Karayolunda Tehlikeli Madde

Basınçlı kapların onaylanması

1.8.7 başlığı altındaki uygunluk değerlendirmesi ve periyodik muayene prosedürleri, aşağıdaki tabloya göre
ilgili kurum tarafından yürütülecektir.
 

 

Prosedür

İlgili kurum

Tip onayı (1.8.7.2)

Xa

İmalat gözetimi (1.8.7.3)

Xa veya IS

İlk muayene ve testler (1.8.7.4)

Xa veya IS

Periyodik muayene (1.8.7.5)

Xa veya Xb veya IS

 

Basınçlı kaplar için, doğrudan güvenlik işlevine sahip valflerin ve diğer sökülebilir aksesuarların uygunluk
değerlendirilmesi, kaplardan ayrı bir şekilde yürütülebilir; uygunluk değerlendirme süreci ise kurulu
oldukları basınçlı kabın tabi tutulduğu prosedürle en az eşit sıkılıkta olacaktır.
Xa, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8'e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü
hariç) tip A kapsamında akredite olan yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu anlamına gelir.
Xb, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8'e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü
hariç) tip B kapsamında akredite edilen muayene kurumu anlamına gelir.
IS, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8'e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü hariç)
tip A kapsamında akredite edilen bir muayene kurumunun denetimi altında, başvuru sahibinin kurum içi
muayene hizmeti anlamına gelir. Kurum içi muayene hizmeti, tasarım sürecinden, üretim
operasyonlarından ve bakım ve onarım faaliyetlerinden bağımsız olacaktır.

 

Onay ülkesi, ADR'ye taraf ülke değilse, 6.2.1.7.2'de bahsedilen yetkili makam, ADR'ye taraf ülkenin yetkili
makamı olacaktır.

İmalatçıların uyması gereken zorunluluklar

1.8.7'nin ilgili zorunlulukları yerine getirilecektir.

Muayene kurumları için zorunluluklar

1.8.6'nın ilgili zorunlulukları yerine getirilecektir.

Tekrar doldurulabilir basınçlı kapların işaretlenmesi

İşaretler, aşağıdaki varyasyonlar gözetilmek suretiyle, 6.2.2.7 alt başlığına uygun olacaktır.

6.2.2.7.2 (a)'da ve 6.2.2.7.4 (q) hükümlerinde belirtilen Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü
uygulanmayacaktır.

6.2.2.7.3 (j)'nin zorunluluklarının yerini aşağıdakiler alacaktır:
(j) Basınçlı kabın su kapasitesi, litre cinsinden belirtilerek, ardından "L" harfi gelecektir.
Sıvılaştırılmış gazlara mahsus basınçlı kaplar durumunda, litre cinsinden su kapasitesi, son
basamağa yuvarlanmış üç anlamlı rakam ile ifade edilecektir. Asgari veya nominal su kapasitesi
tam sayı ise, ondalık basamaktan sonraki rakamlar ihmal edilebilir.

UN No. 1965, sıvılaştırılmış hidrokarbon gaz karışımı, b.b.b'ye mahsus basınçlı kaplar için 6.2.2.7.3 (g) ve
(h) ile 6.2.2.7.4 (m)'de belirtilen işaretler aranmaz.

6.2.2.7.7 (c)'nin öngördüğü tarih işaretlenirken, periyodik muayene aralığının 10 yıl veya daha fazla olduğu
gazlar için ayın belirtilmesine gerek yoktur (bkz. ambalajlama talimatı P200 ve P203, 4.1.4.1).

6.2.2.7.7'ye uygun işaretler, valf kuruluysa ve sadece valfin silindirden çıkarılması durumunda
sökülebilmesi halinde, silindire iliştirilmiş uygun malzemeden mamul bir halka üzerine kazınabilir.

Silindir demetlerinin işaretlenmesi

Bir silindir demeti içerisindeki her bir silindir 6.2.3.9.1 ila 6.2.3.9.6'ya uygun olarak işaretlenecektir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018