Karayolunda Tehlikeli Madde

Kompozit malzemeden mamul basınçlı kaplar

Kompozit silindirler ile kompozit malzemeden mamul tüpler, basınçlı variller ve silindir demetleri için,
asgari patlama oranının (test basıncına bölünen patlama basıncı) şu şekilde olmasını sağlayacak bir üretim
prosedürü izlenecektir:
- Çember sarımlı basınçlı kaplar için 1,67;
- Tamamen sarılı basınçlı kaplar için 2,00.

Kapalı kriyojenik kaplar

Aşağıdaki zorunluluklar, soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için kapalı kriyojenik kapların üretimi için
geçerlidir:

Metal olmayan malzemeler kullanılmışsa bunlar, basınçlı kabın ve aksamlarının en düşük çalışma
sıcaklığında gevreme kırılmasına dayanıklı olmalıdır.

Basınç tahliye cihazları, en düşük çalışma sıcaklıklarında bile kusursuz çalışacak bir yapıya sahip olacaktır.
Bu sıcaklıktaki güvenilirlikleri ve işleyişleri her bir valfin veya aynı üretim tipindeki valf numunelerinin
test edilmesiyle saptanacak ve kontrol edilecektir.

Basınçlı kaplardaki kapaklar ve basınç tahliye cihazları, sıvıların dışarı saçılmasını önleyecek şekilde
tasarlanmalıdır;

Aerosol püskürtücüler, gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) ve sıvılaştırılmış alevlenebilir gaz içeren yakıt pili kartuşları için genel zorunluluklar

Tasarım ve üretim

Yalnızca tek bir gaz veya gaz karışımı içeren aerosol püskürtücüler (UN No. 1950 aerosoller) ve gaz içeren
küçük kaplar (gaz kartuşları) (UN No. 2037) metalden mamul olmalıdır. Bu zorunluluk, aerosollar ve UN
No. 1011 bütana ilişkin olarak azami 100 ml kapasiteye sahip gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) için
geçerli değildir. Diğer aerosol püskürtücüler (UN No. 1950 aerosoller) metal, sentetik malzeme veya
camdan yapılmalıdır. Metalden mamul ve en az 40 mm dış çapa sahip kaplar içbükey (konkav) şeklinde alt
kısma sahip olmalıdır.

Metalden mamul kapların kapasitesi 1000 ml'yi; sentetik malzeme veya camdan mamul kapların kapasitesi
500 ml'yi aşmamalıdır.

Her kap modeli (ister aerosol püskürtücü ister kartuş olsun) hizmete alınmadan önce 6.2.6.2'ye uygun
şekilde gerçekleştirilecek bir hidrolik basıncı karşılamalıdır.

Aerosol püskürtücülerin (UN No. 1950 aerosoller) tahliye valfleri ve püskürtme mekanizmaları ile UN No.
2037 gaz içeren küçük kapların (gaz kartuşları) valfleri, kapların sızdırmaz olmasını sağlayacak şekilde
kapatılmalı ve kazara açılmalara karşı korunmalıdır. Yalnızca iç basınç hareketi ile kapanan valfler ve
püskürtme mekanizmaları kabul edilmez.

Aerosol püskürtücülerin 50 °C'deki iç basıncı test basıncının üçte ikisini ya da 1,32 MPa'yı (13,2 bar)
aşmamalıdır. Aerosol püskürtücüler 50 °C de sıvı fazının kapasitesinin %95'ni aşmayacaktır. Gaz içeren
küçük kaplar (gaz kartuşları) test basıncını ve 4.1.4.1 deki P200 ambalajlama talimatının gereksinimlerini
karşılayacaktır. Ayrıca, test basıncı ve su kapasitesinin çarpımı, sıvılaştırılmış gazlar için 30 bar.litreyi veya
sıkıştırılmış gazlar için 54 bar.litreyi geçmeyecek, test basıncı, sıvılaştırılmış gazlar için 250 barı veya
sıkıştırılmış gazlar için 450 barı geçmeyecektir.

Hidrolik basınç testi

Uygulanacak iç basınç (test basıncı), asgari 1 MPa (10 bar) basınçla 50 °C'deki iç basıncın 1,5 katı
olmalıdır.

Hidrolik basınç testleri her bir modelden en az beş adet boş kap üzerinde gerçekleştirilmelidir:
(a) Ön görülen test basıncına, herhangi bir sızıntı veya gözle görülür kalıcı deformasyon
gerçekleşmeksizin ulaşılana kadar ve
(b) Sızıntı veya patlama gerçekleşene kadar; varsa konkav uç akma yapmalı ve kap test basıncının
1,2 katı bir basınca ulaşılana veya bu basınç aşılana kadar sızma yapmamalı veya
patlamamalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018