Karayolunda Tehlikeli Madde

Test performansı ve sıklığı

Her ambalajın tasarım tipi, işaret tahsisine izin veren yetkili makamın belirlediği prosedürlere uygun olarak
bu başlıkta öngörülen şekilde test edilecek olup, yetkili makam tarafından onaylanacaktır.

Her ambalaj tasarım tipi, kullanımdan önce bu Bölüm'de öngörülen testleri başarıyla geçecektir. Ambalaj
tasarım tipi; tasarım, büyüklük, malzeme ve kalınlık, üretim ve ambalajlama şekline göre belirlenir; ancak
farklı yüzey işlemlerini içerebilir. Tasarım tipinden yalnızca daha düşük bir tasarım yüksekliği bakımından
farklı olan ambalajları da içermektedir.

Testler yetkili makam tarafından belirlenen aralıklarla ürün numunelerinde tekrarlanmalıdır.
______________________
1 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.

Testler tasarım, malzeme veya ambalajın üretim şeklinde bir değişiklik yaratan her bir modifikasyon
durumunda tekrarlanmalıdır.

Yetkili makam, test edilen bir tipten yalnızca küçük özellikler bakımından (örneğin ana kaplarda daha
küçük boyutlar veya daha düşük net kütle gibi) farklılık gösteren, ambalajlar ile dış boyutlarında küçük
azaltmalara gidilmiş şekilde imal edilen varil, torba ve kutular gibi ambalajların seçici şekilde test
edilmesine izin verebilir.

Herhangi bir tipteki ana kaplar, orta (ikincil) ambalaj içinde bir araya getirilebilir ve aşağıda belirtilen
koşullar kapsamında sert dış ambalajda, teste gerek kalınmaksızın taşınabilir:
(a) Sert dış ambalaj, kırılabilir (örneğin, cam) ana kaplar ile 6.3.5.2.2'ye uygun olarak başarılı bir
şekilde test edilmiş olmalıdır;
(b) Ana kapların toplam brüt birleşik kütlesi yukarıdaki (a) maddesindeki düşürme testinde
kullanılan ana kapların brüt kütlesinin yarısını aşmamalıdır;
(c) Ana kaplar arasındaki ve ana kaplar ile ikincil ambalajın dışı arasındaki dolgu maddesinin
kalınlığı orijinal olarak test edilen kabın kalınlığına karşılık gelen değerin altına
düşürülmemelidir; orijinal testte yalnızca tek bir ana kabın kullanılması halinde, ana kaplar
arasındaki dolgu malzemesinin kalınlığı orijinal testteki ikincil ambalajın dışı ile ana kap
arasındaki dolgu malzemesinin kalınlığından az olmamalıdır. Daha az sayıda ya da daha küçük
ana kaplar kullanılmışsa (düşürme testinde kullanılan ana kaplarla karşılaştırıldığında), boş
alanları doldurmak için ilave olarak yeterince tampon malzemesi kullanılmalıdır;
(d) Sert dış ambalaj boş iken 6.1.5.6'daki istifleme testini başarıyla geçmelidir. Aynı ambalajların
toplam kütlesi yukarıdaki (a) maddesinde belirtilen düşürme testinde kullanılan ambalajların
birleşik kütlesini baz almalıdır;
(e) Sıvı içeren ana kaplar için ana kapların tüm sıvı içeriğini emecek şekilde yeterli miktarda emici
malzeme bulunmalıdır;
(f) Eğer sağlam dış ambalajın sıvılar için kullanılacak ana kapları taşıması amaçlanmışsa ve
sızdırmaz değilse veya katılar için kullanılacak ana kapları taşıması amaçlanmışsa ve toz
geçirmez değilse, sızdırma durumunda sıvı veya katı içeriklerin tutulması için sızdırmaz astar,
plastik torba veya aynı etkinliğe sahip bir tutma yöntemi temin edilmelidir;
(g) 6.3.4.2 (a) ila (f)'de öngörülen işaretlere ilave olarak ambalajlar 6.3.4.2 (g)'ye uygun olarak
işaretlenmelidir.

Yetkili makam herhangi bir zamanda bu bölümde belirtilen testler yoluyla seri üretilen ambalajların tasarım
tipi testlerinin gereksinimlerini karşıladığına ilişkin bir kanıt ibraz edilmesini talep edebilir.

Test sonuçlarının geçerliliğinin etkilenmemesi ve yetkili makam onay alınması koşuluyla tek bir numunede
bir kaç test gerçekleştirilebilir.

Ambalajların teste hazırlanması

Her bir ambalaj numunesi aynı şekilde taşımaya hazırlanacaktır. Sıvı veya katı bulaşıcı maddelerin yerini
ise su veya sıcaklığın -18 °C olması öngörüldüyse, su/antifriz alacaktır. Her bir ana kap, kapasitesinin en az
%98'ine kadar doldurulacaktır.
NOT: Su ifadesi, - 18 °C'de test işlemi için en az 0,95 özgül ağırlığa sahip su/antifriz çözeltisini kapsar.

İstenen testler ve numune sayısı

Ambalaj tipleri için istenen testler

Ambalaj tipi a

İstenen testler

Sert dış ambalaj;

Ana kap

Su püskürtme 6.3.5.3.6.1

Soğuk iklimlendirme 6.3.5.3.6.2

Düşürme 6.3.5.3

Ek düşürme 6.3.5.3.6.3

Delme 6.3.5.4

İstifleme 6.1.5.6

Plastik

Diğer

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Mukavva

kutular

x

 

5

5

10

 

 

 

6.3.5.1.6'da

açıklanan "U" işaretli ambalajların özel hükümlerine yönelik olarak test edilmesi sırasında üç numune üzerinde gerekir.

 

x

5

0

 

 

Mukavva varil

 

 

 

 

 

x

3

0

3

2

Plastik kutular

x

 

0

5

5

2

 

x

0

5

5

2

Plastik varil/bidon

x

 

0

3

3

2

 

x

0

3

3

2

Diğer malzemeden mamul kutular

x

 

0

5

5

2

 

x

0

0

5

2

Diğer malzemelerden mamul variller/ bidonlar

x

 

0

3

3

2

 

x

0

0

3

2

a "Ambalaj tipi", ambalaj türüne ve malzeme özelliklerine göre ambalajları test için kategorilere ayırmaktadır.
NOT 1: Ana kabın, iki farklı veya daha fazla malzemeden yapılmış olduğu durumlarda zarar görme
ihtimali en yüksek olan malzeme ilgili testleri belirleyecektir.
NOT 2: İkincil ambalajların malzemesi, testin seçimi veya testin hazırlanması sırasında dikkate
alınmayacaktır.
Tablonun kullanımına ilişkin açıklama:
Test edilecek ambalajın, plastik iç kaba sahip bir mukavva dış kutudan oluşması halinde, beş numune,
düşürme testinden önce su püskürtme testinden geçecek (bkz. 6.3.5.3.6.1) ve diğer beş numune ise düşürme
testinden önce - 18 °C'ye iklimlendirilecektir (bkz. 6.3.5.3.6.2). Ambalajın, kuru buz içereceği hallerde, bir
numune daha 6.3.5.3.6.3 uyarınca iklimlendirme işleminden geçtikten sonra beş kere düşürülecektir.
Taşıma işlemine hazırlanan ambalajlar, 6.3.5.3 ve 6.3.5.4'teki testlere tabi tutulacaktır. Dış ambalajlar için,
tablodaki başlıklar performansı nemden hızla etkilenebilen mukavva veya benzer materyalleri; düşük
sıcaklıkta gevrekleşebilen plastikleri ve performansı nemden veya sıcaklıktan etkilenmeyen metal benzeri
diğer malzemeleri ifade etmektedir.

 

Düşürme testi

Numuneler, 6.1.5.3.4'e uygun, sert, yatay, düz, büyük ve esnek olmayan bir yüzeye, 9 m yükseklikten
serbest düşüşlere tabi tutulacaktır.

Numunelerin kutu şeklinde olması halinde bunlardan beşi, aşağıdaki yönlerin her birinde düşürülecektir:
(a) taban üzerine düz;
(b) üst kısmı üzerine düz;
(c) en uzun kenar üzerine düz;
(d) en kısa kenar üzerine düz;
(e) bir köşeye.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018