Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel zorunluluklar

Kapsam

Bu bölümdeki zorunluluklar, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (8)'de gösterilen ambalajlama talimatlarına göre
belirli tehlikeli malların taşınması için özellikle onaylanan orta boy dökme yük konteynerleri (IBC'ler) için
geçerlidir. Sırasıyla Bölüm 6.7 veya 6.8'deki zorunlulukları karşılayan portatif tank ve tank konteynerler,
IBC olarak kabul edilmemektedir. Bu bölümdeki zorunlulukları karşılayan IBC'ler, ADR amaçlarına uygun
konteynerler olarak kabul edilmeyecektir. IBC harfleri bu metnin ilerleyen bölümlerinde de orta boy dökme
yük konteynerleri temsil etmek üzere kullanılacaktır.

Bir istisna olarak, burada sözü edilen zorunluluklara tam olarak uymayan ancak kabul edilebilir
alternatifleri olan IBC'ler ile servis donanımları, yetkili makam tarafından onaya uygun görülebilir. Buna ek
olarak, bilim ve teknolojideki gelişmelerin dikkate alınması amacıyla, taşınan maddelerin özellikleriyle
uyumluluk bakımından eşdeğer bir güvenlik ile darbeye, yüklere ve yangına üstün direnç gösteren alternatif
düzenlemelerin kullanımı da yetkili makam tarafından göz önünde bulundurulabilir.

IBC'lerin üretimi, teçhizatı, test edilmesi, işaretlenmesi ve işletimi, IBC'lerin onaylandığı ülkenin yetkili
makamın onayına tabi olacaktır.
NOT: IBC'nin hizmete alınmasından sonra diğer ülkelerde muayeneleri ve deneyleri yapılan partiler için
IBC'nin onaylanmış olduğu ülkenin yetkili makamı tarafından kabul edilme zorunluluğu yoktur, fakat
muayeneler ve deneyler IBC'nin onaylanmasında belirtilen kurallara göre gerçekleştirilmelidir.

IBC üreticileri ve dağıtıcıları, izlenecek prosedürlerin yanı sıra, taşımada kullanılacak IBC'lerin bu
Bölümdeki uygulanabilir performans testlerini geçebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan kapakların ve
diğer aksamların (ilgili contalar da dahil olmak üzere) tipleri ve boyutları hakkında bilgi sunmalıdır.

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

IBC'ler için gösterim kodu sistemi

Kod, (a)'da belirtilen iki rakamdan oluşacak, bunu (b)'de belirtilen büyük harf(ler) izleyecek ve arkasından

da, münferit bir bölümde bahsi geçiyorsa, IBC kategorisini gösteren bir rakam gelecektir.
(a)

Tip

Katılar için, dolu veya boşaltılmış

 

Sıvılar için

yer çekimiyle

10 kPa'dan (0,1 bar) fazla basınç altında

Sert Esnek

11

13

21

-

31

-

(b) Malzemeler
A. Çelik (tüm tipleri ve yüzey işlemleri)
B. Alüminyum
C. Doğal ahşap
D. Kontrplak
F. Yeniden yapılandırılmış ahşap
G. Mukavva
H. Plastik malzeme L. Kumaş
M. Kâğıt, çok katmanlı
N. Metal (çelik veya alüminyum dışında).

Kompozit IBC'ler için kodun ikinci pozisyonundaki sırada iki büyük harf kullanılacaktır. Bunlardan
birincisi IBC'nin iç kabının malzemesini ve ikincisi de IBC'nin dış ambalajını ifade edecektir.

Aşağıdaki IBC tipleri ve kodları tahsis edilmiştir:

Malzeme

Kategori

Kod

Alt başlık

Metal

A. Çelik

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış

11A

6.5.5.1

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış

21A

sıvılar için

31A

B. Alüminyum

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış

11B

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış

21B

sıvılar için

31B

N. Çelik veya alüminyum dışında

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış

11N

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış

21N

sıvılar için

31N

Esnek

H. Plastik

kaplamasız veya astarsız dokuma plastik

13H1

6.5.5.2

dokuma plastik, kaplamalı

13H2

astarlı dokuma plastik

13H3

dokuma plastik, kaplamalı ve astarlı

13H4

plastik film

13H5

L. Kumaş

kaplamasız veya astarsız

13L1

kaplamalı

13L2

astarlı

13L3

kaplamalı ve astarlı

13L4

M. Kâğıt

çok katmanlı

13M1

çok katmanlı, su geçirmez

13M2

H. Sert plastik

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, yapısal donanımla donatılmış

11H1

6.5.5.3

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış,

desteksiz

11H2

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış, yapısal donanımla donatılmış

21H1

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış,

desteksiz

21H2

sıvılar için, yapısal donanımla donatılmış

31H1

sıvılar için, desteksiz

31H2

 

 

Malzeme

Kategori

Kod

Alt başlık

HZ. Plastik iç kaba sahip, kompozit a

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, sert plastik iç kapla birlikte

11HZ1

 

6.5.5.4

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, esnek plastik iç kapla birlikte

11HZ2

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış, sert plastik iç kapla birlikte

21HZ1

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış, esnek plastik iç kapla birlikte

21HZ2

sıvılar için, sert plastik iç kapla birlikte

31HZ1

sıvılar için, esnek plastik iç kapla birlikte

31HZ2

G. Mukavva

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış

11G

6.5.5.5

Ahşap

C. Doğal ahşap

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, iç astarla birlikte

11C

6.5.5.6

D. Kontrplak

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, iç astarla birlikte

11D

F. Yeniden yapılandırılmış

ahşap

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, iç astarla birlikte

11F

a Kod, Z harfi yerine, dış kasa için kullanılan malzemenin özelliğine atıfta bulunmak amacıyla
6.5.1.4.1 (b)'ye uygun bir büyük harf kullanılarak tamamlanacaktır.

IBC kodunun ardından "W" harfi gelebilir. "W" harfi, kodun işaret ettiği tiple aynı olmasına rağmen
IBC'nin 6.5.5'tekilerden farklı bir özellikte üretildiğini ve 6.5.1.1.2 zorunlulukları uyarınca eşdeğer kabul
edildiğini göstermektedir.

İşaretleme

İlk işaretleme

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018