Karayolunda Tehlikeli Madde

Periyodik muayene ve test

Periyodik muayene ve test, 6.2.1.6'ya uygun yürütülecektir.
NOT 1: Tip onayını düzenleyen ülkenin onay makamının mutabakatı üzerine, 6,5 litreden az kapasitesi olan
UN No. 1965, sıvılaştırılmış hidrokarbon karışımı, b.b.b. taşıması amaçlanan her bir kaynaklı çelik silindir
üzerindeki hidrolik basınç testinin yerini eşdeğer güvenlik seviyesini karşılaması kaydıyla diğer bir test
alabilir.
NOT 2: Dikişsiz çelik silindirler ve tüpler için 6.2.1.6.1 (b)'de belirtilen kontrol ve 6.2.1.6.1 (d)'de
gösterilen hidrolik basınç testi, EN ISO 16148:2016 “Gaz silindirleri - Tekrar doldurulabilir dikişsiz çelik
gaz silindirleri ve tüpleri - Akustik emisyon incelemesi (AT) ve periyodik muayene ve test için ara ultrasonik
muayene (UT)" standardına uygun bir prosedür ile değiştirilebilir”.
NOT 3: 6.2.1.6.1 (b)'de belirtilen kontrol ve 6.2.1.6.1 (d)'de belirtilen hidrolik basınç testinin yerini,
dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz silindirlerine ilişkin ISO 1802:2002 ile dikişsiz çelik gaz silindirlerine
ilişkin EN 1968:2002 + A1:2005'e uygun şekilde yürütülen ultrasonik bir inceleme alabilir.

Kapalı kriyojenik kaplar aşağıdakilere uygun olarak ve 4.1.4.1'deki ambalajlama talimatları P203 (8) (b)'de
tanımlanan periyotlarda, periyodik muayene ve testlere tabi olacaktır:
(a) Kabın dış yüzey kontrolü ve ekipman ve dış işaretlerin doğrulanması;
(b) Sızdırmazlık testi.

 

Basınçlı kapların onaylanması

1.8.7 başlığı altındaki uygunluk değerlendirmesi ve periyodik muayene prosedürleri, aşağıdaki tabloya göre
ilgili kurum tarafından yürütülecektir.
 

 

Prosedür

İlgili kurum

Tip onayı (1.8.7.2)

Xa

İmalat gözetimi (1.8.7.3)

Xa veya IS

İlk muayene ve testler (1.8.7.4)

Xa veya IS

Periyodik muayene (1.8.7.5)

Xa veya Xb veya IS

 

Basınçlı kaplar için, doğrudan güvenlik işlevine sahip valflerin ve diğer sökülebilir aksesuarların uygunluk
değerlendirilmesi, kaplardan ayrı bir şekilde yürütülebilir; uygunluk değerlendirme süreci ise kurulu
oldukları basınçlı kabın tabi tutulduğu prosedürle en az eşit sıkılıkta olacaktır.
Xa, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8'e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü
hariç) tip A kapsamında akredite olan yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu anlamına gelir.
Xb, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8'e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü
hariç) tip B kapsamında akredite edilen muayene kurumu anlamına gelir.
IS, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8'e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü hariç)
tip A kapsamında akredite edilen bir muayene kurumunun denetimi altında, başvuru sahibinin kurum içi
muayene hizmeti anlamına gelir. Kurum içi muayene hizmeti, tasarım sürecinden, üretim
operasyonlarından ve bakım ve onarım faaliyetlerinden bağımsız olacaktır.

 

Onay ülkesi, ADR'ye taraf ülke değilse, 6.2.1.7.2'de bahsedilen yetkili makam, ADR'ye taraf ülkenin yetkili
makamı olacaktır.

İmalatçıların uyması gereken zorunluluklar

1.8.7'nin ilgili zorunlulukları yerine getirilecektir.

Muayene kurumları için zorunluluklar

1.8.6'nın ilgili zorunlulukları yerine getirilecektir.

Tekrar doldurulabilir basınçlı kapların işaretlenmesi

İşaretler, aşağıdaki varyasyonlar gözetilmek suretiyle, 6.2.2.7 alt başlığına uygun olacaktır.

6.2.2.7.2 (a)'da ve 6.2.2.7.4 (q) hükümlerinde belirtilen Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü
uygulanmayacaktır.

6.2.2.7.3 (j)'nin zorunluluklarının yerini aşağıdakiler alacaktır:
(j) Basınçlı kabın su kapasitesi, litre cinsinden belirtilerek, ardından "L" harfi gelecektir.
Sıvılaştırılmış gazlara mahsus basınçlı kaplar durumunda, litre cinsinden su kapasitesi, son
basamağa yuvarlanmış üç anlamlı rakam ile ifade edilecektir. Asgari veya nominal su kapasitesi
tam sayı ise, ondalık basamaktan sonraki rakamlar ihmal edilebilir.

UN No. 1965, sıvılaştırılmış hidrokarbon gaz karışımı, b.b.b'ye mahsus basınçlı kaplar için 6.2.2.7.3 (g) ve
(h) ile 6.2.2.7.4 (m)'de belirtilen işaretler aranmaz.

6.2.2.7.7 (c)'nin öngördüğü tarih işaretlenirken, periyodik muayene aralığının 10 yıl veya daha fazla olduğu
gazlar için ayın belirtilmesine gerek yoktur (bkz. ambalajlama talimatı P200 ve P203, 4.1.4.1).
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018