı

İlgili alt başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları

veya yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının

geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN 13648-1:2008

Kriyojenik kaplar - Aşırı basınçtan

korunmaya yönelik güvenlik cihazları - Kısım 1: Kriyojenik tip emniyet valfleri

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 1626:2008 (valf

kategorisi B hariç)

Kriyojenik kaplar - Kriyojenik tip vanalar

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 13175:2014

LPG Donanım ve aksesuarları -

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) basınçlı kap valfleri ve aksamları

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

Yeni bildirime kadar

 

EN ISO 17871:2015

Gaz silindirleri - Çabuk açılır silindir

valfleri - Teknik özellikler ve tip testi (ISO 17871:2015)

6.2.3.1, 6.2.3.3 ve

6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 13953:2015

LPG donanımı ve aksesuarları - Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) için taşınabilir tekrar doldurulabilir silindirlere ilişkin basınç tahliye valfleri

NOT: Kapsamın son cümlesi uygulanmaz.

6.2.3.1, 6.2.3.3 ve

6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN ISO 14246:2014

Gaz silindirleri - Silindir valfleri - Üretim testleri ve muayeneleri (ISO 14246:2014)

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Yeni bildirime kadar

 

 

 

 

Periyodik muayene ve test

Aşağıdaki tabloda anılan standartlar, 6.2.3.5'in zorunluluklarının karşılanması amacıyla sütun (3)'te
belirtilen basınçlı kaplar üzerinde yürütülecek periyodik muayene ve test için geçerli olacaktır. Standartlar
1.1.5'e uygun olarak uygulanacaktır.
Atıfta bulunulan standardın kullanımı zorunludur.
Bir basınçlı kabın 6.2.5'in hükümlerine göre yapılmış olması durumunda, tip onayında belirtiliyorsa
periyodik muayene prosedürü izlenecektir.
Aynı zorunlulukların uygulanmasına ilişkin olarak birden fazla standarda atıfta bulunulduysa, yalnızca bir
tanesi uygulanacak olup, tabloda aksi belirtilmedikçe tamamen uygulanacaktır.
Her bir standardın başvurusunun kapsamı, aksi aşağıdaki tabloda tanımlanmadıkça, standardın kapsam
hükmüne göre tanımlanacaktır.
 

Referans

Belgenin başlığı

Uygulama bilgisi

(1)

(2)

(3)

periyodik muayene ve test için

EN 1251-3:2000

Kriyojenik kaplar - Hacmi en fazla 1000 litre olan vakum yalıtımlı taşınabilir kaplar - Kısım 3: İşletim gereksinimleri

Yeni bildirime kadar

EN 1968:2002 + A1:2005 (Ek

B hariç)

Taşınabilir gaz silindirleri - Dikişsiz çelik gaz silindirlerinde periyodik muayene ve test

Yeni bildirime kadar

EN 1802:2002 (Ek B hariç)

Taşınabilir gaz silindirleri - Alüminyum alaşımlı gaz silindirlerinde periyodik muayene ve test

Yeni bildirime kadar

EN ISO 10462:2013

Gaz silindirleri - Asetilen silindirleri - Periyodik inceleme ve bakım (ISO 10462:2013)

Yeni bildirime kadar

EN 1803:2002 (Ek B hariç)

Taşınabilir gaz silindirleri - Kaynaklı çelik gaz silindirlerinde periyodik muayene ve test

Yeni bildirime kadar

EN ISO 11623:2002 (kloz 4

hariç)

Taşınabilir gaz silindirleri - Kompozit gaz silindirlerinde periyodik muayene ve test

31 Aralık 2018'e kadar

EN ISO 11623:2015

Gaz silindirleri - Kompozit yapım - Periyodik muayene ve test

1 Ocak 2019'dan itibaren zorunlu

 

Referans

Belgenin başlığı

Uygulama bilgisi

(1)

(2)

(3)

EN ISO 22434:2011

Taşınabilir gaz silindirleri - Silindir valflerinde muayene ve bakım (ISO 22434:2006)

Yeni bildirime kadar

EN 14876:2007

Taşınabilir gaz silindirleri - Kaynaklı çelik basınçlı varillerin periyodik

muayene ve testi

Yeni bildirime kadar

EN 14912:2005

LPG donanımı ve aksesuarları - Silindirlerin periyodik muayenesi sırasında

LPG silindir vanalarının muayene ve bakımı

31 Aralık 2018'e kadar

EN 14912:2015

LPG donanımı ve aksesuarları - Silindirlerin periyodik muayenesi sırasında

LPG silindir vanalarının muayene ve bakımı

1 Ocak 2019'dan itibaren

zorunlu

EN 1440:2008+A1:2012 (Ek G

ve Ek H hariç)

LPG donanımı ve aksesuarları - Taşınabilir tekrar doldurulabilir LPG

silindirlerinin periyodik muayenesi

31 Aralık 2018'e kadar

EN 1440:2016 (Ek C hariç)

LPG donanımı ve aksesuarları - Taşınabilir tekrar doldurulabilir geleneksel kaynaklı ve sert lehimli Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) silindirleri -

Periyodik muayene

1 Ocak 2019'dan itibaren zorunlu

EN 16728:2016 (madde 3.5, Ek

F ve Ek G hariç)

LPG donanımı ve aksesuarları - Kaynaklı ve sert lehimli çelik silindirler

haricinde taşınabilir tekrar doldurulabilir LPG silindirleri - Periyodik muayene

1 Ocak 2019'dan itibaren

zorunlu

EN 15888: 2014

Taşınabilir gaz silindirleri - Silindir demetleri - Periyodik muayyene ve test

Yeni bildirime kadar

 

 

Referans standartlara göre tasarlanmayan, yapılmayan ve test edilmeyen UN sertifikasız basınçlı kaplara ilişkin zorunluluklar

"Bilimsel veya teknik bir ilerlemeyi yansıtmak veya 6.2.2 ya da 6.2.4'te herhangi bir standarda atıfta
bulunulmadıysa veya 6.2.2 ya da 6.2.4'te anılan bir standartta ele alınmayan belirli özelliklere değinmek
amacıyla, yetkili makam aynı seviyede güvenlik sağlayan teknik bir kodun kullanımına izin verebilir.
Tip onayında, onayı düzenleyen makam, 6.2.2 ya da 6.2.4'te anılan standartların geçerli olmaması halinde
periyodik muayene prosedürünü belirlemelidir.
Yetkili makam, UNECE sekreterliğine kabul ettiği teknik kodların bir listesini iletecektir. Liste, aşağıdaki
detaylara yer verecektir: kodun adı ve tarihi, kodun amacı ve kodun edinilebileceği yerle ilgili detaylar.
Sekreterlik bu bilgileri internet sitesinde halka duyurmalıdır.
ADR'nin gelecekteki baskılarından birinde referans olarak benimsenen bir standardın kullanımı, UNECE
sekreterliğine bildirimde bulunulmaksızın yetkili makam tarafından onaylanabilir.
6.2.1, 6.2.3'ün zorunlulukları ve aşağıdaki zorunluluklar karşılanmalıdır.
NOT: Bu başlığın amaçları bakımından, 6.2.1'deki teknik standarda yapılan referanslar, teknik kod
referansları olarak kabul edilmektedir.

Malzemeler

Aşağıdaki hükümler, 6.2.1.2'deki malzemelerle ilgili zorunlulukların yerine getirilmesi için kullanılabilecek
olan malzeme örneklerini içermektedir.
(a) Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış, soğutulmuş ve çözünmüş gazlar ve 4.1.4.1, ambalajlama talimatı
P200, Tablo 3, Sınıf 2'de yer almayan maddeler için karbon çelik;
(b) Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve çözünmüş gazlar ve 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P200, Tablo 3,
Sınıf 2'de yer almayan maddeler için alaşımlı çelik (özel çelikler), nikel, nikel alaşım (monel
gibi);
(c) Aşağıdakiler için bakır:
(i) 15 °C sıcaklıkta doldurma basıncı 2 MPa'yı (20 bar) aşmayan ve sınıflandırma kodu
1A, 1O, 1F ve 1TF olan gazlar;
(ii) Sınıflandırma kodu 2A olan gazlar ve UN No. 1033 dimetil eter; UN No. 1037 etil
klorür; UN No. 1063 metil klorür; UN No. 1079 sülfür dioksit; UN No. 1085 vinil
bromür; UN No. 1086 vinil klorür ve UN No. 3300 etilen oksit ile %87'den fazla
etilen okside sahip karbon dioksit karışımı;
(iii) Sınıflandırma kodları 3A, 3O ve 3F olan gazlar;
(d) Alüminyum alaşım: 4.1.4.1'de bulunan ambalajlama talimatı P200 (10)'un özel "a" hükmüne
bakınız;
(e) Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış, soğutularak sıvılaştırılmış gazlar ve çözünmüş gazlar için kompozit
malzeme;
(f) Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için sentetik malzemeler ve
(g) UN No. 2187 karbondioksit, soğutulmuş, sıvı veya karışımları hariç olmak üzere sınıflandırma
kodu 3A olan soğutularak sıvılaştırılmış gazlar ve sınıflandırma kodu 3O olan gazlar için cam.

 

Servis donanımı

(Rezerve Edilmiş)

Metal silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir demetleri

Test basıncında, basınçlı kapta en şiddetli gerilmenin meydana geldiği noktadaki metal üzerindeki gerilme,
garanti edilen asgari akma geriliminin (Re) %77'sini aşmamalıdır.
"Akma gerilimi", binde 2 (yani %0,2) oranında kalıcı uzamanın veya östenitik çelikler için test parçasında
%1 oranında mastar uzamasının gerçekleştiği gerilmedir.
NOT: Sac metallerde, test parçasının çekme test parçasının ekseni, hadde yönüne dik açıda olmalıdır.
Kalıcı kopma uzaması, mastar uzunluğunun (l) çapın (d) beş katı (l=5d) olduğu dairesel kesite sahip test
parçası üzerinde ölçülür; dikdörtgen şeklinde kesit alanına sahip test parçaları kullanılıyorsa mastar
uzunluğu "l" şu formül ile hesaplanmalıdır:
burada Fo, test parçasının başlangıçtaki kesit alanını göstermektedir.
Basınçlı kaplar ve kapakları, -20 °C ve +50 °C sıcaklıklar arasında gevreme kırılmasına ve gerilme
korozyonuna dayanıklı uygun malzemelerden yapılmalıdır.
Kaynak işlemleri titizlikle yapılmalı ve tam güvenlik sağlanmalıdır.

Aerosol püskürtücüler ve gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) haricindeki gaz içeren malzemelerle birlikte sıkıştırılmış gazlar, sıvılaştırılmış gazlar, çözünmüş gazlar ve özel hükümlere tabi basınçsız gazlar (gaz numuneleri) için kullanılan alüminyum alaşımlı basınçlı kaplarla ilgili ilave hükümler

Kabul edilecek alüminyum alaşımlı basınçlı kapların malzemeleri aşağıdaki hükümleri karşılamalıdır:

 

 

A

B

C

D

Çekme mukavemeti

Rm, MPa cinsinden (= N/mm2)

49 ila 186

196 ila 372

196 ila 372

343 ila 490

Akma gerilimi, Re, (MPa) (= N/mm2)

(Kalıcı deformasyon λ = %0.2)

10 ila 167

59 ila 314

137 ila 334

206 ila 412

Kalıcı kopma uzaması (l = 5d) (%

cinsinden)

12 ila 40

12 ila 30

12 ila 30

11 ila 16

Bükme testi (ilk d’nin çapı = n × e, burada e, test parçasının kalınlığıdır)

n=5(Rm ≤ 98)

n=6(Rm > 98)

n=6(Rm ≤ 325)

n=7(Rm > 325)

n=6(Rm ≤ 325)

n=7(Rm > 325)

n=7(Rm ≤ 392)

n=8(Rm > 392)

Alüminyum Derneği Seri No a

1 000

5 000

6 000

2 000

a Bkz. Aluminium Association (Alüminyum Derneği), 750 Third Avenue, New York "Aluminium Standards and Data"
(Alüminyum Standartları ve Bilgileri), beşinci baskı, Ocak 1976.
 
Gerçek özellikler, ilgili alaşım bileşimine ve basınçlı kapta yapılan nihai işleme bağlıdır; fakat hangi alaşım
kullanılırsa kullanılsın basınçlı kabın kalınlığı aşağıdaki formüllerden biri ile hesaplanmalıdır:
bu denklemde
e = basınçlı kabın mm üzerinden asgari kalınlığı
PMPa = MPa cinsinden test basıncı;
Pbar = bar üzerinden test basıncı;
D = basınçlı kabın mm cinsinden nominal dış çapı ve
Re = %0,2 gerilime sahip garanti edilen asgari gerilim; MPa cinsinden (=N/mm2)
Buna ilave olarak, formüldeki garanti edilen asgari zorlama gerilimi (Re) değeri, hangi çeşit alaşım
kullanılırsa kullanılsın garanti edilen asgari çekme mukavemetinin (Rm) 0,85 katından daha büyük
olmamalıdır.
NOT 1: Yukarıdaki özellikler basınçlı kaplar için kullanılan şu malzemelere ilişkin önceki deneyimlere
dayanmaktadır:
Sütun A: Alüminyum, alaşımsız, %99,5 saflık;
Sütun B: Alüminyum ve magnezyum alaşımları;
Sütun C: Alüminyum, silisyum ve magnezyum alaşımları, ISO/R209-Al-Si-Mg (Alüminyum Derneği 6351)
gibi;
Sütun D: Alüminyum bakır ve magnezyum alaşımları.
NOT 2: Kalıcı kopma uzaması, mastar uzunluğunun (l) çapın (d) beş katı (l = 5 d) olduğu dairesel kesite
sahip test parçalarıyla ölçülür; dikdörtgen şeklinde kesit alanına sahip test parçaları kullanılıyorsa mastar
uzunluğu şu formül ile hesaplanmalıdır:
burada Fo, test parçasının başlangıçtaki kesit alanını göstermektedir.
NOT 3: (a) Bükme testi (şekle bakın) 3e genişliğinde iki eşit parça kesilerek elde edilen
numuneler üzerinde gerçekleştirilmelidir; fakat hiç bir zaman silindirin yuvarlak kısmı 25
mm'den az olmamalıdır. Numuneler, köşeler dışında hiçbir bölgede makineli işlemden
geçmemelidir;
(b) Bükme testi, mandrel çapı (d) ile (d + 3e) mesafesiyle ayrılan iki dairesel destek
arasında yürütülür. Test sırasında, iç yüzeyler mandrelin çapından daha büyük
olmayan bir mesafeyle ayrılacaktır;
(c) Numune, iç yüzeyler mandrel çapından daha büyük olmayan bir mesafe ile ayrılana
kadar mandrel ünitesi etrafında içe doğru büküldüğünde kırılma göstermemelidir;
(d) Mandrel çapı ve numune kalınlığı arasındaki oran (n), tabloda verilen değerlere
uygun olmalıdır.
 
Bükme testi diyagramı

 

Basınçlı kapların yapıldığı ülkenin yetkili makamı tarafından onaylanan ilave testin, 6.2.5.4.1'deki tabloda
verilen özelliklere uygun olarak yapılan basınçlı kaplardaki kadar taşıma emniyeti sağladığının ispatlandığı
durumlarda en düşük asgari uzama değeri kabul edilebilir (ayrıca bkz. EN 1975:1999 + A1:2003).
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018