Karayolunda Tehlikeli Madde

Ambalajların teste hazırlanması

Her bir ambalaj numunesi aynı şekilde taşımaya hazırlanacaktır. Sıvı veya katı bulaşıcı maddelerin yerini
ise su veya sıcaklığın -18 °C olması öngörüldüyse, su/antifriz alacaktır. Her bir ana kap, kapasitesinin en az
%98'ine kadar doldurulacaktır.
NOT: Su ifadesi, - 18 °C'de test işlemi için en az 0,95 özgül ağırlığa sahip su/antifriz çözeltisini kapsar.

İstenen testler ve numune sayısı

Ambalaj tipleri için istenen testler

Ambalaj tipi a

İstenen testler

Sert dış ambalaj;

Ana kap

Su püskürtme 6.3.5.3.6.1

Soğuk iklimlendirme 6.3.5.3.6.2

Düşürme 6.3.5.3

Ek düşürme 6.3.5.3.6.3

Delme 6.3.5.4

İstifleme 6.1.5.6

Plastik

Diğer

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Mukavva

kutular

x

 

5

5

10

 

 

 

6.3.5.1.6'da

açıklanan "U" işaretli ambalajların özel hükümlerine yönelik olarak test edilmesi sırasında üç numune üzerinde gerekir.

 

x

5

0

 

 

Mukavva varil

 

 

 

 

 

x

3

0

3

2

Plastik kutular

x

 

0

5

5

2

 

x

0

5

5

2

Plastik varil/bidon

x

 

0

3

3

2

 

x

0

3

3

2

Diğer malzemeden mamul kutular

x

 

0

5

5

2

 

x

0

0

5

2

Diğer malzemelerden mamul variller/ bidonlar

x

 

0

3

3

2

 

x

0

0

3

2

a "Ambalaj tipi", ambalaj türüne ve malzeme özelliklerine göre ambalajları test için kategorilere ayırmaktadır.
NOT 1: Ana kabın, iki farklı veya daha fazla malzemeden yapılmış olduğu durumlarda zarar görme
ihtimali en yüksek olan malzeme ilgili testleri belirleyecektir.
NOT 2: İkincil ambalajların malzemesi, testin seçimi veya testin hazırlanması sırasında dikkate
alınmayacaktır.
Tablonun kullanımına ilişkin açıklama:
Test edilecek ambalajın, plastik iç kaba sahip bir mukavva dış kutudan oluşması halinde, beş numune,
düşürme testinden önce su püskürtme testinden geçecek (bkz. 6.3.5.3.6.1) ve diğer beş numune ise düşürme
testinden önce - 18 °C'ye iklimlendirilecektir (bkz. 6.3.5.3.6.2). Ambalajın, kuru buz içereceği hallerde, bir
numune daha 6.3.5.3.6.3 uyarınca iklimlendirme işleminden geçtikten sonra beş kere düşürülecektir.
Taşıma işlemine hazırlanan ambalajlar, 6.3.5.3 ve 6.3.5.4'teki testlere tabi tutulacaktır. Dış ambalajlar için,
tablodaki başlıklar performansı nemden hızla etkilenebilen mukavva veya benzer materyalleri; düşük
sıcaklıkta gevrekleşebilen plastikleri ve performansı nemden veya sıcaklıktan etkilenmeyen metal benzeri
diğer malzemeleri ifade etmektedir.

 

Düşürme testi

Numuneler, 6.1.5.3.4'e uygun, sert, yatay, düz, büyük ve esnek olmayan bir yüzeye, 9 m yükseklikten
serbest düşüşlere tabi tutulacaktır.

Numunelerin kutu şeklinde olması halinde bunlardan beşi, aşağıdaki yönlerin her birinde düşürülecektir:
(a) taban üzerine düz;
(b) üst kısmı üzerine düz;
(c) en uzun kenar üzerine düz;
(d) en kısa kenar üzerine düz;
(e) bir köşeye.

Numunelerin bir varil şeklinde olması halinde bunlardan üçü, her biri aşağıdaki yönlerde olmak üzere
düşürülecektir:
(a) çapraz olarak üst kenar üzerine, ağırlık merkezi doğrudan çarpma noktası üzerinde olacak
şekilde,
(b) çapraz olarak alt kenar üzerine;
(c) yandan düz.

Numunenin istenen düzenleme sırasında bırakılması gerekmektedir; fakat aerodinamik nedenlerden dolayı
bu düzenlemede istenen darbenin gerçekleşmeyebileceği kabul edilmektedir.

Uygun düşürme sırasını takiben ana kaptan (kaplardan) hiçbiri sızıntı olmayacak olup, bu ana kaplar, ikincil
ambalaj içerisindeki dolgu amaçlı/emici malzeme tarafından korunmaya devam edecektir.

Düşürme testi için test numunelerinin özel hazırlığı

Mukavva - Su püskürtme testi:

Mukavva dış ambalajlar: Numuneler en az bir saat süre ile saatte yaklaşık 5 cm'lik yağmur düşüşüne
maruziyeti taklit eden bir su püskürtmesine tabi tutulmalıdır. Daha sonra 6.3.5.3.1'de belirtilen teste tabi
tutulmalıdır.

Plastik malzeme - Soğuk iklimlendirme

Plastik ana kaplar veya dış ambalajlar: Test numunesi ile içeriklerinin sıcaklığı, en az 24 saatlik bir süre
boyunca, - 18 °C veya daha düşük bir sıcaklığa düşürülmeli ve bu ortamdan alındıktan sonraki 15 dakika
içerisinde test numunesi 6.3.5.3.1'de açıklanan teste tabi tutulacaktır. Numunenin kuru buz içerdiği hallerde,
iklimlendirme süresi 4 saat olacaktır.

Kuru buz içermesi amaçlanan ambalajlar - İlave düşürme testi

Ambalajın kuru buz içermesi amaçlanıyorsa, 6.3.5.3.1 ve ilgili durumlarda 6.3.5.3.6.1 veya 6.3.5.3.6.2'de
belirtilenlere ilave bir test gerçekleştirilmelidir. Bir numune, kuru buzun kaybolacağı şekilde saklanmalı ve
ardından, 6.3.5.3.2'de açıklanan, ambalajın bozukluk göstermesinin en muhtemel olduğu yön düzenlerinden
birinde düşürülmelidir.

Delme testi

Brüt kütlesi 7 kg veya daha az olan ambalajlar

Numuneler sert düz bir yüzeye yerleştirilmelidir. En az 7 kg kütleye, 38 mm'yi aşmayan bir çapa ve 6
mm'yi aşmayan çarpma ucu kenarlarına sahip silindir şeklindeki çelik çubuk (bkz. Şekil 6.3.5.4.2), 1 m
yükseklikten dikey olarak serbest bırakılmalıdır. Bu yükseklik, çarpma ucundan numunenin çarpma
yüzeyine kadar ölçülür. Bir adet numune ambalajın tabanına yerleştirilmelidir. İkinci bir numune, ilkinde
kullanılana göre dikey olacak şekilde yerleştirilmelidir. Her iki durumda da çelik çubuk ana kaba çarpacak
şekilde yönlendirilmelidir. Her çarpmadan sonra, birincil kaptan sızıntı olmaması koşuluyla ikincil
ambalaja nüfuz edilmesi kabul edilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018