Karayolunda Tehlikeli Madde

Tekrar doldurulabilir basınçlı kapların işaretlenmesi

İşaretler, aşağıdaki varyasyonlar gözetilmek suretiyle, 6.2.2.7 alt başlığına uygun olacaktır.

6.2.2.7.2 (a)'da ve 6.2.2.7.4 (q) hükümlerinde belirtilen Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü
uygulanmayacaktır.

6.2.2.7.3 (j)'nin zorunluluklarının yerini aşağıdakiler alacaktır:
(j) Basınçlı kabın su kapasitesi, litre cinsinden belirtilerek, ardından "L" harfi gelecektir.
Sıvılaştırılmış gazlara mahsus basınçlı kaplar durumunda, litre cinsinden su kapasitesi, son
basamağa yuvarlanmış üç anlamlı rakam ile ifade edilecektir. Asgari veya nominal su kapasitesi
tam sayı ise, ondalık basamaktan sonraki rakamlar ihmal edilebilir.

UN No. 1965, sıvılaştırılmış hidrokarbon gaz karışımı, b.b.b'ye mahsus basınçlı kaplar için 6.2.2.7.3 (g) ve
(h) ile 6.2.2.7.4 (m)'de belirtilen işaretler aranmaz.

6.2.2.7.7 (c)'nin öngördüğü tarih işaretlenirken, periyodik muayene aralığının 10 yıl veya daha fazla olduğu
gazlar için ayın belirtilmesine gerek yoktur (bkz. ambalajlama talimatı P200 ve P203, 4.1.4.1).

6.2.2.7.7'ye uygun işaretler, valf kuruluysa ve sadece valfin silindirden çıkarılması durumunda
sökülebilmesi halinde, silindire iliştirilmiş uygun malzemeden mamul bir halka üzerine kazınabilir.

Silindir demetlerinin işaretlenmesi

Bir silindir demeti içerisindeki her bir silindir 6.2.3.9.1 ila 6.2.3.9.6'ya uygun olarak işaretlenecektir.

Silindir demetlerinin işaretlenmesi 6.2.2.10.2 ve 6.2.2.10.3'e uygun olacaktır, fakat 6.2.2.7.2 (a)'da belirtilen
Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü geçerli olmayacaktır.

Yukarıda yer alan işaretlemelere ek olarak, 6.2.4.2'nin periyodik inceleme ve test gerekliliklerini karşılayan
her bir silindir demeti aşağıdakileri belirtecek şekilde işaretlenecektir:
(a) Periyodik muayeneyi ve testi yürüten kurumu yetkilendiren ülkeyi tanımlayan ve uluslararası
kara trafiğinde taşıtlarda kullanılan ayırt edici işaretinde gösterilen karakter(ler) 2. Bu işaret,
üretimi onaylayan ülkenin yetkili makamı tarafından onaylandıysa bu işarete gerek yoktur;
(b) Yetkili makam tarafından periyodik muayene ve test gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen
kurumun tescilli markası;
(c) Yılı (iki hane) ayın (iki hane) takip ettiği ve taksim (yani: "/") işareti ile ayrılmış periyodik
muayene ve test tarihi. Yılı belirtmek için dört hane kullanılabilir.
Yukarıda yer alan işaretler, 6.2.2.10.2'de belirtilen plakada ya da silindir demeti şasisine kalıcı olarak
tutturulan ayrı bir plaka üzerinde, verilen sıralamaya uygun olarak ardışık olarak gösterilir.

Tekrar doldurulamayan basınçlı kapların işaretlenmesi

İşaret, 6.2.2.8'e uygun yapılmalıdır; bununla birlikte 6.2.2.7.2 (a)'da belirtilen Birleşmiş Milletler ambalaj
sembolü uygulanmayacaktır.

Basınçlı kurtarma kapları

Basınçlı kurtarma kapları içinde taşınan basınçlı kapların güvenli elleçlenmesi ve imha edilmesine izin
verilmesi için, tasarım, yassı kapaklar, hızlı açılım aygıtları veya silindir kısmındaki açıklıklar gibi
silindirlerde veya basınçlı varillerde kullanılmayan teçhizatları içerebilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018