Karayolunda Tehlikeli Madde

Uranyum hekzaflorür içeren ambalajlara ilişkin zorunluluklar

Uranyum heksaflorür içermek için tasarlanan ambalajlar, ADR'nin başka bir yerinde tanımlanmış olan
malzemenin radyoaktif ve bölünebilir özelliklerine mahsus olan gereksinimleri karşılayacaktır. 6.4.6.4'te
izin verilen durum hariç olmak üzere, 0,1 kg veya daha fazla miktarlardaki uranyum hekzaflorür, ISO
7195:2005 "Nükleer Enerji - Uranyum hekzaflorürün (UF6) taşıma için ambalajlanması" (Packaging of
uranium hexafluoride (UF6) for transport) hükümleri ile 6.4.6.2 ve 6.4.6.3 zorunluluklarına uygun olarak
ambalajlanacak ve taşınacaktır.

0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür içermek üzere tasarlanan her bir ambalaj aşağıda belirtilen
gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır:
(a) ISO 7195:2005'te belirtildiği üzere sızıntı ve kabul edilemez gerilme göstermeksizin 6.4.21.5'te
belirtilen yapısal testlere dayanabilecek özellikte olmalıdır; 6.4.6.4'te izin verilenler hariç
(b) Uranyum hekzaflorür kaybı veya dağılımı olmaksızın 6.4.15.4'te belirtilen serbest düşüş testine
dayanacak özellikte olmalıdır ve
(c) Muhafaza sistemi kırılmaksızın 6.4.17.3'te belirtilen termal (ısıl) teste dayanmalıdır; 6.4.6.4'te
izin verilenler hariç

0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür içermek üzere tasarlanan ambalajlar, basınç tahliye cihazları ile
donatılmamalıdır.

Çok taraflı onaya bağlı olmak üzere, 0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür içermek üzere tasarlanan
ambalajlar aşağıdaki hususların karşılanması koşuluyla taşınabilir:
(a) Eşdeğer bir güvenlik seviyesinin sağlanması koşuluyla ISO 7195:2005 dışındaki uluslararası
veya ulusal standartlara uygun şekilde ve/veya
(b) Sızıntı ve kabul edilemeyecek gerilim göstermeksizin, 6.4.21.5'te belirtildiği üzere 2,76
MPa'dan düşük bir test basıncına dayanacak şekilde ve/veya
(c) 9000 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür ve ambalajlar içerdiğinde 6.4.6.2 (c)
zorunluluğunun karşılanmasına gerek yoktur.
Diğer tüm konularda, 6.4.6.1 ila 6.4.6.3'te belirtilen zorunluluklar yerine getirilecektir.

Tip A ambalajlarına ilişkin zorunluluklar

Tip A ambalajları, 6.4.2 ve 6.4.7.2 - 6.4.7.17'deki genel zorunlulukları karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Ambalajın en küçük toplam dış boyutu 10 cm'den az olmamalıdır.

Ambalajın dış tarafında kolay kırılmayan ve sağlam haldeyken ambalajın açılmadığını gösteren mühür gibi
bir özellik bulunmalıdır.

Ambalajlardaki sabitleme aksesuarları, taşıma sırasındaki normal koşullarda ve kaza durumlarında bu
aksesuarlar üzerindeki kuvvetlerin ambalajın ADR hükümlerini karşılama özelliğini azaltmamasını
sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Ambalajın tasarımında, ambalajın bileşenleri için sıcaklığın -40 °C ile +70 °C arasında değişebileceği göz
önünde bulundurulmalıdır. Sıvılar için dondurucu sıcaklıklar ve verilen sıcaklık aralığındaki ambalaj
malzemelerinin bozulma potansiyeli dikkate alınmalıdır.

Tasarım ve üretim teknikleri ulusal ve uluslararası standartlara veya yetkili makam tarafından kabul
edilebilecek diğer zorunluluklara uygunluk göstermelidir.

Tasarımda, bir sabitleme mekanizmasıyla istenmeden ya da ambalaj içerisinde oluşacak bir basınç
nedeniyle açılamayacak şekilde sabitlenmiş olan bir muhafaza sistemi bulunmalıdır.

Özel hazırlanmış radyoaktif malzemeler, muhafaza sisteminin bir bileşeni olarak düşünülebilir.

Muhafaza sistemi ambalajda ayrı bir ünite oluşturuyorsa, ambalajın diğer kısımlarından bağımsız bir
sabitleme mekanizması ile sıkıca kapatılabilir özellikte olmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018