Karayolunda Tehlikeli Madde

Ambalaj tasarımlarının ve malzemelerinin onayı

0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür içeren ambalajlarının tasarım onayı aşağıda belirtilenleri
gerektirmektedir:
(a) 6.4.6.4'teki hükümleri karşılayan her bir tasarım çok taraflı onayı gerektirmektedir;
(b) 6.4.6.1 ila 6.4.6.3 zorunluluklarını karşılayan her bir tasarım için, ADR'nin başka bir kısmında
çok taraflı onay istenmediği takdirde tasarımın menşe ülkesinin yetkili makamı tarafından tek
taraflı bir onayın verilmesi gerekir.

Her bir Tip B(U) ve Tip C ambalaj tasarımı aşağıda belirtilenler hariç tek taraflı onay gerektirmektedir:
(a) 6.4.22.4, 6.4.23.7 ve 5.1.5.2.1'e tabi olan bölünebilir malzemelere yönelik ambalaj tasarımı da
çok taraflı onayı gerektirir ve
(b) Düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzeme için Tip B(U) ambalaj tasarımı çok taraflı onayı
gerektirmektedir.

6.4.22.4, 6.4.23.7 ve 5.1.5.2.1 hükümlerine tabi olan bölünebilir malzemeler ve düşük oranda dağılabilir
radyoaktif malzemeler dahil her bir Tip B(M) ambalaj tasarımı çok taraflı onayı gerektirmektedir.

2.2.7.2.3.5 (a) ila (f), 6.4.11.2 ve 6.4.11.3 paragrafların hiçbiri tarafından istisnai bölünebilir malzemeler
için her bir ambalaj tasarımı, karşılıklı onay gerektirecektir.

Özel hazırlanmış radyoaktif malzemelerin tasarımı tek taraflı onayı gerektirmektedir. Düşük oranda
dağılabilir radyoaktif malzeme tasarımı çok taraflı tasarımı gerektirmektedir (ayrıca bkz. 6.4.23.8).

"BÖLÜNEBİLEN" sınıflandırmasından hariç tutulan bölünebilir malzeme tasarımı 2.2.7.2.3.5 (f) ile
uyumlu olarak, çok taraflı onay gerektirecektir.

2.2.7.2.2.2 (b)'ye uygun olarak araç/gereçlerin veya nesnelerin muaf sevkiyatının alternatif aktivite limitleri
çok taraflı onay gerektirir.

ADR'ye taraf ülkeden tek taraflı onayı gerektiren herhangi bir tasarım o ülkenin yetkili makamı tarafından
onaylanmalıdır; ambalaj tasarımının tasarlandığı ülke ADR'ye taraf ülke değilse taşıma işlemi aşağıda
belirtilen koşullar sağlandığında mümkündür:
(a) Ambalaj tasarımının ADR teknik zorunluluklarını karşıladığını kanıtlayan sertifika bu ülke
tarafından temin edilir ve bu sertifika, bir ADR'ye taraf ülkenin yetkili makamı tarafından
onaylanır;
(b) ADR'ye taraf ülke tarafından sertifika ve ambalaj tasarım onayı temin edilmemişse, ambalaj
tasarımı bir ADR'ye taraf ülkenin yetkili makamı tarafından onaylanır.

Geçici tedbirler kapsamında onaylanan tasarımlar için, bkz. 1.6.6.

Radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin başvurular ve onaylar

(Rezerve Edilmiş)

Sevkiyat onayı başvurusunda aşağıdakiler yer almalıdır:
(a) Onayın talep edildiği sevkiyatın zaman dilimi;
(b) Gerçek radyoaktif içerikler, beklenen edilen taşıma modları, araç tipi ve muhtemel veya
önerilen güzergah ve
(c) 5.1.5.2.1 kapsamında düzenlenen, eğer mümkün ise, 5.1.5.2.1 (a) (v), (vi) veya (vii) kapsamında
yayınlanan, ambalaj tasarım onay sertifikalarında anılan önlemler ile idari veya operasyonel
kontrollerin nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar.

Özel düzenlemelere tabi sevkiyat onayı başvurusunda, taşıma sırasındaki toplam güvenlik seviyesinin, ilgili
tüm ADR hükümlerinin karşılanmasıyla edinilecek seviyeye eş değer olduğunu yetkili makama
kanıtlayacak tüm bilgiler yer alacaktır.
Başvuruda şunlar yer alacaktır:
(a) Taşıma işleminin ilgili ADR hükümlerine tam olarak uygun yapılamaması ve nedenlerine
ilişkin beyan ve
(b) İlgili ADR hükümlerini karşılamadaki yetersizliği telafi etmek üzere, taşıma sırasında
uygulanacak özel tedbirlerin veya özel idari ya da operasyonel kontrollerinin beyanı.

Tip B(U) veya Tip C ambalaj tasarımı onay başvurusunda aşağıdakiler yer almalıdır:
(a) Fiziksel ve kimyasal durumları ve yayılan radyasyonun özellikleri bakımından önerilen
radyoaktif içeriklerin ayrıntılı tanımı;
(b) Eksiksiz mühendislik çizimleri, malzeme planları ve üretim metotları dahil olmak üzere
tasarımın ayrıntılı beyanı;
(c) Yürütülen testlerin ve sonuçların beyanı veya hesaplama metotlarına dayanan ya da tasarımın
ilgili hükümleri yeterince karşıladığını gösteren kanıtlar;
(d) Ambalajın kullanımına ilişkin önerilen işletme ve bakım talimatları;
(e) Ambalaj, 100 kPa gösterge değerini aşan azami normal işletme basıncına sahip olmak için
tasarlandıysa, muhafaza sisteminin üretiminde kullanılan malzemelerin özellikleri, alınacak
numuneler ve yapılacak testler;
(f) Önerilen radyoaktif içerikler, ışınlanmış nükleer yakıtlar olduğunda, yakıtın özellikleri ile ilgili
emniyet analizlerindeki varsayımların beyanı ve nedeni ile 6.4.11.5 (b)'ye göre gerekli olan
sevkiyat öncesi önlemlerin açıklaması;
(g) Kullanılacak farklı taşıma modları ve araç veya konteyner tipleri göz önünde
bulundurulduğunda ambalajdan ısının emniyetli şekilde azalmasını temin etmek için gerekli
özel istifleme hükümleri;
(h) Ambalajın yapılışını gösteren 21 cm x 30 cm boyutlarını aşmayacak resim şeklinde gösterim ve
(i) 1.7.3'e göre gerekli olan geçerli yönetim sisteminin özellikleri;
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018