Karayolunda Tehlikeli Madde

Servis donanımı

Servis donanımı, 6.2.1.3'e uygunluk gösterecektir.

Ağızlar/Delikler

Basınçlı variller, doldurma ve boşaltma işlemleri için ağızlarla ve seviye göstergeleri, basınç göstergeleri
veya tahliye mekanizmalarına yönelik diğer ağızlarla donatılabilir. Deliklerin sayısı güvenli operasyonlarla
tutarlılık sağlamak amacıyla asgari düzeyde tutulmalıdır. Basınçlı variller, ayrıca etkin bir kapak ile
kapatılması gereken bir kontrol deliği ile donatılmalıdır.

Teçhizatlar

(a) Silindirler, dönmeyi önleyecek bir mekanizmayla donatılmışsa, bu mekanizma valf kapağının
ayrılmaz bir parçası olmamalıdır;
(b) Yuvarlanabilir basınçlı variller yuvarlak kasnaklarla donatılmalıdır veya yuvarlanma nedeniyle
hasar görmesine karşı başka bir şekilde korunmalıdır (örneğin, basınçlı kap yüzeyine
püskürtülen korozyona dayanıklı metal ile);
(c) Silindir demetleri, emniyetli bir şekilde elleçlenmelerini ve taşınmalarını sağlayan uygun
mekanizmalarla donatılacaktır.
(d) Seviye göstergeleri, basınç göstergeleri veya tahliye cihazları kuruluysa, bunlar 4.1.6.8'de
valfler için öngörüldüğü şekilde korunmalıdır.

İlk muayene ve test

Yeni basınçlı kaplar, 6.2.1.5'in zorunlulukları uyarınca, üretim öncesi ve sonrasında test ve muayeneye tabi
tutulacaktır.

Alüminyum alaşım basınçlı kaplar için geçerli özel hükümler

 
(a) 6.2.1.5.1 uyarınca gerekli olan ilk muayeneye ek olarak, bakır içeren alüminyum alaşımın
kullanıldığı veya magnezyum ve manganez içeren ve manganez içeriğinin %3,5'ten fazla veya
%0,5'ten az olduğu alüminyum alaşımların kullanıldığı durumlarda, basınçlı kapların iç
duvarlarının olası tane sınırı korozyonuna karşı test edilmesi gereklidir.
(b) Alüminyum/bakır alaşım kullanımı durumunda, test yeni alaşımın yetkili makam tarafından
onaylandığı sırada üretici tarafından gerçekleştirilmelidir; ardından üretim esnasında her bir
alaşım dökümünde tekrar edilmelidir;
(c) Alüminyum/magnezyum alaşımı kullanımı durumunda yeni alaşımın ve üretim sürecinin yetkili
makam tarafından onaylanması anında üretici tarafından test gerçekleştirilmelidir. Alaşımın
bileşiminde veya üretim sürecinde değişiklik yapılması durumunda test tekrar edilmelidir.

Periyodik muayene ve test

Periyodik muayene ve test, 6.2.1.6'ya uygun yürütülecektir.
NOT 1: Tip onayını düzenleyen ülkenin onay makamının mutabakatı üzerine, 6,5 litreden az kapasitesi olan
UN No. 1965, sıvılaştırılmış hidrokarbon karışımı, b.b.b. taşıması amaçlanan her bir kaynaklı çelik silindir
üzerindeki hidrolik basınç testinin yerini eşdeğer güvenlik seviyesini karşılaması kaydıyla diğer bir test
alabilir.
NOT 2: Dikişsiz çelik silindirler ve tüpler için 6.2.1.6.1 (b)'de belirtilen kontrol ve 6.2.1.6.1 (d)'de
gösterilen hidrolik basınç testi, EN ISO 16148:2016 “Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik
gaz silindirleri ve tüpleri - Akustik emisyon incelemesi (AT) ve periyodik muayene ve test için ara ultrasonik
muayene (UT)" standardına uygun bir prosedür ile değiştirilebilir”.
NOT 3: 6.2.1.6.1 (b)'de belirtilen kontrol ve 6.2.1.6.1 (d)'de belirtilen hidrolik basınç testinin yerini,
dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz silindirlerine ilişkin ISO 1802:2002 ile dikişsiz çelik gaz silindirlerine
ilişkin EN 1968:2002 + A1:2005'e uygun şekilde yürütülen ultrasonik bir inceleme alabilir.

Kapalı kriyojenik kaplar aşağıdakilere uygun olarak ve 4.1.4.1'deki ambalajlama talimatları P203 (8) (b)'de
tanımlanan periyotlarda, periyodik muayene ve testlere tabi olacaktır:
(a) Kabın dış yüzey kontrolü ve ekipman ve dış işaretlerin doğrulanması;
(b) Sızdırmazlık testi.

 

Basınçlı kapların onaylanması

1.8.7 başlığı altındaki uygunluk değerlendirmesi ve periyodik muayene prosedürleri, aşağıdaki tabloya göre
ilgili kurum tarafından yürütülecektir.
 

 

Prosedür

İlgili kurum

Tip onayı (1.8.7.2)

Xa

İmalat gözetimi (1.8.7.3)

Xa veya IS

İlk muayene ve testler (1.8.7.4)

Xa veya IS

Periyodik muayene (1.8.7.5)

Xa veya Xb veya IS

 

Basınçlı kaplar için, doğrudan güvenlik işlevine sahip valflerin ve diğer sökülebilir aksesuarların uygunluk
değerlendirilmesi, kaplardan ayrı bir şekilde yürütülebilir; uygunluk değerlendirme süreci ise kurulu
oldukları basınçlı kabın tabi tutulduğu prosedürle en az eşit sıkılıkta olacaktır.
Xa, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8'e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü
hariç) tip A kapsamında akredite olan yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu anlamına gelir.
Xb, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8'e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü
hariç) tip B kapsamında akredite edilen muayene kurumu anlamına gelir.
IS, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8'e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü hariç)
tip A kapsamında akredite edilen bir muayene kurumunun denetimi altında, başvuru sahibinin kurum içi
muayene hizmeti anlamına gelir. Kurum içi muayene hizmeti, tasarım sürecinden, üretim
operasyonlarından ve bakım ve onarım faaliyetlerinden bağımsız olacaktır.

 

Onay ülkesi, ADR'ye taraf ülke değilse, 6.2.1.7.2'de bahsedilen yetkili makam, ADR'ye taraf ülkenin yetkili
makamı olacaktır.

İmalatçıların uyması gereken zorunluluklar

1.8.7'nin ilgili zorunlulukları yerine getirilecektir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018