Karayolunda Tehlikeli Madde

IBC'ler için gösterim kodu sistemi

Kod, (a)'da belirtilen iki rakamdan oluşacak, bunu (b)'de belirtilen büyük harf(ler) izleyecek ve arkasından

da, münferit bir bölümde bahsi geçiyorsa, IBC kategorisini gösteren bir rakam gelecektir.
(a)

Tip

Katılar için, dolu veya boşaltılmış

 

Sıvılar için

yer çekimiyle

10 kPa'dan (0,1 bar) fazla basınç altında

Sert Esnek

11

13

21

-

31

-

(b) Malzemeler
A. Çelik (tüm tipleri ve yüzey işlemleri)
B. Alüminyum
C. Doğal ahşap
D. Kontrplak
F. Yeniden yapılandırılmış ahşap
G. Mukavva
H. Plastik malzeme L. Kumaş
M. Kâğıt, çok katmanlı
N. Metal (çelik veya alüminyum dışında).

Kompozit IBC'ler için kodun ikinci pozisyonundaki sırada iki büyük harf kullanılacaktır. Bunlardan
birincisi IBC'nin iç kabının malzemesini ve ikincisi de IBC'nin dış ambalajını ifade edecektir.

Aşağıdaki IBC tipleri ve kodları tahsis edilmiştir:

Malzeme

Kategori

Kod

Alt başlık

Metal

A. Çelik

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış

11A

6.5.5.1

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış

21A

sıvılar için

31A

B. Alüminyum

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış

11B

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış

21B

sıvılar için

31B

N. Çelik veya alüminyum dışında

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış

11N

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış

21N

sıvılar için

31N

Esnek

H. Plastik

kaplamasız veya astarsız dokuma plastik

13H1

6.5.5.2

dokuma plastik, kaplamalı

13H2

astarlı dokuma plastik

13H3

dokuma plastik, kaplamalı ve astarlı

13H4

plastik film

13H5

L. Kumaş

kaplamasız veya astarsız

13L1

kaplamalı

13L2

astarlı

13L3

kaplamalı ve astarlı

13L4

M. Kâğıt

çok katmanlı

13M1

çok katmanlı, su geçirmez

13M2

H. Sert plastik

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, yapısal donanımla donatılmış

11H1

6.5.5.3

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış,

desteksiz

11H2

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış, yapısal donanımla donatılmış

21H1

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış,

desteksiz

21H2

sıvılar için, yapısal donanımla donatılmış

31H1

sıvılar için, desteksiz

31H2

 

 

Malzeme

Kategori

Kod

Alt başlık

HZ. Plastik iç kaba sahip, kompozit a

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, sert plastik iç kapla birlikte

11HZ1

 

6.5.5.4

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, esnek plastik iç kapla birlikte

11HZ2

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış, sert plastik iç kapla birlikte

21HZ1

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış, esnek plastik iç kapla birlikte

21HZ2

sıvılar için, sert plastik iç kapla birlikte

31HZ1

sıvılar için, esnek plastik iç kapla birlikte

31HZ2

G. Mukavva

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış

11G

6.5.5.5

Ahşap

C. Doğal ahşap

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, iç astarla birlikte

11C

6.5.5.6

D. Kontrplak

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, iç astarla birlikte

11D

F. Yeniden yapılandırılmış

ahşap

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, iç astarla birlikte

11F

a Kod, Z harfi yerine, dış kasa için kullanılan malzemenin özelliğine atıfta bulunmak amacıyla
6.5.1.4.1 (b)'ye uygun bir büyük harf kullanılarak tamamlanacaktır.

IBC kodunun ardından "W" harfi gelebilir. "W" harfi, kodun işaret ettiği tiple aynı olmasına rağmen
IBC'nin 6.5.5'tekilerden farklı bir özellikte üretildiğini ve 6.5.1.1.2 zorunlulukları uyarınca eşdeğer kabul
edildiğini göstermektedir.

İşaretleme

İlk işaretleme

ADR kapsamında imal edilen ve kullanımı amaçlanan her bir IBC kalıcı, okunaklı ve kolayca görülen bir
yere yerleştirilmiş olan bir işaret taşımalıdır. Harfler, rakamlar ve semboller en az 12 mm yüksekliğinde
olmalı ve aşağıdakileri göstermelidir:
(a) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü 
Bu sembol, bir ambalajın, esnek dökme yük konteynerinin, portatif tankın veya MEGC'nin Bölüm
6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 veya 6.11'in ilgili gereksinimlerine uygunluk gösterdiğini belgeleme
amacı dışında bir amaç için kullanılmayacaktır. İşaretlerin damgalama veya kabartma ile konduğu
metal IBC'ler için, sembol yerine büyük harflerle "UN" yazılabilir;
(b) 6.5.1.4 kapsamında IBC tipini gösteren kod;
(c) Tasarım tipinin onaylandığı ambalajlama grubunu (gruplarını) gösteren büyük harf:
(i) Ambalajlama grubu I, II ve III için X (yalnızca katılara yönelik IBC'ler için);
(ii) Ambalajlama grubu II ve III için Y;
(iii) Yalnızca ambalajlama grubu III için Z;
(d) Üretimin yapıldığı ay ve yıl (son iki basamak);
(e) Uluslararası kara trafiğinde taşıtlarda kullanılan ayırt edici işaret ile gösterilen ve işaretin
tahsisini yapan devlet1;
(f) Üreticinin adı veya sembolü ya da yetkili makam tarafından belirtilen diğer IBC tanımları;
(g) Kg cinsinden istifleme testi yükü. İstiflemeye uygun olarak tasarlanmış olmayan IBC'ler için,
"0" rakamı konulacaktır;
(h) Kg cinsinden izin verilen azami brüt kütle.
Yukarıdaki istenen ana işaretler, yukarıdaki alt paragrafların belirttiği sırayla uygulanacaktır. 6.5.2.2'de
istenen işaret ile yetkili makam tarafından gerekli görülen diğer ek işaretler, ana işaretlerin doğru
tanımlanmasını mümkün kılacaktır.
(a) ila (h) maddeleri ve 6.5.2.2 kapsamında uygulanan her bir işaret, kolayca tanımlanabilecek şekilde
örneğin boşluk veya kesme işaretleri ile açıkça ayrılmalıdır.

 

Çeşitli IBC tipleri için, yukarıda 6.5.2.1.1 (a) ve (h)'ye uygun işaretleme örnekleri:

11A/Y/02 99
NL/Mulder 007
5500/1500
Katılar için örneğin yer çekimiyle boşaltılmış ve çelikten mamul
bir metal IBC için / ambalajlama grupları II ve III için/üretim
tarihi Şubat 1999 / Hollanda tarafından onay verilmiş / Mulder
tarafından imal edilmiş ve yetkili makamın 007 seri numarasını
tahsis ettiği bir tasarım tipine sahip / kg olarak istifleme testi yükü
/ kg olarak izin verilen azami brüt kütle.
13H3/Z/03 01
F/Meunier 1713
0/1500
Katılar için, örneğin yoğunlukla boşaltılmış ve dokuma plastikten
mamul esnek bir IBC için ve astarlı / istifleme için tasarlanmamış.
31H1/Y/04 99
GB/9099
10800/1200
Yapısal donanımı istif yüküne dayanıklı, sıvılara yönelik
plastikten mamul sert plastik bir IBC.
31HA1/Y/05 01
D/Muller 1683
10800/1200
Sert plastikten iç kaba ve çelik bir dış kasaya sahip olan sıvılara
yönelik kompozit bir IBC için.
11C/X/01 02
S/Aurigny 9876
3000/910
Ambalajlama grubu I, II ve III için taşımaya izin verilmiş olan ve
iç astara sahip, katılara yönelik bir ahşap IBC için
________________________
1 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.

Ek işaretler

Her IBC, 6.5.2.1'de belirtilen işaretleri ve bunlara ek olarak, muayene için kolaylıkla erişilebilecek bir yere
kalıcı şekilde iliştirilmiş aşınmaya dayanıklı bir plaka üzerinde gösterilebilecek olan aşağıdaki bilgileri
taşıyacaktır:
 

Ek işaretler

IBC kategorisi

Metal

Sert plastik

Kompozit

Mukavva

Ahşap

20 °C'de litre cinsiden

kapasite a

X

X

X

 

 

kg cinsinden dara kütle a

X

X

X

X

X

Varsa, test (gösterge) basıncı, kPa veya bar a

 

X

X

 

 

Varsa, kPa veya bar a

cinsinden azami doldurma / boşaltma basıncı

X

X

X

 

 

Gövde malzemesi ve mm cinsinden asgari kalınlığı

X

 

 

 

 

Varsa, son sızdırmazlık testinin tarihi (ay ve yıl)

X

X

X

 

 

Son muayene tarihi (ay ve yıl)

X

X

X

 

 

Üreticinin seri numarası

X

 

 

 

 

İzin verilen azami yük b

X

X

X

X

X

a Kullanılan birim belirtilecektir.
b Bkz. 6.5.2.2.2. Bu ilave işaret, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren imal edilen, onarılan veya
yeniden üretilen tüm IBC'ler için geçerli olacaktır (ayrıca bkz. 1.6.1.15).

Büyük ambalajlama kullanıldığı zaman uygulanabilir izin verilen azami istif yükü, Şekil 6.5.2.2.2.1 veya
Şekil 6.5.2.2.2.2'de gösterilen sembol ile ifade edilecektir. Sembol dayanıklı ve açıkça görünür olacaktır.
Minimum boyut 100 mm x 100 mm olacaktır. Kütleyi belirten harf ve rakamlar en az 12mm yükseklikte
olacaktır. Boyutsal oklarla gösterilen yazıcı işaretlerinin içinde kalan alan ise kare şeklinde olacaktır.
Boyutların tanımlanamadığı hallerde, tüm özellikler bu gösterilenlerle uygun orantıda olacaktır. Sembolün
üstünde işaretlenen kütle tarım testinde yüklenen yükü (bkz. 6.5.6.6.4) 1,8 ile bölünen yükü aşmayacaktır.

 

Esnek IBC'ler, 6.5.2.1'de belirtilen işaretlere ek olarak, önerilen kaldırma yöntemlerini gösteren bir resimli
yazı taşıyacaktır.

Kompozit IBC tasarım tipine sahip iç kaplar, 6.5.2.1.1 (b), (c), (d)'de belirtilen ve bu tarihin plastik iç kabın
üretimini belirtmek içinse (e) ve (f)'de belirtildiği işaretler ile belirtilecektir. UN ambalaj sembolü
uygulanmayacaktır. İşaretler, 6.5.2.1.1'de verilen sırada uygulanacaktır. Dayanıklı ve okunaklı olan bu
işaret, iç kap dış kasaya yerleştirildiyse hemen görülebilecek bir konuma yerleştirilecektir.
Plastik iç kabın üretim tarihi, alternatif olarak iç kabın üzerine, işaretlerin geri kalanının yanına da
eklenebilir. Bu gibi hallerde, saatin iç dairesindeki ve tür tip onay işaretindeki yılın son iki basamağı aynı
olacaktır. Uygun işaretleme yöntemine şöyle bir örnek verilebilir:
 
NOT 1: Dayanıklı, görünür ve okunaklı biçimde asgari bilgiyi sağlayan diğer yöntemler de kabul
edilebilirdir.
NOT 2: İç kabın üretim tarihi kompozit IBC'nin işaretlenmiş üretim (bkz. 6.5.2.1), onarım (bkz. 6.5.4.5.3)
veya yeniden üretim (bkz. 6.5.2.4) tarihinden farklı olabilir.

Kompozit IBC'lerin, dış kasaların boş iken taşıma için sökülecekleri şekilde tasarlanmış olduğu durumlarda
(örneğin IBC'nin yeniden kullanımı için onu gönderen kuruluşa iade edilmesi için), sökülecek parçaların
her biri söküldüğünde, üretim ayı ve yılı ile üreticinin adı ve sembolü ve yetkili makam tarafından istendiği
şekilde IBC'nin diğer tanımlarının işaretlerini taşımalıdır (bkz. 6.5.2.1.1 (f)).
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018